ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی توليد پشم سنگ

محصول موردنظر در این مطالعه امکانسنجی و طرح توجیهی توليد پشم سنگ است كه در زبان انگليسی WOOL ROCK ناميده می شود، جزو خانواده عايق های حرارتی متشكل از الياف معدنی است به همين دليل گاهی به آن WOOL MINERAL هم اطلاق می شود.

ماده اوليه اصلی برای توليد اين عايق، سنگ بازالت، ازگروه سنگهای آذرين است كه بازمانده فعاليت های آتشفشانی است و در كشور ما به وفور وجود دارد.

محصولات عايق پشم سنگ نقش مهمی (چشمگيری) در صرفه جويی انرژی به وسيله كاهش مصرف انرژی در خانه ها، ساختمانهای اداری و تجاری و كارخانه های توليدی دارند، عايق كاری اصولی كمک می كند كه در خانه ها و محل كارمان انرژی فوق العاده كمتری مصرف شود.

صرفه جويی در مصرف انرژی به وسيله عايق كاری به محيط زيست نيز كمک می كند، اين عايق به وسيله كاهش انرژی مورد لزوم برای گرم يا سرد كردن خانه ها و ساختمانهای تجاری از متصاعد شدن دی اكسيدكربن بيشتر از كارخانه های مواد برق برای گرمايش و سرمايش ساختمانها جلوگيری می كند.

پيدايش پشم سنگ

در حدود سالهای . 1900 دانشمندان در اطراف آتشفشان كيلاه و در هاوايی به ماده عجيبی به شكل پشم پيدا كردند كه از درختان آويزان بود بررسی ها نشان داد كه آنها رشته های سنگ هستند كه خواص استثنايی دارند.

پیدایش پشم سنگ

(آنها خواص فوق العاده ضد آتش داشتند قابليت های عالی برای عايق داشتند و همچنين كاملا طبيعی بودند) پس از آن اروپاييان با الهام گيری از قوانين آتشفشانی كارخانه های پشم سنگ زيادی احداث كردند. شرايط آب و هوايی سرد در اين كشورها تقاضای زيادی برای اين محصول بوجود آورد و باعث توسعه روزافزون این نوع كارخانه ها شد.

تاريخچه

این عايق ها و سرباره كه به عنوان پشم های معدنی نيز شناخته می شوند در طول قرن ها به صورت طبيعی ساخته می شده اند. به هنگام فوران های آتشفشانی وقتی كه بادی قوی روی جريان گدازه های مذاب می وزد.

اين گدازه ها به شكل الياف نرم و لطيفی درمی آيند كه شبيه پشم به نظر می رسند. از اين الهام طبيعی يكی از ابتكاری ترين عايق های چند منظوره ای كه امروزه دربازار به چشم می خورد بوجود آمد.

این عايق های سنگی و سرباره امروزی نمونه های پيشرفته ای از اشكال قبلی هستند كه از انواع بازالت و سرباره های صنعتی بدست می آيند.چند منظوره بودن اين عايق ها به آن ها امكان بكار رفتن در گستره وسيعی از كاربردهای مسكونی، تجاری و صنعتی می دهد كه می تواند برای ما دمايی مطلوب، آرامش صوتی و شايد منحصر به فردترين حفاظ در برابر آتش را مهيا كند.

با وجود اينكه پشم سنگ و سرباره به اندازه عايق های ديگر نزد مصرف كنندگان ايرانی شناخته شده نيستند، اما اين محصولات فيبري بيشتر از يک قرن است كه در جاهای مختلف دنيا بصورت بسيار مفيد در ساختمان ها به كار برده می شوند و تا امروز نيز يكی از ابتكاری ترين و پرمصرف ترين عايق ها باقی مانده اند.

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و 4 ماه ضمانت اصلاح با 18 سال سابقه در تهیه و تدوین طرح.

خواص كلی

مهمترين ويژگی عايق موردنظر مقاومت استثنايی آن در برابر آتش است،همچنین آتشگير نيست و مشتعل نميشود در نتيجه به عنوان نوعی حفاظ در برابر آتش شناخته شده است.

