فرم ثبت نام در دوره حضوری

  • قیمت: 100,000 تومان
  • توجه : این هزینه پیش ثبت نام دوره می باشد و الباقی هزینه در همان روز برگزاری تسویه می شود. توجه : دوره هایی که محل برگزاری شیراز است ، به دلیل اینکه ثبت نام فقط آنلاین انجام می شود آدرس دقیق بعد از پرداخت شهریه نمایان خواهد شد و از طرف آموزشگاه نیز جهت هماهنگی بیشتر با شما تماس گرفته می شود.
  • 0 تومان
دکمه بازگشت به بالا
0