استراتژی و رشدمقالات کسب و کار

93 ایده کسب وکار با کامپيوتر در سال 98

اگر می خواهيد با کامپيوتر شخصی خود پول در بياوريد ، 93 ایده کسب وکار با کامپيوتر زیر را به شما پیشنهاد می کنیم :

1- ایده کسب و کار با کامپيوتر : يك خدمات کامپيوتری مديريت دفتر کار برای وکلا تهيه کنيد.

2-  برای پزشكان سيستم پرداخت حق ويزيت تهيه کنيد.

3- از بازاريابی از راه دور استفاده کنيد.

4-  يك گروه از کاربران کامپيوترهای شخصی را به راه بياندازيد.

5- از خانه خود کامپيوتر بفروشيد.

6- يك سيستم مديريت اطلاعات پزشكی بسازيد .

7- از طريق کامپيوتر خريد و فروش سهام شرکت کنيد .

8- خدماتی برای علم نجوم فراهم کنيد .

ایده کسب وکار با کامپيوتر :

9- پيام های اينترنتی دو طرفه بفرستيد .

10- ايندکس های کتاب تهيه کنيد .

11- يک سيستم خدمات کامپيوتری رزرو جا تدوين کنيد .

12- درباره سرمايه گذاری در بورس تصميم بگيريد .

13- ایده کسب وکار با کامپيوتر : درباره علم نسب شناسی تحقيق کنيد .

14- يک برنامه خدمات نگهداری اسب يا حيوانات خانگی بنويسيد .

15- به مجموعه داران اطلاعات مربوطه را عرضه کنيد و بفروشيد .

16- سرمايه گذاری در املای را بررسی کنيد .

17- يک کتاب بنويسيد .

18- برنامه مشاوره روانشناسی ارائه کنيد .

19- سرويس محاسبه ماليات بردرآمد تدوين کنيد .

20- برنامه مشاوره اقتصادی تدوين کنيد .

21- ایده کسب وکار با کامپيوتر : طرحی بنويسيد تا مشكلات مالی مشاوران املاک را حل کند .

22- پژوهش هايی انجام دهيد که بر مبنای داده های مستند باشند .

23- کتاب نوشته خودتان را چاپ کنيد .

24- سيستم کسب و کار کوچكتان را تدوين کنيد .

25- برنامه ای درباره مديريت محصولات کشاورزی تدوين کنيد .

26- خدمات کامپيوتری درباره بررسی هزينه های يک مزرعه ارائه کنيد .

27- هر هفته بر روی سايت نتايج بازی بولينگ را وارد کنيد .

28- پرتره هايی با گرافيك کامپيوتری طراحی کنيد .

29- ایده کسب وکار با کامپيوتر : برنامه ای کامپيوتری بنويسيد که بتواند هزينه يک ساخت و ساز را برآورد کند .

30- محصولات جانبی کامپيوتر بفروشيد .

31- برنامه هايی تدوين کنيد که بتوانند طرح های پولی و مالی بنويسند .

32- بيمه های عمر بفروشيد .

33-  از يک انتشارات حمايت کنيد .

34- هر هفته در اينترنت آمار نتايج يک ليگ کوچك بسكتبال را قرار دهيد .

35- ایده کسب وکار با کامپيوتر : سيستمی برای مديريت يك داروخانه بسازيد .

36- طرحی تدوين کنيد که به افرادی که می خواهند وارد خريد و فروش کامپيوتر شوند ، کمك کند .

37- سيستمی بسازيد که قادر باشد نتايج حاصل از آزمايشات پزشكی را تفسير کند .

38-  درباره چگونگی مديريت يك رستوران طرحی تهيه کنيد .

39-براي افرادی که می خواهند راهنمای نيازمندی های مختلف تدوين کنند ، برنامه ای ارائه کنيد .

40- براي انجام مصاحبه های تلفنی برنامه ای کامپيوتری و کمكی بسازيد .

41- سيستمی کامپيوتری که راهنمای خريد ابزار آلات کشاورزی باشد ، بسازيد .

42- طرحی برای مديريت يک موزه مفيد است .

43- ایده کسب وکار با کامپيوتر : برنامه ای کامپيوتری برای آموزش مشتريان کارايی دارد .

44- سيستمی که خدماتی در زمينه نوشتن متون فنی ارائه کند ، طراحی کنيد .

45- از بازاريابی به وسيله پيام های مستقيم استفاده کنيد .

46- براي آغاز مشاوره مهندسی راهنمايی عرضه کنيد .

47- ایده کسب وکار با کامپيوتر : خدماتی کامپيوتری درباره اطلاعات ورزشی ارائه کنيد .

48-خدماتی که بر نرم افزارهای تخصصی تمرکز کنند، فراهم کنيد .

49- براي توليد کنندگان ابزارهای سرگرمی ، نرم افزار راهنمايی بنويسيد .

50- از استراتژی فروش مستقيم نيز بهره گيريد .

51- نرم افزاری برای مديريت شكايات و دادخواست ها تهيه کنيد .

52- درباره چگونگی مديريت يك مزرعه توليد لبنيات ، برنامه ای بنويسيد .

53- راهنمايی درباره چگونگی نصب و استفاده از برنامه های کامپيوتری ، تهيه کنيد .

54- سيستمی درباره نحوه مديريت يك سالن زيبايی بسازيد .