به همين دليل در اكثر كشورها تخفيف های ويژه ای در مورد بيمه ساختمانهايی كه با پشم سنگ عايق شده باشند قائل ميشوند، این محصول محيط مناسبی برای رشد آفت،قارچ، باكتری و حشرات موذی نيست و به عنوان يک ماده غيرآلی در برابر اين انگلها مصونيت دارد.

بين انواع عايق هايی كه تا به حال در دنيا ساخته شده اند، این عایق بيضرر ترين آنهاست و با محيط زيست كاملا سازگار است، برخلاف عايقهای ديگر دراين گروه، این نوع آسيبی به پوست نميرساند و باعث سوزش آن نميشود. همچنين باتمام مصالحی كه در ساختمان و صنايع به كار ميروند سازگار است و تماس آن با اين مصالح مشكلی به وجود نمی آورد.

مهمترين امتيازات پشم سنگ

1- بصورت ماده ای با ويژگی های مشخص و استاندارد قابل توليد است.
2- تحت تاثير تركيبات شيميايی و يا ميكرو ارگانيسم ها تجزيه نمی شود.
3- هوادهی ريشه در آن بخوبی صورت می گيرد.
4- به دليل حفظ رطوبت كافی، گياهان كمتر تحت تاثير كم آبی موقت قرار می گيرند.
5- ماده ای سبک استريل و عاری از عوامل آلوده كننده است.

نام و كد آيسيک محصول 

طبق آمار رسمی سازمان صنايع و معادن كشور برای محصول  موردنظر كد آيسيک زير تعريف شده است.

نام محصول کد ISIC
پشم سنگ 26991212

شماره تعرفه گمركی

برای این محصول تاكنون شماره تعرفه گمركی مشخصی ثبت نشده است. شماره های تعرفه گمركی بررسی شده در اين طرح مربوط به كالاهای مشابه با {كاربرد يكسان، مواد اوليه مشابه و… }.

شماره تعرفه نام كالا حقوق ورودی
68061000 پشم به دست آمده تفاله مذاب فلزات،از جوش، از صخره و پشم های معدنی همانند حتی مخلوط شده آنها با هم، به صورت توده ، ورق يا رول 25
6806 پشم به دست آمده از تفاله مذاب فلزات، از جوش، از صخره و پشم های معدنی همانند؛ ورميكوليت ( متورق، خاک رس متسع، كف جوش و محصولات معدنی متسع همانند؛ مخلوطها و اشياء ساخته شده از مواد معدنی برای مصارف عايق حرارت، عايق صدا يا جذب صدا، باستثنای آنهايی كه مشمول شماره های 11 68 يا 12 68 يا مشمول فصل 69 ميشوند.
70193910 پشم شيشه 25

با توجه به جدول بالا گزينه اول به محصول مورد مطالعه اين طرح بيشتر مرتبط بوده، هرچند با توجه به تنوع محصول موارد بعدی نيز مورد بررسی قرار گرفته تا تمامی درگاه های واردات و صادرات مرتبط با اين محصول مورد بررسی و تحليل قرار گيرد.

جهت سفارش این طرح توجیهی تولید پشم سنگ برای دریافت وام و مجوز با شماره های : 09056370500 یا 28421909-021 تماس بگیرید.

شرايط واردات

طبق بررسی های انجام شده در زمينه واردات محصول “پشم سنگ” شرايط مذكور در ذيل وجود دارد:

1- منع واردات اين محصول توسط كارگروه حمايت از توليد دولت، در راستای حمايت از كالای توليد داخل ، به استناد ازگزارش پايگاه اطلاع رسانی وزارت صنايع و معادن بنابر اعلام معاونت امور صنايع و اقتصادی.

برای ديگر اقشار جامعه {خارج از دستگاهای دولتی} هيچ ممنوعيت خاصی برای واردات اين محصول وجود ندارد و طبق شرايط وارداتی سازمان گمرک كشور با واردات اين محصول برخورد می شود.

به طبع محصولات خريداری شده و وارداتی از ساير كشورها بر طبق استانداردهای خاص و ويژه تعريف شده در سطح ملی و بين المللی ارزيابی و آزموده می شوند. ميزان واردات محصولات مشابه و يا هم رديف در شماره تعرفه های گمركی مذكور به تفصيل در بخش های بعدی به تفكيک كالا و كشورها اشاره آورده شده است.

