حراج!

طرح توجیهی پرورش و پرواربندی شتر (بهار 1400) + word و pdf

(دیدگاه 5 کاربر)

100,000 تومان

طرح توجیهی شتر 19 نفر (بهار 1400) : 109 صفحه word و pdf
طرح توجیهی شتر 50 نفر (بهار 1400) : 51 صفحه word و pdf
حجم کل فایل : 30 مگابایت

لینک دانلود این فایل بلافاصله پس از پرداخت برای شما نمایان خواهد شد. ضمنا یک نسخه از طرح های توجیهی شتر به ایمیل شما ارسال می شود.

هدف از اجرای این طرح توجیهی ، راه اندازی یک واحد پرورش و پرواربندی شتر به ظرفیت 50 نفر می باشد، که طی یک دوره 3 ماهه شترها نگهداری و پروار می شوند تا به وزن مطلوب برسند که چیزی حدود 500 کیلوگرم می باشد، پس از طی این زمان به بازار عرضه می شوند.

پرورش شتر طی سالهای اخیر به عنوان یکی از پرسودترین بخش های دامداری در کشور مورد توجه بیشتر قرار گرفته است این حیوان به دلیل شرایط خاص فیزیکی برای زندگی در شرایط سخت است.

توجه : کلیه محاسبات مالی این طرح توجیهی به روز شده سال 1400 می باشد.
جدول خلاصه مالی طرح توجیهی شتر به ظرفیت 19 نفر
موضوع طرح طرح توجیهی پرورش و پرواربندی شتر 19 نفر
دستگاه صادرکننده مجوز سازمان جهاد کشاورزی
تعداد پرسنل ستادی و اجرایی 6  نفر
سرمایه کل مورد نیاز 9,187   میلیون ریال (معادل 918 میلیون و 700 هزارتومان)
میزان سرمایه ثابت 8,079   میلیون ریال (معاذل 807 میلیون و 900 میلیون تومان)
سرمايه در گردش 1,108   میلیون ریال (معادل 110 میلیون و 800 هزارتومان)
سرمایه موردنیاز خرید تجهیزات 798  میلیون ریال (معادل 79 میلیون و 800 هزارتومان)
ارزش فروش محصولات سالانه طرح 14,365   میلیون ریال (معادل 1 میلیارد و 436 میلیون و 500 هزارتومان)
زمین 5,000  مترمربع
ظرفیت یک دوره 19 نفره
هزینه­ های قبل از بهره­ برداری طرح 840  میلیون ریال (معادل 84 میلیون تومان)
هزینه­ های سوخت، آب شرب، برق و … 366  میلیون ریال (معادل 36 میلیون و 600 هزارتومان)
میزان حقوق سالانه پرسنل طرح 1,776  میلیون ریال (معادل 177 میلیون و 600 هزارتومان)
ضریب ميزان ارائه خدمات در نقطه سربسر 21  درصد
نسبت سود خالص به ارزش کل فروش 41  درصد
نرخ برگشت سرمایه 64  درصد
دوره برگشت سرمایه 1/6  سال
سرانه ارزش فروش محصولات تولیدی 3,591  میلیون ریال (معادل 359 میلیون و 100 هزارتومان)
سرانه سرمایه ثابت 2,020  میلیون ریال (معادل 202 میلیون تومان)
سرانه سرمایه­ گذاری کل 2,297  میلیون ریال (معادل 229 میلیون و 700 هزارتومان)
نسبت سود خالص به سرمایه ثابت 72  درصد
مقدار NPV 9,950 میلیون ریال (معادل 995 میلیون تومان)
مقدار NPV/I 52  درصد
میزان IRR در حالت عادی 78  درصد
میزان IRR در حالت بدبینانه 49  درصد
جدول خلاصه مالی طرح توجیهی شتر به ظرفیت 50 نفر
موضوع طرح طرح توجیهی پرورش و پرواربندی شتر 50 نفر
دستگاه صادرکننده مجوز سازمان جهاد کشاورزی
تعداد پرسنل ستادی و اجرایی 6  نفر
سرمایه کل مورد نیاز 16,356  میلیون ریال (معادل 1 میلیارد و 635میلیون و 600 هزارتومان)
میزان سرمایه ثابت 14,920  میلیون ریال (معاذل 1 میلیارد و 492 میلیون تومان)
سرمايه در گردش 1,437  میلیون ریال (معادل 143 میلیون و 700 هزارتومان)
سرمایه موردنیاز خرید تجهیزات 798  میلیون ریال (معادل 79 میلیون و 800 هزارتومان)
ارزش فروش محصولات سالانه طرح 31,268  میلیون ریال (معادل 3 میلیارد و 126میلیون و 800 هزارتومان)
زمین 5,000  متر مربع
ظرفیت یک دوره 50 نفره
هزینه­ های قبل از بهره­ برداری طرح 840  میلیون ریال (معادل 84 میلیون تومان)
هزینه­ های سوخت، آب شرب، برق و … 366  میلیون ریال (معادل 36 میلیون و 600 هزارتومان)
میزان حقوق سالانه پرسنل طرح 2,486  میلیون ریال (معادل 248 میلیون و 600 هزارتومان)
ضریب ميزان ارائه خدمات در نقطه سربسر 25  درصد
نسبت سود خالص به ارزش کل فروش 32  درصد
نرخ برگشت سرمایه 61  درصد
دوره برگشت سرمایه 1/6  سال
سرانه ارزش فروش محصولات تولیدی 5,211  میلیون ریال (معادل 521 میلیون و 100 هزارتومان)
سرانه سرمایه ثابت 2,487  میلیون ریال (معادل 248 میلیون و 700 هزارتومان)
سرانه سرمایه­ گذاری کل 2,726  میلیون ریال (معادل 272 میلیون و 600 هزارتومان)
نسبت سود خالص به سرمایه ثابت 66  درصد
مقدار NPV 19,128  میلیون ریال (معادل 1میلیارد و 912میلیون و 800 هزارتومان)
مقدار NPV/I 44  درصد
میزان IRR در حالت عادی 82  درصد
میزان IRR در حالت بدبینانه 57  درصد
ميزان سرمايه ای که بايستی توسط سرمايه گذاران تامين گردد
ميزان سرمايه ای که بايستی توسط سرمايه گذاران
تامين گردد (میلیون ریال)
میزان وام تعلق گرفته به سرمایه کل طرح
(میلیون ریال)
3,175 13,181
نرخ کارمزد سالانه وام دریافتی (میلیون ریال) ضریب تخصیص وام به طرح (درصد)
20 80

