استراتژی و رشد

کدام نوع کسب و کار را برای موفقیت در آن باید انجام داد؟

مهمترین عامل در راه اندازي کسب و کار این است که بدانید چه کالایی یا چه خدماتی را باید عرضه کنید. بسیاري از افراد نمی دانند دلیل شکست آنها در انتخاب اشتباه کسب و کارشان است. خیلی از افراد کالا و یا خدماتی را ارائه می دهند که مناسب و مطابق با میل مشتریان نیست. مشتري کالا و خدماتی را می خواهد که مناسب باشند و نیاز هاي او را بر طرف کند. اگر بتوانیم خواسته مشتري را به گونه مناسب برآورده کنیم و مشتري راضی باشد، می توان گفت که کالا و خدماتی را که ارائه می دهیم مناسب است. اهمیت تعیین نوع کسب و کار در این است که شما براي کسب و کاري که منجر به شکست می شود و براي کسب و کاري که منجر به موفقیت می شود به یک میزان انرژي و زمان را استفاده می کنید. پس به این نتیجه می رسیم که فعالیت صحیح و انتخاب حساب شده کالا یا خدمات باعث می شود در وقت و سرمایه و انرژي صرفه جویی شود و بهترین بازده را داشته باشیم. اگر دقت کرده باشید یکی از عواملی که در سال هاي اخیر صندوق هاي سرمایه گذاري زیاد شده اند این است که مردم نمی دانند با پول خود چه کاري را می توانند انجام دهند و نمی دانند این مقدار پولشان مناسب چه کاري است.

کسب و کار به سه دسته کلی تقسیم می شود :

 • کارهاي تولیدي
 • کارهاي خرید و فروش
 • کارهاي خدماتی    

رابطه سود و فعالیت

یک نکته بسیار مهم وجود دارد آنست که یک کسب و کار چه خدماتی باشد چه تولیدي و چه خرید و فروش، اگر درست انجام شود داراي سود است و در آن زیان وجود ندارد اما سود برخی از کار ها کم است و سود برخی از کارها بیشتر و این خصلت بازار است. ممکن است شخصی روي سود کم و فروش زیاد تمرکز کند و شخصی روي سود زیاد و فروش کم. دقت کنید کاري را که انجام می دهید کاملا به علاقه خودتان بستگی دارد
(علاقه معقول). چون هر کاري با علاقه انجام شود (علاقه معقول) مطمئنا با موفقیت همراه خواهد شد.

کارهاي تولیدي

نظر شخصی ما این است که تولید را کنار بگذارید مگر آن که در آن تبحر داشته باشید و یا راه اندازي آن ساده باشد. اگر شما علاقمند هستید در تولید قدم بگذارید باید موارد زیر را درنظر بگیرید:

 1. داشتن ایده و کالاي مناسب براي تولید.
 2. کالایی که کمترین فرآیند تولید را داشته باشد.
 3. کالاي که خرید و فروش آن تا حد زیادي نقدي انجام شود.
 4. حد المقدور کالاي محصول میانی باشد.
 5. کالایی که کمترین مجوز را نیاز داشته باشد.
 6. کالایی که کمترین کارگر را نیاز داشته باشد.
 7. کالایی که کمترین تجهیزات تولیدي را نیاز داشته باشد.
 8. کالایی که کمترین سرمایه را نیاز داشته باشد.
 9. کالایی که بیشترین مصرف را در جامعه داشته باشد.
 10. کالایی که کمترین فضا را براي تولید نیاز داشته باشد.
 11. کالایی که سریع تولید شود.

