حراج!

طرح توجیهی تولید ماسک پزشکی سه لایه نانو (بهمن 99)

(دیدگاه 5 کاربر)

70,000 تومان 35,000 تومان

طرح توجیهی : 50 صفحه فایل word و pdf
+ راهنمای تولید ماسک پزشکی
حجم فایل : 2 مگابایت

لینک دانلود این طرح توجیهی بلافاصله پس از پرداخت برای شما ظاهر خواهد شد. ضمنا یک نسخه از طرح توجیهی ماسک به ایمیل شما ارسال می شود.

طرح توجیهی تولید ماسک سه لایه نانو (بهمن 99)
تازه ترين فن آوری كه بشر به آن دست يافته، و در آن سعی می شود تا با استفاده از خواص مولكولی مواد موجود در طبيعت، وسايلی ساخته شود تا مشكلات اين وسايل را كه در حال حاضر گريبان گير بشر است مرتفع ساخته و همچنين كارايی آنها را نيز بالاتر ببرد، نانو تكنولوژيست.

شايد يک مثال درک اين موضوع را آسانتر نمايد. در نظر بگيريد لباسی را كه هر يی از ما به تن دارد كثيف می شود، بايد شسته شود، نياز به اتو كردن دارد، بايد خنک باشد، يا اينكه گرم باشد، اصلا جالب تر اينكه لباس كثيف نشود.

مزایای این طرح توجیهی :

 1. ماسک نانو به دلیل داشتن الیاف اکریلیک کاملا ایمن بوده و به هیچ عنوان باکتری و ویروس (کرونا، آنفولانزا و …) از آن عبور نخواهد کرد.
 2. با همان هزینه تولید ماسک های معمولی که هیچ مقاومتی در برابر ویروس ندارند می توانید این طرح را راه اندازی کنید.

توجه : کلیه محاسبات مالی طرح توجیهی ماسک نانو به روز شده سال 99 می باشد.
جدول خلاصه مالی طرح توجیهی
موضوع طرح طرح توجیهی احداث واحد تولید ماسک پزشکی سه لایه نانو
دستگاه صادرکننده مجوز سازمان صمت
تعداد پرسنل ستادی و اجرایی 21  نفر
ظرفیت تولیدی 4,500,000  عدد
سرمایه کل مورد نیاز 46,794  میلیون ریال (معادل 4 میلیارد و 679 میلیون و 400 هزار تومان)
میزان سرمایه ثابت 33,992  میلیون ریال (معاذل 3 میلیارد و 399 میلیون و 200 هزار تومان)
سرمايه در گردش 12,802  میلیون ریال (معادل 1 میلیارد و 280 میلیون و 200 هزار تومان)
سرمایه موردنیاز خرید تجهیزات 4,211  میلیون ریال (معادل 421 میلیون و 100 هزار تومان)
ارزش فروش محصولات سالانه 180,000  میلیون ریال (معادل 18 میلیارد تومان)
مساحت ساختمان 300  مترمربع
هزینه های ثابت 9,283  میلیون ریال (معادل 928 میلیون و 300 هزار تومان)
ضریب ميزان ارائه خدمات در نقطه سربسر 26  درصد
نسبت سود خالص به کل فروش سالانه 14  درصد
نرخ برگشت سرمایه 53  درصد
دوره برگشت سرمایه 2  سال
سرانه ارزش کل فروش سالانه 8,571  میلیون ریال (معادل 857 میلیون و 100 هزار تومان)
نسبت سود خالص به سرمایه ثابت 73  درصد
مقدار NPV 43,678  میلیون ریال (معادل 4 میلیارد و 367 میلیون و 800 هزار تومان)
مقدار NPV/I 14  درصد
میزان IRR در حالت عادی 40  درصد
میزان IRR در حالت بدبینانه 33  درصد

با استفاده از فن آوری نوين نانو بشر قادر شده پارچه هايی را توليد نمايد كه هيچوقت كثيف نمی شوند، يعني هيچ نوع آلودگی بر روی آنها نمی نشيند. جالب تر اينكه پارچه اين لباس اگر چروک شود، فقط با يک بار تكان دادن، تمام چين و چروک های آن از بين می رود.