بررسی و ارايه استاندارد (ملی يا بين المللی)

در ليست استاندارد های تعريف شده در سازمان استاندارد كشور و سيستم كدبندی اين استانداردها، كد استاندارد مشخصی جهت توليد محصول پشم سنگ تعريف نشده است و استانداردهای موجود به طور كلی در راستای توليد “فرآورده های عايق حرارتی برای مصارف ساختمانی” می باشد.

این محصول جزء مواد سوختنی يا غير قابل سوختن ارزيابی می شود و در گروه A1 (واكنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی) قرار می گيرد.

موضوع شماره استاندارد ملی سال چاپ
عايق های حرارتی مورد استفاده در ساختمان بر پايه پشم های
معدنی – ويژگيها
8116 1383
واكنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی ـ
روشهای آزمون
1 – 7271

2- 7271

1382

1383

واكنش دربرابر آتش برای مصالح و فرآورده های
ساختمانی – طبقه بندی
8299 1384
استاندارد بين المللی واكنش در برابر آتش برای مصالح
و فراوردهای ساختمانی
BS476
مواد فعال در سطح روغن های سولفاناته شده-روشهای آزمون 8480 1384
موارد مصرف و كاربرد

عملكرد در برابر آتش :
يكی از مهمترين ويژگيهای عايق پشم سنگ ، ايستايی استثنايی آن در برابر آتش است. همچنین آتش گير نيست، مشتعل نمی شود و در نتيجه به عنوان نوعی حفاظ در برابر آتش شناخته شده است.

سازه های فلزی در ساختمانها هنگام بروز حريق در نتيجه جذب حرارت زياد و داغ شدن، مقاومت مكانيكی خود را از دست داده و بر اثر نرم شدن تغيير شكل می دهند و اين مسئله باعث فرو ريختن كل سازه می شود.

برای جلوگيری از اين مسئله سازه های فلزی خصوصا ستونها و تيرهای ساختمان را با روشهای مناسب به وسيله پشم سنگ عايق كاری می كنند و بدين ترتيب در صورت تداوم حريق حتی تا ده ساعت هيچ مشكلی برای سازه های ساختمان به وجود نمی آيد.

به همين دليل در برخی از كشورها شركتهای بيمه برای ساختمان هايی كه به اين شكل عايق كاری شده باشند تخفيف های بسيار بالايی را قائل می شوند. همچنين تمام ساختمانهای موجود روی سكوهای نفتی كه برای اسكان پرسنل در نظر گرفته شده با عايق پشم سنگ، ضد حريق می شوند تا در صورت بروز حريق و تا رسيدن نيروهای كمكی، پرسنل درون اين ساختمانها ايمن باشند.

قابليت رسانايی حرارتی
قابليت رسانايی حرارتی يكی از مهمترين ويژگيهاي عايقهاي حرارتي است. از نظر ترموديناميك، انرژي حرارتي همواره تمايل دارد از طريق يك، دو يا هر سه پديده همرفت، هدايت و تابش از منبع گرم به سمت منبع سرد جريان يابد.

اين جريان انرژي حرارتي تا وقتي ادامه می يابد كه هر دو منبع به يك دماي واحد، كه آن را دماي تعادل می نامند برسند. عمل عايق حرارتي پشم سنگ بدين گونه است كه از انتقال انرژي حرارتي از هر سه طريق فوق جلوگيري ميكند و در نهايت جريان انرژي قطع ميشود و يا به حداقل ميرسد.

اين خصوصيت مبناي صرفه جويي در مصرف انرژي به وسيله عايق كاري است در ساختمان هاي مسكونيی از عايق به منظور كاهش مصرف انرژي استفاده ميشود.

به عنوان مثال عملكرد (مقاومت حرارتی) لايه اي از عايق همانند ديواري به ضخامت يک متر است و همان كار ديوارهاي قطور ساختمانهاي قديمي را انجام ميدهد كه سبب ميشد اين ساختمانها در زمستان گرم و در تابستان خنك باشند.