تصویر طرح های کسب و کار

فکر نکنید منظور ما کارخانه تولید ماکارونی و یا کنسرو است نه، منظور ما این است که کارگاه هاي کوچک و زود بازده ایجاد کنیم مانند:

 • کارگاه نبات پزي
 • گارگاه شرینی خانگی
 • آشپرخانه غذاهاي مانند کوکو و کتلت
 • کارگاه تولید لواشک و قرقروت
 • کارگاه ماست چکیده در طعم هاي مختلف (نعناع، موسیر، کنجدي و…)
 • کارگاه تولید خیار شور
 • نان تنوري
 • گارگاه عرقیجات
 • مغازه فرنی
 • مغازه اي که فقط سوپ عرضه کند
 • و …

اگر دقت کرده باشید بسیاري از مواردي را که نام بردیم نیازي به مکان و فضایی کارگاهی ندارند و در منزل قابل انجام است. وقتی کمی دقیق تر اطراف خودتان را نگاه می کنید می بینیم که چه کارهاي ساده و درآمد زایی وجود دارند که می توان آن ها را شروع کرد و مزیت آن ها این است که در کمتر از سه ماه شاگردي کردن و کمی آزمایش و خطا بر روي نمونه هاي کوچک قابل یاد گرفتن است و چیز خاصی و نکته محرمانه اي در آن وجود ندارد. یکی دیگر از فعالیت هاي که در زمینه تولید می توان انجام داد، فعالیت در زمینه بسته بندي است، مانند بسته بندي:

 • حبوبات
 • قند و شکر
 • سبزیجات خشک
 • آجیل
 • و ….

خوب ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه می شود یک صنعت بسته بندي راه انداخت. یک پیشنهاد و اینکه بهتر است به جاي مجوز گرفتن، اشخاصی را پیدا کنید که مجوز داشته باشند و فعالیت آن ها در یک حیطه خاص تمرکز یافته است. در صنعت بسته بندي جنسی خیلی خوب به فروش می رسد که دو حالت داشته باشد :

 1. یا درجه یک باشد
 2. یا شبه درجه یک باشد

در کالاهاي بسته بندي شما یا باید آن قدر جنستان کیفیت داشته باشد که مشتري براي آن سرو دست بشکند، که در این صورت باید از جنس درجه یک استفاده کنید که به این صورت قیمت محصول بسته بندي شما زیاد می شود. یا اینکه به جاي جنس درجه یک از جنس شبه درجه یک که به سختی تفاوت آن با جنس درجه یک براي عموم قابل تشخیص است استفاده کنید. در این صورت جنس شما قیمت بسیار مناسبی را خواهد داشت و مشتري به سختی تفاوت آن را با جنس درجه یک متوجه می شود.

از بین شرکت هاي داخلی شرکت گلستان در زمینه بسته بندي واقعا خوب عمل کرده است. یکی دیگر از کارهايی که براي شکستن قیمت کالاي بسته بندي انجام می شود ترکیب دو جنس درجه دوم و درجه سوم می باشد. به نظر شما چرا جنس درجه یک و دو را با هم ترکیب نمی کنند؟ زیرا در جنس درجه یک خیلی راحت تر و واضح تر ترکیب دو جنس مشخص می شود ولی در جنس درجه دو و سه به راحتی قابل تشخیص نیست. البته این کار را غش می گویند و کاري بسیار ناپسند است مگر آن که مشتري از این موضوع مطلع بوده و قیمت معقول باشد. در غیر این صورت این کار باعث از بین رفتن خیر و برکت می شود. (ولی متاسفانه خیلی ها این کار را انجام می دهند توصیه ما به شما این است در کارتان صادق باشید).

صنعت بسته بندي داراي طیف بسیار وسیعی است و در هر زمینه نکات بسیاري وجود دارد. شاید شما بخواهید زعفران را به صورت کلی خریداري کنید و آن را در بسته هاي کوچک به بازار عرضه کنید. شما باید قبل از خرید در بازار تحقیق کنید و ببینید :

 1. چه نوع زعفران هايی وجود دارد و از کدام نوع براي بسته بندي استفاده می کنند؟
 2. تفاوت قیمت انواع مختلف زعفران چقدر است؟
 3. افراد دیگر از چه نوع زعفرانی براي بسته بندي استفاده می کنند؟

و از افراد فعال در این زمینه پرس و جو کنید شاید خیلی ها جواب سوالتان را ندهند اما مطمئن باشید جواب را خواهید یافت.