شركتهای نساجی آمريكا و اروپا در جستجوی رويكرد مناسب، جهت تعديل قيمتها و افزايش امكان رقابت در بازار هستند. قدرت مانور فناوری نانو در صنعت نساجی در زمينه هايی مانند مصارف پزشكی، نظامی و تجهيزات پزشكی بيشتر خواهد بود كه قيمت در درجه اول اهميت قرار ندارد،

يعنی كيفيت بر قيمت ارجح است، در اين ميان صنعت نساجي گام در راهی نهاده است كه برخی از صنايع قبلاً آن را طی كرده اند و اين صنعت با تبديل نوآوری به محصول باعث افزايش ارزش توليد گرديده است. همين سياست باعث شده تا شركتهای نساجی، مالک بسياری از پتنت ها باشند.

بر اين اساس بيش از 50 درصد از شركتهای نساجی فعال در عرصه نانو مالكيتی آمريكايی داشته ولی كارخانه های آنها در آسيا قرار دارد. ورود فناوری نانو به صنعت نساجی تنها نمونه بارز نفوذ فناوريهای نوين به صنايع قديمی نيست، نمونه های بسياری از اين قبيل وجود داشته اند و البته آخرين نمونه هم نخواهند بود.

10 ﻓﻨﺎوری ﺑﺮﺗﺮ و ﺟﺪﻳﺪ، می ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺎﺟﻌﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ، ﺑﺮخی از ﺑﺰرگترﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﻴﺶ روی ﺻﻨﻌﺖ آب را رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

 • ﻛﻤﺒﻮد آب : در حالي كه جمعيت دنيا و ميزان مصرف سرانه آب در حال افزايش است، اما منابع آب سالم جهان محدود است. تا سال 2025 از هر سه نفر در دنيا يک نفر با مشكل كمبود آب سالم مواجه خواهد شد.
 • مصرف انرژي : در برخي نقاط دنيا ، فرايند تصفيه و انتقال آب تا 20 درصد از توليد انرژي در آن نقاط را به مصرف مي رساند.
 • شوري آب : بسياري از منابع آب طبيعي به وسيله نمكزارها از بين رفته و غير قابل استفاده مي شوند.
 • ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد : آب آﻟﻮده ﺣﺎوي ﻣﻮادي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ، ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﻲزﻧﻨﺪ.

تولید ماسک نانو

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

 • ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎی زیستی از ﺿﺎﻳﻌﺎت آب : ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﭘﻼﺳﺘﻴک ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • ﻏﺸﺎﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻬﻨﺪسی ﺷﺪه : ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ و ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﻲ، ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺮدن آب را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. دو شركت از دانشگاه كاليفرنيا به نام هاي NanoH2O and Porifera در زمينه اين فناوري پيشگام هستند. فيلترها براساس اندازه منافذشان دسته بندي مي شود. بر اين اساس به ميكروفيلترها آلترافيلترها و نانوفيلترها دسته بندي مي شوند.

نانوفيلتراسيون در اصل فيلتراسيون با فشار پايينتر از اسمز معكوس است، بنابراين قيمت تمام شده نانو فيلترها و انرژي مصرفي كمتر است. نانو فيلتراسيون روشی است برای جداسازی و راندن به كمک فشار پروسه فيلتراسيون روی يک جداكننده انتخابی كه به شكل غشا نيمه تراوا زيستی است اتفاق مي افتد.

نيروی محرکی كه موجب جداسازی می شود بدليل اختلاف فشاری است كه ميان خوراک و فيلتر وجود دارد به خاطر گزينش پذيری غشا يک يا تعدادی از اجزا سازنده نامحلول توسط غشا نگهداشته می شوند گرچه نيروی محرک وجود دارد آب و موادی كه وزن مولكولی زير 200 را دارند می توانند از لايه جدا كننده نيمه تراوا نفوذ كنند.

ماسک نانو برای کودکان

زيرا غشاهاي نانو فيلتری گزينش پذيری برای باردار كردن اجزای نامحلول دارند كه يونهای تک ظرفيتی  می توانند از غشا عبور كنند و يونهای چند ظرفيتي و دوارزشي باز می گردند.

در بررسی های اخير در آفريقای جنوبی مشاهده كردند در تستی كه نانو فيلتراسيون پليمری را با روش اسمز معكوس تركيب كردن آبهای زيرزمينی را از بدمزه و شورمزه شدن حفاظت كردند اين روش ها آب قابل شرب را تهيه كرد

اما با پيش بينی محققان به اين مطلب رسيدند كه اسمزمعكوس اكثريت مواد محلول در آب را از آن جدا مي كرد و نهايتا آبی بدون مواد مغذی حياتی و ضروری داشتيم مانند يونهای منيزيم و كلسيم و به خاطر همين موضوع محققان مواد مغذی به آب اضافه كردن تا ميزان مواد محلول آب شرب را به حد استاندارد آب مصرفی برسانند.