به طور كلي كار عايق حرارتي اين است كه محيط گرم را گرم و محيط سرد را سرد نگه دارد. هر چه قابليت رسانايي حرارتي كمتر باشد، كيفيت عايق بهتر است. قابليت رسانايي حرارتي پشم سنگ كمتر از چهل هزارم وات بر متر درجه كلوين ميباشد.

ويژگيهای آگوستيكی
عايق مورد مطالعه طرح از دو طريق به كاهش صدا كمك ميكند، با كاهش انتقال صدا در ميان اجزاي متشكله سازه و يا جذب صدا در سطح. افت انتقال صدا عبارت است از كاهش انرژي صوتي هنگام عبور از ديوار، كف، بام و غيره كه در مجموع از خصوصيات محيط مادي است.

صدا ممكن است در اثر ارتعاش هوا و يا در اثر ضربه مكانيكي ايجاد شود كه هر كدام در جاي خود بايد مورد بررسي قرار گيرد. جذب صدا عبارت است از كاهش انرژي صوتي هنگامي كه صدا از سطح منعكس ميگردد ضريب جذب صدا با عددي بين صفر و يک بيان ميشود.

اگر سطحی هيچ صدايی را جذب نكند، ضريب جذب صفر است اگر 100 % صدا جذب شود ضريب برابر با يک ميشود. عايق پشم سنگ بازدهي بالايي در جذب و كاهش صدا دارد به همين دليل در فرودگاهها، استوديو های صدابرداري، زير ريلها و در ايستگاه هاي متروي داخل شهري به منظور جلوگيري از انتقال ارتعاشات و صدا از این عايق استفاده ميكنند.

آزمايش ها نشان ميدهد كه با طراحي و نصب عايقها ميتوان به كاهش صدا تا تراز موردنظر رسيد مقدار تضعيف انرژي صوتي در هنگام عبور از مواد بستگي به ضخامت آنها دارد.

اين مقدار در مورد پشم سنگ به ويژه در فركانس هاي كم با افزايش ضخامت بالا ميرود گذاشتن فاصله هوايي مناسب در پشت عايق صدا، ضريب تضعيف آن را به نحو محسوسي افزايش ميدهد.

محدوده دمای كاركرد
ايستايی موثر محصولات پشم سنگ در برابر دما در محدوده 150- تا 800 درجه سانتيگراد است. الياف این عایق در مقابل شعله مستقيم آتش (حدود 1000 درجه) تا 4 ساعت مقاومت ميكنند.

نقطه ذوب اين الياف بيش از 1000 درجه سانتيگراد است و توانايي كار مداوم در دامنه دمايي 150- تا 800 درجه سانتيگراد را دارند. محدوده دماي كاركرد محصولاتی كه نوعی روكش دارند (غير از گروه WM) بستگی به محدوده دمای كاركرد روكش آنها دارد.

عامل پيوندی كه در اكثر محصولات پشم سنگ استفاده ميشود، در دمای حدود 220 درجه سانتی گراد تجزيه ميشود ولی هيچگونه تاثير منفی در خاصيت ترموديناميكی عايق نخواهد داشت.

نيروگاه ها، پالايشگاه های نفت و گاز، مجتمع های پتروشيمی، صنايع سيمان و صنايع سنگين بدون عايق كاری دقيق و اصولی تجهيزات و محيط كار خود قادر به فعاليت نمی باشند و عايق طرح به دليل دارا بودن محدوده دمای كار بالا (800 درجه سانتيگراد) به عنوان عايقی منحصر به فرد در صنايع فوق مطرح است.

كاربرد پشم سنگ در هايدروپونيک
هايدروپونيک (Hydroponics) به روش های پرورش گياهان در محيط بدون خاک اطلاق می شود. در اين روشها ً معمولا موادی برای حفظ و نگهداری سيستم ريشه ای به كار ميرود و تغذيه گياه از طريق محلول غذايی كه به محيط اضافه ميشود صورت ميگيرد.

