ایده هاایده های صنعتی و معدنی

توليد ظروف كاغذی يكبارمصرف طرح سرمایه گذاری پرسود

ظروف يكبارمصرف كاغذی ، انواع ليوان ها و ظروف غذا می باشند كه از نوعی كاغذ آغشته به آلومينيوم يا موم و يا برخی رزين ها توليد و جهت استفاده برای نوشيدنی ها و مواد غذايی مورد استفاده قرار می گيرند. اين محصولات در مقايسه با كالاهای مشابه خود كه شامل ظروف يكبارمصرف پلاستيكی می شوند، از جذابيت بيشتری برای عموم مردم برخوردار می باشند.

لذا مصرف آن در حوزه های مختلف جامعه عموميت داشته و در حال گسترش است. ساخت اینگونه ظروف يكبارمصرف به شكل ليوان استوانه ای، دوكی، مكعب و غيره صورت گرفته و مورد استفاده قرار می گيرد. جنس آنها بسته به نوع آشاميدنی يا ماده غذايی محتوی آن به می تواند به صورت لمينت آلومينيوم، موم و يا رزين باشد.

ضرورت و اهميت توليد

در دنيای امروز، بهداشت نوشيدنی ها و غذاها و همچنين بهداشت ظروف مورد استفاده برای مواد غذايی از اهميت بسيار بالايی برخوردار می باشند و روی همين امر وزارت بهداشت مقررات خاصی را جهت توليد و عرضه اين محصولات اعمال می نمايد. استفاده از ظروف يكبارمصرف ، يكی از الزامات وزارت بهداشت در عرضه نوشيدنی ها، بستنی ها و برخی مواد غذايی می باشد. لذا در حال حاضر تعداد زيادی واحدهای توليدی در حال توليد ظروف يكبار مصرف می باشند.

البته اين ظروف به شكل های مختلف پلاستيكی، فومی شكل و كاغذی توليد می گردند كه در طرح حاضر هدف بررسی توليد نوع کاغذی آن می باشد. این محصول با آلومينيوم، موم يا رزين لامينت می گردند و تحت اين شرايط ماده غذايی يا آشاميدنی هيچگونه اثری روی ظرف باقی نمی گذارند و بنابراين می توان گفت كه ظروف طرح حاضر از لحاظ بهداشتی، در ميان ساير ظروف يكبار مصرف از ارجحيت بالاتری برخوردار می باشد. ليكن نقطه ضعف اين ظروف، استحكام پايين آن در ابعاد بزرگ می باشد.

موارد مصرف و كاربرد

ظروف يكبارمصرف كاغذی برای نگهداری و مصرف انواع آشاميدنی ها، لبنيات، غذاهای آماده، شكلات و غيره صورت می گیرد كه در جدول زیر به آنها اشاره شده است.

 جدول مواد كاربرد ظروف يكبارمصرف كاغذی
اشكال مختلف ظروف موارد كاربرد
ليوان ها بستنی ها، نوشيدنی ها، ژله ها، كاكائوها، مارمالاد و …
دوكی ها بستنی، كارامل، آب
سينی ها غذاهای آماده و دسرها
ظروف مكعبی شكل با درب غذاهای آماده
فنجانی ها مواد لبنی ، اسنک

علاوه بر موارد مصرف فوق ، این ظروف يكبارمصرف برخی مصارف تزئينی نيز دارند.

بررسی كالاهای جايگزين

توليد ظروف يكبارمصرف به چهار شكل عمده انجام شده و عرضه می گردد.

 1. كاغذی
 2. پلاستيكی (پلی استايرن)
 3. فوم
 4. پلاستيک PP دو لایه

هر كدام از ظروف فوق براساس سليقه مشتری و موارد مصرف آن انتخاب و مورد استفاده قرار می گيرد. بنابراين مبحث كالای جايگزين هر كدام از ظروف بسته به موارد مصرف آنها قابل تعريف می باشد كه اين امر در جدول زير نشان داده شده است.