مزايای استفاده از نانو پارچه

تصویر پارچه نانو

ذرات نانو مانع از ماندن هر نوع آلودگی بر روی سطح پارچه می شود. نانو پارچه ماده ای است كه باعث می شود آلودگی بر روی آن خود به خود و در كمتر از يک ثانيه پاک شود.

ماده كه بصورت كلوئيد نقره (پايه تيتانيوم و پوشش نقره) می باشد و با آغشته نمودن سطح پارچه به يک لايه نازک و نامرئی از آن، می تواند از نشستن هر چيز بر روی پارچه جلوگيری كند. آزمايش ميكروبی نشان می دهد كه اين پارچه ها قابليت توقف رشد ميكروب ها تا 99 درصد را دارد.

نقره از سه راه تخريب غشای سلولی، مختل سازی سوخت و ساز آنها و اكسيد كردن تركيبات آلی ميكروارگانيسم موجب توقف رشد ميكروب ها می شود. پارچه های پنبه ای گرد بافت در اثر فراوری نوين نانو تكنولوژی خاصيت ضد لک و ضد باكتری پيدا می كنند.

اين محصول كاربردهای گسترده ای در مراكز درمانی و جلوگيری از انتشار آلودگی ها دارد. انواع لباس بيماران، ملافه ای بيمارستانی، دستكش، تولید ماسک های تنفسی، صافی های هوا و آب آشاميدنی، پوشاک نوزادان و همچنين لباس ها و دستكش های افرادی كه با مواد غذايی سر و كار دارند را می توان با استفاده از اين پارچه تهيه نمود.

تصویر پارچه ماسک نانو

علاوه بر اين با استفاده از اين نوع پارچه انواع لباس های عمومی، ورزشكاران و نظاميان با خواص ذكر شده توليد می شود كه با توجه به ضد لک و آنتی باكتريال بودن پارچه آن مطمئنا بسيار مورد توجه اغشار مختلف قرار خواهد گرفت.

پارچه نانو تا 50 بار شستشو خواص خود را حفظ می كند (يعنی در تمام طول عمر پارچه خواص آن ثابت باقی می ماند). و دارای لطافت و كيفيت بی نظيريست كه به راحتی با نمونه های خارجی آن قابل رقابت است.

تكنولوژِی به كار رفته در پارچه در 9 كشور ديگر دنيا به كار می رود و ایران دهمين كشور دارای اين نوع تكنولوژی در سطح دنيا است كه محصولات آن دارای بهترين برند و با كيفيت ترين محصولات است كه استانداردهای جهانی را تائيد خواهند كرد.

موارد استفاده از نانو پارچه
اين نوع پارچه كاربردهای گسترده ای در مراكز درمانی و عمومی دارد و برای جلوگيری از انتشار آلودگی ها مورد استفاده قرار می گيرد. انواع لباس بيماران، ملافه ای بيمارستانی، دستكش، ماسک های تنفسی، صافی های هوا و آب آشاميدنی، پوشاک نوزادان و همچنين لباس ها و دستكش های افرادی كه بامواد غذايی سر و كار دارند را می توان با استفاده از اين پارچه تهيه نمود.

علاوه بر اين با استفاده از اين نوع پارچه انواع لباسهای عمومی ، ورزشكاران و نظاميان با خواص ذكر شده توليد می شود كه با توجه به ضد لک و آنتی باكتريال بودن پارچه آن مطمئنا بسيار مورد توجه اغشار مختلف قرار خواهد گرفت. در زير موارد مصرف اين نوع پارچه ها به صورت فهرست وار ذكر شده اند :تصویر خط تولید ماسک

 1. البسه و پوشاک عمومی (زير پوش، پيراهن، تی شرت، لباس كار، جوراب، دستكش، البسه زير، حوله، پوشاک بچه و…)
 2. منسوجات پزشكی (انواع ماسک پزشکی ، منسوجات بهداشتی ، باند و گاز ، روكش و پانسمان زخم – wound dressings ، روپوشها و روكشهای آزمايشگاهی ، بيمارستانی و اتاق عمل و …)
 3. منسوجات نظامی (البسه و متعلقات سرباز ، چادرهای صحرايی و …)
 4. البسه ورزشی ( لباس اسكی ، لباس شنا ، لباس و ….)
 5. منسوجات خانگی و تزئينی ( فرش ، موكت ، مبل ، پرده ، روميزی و … )
 6. انواع فيلتر (فيلترهای تهويه مطبوع ، فيلتر دياليز ، فيلتر كولر ، ماسک صورت ، فيلترها و غشاهای تصفيه آب و پساب و …)
 7. منسوجات مصرفی در صنعت بسته بندی (بسته بندی مواد غذايی و …)
 8. البسه مورد نياز كارگران مرغداری ها و دامداری ها

