دوره های آموزشی

دوره آموزشی کشت زعفران به روش گلخانه (ایروپونیک) و مزرعه + طرح توجیهی

بیشتر بخوانید »

دوره آموزش حضوری و آنلاین پرورش گیاهان دارویی + طرح توجیهی

بیشتر بخوانید »

دوره آموزش حضوری و آنلاین پرورش میگو + طرح توجیهی

بیشتر بخوانید »

دوره آموزش حضوری و آنلاین پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار + طرح توجیهی

بیشتر بخوانید »

دوره آموزش حضوری و آنلاین پرورش بز آلپاین و سانن + طرح توجیهی

بیشتر بخوانید »

دوره آموزش حضوری و آنلاین پرورش شتر مرغ + طرح توجیهی

بیشتر بخوانید »

دوره آموزش حضوری و آنلاین پرورش عقرب + طرح توجیهی پرورش عقرب

بیشتر بخوانید »

دوره آموزش حضوری و آنلاین پرورش گیاهان آپارتمانی + طرح توجیهی گیاهان آپارتمانی

بیشتر بخوانید »

دوره آموزش حضوری و آنلاین پرورش اسب + طرح توجیهی

بیشتر بخوانید »

دوره آموزش حضوری و آنلاین پرورش زالو طبی + طرح توجیهی

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
0