پرواربندی شتر

در ايران پرواربندی شتر در روستاها و حاشيه شهرهای كويری در سالهای اخير متداول شده است و به لحاظ سوددهی رو به گسترش می باشد و به خاطر عدم نياز به جايگاه پرخرج و تجهيزات مدرن و نيروی كار كمتر و عدم احتياج به مراقبتهای ويژه كم هزينه بوده و با توجه به خوراک ارزان می تواند يک حرفه سودآور برای دامداران باشد.

اكثر پرواربندیها سنتی هستند و فقط تعداد كمی از آن ها مجوز واحد پرواربندی صنعتی شتر (به ظرفيت حدود 2000 نفر) صادر شده است. شترهای داشتی بويژه ديلاق ها معمولاً در سالهای خشک توسط شترداران از بيابان ها جمع آوری شده و در داخل آغل های روستايی تغذيه دستی شده و به نرهای آنها جيره پرواری و به ديلاق های ماده جيره نگهداری داده می شود. ماده ها پس از سپری شدن دوران خشكسالی دوباره وارد گله می شوند.

برای سفارش انواع طرح توجیهی پرورش و پرواربندی شتر با شماره : 09056370500 تماس بگیرید.

انواع شتر ايران

اكثريت شتران كشور كه در چهارده استان پراكنده اند، يک كوهانه هستند. شترهای ايران بر مبنای شرايط اقليم نگهداری و توانمندی توليد در چهار دسته اصلی انواع شيری، گوشتی، دو منظوره (شيری – گوشتی و كركی – گوشتی و سواری – كاری) تقسيم بندی شده اند.

انواع شتر برای پرواربندی

1. نوع گوشتی : شترهای گوشتی دارای كوهان بزرگ، قسمت خلفی پهن، بدنی محكم، گردن كوتاه، سر بزرگ و عضلاتی سنگين می باشند. شترهای بلوچی واقع در شرق و جنوب شرقی ايران در مرز افغانستان و پاكستان برای قابليت توليد گوشت پرورش و پرواربندی می شوند.

ولی عموما شترهای نوع گوشتی در حوالی دشت های رشته كوه زاگرس و آذربايجان بسر می برند كه بنظر می رسد از قدرت پرواری خوبی برخوردار باشند. در مورد اين شتر اطلاعات خيلی كمی موجود است.

2. نوع شيری : شترهای شيری در دنيا اغلب در يک دوره شيردهی حدود 2500 ليتر شير در صورت نگهداری مناسب توليد می كنند. توسعه پستانی مناسب با رگهای خوني گسترده، كوهانی كوچک، شكل عمومی بدن غيرگوشتی و شكمی نسبتا بزرگ از ويژگیهای شترهای شيری است.