ماده بكاررفته به عنوان بستر رشد ممكن است يک ماده آلی (پيت موس، پوست درخت، فوم و …) و يا يک ماده غير آلی ( ماسه، پرليت، ورمی كوليت، پشم سنگ و ….) باشد. که محصول موردنظر مورد استفاده در هايدروپونيک از سنگهای بازالتی مرغوب بدست می آيد.

محصول به اشكال مختلف از جمله خام و بی شكل، پانل بلوک، قطعات مكعبی شكل و گرانول استفاده ميشود، امروزه در سراسر جهان در گلخانه های هايدروپونيک از پشم سنگ برای پرورش برخی صيفی جات از جمله، گوجه فرنگی، خيار، فلفل و توليد گلهای شاخه بريده (رز، ميخک، داودی) بطور وسيعی استفاده ميشود.

عايق حرارتی محصول

خواص ضد آتش
جلوگيري از آتش وبستن روزنه ها راه دستيابي به ديوارها، كف ها و سقف های ضد آتشي است كه احتمالا تجهيزات و فضاهاي خالي نيز در آن ها وجود دارد.

خواص ضد آتش پشم سنگ تا بيشتر از چهار ساعت آزمايش و اندازه گيري شده است وخاصيت پوشش دهي روزنه هاي آن درسازه هاي گچي يا سيماني ديوارها ويا كاربردهاي كف، جايي كه لوله ها،كابل ها يا كانال ها از ميان حفره هاعبور مي كنند، اندازه گيري و تاييد شده است.

گرمايش و تهويه مطبوع
عايق كاری با پشم سنگ استفاده بهينه از انرژي را در تمام قسمت هاي ساختمان اعم از كف زمين، پشت بام ها، اتاق هاي زير شيرواني، ديوارها و نماها تضمين مي كند.

همچنين براي عايق كاري لوله ها و ديگ هاي بخار و مخازن آب گرم به منظور جلوگيري از اتلاف انرژي در ساختمان ها، تاسيسات صنعتي، نيروگاهها ،كشتي ها، دكل های نفتی و… بسيار مناسب است. عايق كاری به همان اندازه ای كه به آب و هوای سرد مربوط می شود، به آب و هوای گرم نيز مربوط است.

در مناطق سرد و خنک عايقكاری، ساختمان را گرم نگه داشته و نياز به مصرف انرژی برای گرمايش را كاهش می دهد،برعكس در مناطق گرم همان سيستم عايقكاری گرما را در خارج نگاه داشته و نياز به مصرف انرژی برای تهويه مطبوع را كاهش می دهد.

در يک روز آفتابي درجه حرارت 70 درجه سانتيگراد در روي پشت بام چيزي غير عادي نيست. بدون عايق كاري اين گرماي غير عادي ميتواند به داخل ساختمان نفوذ كرده وآنرا به يك اتاق سونا “جايي كه براي افراد ناراحت كننده و نامناسب براي كاركردن و زندگي است” تبديل كند.

براي مثال مقدار متوسط انرژي مصرف شده در يك دفتر كار معمولي در مالزي يا مناطق آسيايي (براي سرمايش) بسيار بيشنر ازمقدار مصرف انرژي (براي گرمايش) در مناطق سردتري مثل شمال اروپاست. عايق كاري نامناسب ساختمان ها يعني نياز بيشتر به انرزی.

عكس هاي ترموگرافي ميزان اتلاف انرژي را نشان مي دهند،مناطق قرمز به طور نامناسب عايقكاري شده اند به خاطر قابليت هاي فوق العاده اي كه پشم سنگ در محصور كردن حرارت و صدا دارد. انواع زيادی از محصولات از آن ساخته می شود عايق های محصول طرح به طور معمول در ساخت ساختمان ها ،كارخانه های صنعتی ولوازم برقی به كار می روند.

عايق صوتی محصول
عايق های صوتی پيشرفته برای دستيابی به آرامش در ساختمان ها پشم سنگ ساختمان فيبری بازی دارد كه برای جذب و كنترل صدا بسيار مناسب است. محصولات عایق طرح صداهای گوشخراش ماشين ها و فعاليت های روزمره را كاهش می دهد و محيطی برای گفتگوهای عادی (نه پر سروصدا) فراهم می كند.