 

خرید و فروش

تصویر خرید و فروش در کار

شاید شما بخواهید خرید و فروش کالایی را انجام دهید یا به عبارت دیگر نقش واسطه گر را انجام دهید. واسطه گر کالا را از تولید کننده می خرد و به مصرف کننده عرضه می کند و می فروشد. شاید باورتان نشود اما در بسیاري از نقاط کشور ما واسطه گران تعدادشان از تولید کننده گان بیشتر است. در بعضی از کالا ها تعداد واسطه ها آنقدر افزایش پیدا می کند که قیمت کالا بسیار بالا می رود. براي موفق بودن در واسطه گري شما باید جنس را دست اول و به قیمت مناسب خرید کنید. این یعنی شما باید مستقیما جنس را از تولید کننده خرید کنید یا اگر تعدد واسطه وجود دارد باید از واسطه اي که در راس هرم قرار دارد خرید کنید.

مهمترین اصل در خرید این است که بتوان کالا را به قیمت مناسب پیدا کرد.

انواع خرید

چند نوع خرید وجود دارد :

 1. کاملا نقدي
 2. مقداري نقد و مقداري به صورت نسیه یا با پرداخت چک مدت دار
 3. تمام کالا به صورت چکی و مدت دار
 4. پیش خرید ( یا با بیعانه یا با پرداخت کامل پول )

دقت کنید هنگامی که کالایی نظر شما را گرفت و قیمت آن مناسب بود باید سعی کنید تا جایی که می توانید قیمت را کم کنید تا برایتان در هنگام فروش سود بیشتري داشته باشد. هنگامی که کالا نظر شما را جلب کرده است ولی قیمت آن بالا است و فروشنده تخفیفی نمی دهد بر روي مدت زمان پرداخت پول با فروشنده به توافق برسید تا بتوانید با پول کمتري کالا را خریداري کنید (چون مقداري از پول را پرداخت می کنید و مابقی را بعدا به او می دهید) و با پول مانده بیشتر کار کنید. اگر درست کار کنید در این روش سودتان فرقی با خرید نقدي ندارد.

اصل مرکزیت

در خرید اجناس باید به اصل مرکزیت توجه کرد. اصل مرکزیت یعنی یک کالا در کجا راحت تر پیدا میشود و یا مرکز تولید آن کجاست به عنوان مثال بهترین نوع سنگ فیروزه جهان در نیشابور موجود است و تاجران خریدار سنگ فیروزه در نیشابور و مشهد مستقر هستند. شاید با خودتان فکر کنید قیمت کالا در مرکز آن ارزان است اما این طور نیست و بعضی از کالا ها در مرکز گرانتر است. دلیل آن این است که فروشندگان با هم هماهنگ می کنند که قیمت را ناعادلانه افزایش دهند اما برخی از فروشندگان هستند که کالایشان را به جاي دیگري می برند و قیمت آن ها به مراتب از قیمت کالا هاي که در مرکز وجود دارد کمتر است.

بگذارید یک تجربه را براي شما بگوییم زمانی بود که 4 تن گردو را در مرکز آن همدان کیلویی 7200 تومان خریدیم جالب است که همان گردو در بجنورد 7100 به فروش می رسید. دلیل این تفاوت قیمت این بود که شخصی از همدان کالاي خود را براي فروش به یک فروشنده در مشهد سپرده بود و هنگامی که از آن کالا استقبال نشده بود براي جلوگیري از برگشت کالا قیمت آن را بسیار پایین آورد تا جنسش دوباره به همدان باز نگردد و متحمل هزینه هاي کامیون و کارگري نشود. جالب است بدانید اگر آن شخص در خود همدان گردویش را به فروش می رساند هرگز از نظر روانی نمی توانست قبول کند که کالاي خود را ارزان تر بفروشد و من مطمئن هستم او از این که کالایش را بدون برگشت به فروش رسانده است بسیار خوشحال بوده است.