جدول بررسی كالای جايگزين
موارد كاربرد ظروف نوع ظروف مورد استفاده قابليت جايگزينی برای ظروف كاغذی
ليوان بستنی كاغذی – پلاستيكی تفاوت خاصی بين دو نوع از ظرف ها مورد استفاده در اين
حوزه وجود ندارد ولی عملاً نوع كاغذی ارجحيت دارد
ليوان نوشيدنی ها كاغذی – پلاستيکی ليوان های كاغذی به دليل برخورداری از استحكام بالا،
ارجحيت دارد
ظروف غذا كاغذی – فوم – پلاستيكی ظروف نوع فوم به ساير ظروف ارجحيت دارد.
ساير موارد كاغذی – پلاستيكی به صورت متنوع از نوع كاغذی و پلاستيكی استفاده
می شود.

بطوریكه جدول بالا نشان می دهد هر چند ساير ظروف يكبارمصرف دركنار نوع كاغذی دارای كاربرد در بازار هستند ولی این محصول جايگاه خود را در بازار دارا است و مضاف بر اينكه ظروف پلاستيكی رقيب بسيار جدی برای آن است كه اصلی ترين و مهمترين عامل جايگزينی نيز درنظر مشتريان، قيمت ها می باشد.

اهميت استراتژيكی محصول

محصول طرح حاضر ، كالای عمومی و مصرفی در بازار است كه به لحاظ استراتژيک، جايگاه خاصی را نمی توان برای آن تعريف كرد. ليكن وجود آن جهت حفظ سطح بهداشت عمومی كاملاً ضروری است كه البته اين اهميت به صورت مشترک شامل حال ظروف پلاستيكی و كاغذی بوده و در شرايط مختلف، دو نوع ظرف كاملاً قابليت جايگزينی صد در صد برای يكديگر را دارا هستند.

شرايط صادرات

در حال حاضر كاغذ مورد استفاده این ظروف از خارج كشور وارد می شود و در كشورمان تنها عمليات ساخت ظروف از كاغذ آماده انجام می گيرد. بنابراين كشورهايی كه خود توليدكننده كاغذی نيز می باشند، دارای مزيت رقابتی بيشتری در امر صادرات به كشورهای ديگر می باشند. علی ايحال در اين قسمت برخی شرايط عمومی صادرات این نوع از ظروف به صورت زير ارائه شده است :

 1. قيمت
  يكی از معيارهای اصلی در كسب سهم از بازارها، قيمت محصولات صادراتی است. بنابراين لازم است صادركنندگان كشورهايی را جهت صادرات محصول خود انتخاب كنند كه در آنها از لحاظ قيمت توان رقابت را داشته باشند.
 2. چاپ روی ظروف
  علايم و نشانه های روی ظروف يكبارمصرف طرح با سفارش مشتری چاپ می گردد. بنابراين صادركننده لازم است ابتدا سفارش لازم را از مشتری اخذ و سپس با چاپ اطلاعات مورد نياز مشتری روی آن اقدام به صادرات نمايند.
 3. وزن پايين ظروف به نسبت حجم بالای آنها
  این ظروف از وزن سبک و پايينی برخوردار هستند و اين در حالی است كه حجم آنها به نسبت وزن شان بالااست. اين امر در مسافت های دور سبب افزايش هزينه حمل و نقل و كاهش توان رقابتی صادركننده در كشور مقصد صادرات می گردد. لذا صادرات اين ظروف عموماً برای كشورهای نزديک صورت می گيرد.
 4. كيفيت
  كيفيت ظروف يكبارمصرف تابع نوع كاغذی مورد استفاده و همچنين فرآيند و ماشين آلات ساخت ظروف می باشد. در مورد ماشين آلات ساخت بايد گفت كه به دليل نبود سازنده معتبر داخلی، لازم است تأمين ماشين ها از كشورهای خارجی مانند كشورهای اروپايی (آلمانی) صورت گيرد و لذا بدين ترتيب نگرانی از لحاظ كيفيت ساخت وجود نخواهد داشت ليكن مسئله باقيمانده كيفيت مواد اوليه مصرف است كه لازم است در زمان خريد دقت كافی روی آن به عمل آيد. البته لازم به ذكر است كه كاغذهای مرغوب عموماً از قيمت بالاتری برخوردار هستند و روی همين امر توليدكنندگان بعضاً به سراغ كاغذهای ارزان قيمت كه از كيفيت پايينی نيز برخوردار هستند، سوق پيدا می نمايند. ولی بايد توجه داشت كه در امر صادرات توجه به كيفيت و قيمت لازم است به صورت توام انجام شود.