قابليت های ضد صوت عايق مخصوصا به گونه ای طراحی شده كه شامل انواع زيادی از عايق های صوتی می شود، صدا بايد تا جايی تضعيف شود كه نتواند اختلالی در فعاليت هايی كه قصد انجام آن را داريد ايجاد كند.

تنها DB30 می تواند خواب انسان را بر هم بزند، صداهايی با سطح صوت DB35 يا بيشتر باعث ايجاد اختلال در فهم گفتگوها در يک اطاق كوچک می شود. در داخل ساختمان ها، حداكثر ميانگين توصيه شده برای فضای داخلی سطح DB35 است.

استفاده وسيع از مواد ساختمانی با انعكاس بالا در طراحی های مدرن، باعث تشديد مشكل سرو صدا در ساختمان ها شده است. به همين علت عايق های پشم سنگ در ديوارها، سقف ها وكف ساختمان ها برای كنترل سرو صدای حاصل از همسايه های كناری و همچنين برای اطراف ماشين ها و تاسيسات پرصدا به كار می رود.

محصولات ضد صدای عایق طرح برای استفاده درديوارها، سقف ها، پشت بام ها، كف ساختمان ها و اطراف ماشين ها و تاسيسات توليد می شود و تاثير بسزايی در جلوگيری از ورود و خروج صدا بين همسايگان دارد.

بررسی كالاهای جايگزين

در حال حاظر محصولات عايق حرارتی وصوتی متنوعی در دسترس می باشد، كه می توان در هريک از كاربردهای موردنظر از آنها استفاده كرد اما در مصارف عايق های ضد حريق هيچ محصولی نمی تواند به خوبی پشم سنگ در برابر آتش مستقيم مقاومت كند، به اين دليل هيچ محصولی نمی تواند در زمينه مذكور جايگذين مناسبی براي این عایق باشد.

اهميت استراتژيكی كالا در دنيای امروز

امروزه جهان با تقاضاي فزاينده اي براي تامين و توليد انرژي مواجه است ، به گونه اي كه تامين انرژي به عنوان يك نياز استراتژيك و وابسته به منافع ملي و حيات كشورها محسوب شده و كشوري كه از امنيت انرژي بالاتري برخوردار باشد، رشد اقتصادي و رفاه پايدارتري خواهد داشت.

بر همين اساس مديريت بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان يكي از مهمترين مولفه هاي كارآمدي است كه جايگاه ويژه اي در سياست هاي كلان انرژي كشورها دارد و هيچ كس نمي تواند منكر نقش و جايگاه اساسي و مهم انرژي در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها شود.

رشد جمعيت و روند توسعه اقتصادي كشورها موجب شده هر روزه بر سرعت مصرف انرژي در جهان افزوده شود ؛ به گونه اي كه براساس آمارهاي اتحاديه جهاني انرژي ، مصرف انرژي هر 10سال 2 برابر مي شود.

پيش بيني هاي همين اتحاديه نشان مي دهد مصرف انرژي در جهان طي سال 2001 تا سال 2025 به ميزان 54 درصد افزايش خواهد يافت و در اين چشم انداز بيشترين ميزان مصرف انرژي به كشورهاي در حال توسعه (مثل ايران) تعلق دارد. اين در حالي است كه كشور ما نيز سرانه مصرف انرژي بسيار بالايی دارد.

با اعتقاد و تاكيد بر اين كه كوشش هاي اندك براي كاهش مصرف انرژي مي تواند نتايج قابل توجهي را در سطح ملي به بار آورد، بخشهايي كه بيشترين سهم را در ميزان اتلاف انرژي كشور به خود اختصاص داده اند.

ذكر و متناسب با هر بخش ، پيشنهادها و راهكارهاي علمي و عملي جلوگيري از اتلاف انرژي و تلاش در جهت بهره وري و بهينه سازي مصرف آن ارائه شده اند. اين بخش ها عبارتند از: مصارف خانگی ، حمل ونقل و بخش صنعتی.

1. مصارف خانگی
يكي از بخشهايي كه در كشور ما سهم وسيعي از انرژي اتلافي را به خود اختصاص داده است ، بخش مصارف خانگي و تجاري است. همچنان كه اشاره مي شود بيشترين سهم اتلاف انرژي در اين بخش به عدم آگاهي و رعايت نكردن نكات و موارد ساده اي است.