مواد اوليه مورد استفاده در توليد نانو پارچه
ماده اوليه به كار برده شده در اين پارچه از 2 Tio تشكيل شده كه دارای پوشش نقره است 2 Tio استحكام زيادی دارد. با نقره پوشاندن 2 Tio پودری به دست می دهد كه وقتی به مادة ديگری مانند الياف پارچه اضافه شود، خواص ضد باكتری و ضد لک در آن مشاهده می گردد.

مواد نانو كه در اين پارچه مورد استفاده قرار گرفته اند توليد شركت نانو سيد می باشند. اين شركت اولين توليد كننده محصولات نانو در ايران می باشد كه پس از آغاز به كار توانسته 3 اختراع در زمينه نانو به ثبت رسانده و به فناوری ساخت محصولات نانو نائل آيد.

محصولات اوليه توليدی شركت 3 نوع L ،P و G تحت نام تجاری نانوسيد (NANOCID) است كه هم بصورت كلوئيد و هم به صورت پودر جهت مصارف خانگی و صنعتی عرضه می شود.

تصویر ماسک سه لایه نانو

محصول نانوسيد كه بر پايه نانو نقره ساخته شده است، دارای قابليت های جالبی چون آنتی باكتريالی و نيز قارچ كشی عالی حتی در غلظت های كم بدون ايجاد مقاومت در ميكروب است. اين محصول انواع آزمايشات كيفی، بهداشتی را با موفقيت پشت سر گذاشته و به بازار عرضه می شود.

از آنجایيكه پارچه نانو در نوع خود بي مانند است لذا نمی توان جايگزينی برای آن يافت كه ويژگيهای پارچه خود تميز شونده را دارا باشد. اين نوع پارچه می تواند به طور چشمگيری منجر به كاهش فرآيند شست و شو شده و در نتيجه در محافظت محيط زيست نقش مهمی ايفا كند.

علاوه بر اين، پارچه های مذكور دارای خاصيت محافظت كنندگی در برابر UV هستند. اين فرايند بدون اينكه نرمی و قابليت تنفس پارچه را كاهش دهد، باعث دوام بسيار عالی پارچه در برابر شست و شو و كاركرد معمولی آن می شود.

مواد اولیه طرح توجیهی تولید ماسک نانو

ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در تولید ماسک ﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮ پلی اﻛﺮﻳﻠﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ میﺗﻮان از ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ پلی آﻣﻴﺪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. در ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ماسک ﻫﺎ از روش اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد.

علت اﻳﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻣﻜﺎن ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺟﺪاﺷﺪن ﺣﻼل از ﭘﻠﻴﻤﺮ وﺟﻮد دارد. از آﻧﺠﺎیی ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎف آﻛﺮﻳﻠﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﺮریسی می ﺑﺎﺷﺪ، از اﻳﻦ رو اﺳﺘﻔﺎده از پلی اﻛﺮﻳﻠﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮی می ﺑﺎﺷﺪ.

تصویر ماسک نانو

ﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻠﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﭘﻠﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ 4000 اﻛﺮﻳﻠﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻳک ﺳﺎل ﻣﻌﺎدل  ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 100 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻠﻴﻤﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﻻﻳﻪ دﻳﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺴﻮج ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎزک ﺑﻮدن ﻻﻳﻪ ﻧﺎﻧﻮ، اﻣﻜﺎن آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ وﺟﻮد دارد. از اﻳﻦ رو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ماسک و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﺳﻴﺐ آن، از اﻳﻦ ﻣﻨﺴﻮج ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده میﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻧﺎﻧﻮ را در ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺴﻮج ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﻗﺮار می دﻫﻨﺪ.

ﺗﺎ ﻫﻢ از آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﺳک اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. لازم بذکر است کلیه مواد اولیه در داخل کشور تولید و مورد استفاده قرار می گیرد.