55- ایده کسب وکار با کامپيوتر : نحوه ارتقای خدمات کسب و کارهای کوچك خيلی مهم است .

56- ارتباطات از راه دور می تواند برای تدوين يك نرم افزار موضوع خوبی باشد .

57- تقويت برنامه هاي تشخيص و درمان پزشكي نيز مورد توجه است .

58- فراهم کردن ابزارهاي تكنيكي نيز خواهان دارد .

59- ثبت نرم افزارها هم کاربرد دارد .

60- آموزش نحوه استفاده از ميكرو کامپيوتر ها هم موضوع پر طرفداريست .

61- خودتان کتاب کامپيوتري خود را چاپ کنيد .

62- برنامه اي براي آموزش نحوه ايجاد پازل هاي کامپيوتري و بازي هاي رايانه اي ، جالب خواهد بود .

63- ایده کسب وکار با کامپيوتر : درباره چگونگی ارائه مشاوره کامپيوتری نيز نرم افزاری بسازيد .

64- اين که چطور مي توان نرم افزارها را براي کودکان مناسب کرد ، ارزشمند است .

65- محصولات گرافيكي کامپيوتري ارزان قيمت عرضه کنيد .

66- ایده کسب وکار با کامپيوتر : چگونگی ترجمه نرم افزارها هم کاربرد دارد .

67- خلق نرم افزاري در مورد بكارگيري يك سيستم ايمني خانه ها هم فروش خواهد کرد .

68- سيستمي براي ثبت نام کامپيوتري و خودکار براي حضور در کنفرانس ها کاربرد دارد .

69- ایده کسب وکار با کامپيوتر : چگونگی تهيه هدايای کامپيوتری هم بسيار سرگرم کننده است .

70- سيستمي براي چگونگي ارتقاي کيفيت کالاها نيز بسيار پر طرفداراست .

71-  ارائه خدماتي درباره نوشتن نرم افزارهاي خانگي نيز مورد توجه است .

72- ایده کسب وکار با کامپيوتر : طرحی درباره نحوه ساختن سخت افزارهای شخصی نيز مفيد خواهد بود .

73- راهنمايی بنويسيد که درباره طراحي ، انتشار و توزيع نرم افزارها کارايي داشته باشد .

74- ارائه راهنمايی درباره اطلاعاتي در مورد ماشين هاي فروش سكه اي نيز در اين کسب و کار مفيد خواهد بود .

75- می توانيد نرم افزاري تدوين کنيد که راجع به شراکت مشاوران املاك باشد .

76- خدماتی در مورد مالكيت هاي شخصي نيز مدنظر است .

77- ایده کسب وکار با کامپيوتر : می توانيد سيستمی درباره اقامه دعوی غير قضايی باشد .

78- تهيه خدماتی کامپيوتري درباره امكانات انبارهاي کوچك نيز در اين کسب و کار کارايي دارد .

79- شروع يک آژانس تبليغاتی نيز موضوع جذابيست که مي توانيد از آن براي خلق نرم افزاري استفاده کنيد .

80- ارائه خدماتی درباره نحوه نوشتن رزومه نيز خواهان بسياري دارد .

81- ایده کسب وکار با کامپيوتر : چگونگی ارائه خدمات ارجاع کالا نيز می تواند مورد توجه باشد .

82- می توانيد از نحوه عملكرد يك ليست از ايميل ها استفاده کنيد و برنامه اي تدوين کنيد .

83- چگونگی آموزش و انجام حروف چينی هم مي تواند موضوع قابل توجهي باشد .

84- ایده کسب وکار با کامپيوتر : عرضه خدماتی در مورد ارائه فرم های قانونی به عموم نيز موضوع جذاب خواهد بود .

85- راهنمايی کسانی که می خواهند پيام هاي فروش خود را منتشر کنند هم مي تواند بهانه خوبي براي طراحي يک نرم افزار باشد .

86- خلق سيستمی براي کمک به خلق و استفاده از سرويس ايميل هاي صوتي نيز مي تواند با استقبال خوبي مواجه شود .

87- راهنمايی افرادی که می خواهند يک روزنامه محلي منتشرکنند هم شايان توجه است .

88- خلق برنامه ای درباره چگونگی ايجاد . استفاده از يک سرويس جمع آوري پيام ها هم استقبال خوبي خواهد شد .

89- ایده کسب وکار با کامپيوتر : نوشتن راهنمای تدوين يک رژيم غذایی مناسب هم بسيار پرطرفدار است .

90- تدوين بسته نرم افزاری که درباره نشر يک روزنامه محلي براي مشاوران املاک توصيه هايي دارد کارآمد خواهد بود .

91- می توانيد برای ارائه خدمات نرم افزاری خود ، موضوع انتشار يک روزنامه محلي درباره اجاره آپارتمان، را برگزينيد .

92- برنامه ای درباره چگونگی ايجاد يک سيستم پرداخت حقوق هم می تواند جالب توجه باشد .

93- گزينه ديگری که پيش روی شماست اين است که درباره چگونگی ايجاد يک سيستم ثبت نام ساعت ورود و خروج کارمندان ، راهنمايی کامپيوتری تدوين کنيد البته اينترنت و کامپيوتر شخصی شما گزينه های ديگری پيش رويتان می گذارد که می تواند برايتان پر درآمد باشد.

 

 

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 4.65 ( 1 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0