كه متاسفانه عموم مردم هم بسادگي از كنار آن مي گذرند، در صورتي كه مي توان به آساني و با رعايت و به كار بستن موارد ایمنی علاوه بر كمك به سبد اقتصادي خانواده ، سهم بسزايي نيز در كمك به اقتصاد ملي ايفا كنيم.

2. بخش صنعتی
يكي ديگر از محلهايي كه دامنه اتلاف انرژي در آن هر روز زيادتر مي شود، به بخشهاي صنعتي مربوط مي شود كه از قديمي بودن فناوري رنج مي برند. به روز نبودن تجهيزات و بهره مند نشدن از فناوري هاي پيشرفته در اين بخشها از جمله مهمترين عوامل اتلاف انرژي به شمار مي روند.

چند پيشنهاد درباره راه های بهينه سازی مصرف انرژي در اين بخش ارائه می شود: نوسازی صنايع فرسوده و جايگزين كردن فناوری های نوين به جای فناوری های قديمی / جلوگيری از طراحی نامناسب (Design Over) و غير استاندارد محصولات توليدی.

راه اندازی و ايجاد تشكيلات لازم در خصوص بهره وری و بهينه سازی مصرف انرژی در تمامي صنايع / ملزم كردن تمامي صنايع و كارخانجات در خصوص نصب مشخصات فني و گواهينامه تطبيق محصولات آنها با استانداردهاي انرژي / توليد محصولات كم مصرف و داراي بازده بالای انرژی.

ارتقای و اصلاح تجهيزات و صنايع قديمي مثل صنايع سيمان و كوره هاي آجرپزي / استفاده از فناوري هاي بازيافت حرارت در صنايع بزرگ / ايجاد، گسترش و تعامل نزديك ميان صنعت و دانشگاه در امور انرژي بی شک علاوه بر به كارگيري موارد اشاره شده فرهنگ سازي عمومي با هدايت سازمان هاي متولي امور انرژي ، نقش بسيار مهمي در بهبود كمي و كيفي مصرف انرژي كشور به همراه خواهد داشت.

شرايط صادرات

بنابر آمار گرفته شده از سازمان صنايع و معادن كشور تنها واحد فعال توليد پشم سنگ در ايران كارخانه ای واقع در تهران با ظرفيت توليدی 19000تن در سال می باشد وبا توجه به اهميت وجايگاه اين كالا وتوسعه استفاده از آن، اين ميزان توليد جوابگوي مصرف داخلي نمي باشد.

پس عملا صادراتي نخواهيم داشت، بنابراين تا بحال شرايط خاصي جهت صادرات پشم سنگ تدوين وتهيه نشده است از آنجا كه يكي از برنامه هاي كشور و دولت افزايش سهم صادرات و به دست آوري بازارهاي جهانی می باشد ، قطعا می توان يكی از برنامه های توسعه را افزايش توليد و صادرات محصول به كشورهای ديگر در نظر گرفت.

بررسی اجمالی تكنولوژی و روشهای توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر كشورها

چرخه توليد پشم سنگ
این عایق يک ماده كاملا طبيعی به شكل پشم ريسيده شده است كه از سنگ به دست می آيد. همچنین ماده ای طبيعی است كه از يكي از فراوانترين مواد روی كره زمين – گدازه های سنگهای آتشفشانی كه بيش از 200 ميليون سال عمر دارند به دست می آيد.

اين سنگها طبقه بندی و به اندازه مناسب خرد می شوند سپس با كک و سرباره مخلوط شده و در كوره ای با دمای 1500 درجه سانتيگراد ذوب می شوند. ماده مذاب به سوی يک سری چرخ های در حال گردش هدايت می شود تا در آنجا به شكل پشم ريسيده شود.

اين پشم از ماشين ريسندگی وارد محفظه ای می شود كه در آن مقدار كمی رزين و روغن های معدنی به آن اضافه می شود. اين كار رشته ها را به هم متصل كرده و همچنين آنها را ضد آب می كند. در اين مرحله پشم به صورت تشكی است كه به كوره هايي هدايت میشود تا در آنجا فرآوری و فشرده شود.