در حاليكه شترهای تركمنی در خراسان شمالی كه جزء شترهای شيری معرفی شده اند بين 1500 تا 1800 ليتر شير در يک دوره شيرواری توليد می كنند. شتر تركمن گلستان بيشتر برای توليد شير و گوشت پرورش داده می شود. ميانگين دوره شيرخواری آن حدود 8 ماه و ميانگين توليد شير سالانه 1880 كيلوگرم می باشد.

3. شترهای دو منظوره : دارای اندازه بدن متوسط، توليد شير حدود 1000 – 1500 لیتر، وزن بدنی نسبتا بالا و كوهانی متوسط هستند. شترهای كلكوئی، نائينی و بلوچی در حاشيه كويری استان قم و اصفهان جزء گروه شترهای دومنظوره كركی گوشتی و شيری گوشتی معرفی شده اند.

4. نوع سواری : اين شترها به دو زيرشاخه سواری و مسابقه ای و زير شاخه باری (كوهپايه ای و دشتی) تقسيم می شوند. شترهای جماز كه بيشتر مناسب مسابقات سواركاری هستند، دارای سركوچک، گردن باريک و كوتاه، سينه عميق با دنده های مورب،

پوست مناسب و پاهای عقب عضلانی می باشند. منطقه زيست آنها در استانهای كرمان (منطقه كهنوج)، سيستان و بلوچستان و هرمزگان است كه تعداد آنها روز بروز كاهش می يابد. شترهای بندری نيز از اين نوعند.

تصویر شتر سواری

شتر دوكوهانه توسط عشاير استان اردبيل نگهداری می شود. اين گونه مخصوص مناطق سردسير بوده و برای توليد گوشت، شير و كرک مورد توجه هستند و به هنگام ييلاق و قشلاق عشاير، اثاث و وسايل زندگی ايلات را بر پشت خود حمل و از ارتفاعات صعب العبور سبلان عبور می دهند.

در زبان محلی به جنس نر آن بوغور و به ماده آن هاچامايا می گويند. از نظر جثه نسبت به شتر يك كوهانه بزرگ تر واز نظر قدرت حمل بار قویتر ولی نسبت به شترهاي آميخته ضعيف ترند و از شترهاي بالغ نر و ماده اين گونه در آميخته گری با شتر يک كوهانه استفاده می شود.

تصویر شتر دوکوهانه

توليدات شتر

 1. شير شتر
 2. گوشت شتر
 3. الياف شتر
 4. پوست و چرم شتر
 5. فرآورده های جنبی شتر : ژلاتين حاصل از پوست شتر از توليدات فرعی شتر است كه مقدار استحصالی آن از پوست شتر در مقايسه با پوست ساير دام ها بيشتر است. ادرار شتر نيز دارای خواص ضد قارچی بوده و برای درمان آسيت، ورم كبد و ريزش مو توصيه شده است.

در صورتی که رمز دوم برای خرید اینترنتی ندارید می توانید با شماره : 09056370500 هماهنگ و بعد از واریز مبلغ طرح توجیهی را دریافت کنید.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 4.87 ( 3 نتایج)

5 دیدگاه برای طرح توجیهی پرورش و پرواربندی شتر (بهار 1400) + word و pdf

 1. toloyi

  سلام . طرح توجیهی پرورش شتر 150 راسی رو دارین ؟

  • مدیریت

   سلام و احترام. دانلودی فعلا نداریم ولی اگه نیاز دارین میتونیم براتون طرح توجیهی سال جدید ظرفیت مدنظرتون را کاملا استاندارد نگارش و تهیه کنیم

 2. جهانگیر

  سلام طرح توجیهی برای سال 99 را میخواستم

 3. برات زاده

  سلام طرح توجیهی شتر 30 نفر نیاز دارم هزینه طرح را اعلام کنید

  • مدیریت

   با سلام و احترام جهت انجام هماهنگی لازم و اطلاع از هزینه طرح توجیهی مدنظر با شماره : 09056370500 تماس بگیرید

 4. کمیل کاظمی

  وقت بخیر . من درخواست سفارش طرح توجیهی شتر داشتی برای 250 نفر را دارم

  • مدیریت

   با سلام
   لطفا برای ثبت سفارش تان با شماره : 09056370500 هماهنگ کنید یا به واتس اپ مان بر روی همین شماره پیام دهید . با تشکر

 5. ملک زاده

  وقت بخیر طرح توجیهی پرورش شتر برای تعداد 2000 نفر در زمین 10 هکتاری را میخواهم شما انجام میدهید؟؟

  • مدیریت

   سلام بله انجام میدهیم لطفا برای هماهنگی های بیشتر با شماره 09056370500 تماس بگیرید. با تشکر

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0