بررسی سطح تكنولوژی توليد

تكنولوژی مورد استفاده در توليد ظروف يكبارمصرف طرح حاضر در مورد كليه واحدهای توليدی آن يكسان است و تفاوت خاصی بين تكنولوژی ها وجود ندارد. و آنچه در اين فرآيند دارای اهميت است درجه كيفيت ماشين آلات مورد استفاده در توليد است كه اين عامل سبب ايجاد سطح كيفيت محصول توليدی می شود. در كشور ما، كليه واحدهای توليدی از ماشين آلات اروپايی استفاده می نمايند. از اينرو می توان گفت كه كيفيت محصولات آنها نسبتاً يكسان است. ليكن در ارتباط با انتخاب ورق كاغذ، برخی توليدكنندگان به منظور كاهش قيمت تمام شده، از كاغذ نامرغوب ولی ارزان قيمت استفاده می نمايند كه اين امر سبب كاهش كيفيت محصول نهايی می گردد.

روش توليد ظروف يكبارمصرف كاغذی

ظروفی مانند ليوان، سينی، بشقاب، پياله، ظروف نگهداری غذا و موارد فوق می باشند كه از كاغذ لامينت شده توليد می شوند. كاغذ لامينت شده خود كاغذی است كه دارای پوشش آلومينيومی، مومی و يا برخی پليمرها می باشد كه اين پوشش ها جهت مقاوم سازی آنها در مقابل آب صورت می گيرد. در فرایند توليد اینگونه ظروف, كاغذ لامينت شده به صورت آماده از بازار خريداری شده و سپس با استفاده از ماشين آلات مخصوص، كاغذ فوق به شكل ظروف مورد نظر شكل دهی می گردد.

1. انتخاب كاغذ لامينت شده

مواد اوليه مورد استفاده در تهیه محصول طرح ، كاغذ لامينت شده است به عبارت ديگر می توان گفت كه در فرايند ساخت ظروف ، تنها كاغذ به شكل ظرف موردنظر شكل دهی می گردد. نوع كاغذ مورد استفاده توليد، تابع مورد استفاده ظرف توليدشده می باشد. مثلاً برای توليد ليوان آبخوری از كاغذ آغشته به موم ولی برای تهیه ليوان مورد استفاده جهت چای از كاغذ پوشش داده شده به وسيله آلومينيوم استفاده می شود. از اينرو اين مرحله ، انتخاب مواد اوليه براساس موارد كاربرد ظروف موردنظر می باشد.

2. برش كاغذ

كاغذ خريداری شده از بازار به شكل رول است. از اينرو لازم است برش هايی در آن به اندازه ظرف مورد نظر توليد انجام گيرد.

3. شكل دهی كاغذ و توليد ظروف

عمليات شكل دهی كاغذ شامل رول كردن، لب برگردان، چسباندن ته ظرف و چسباندن دو ظرف می باشد كه تمامی اين عمليات به صورت خودكار توسط ماشين صورت می گيرد. بطوری كه ورودی ماشين (خط توليد) كاغذ برش خورده بوده و خروجی آن ظروف توليد شده با ابعاد و شكل مورد نياز خواهد بود.

4. چاپ علائم و اطلاعات مورد نياز روی ظروف

آخرين مرحله در توليد ظروف يكبارمصرف كاغذی ، چاپ علائم و اطلاعات تجاری روی آن است كه اين امر براساس سفارش مشتری صورت می گيرد. عمليات چاپ با استفاده از دستگاه های سيلک روتاری يا ديگر ماشين آلات چاپ صورت می پذيرد.

جهت سفارش طرح توجیهی احداث واحد تولید ظروف یکبارمصرف (کاغذی ، آلومینیومی ، پلاستیکی ، فومی و..) با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و ضمانت اصلاح تا مرحله اخذ وام با 22 سال سابقه کار در تهیه و نگارش طرح.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 2 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − چهار =

دکمه بازگشت به بالا
0