سپس به شكلها و اندازه های مختلفی بريده می شود تا بتواند با روكش هايی از مواد ديگر تلفيق شده و محصولات تخصصی و استاندارد برای گستره وسيعی از مصارف بوجود آورد.

فرآيند توليد

1- خرد كردن سنگ توسط سنگ شكن
2- انتقال سنگهای خرد شده به دستگاه سوند و برگرداندن خرده سنگهای درشت تر از دانه بندی 10 تا 25 سانتيمتر دوباره به دستگاه سنگ شكن
3- ذوب كردن خرده سنگها در كوره تحت دمای 1400 درجه سانتی گراد
4- توليد الياف سنگ توسط ريزش سنگ مذاب شده
5- پاشش روغن گياهی بر روی الياف سنگ جهت نرم شدن آنها سپس بافت پتوی از آنها با ضخامت معين
6- دوخت پتو (درصورت تيار)
7- اضافه كردن پوشش كاغذی و چسباندن آن بر روی پتو
8- برش طولی وعرضی پتو توس طاره ديسكی وگيوتين
9- رول و بسته بندی كردن محصول

نقاط قوت و ضعف تكنولوژی های مرسوم

تكنولوژی ساخت اين محصول خود يک تكنولوژی جديد در دنيای امروز می باشد و در ساير كشورها نيز برای توليد اين محصول از همين فرايند توليد و يا فرايندهای مشابه و نزديک به اين نوع تكنولوژی استفاده می شود، بنابراين مكانيزه بودن روش ساخت و تكنولوژی پيشرفته آن در عين سادگی از نقاط قوت فرايند توليد پشم سنگ می باشد.

ماشين آلات و تجهيزات آزمايشگاه
ردیف نام ماشين آلات و تجهيزات و مشخصات فنی تعداد
1 سنگ شکن 1
2 نقاله 4
3 سرند 1
4 قسمت کوره 1
5 تابلوها 1
6 قسمت تولید پتو 1
7 تجهیزات مکش 1
8 تجهیزات کارگاهی 1
مواد اوليه عمده مورد نياز

پشم سنگ : اصولا از سنگ ماگمايی مانند بازالت، دياباز ،دلوريت گابرو يا آمفوبوليت تشكيل می شود؛ نسبت فزاينده ای از مواد اوليه تغذيه شده آن عایق بازيافتی به شكل بريكت است.

به طوركل حدود 98 درصد پشم مواد اوليه كاملا خالص مانند بازالت است و باقيمانده مواد ارگانيک به صورت چسب حرارتی و ميزان اندكی روغن كانی است ميتوان ساير عناصر را مانند آلومينا به شكل بوكسيت يا آلومينا اضافه كرد تا دوام محصول را بهبود بخشيده و خاصيت ضد اشتعال آنرا به تاخير اندازد و بورن را اضافه می كنند تا كيفيت كنترل و يسكوزيته گدازشی آنرا افزايش دهند.

ردیف نام مواد اوليه واحد
1 بازالت تن
2 فويل آلومينيومي مترمربع
3 نخ متر
4 روغن گیاهی لیتر
5 کاغذ کرافت مترمربع
تجزيه و تحليل و ارايه جمع بندی و پيشنهاد نهايی در مورد احداث واحدهای جديد

همان طور كه در طی مراحل قبلی طرح اشاره كرديم فرهنگ مصرف عايق های حرارتی به خصوص پشم سنگ در حال افزايش است و تقاضای بازار اين محصول روندی سعودی دارد بنابراين سرمايه گذاری در اين زمينه می تواند گامی در جهت تحقق بهينه سازی مصرف انرژی باشد و هم سود آور بوده.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 4.9 ( 3 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫3 دیدگاه ها

  1. سلام طرح توجیهی تولید محصولات عایق پشم سنگ با ظرفیت کارخانه برای دریافت مجوز و تسهیلات لازم دارم هزینه را اعلام کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
    0
    سبد خرید
    Your cart is emptyReturn to Shop