نکته دیگر که در خرید باید رعایت کرد زمان مناسب خرید است. یک اصل وجود دارد که در هفتاد درصد موارد جواب می دهد. این اصل را با یک مثال توضیح می دهیم : اگر هدف شما از خرید، خریدن محصولات کشاورزي باشد باید ببینید که در اول برداشت محصول باید خرید کنید یا در انتهاي فصل برداشت؟ شما باید دقت کنید که میزان تولید محصول چقدر است. اگر تولید محصول زیاد باشد قیمت در انتهاي برداشت کمتر است ولی اگر محصول کم باشد قیمت آن در اوایل برداشت کمتر است.

می خواهیم تجربه شخصی را در این زمینه را براي شما بگوییم. که در زمینه خرید و فروش گل زعفران و تمیز کردن آن فعالیت می کند. او می گوید هنگامی باید گل زعفران را خرید که هوا رو به گرم شدن باشد وقتی هوا در حال گرم شدن باشد مقدار گل در بازار بسیار زیاد می شود و قیمت آن پایین می آید. با خرید زعفران در زمان مناسب و تمیز کردن و خشک کردن زغفران و فروش آن ها سود بسیار خوبی می کرد به این صورت که با 4 میلیون تومان سرمایه در فصل برداشت گل زعفران روزانه تا 200 هزار تومان کاسبی می کرد.

پیدا کردن افراد اول بازار

تا به حال با خود فکر کرده اید چه طور می شود در یک شهر که مرکز یک کالا یا یک خدمات است یک آدم مطمئن و قابل اعتماد را پیدا کرد؟ یا کسی را پیدا کرد که خوش حساب باشد و پول شما را نخورد؟ یا کسی که در آن کار یا خرید و فروش خبره است؟ حال به شما یک روش خیلی ساده می گوییم کافی است در راستاي همان بازار به دو سه تا بانک دولتی مراجعه کنید. با توجه به اینکه افراد معتبر در بانک حساب هاي مختلفی دارند معمولا رئیس بانک و کارمندان بانک افراد معتبر بازار را بسیار خوب می شناسند و به شما معرفی می کنند. یا اینکه براي شناخت افراد معتبر در روستایی که براي خرید کالا وارد شده اید و نمی دانید چه کسی از کالاي مورد نظر شما به اندازه کافی محصول موجود دارد کافیست وقت نماز به مسجد آن روستا بروید. افراد ریشه دار و با انصاف را خیلی راحت می توانید آن جا پیدا کنید.

صادرات

شاید کلمه صادرات براي بعضی از شما بسیار سنگین باشد. ما می خواهم یک تعریف بسیار ساده از آن را براي شما بیاوریم صادرات یعنی خرید کالا از یک منطقه که در آن جا زیاد است یا قیمت آن مناسب است و فروش آن در منطقه دیگر که این کالا در آن جا نیست و یا با این قیمت وجود ندارد. پس صادرات می تواند بین دو شهر که در یک کشور هستند نیز انجام شود و حتما لازم نیست به خارج از کشور بروید. به دلیل ساختار آب و هواي که در کشورمان داریم بسیاری از مناطق محل مناسبی براي رشد و تولید یک محصول است ولی مناطق دیگر قابلیت تولید آن محصول را ندارند.

مثال بارز آن این است که کشت برنج فقط در منطقه شمال کشور انجام می شود و کشت خرما در مناطق گرمسیر انجام می شود، ولی این دو محصول در همه جاي کشور مصرف می شوند. یک نکته جالب اینکه افرادي که در شهرهاي بزرگ مانند تهران، مشهد، اصفهان و … زندگی می کنند از محصولات محلی بسیار خوششان می آید.

  

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 1 نتایج)
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0