اهمیت استراتژیکی کالا

روز به روز با تکنولوژیهای جدیدتری مواجه می شویم. اگرچه این فناوریها کمک شایانی به بشر برای رفع برخی نیازهایش می کند اما مشکلاتی را به همراه دارد.

یکی از این مشکلات آلودگیهای ایجاد شده که ناشی از همین فناوری ها می باشد که حذف این آلودگیها از محیط پیرامون بوسیله تجهیزات معمولی امکان پذیر نمی باشد، زیرا اندازه این ذرات خیلی ریز در حد میکرون و گاهی نانو می باشد.

پس برای حذفشان نیاز به فیلترهایی داریم که علاوه بر صرف انرژی و هزینه کمتر قابلیت زدودن را نیز داشته باشند. میتوان نتیجه گرفت امروزه نیاز به ماسک نانو امری است ضروری تا محیطی عاری از آلودگی داشته باشیم.

اراﺋﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎیی

ﻧﻴﺎز دﻧﻴﺎی ﻛﻨﻮنی ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﺎﻧﻮ، روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. می ﺗﻮان دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻛﺎرایی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻی آن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ فواید ﻧﺎﻧﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریهای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آن، ﺑﺎ ﺻﺮف ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮفی، از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ میﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ تولید ماسک ﻫﺎی تنفسی ﻧﺎﻧﻮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ذرات آﻟﻮده درﺣﺪ ﻧﺎﻧﻮ در یک ﻣﺎﺳک ﻛﻮچک ﻓﺮآﻫﻢ می ﮔﺮدد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎمی ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ می ﺑﺎﺷﻨﺪ، همگی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﻴﺎبی ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎبی ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎسک ﻫﺎی تنفسی ﻧﺎﻧﻮ و اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل می ﺑﺎﺷﺪ

 ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﺧﻠﻲ، اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات آن ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺰ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی داخلی، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ارز وارد ﻛﺸﻮر ﻛﻨﺪ.

در یک ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی کلی می ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت حتی اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮجهی ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮحی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رﺳﺪ.

ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی روز اﻓﺰون ﺟﻬﺎنی ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن آﻟﻮدگی ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻧﺸﺎنی از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ می ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ وﺳﺎﻳﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎتی ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ زدودن آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ می ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً می ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت در آﻳﻨﺪه روﺑﻪ ﻓﺰونی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارزش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری را دارﻧﺪ.

طرح توجیهی ماسک سه لایه ، طرح توجیهی ماسک تنفسی ، طرح توجیهی ماسک ، طرح توجیهی ماسک یکبار مصرف ، طرح توجیهی ماسک پزشکی ، طرح توجیهی تولید ماسک ، طرح توجیهی تولید ماسک سه لایه ، طرح توجیهی خط تولید ماسک ، طرح توجیهی ساخت ماسک ، طرح توجیهی تولید ماسک بهداشتی ، طرح توجیهی تولید ماسک پزشکی ، طرح توجیهی تولید ماسک سه لایه ، طرح توجیهی تولید ماسک تنفسی .

در صورتی که رمز دوم و یا ایمیل برای خرید اینترنتی ندارید می توانید با شماره 09056370500 هماهنگ و بعد از واریز مبلغ از طریق کارت به کارت طرح توجیهی ماسک پزشکی نانو را دریافت کنید.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 4.13 ( 9 نتایج)

5 دیدگاه برای طرح توجیهی تولید ماسک پزشکی سه لایه نانو (بهمن 99)

 1. اسحق

  مرسی اطلاعات خوبی داشت

  • مدیریت

   خواهش میکنم
   موفق باشید

 2. گلستانی

  سلام ببخشید شماره کارت میخاستم برای پرداخت کارت به کارت چون رمز دوم ندارم و فایل رو به تلگرامم بفرستید.

  • مدیریت

   سلام لطفا به شماره تلفن : 09056370500 یک پیام بدهید یا تماس بگیرید تا شماره کارت برای شما ارسال گردد. متشکرم

 3. میلاد اخوان

  سلام واقعا این طرح توجیهی شما عالیه مرسی از سایت خوبتون

  • مدیریت

   سلام
   لطف دارید جناب اخوان

 4. علی

  بعنوان یه متخصص الیاف اکریلیک میتونم بگم این ماده واقعا ماسک رو در برابر محیط آلوده ایمن می کنه و طرح خوبیه

 5. صادق علیوند

  عالیه این طرح تون

  • مدیریت

   لطف دارید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0