ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی توليد گچ آلفا یا گچ پزشکی (سال 1400) + word و pdf

در این قسمت شما را با طرح توجیهی و امکانسنجی توليد گچ آلفا آشنا می کنیم از نقطه نظر شيميايی، گچها به دو نوع آلفا و بتا تقسيم می شوند كه عبارتند از :

گچ آلفا :

گچ آلفا از نوع گچ های نرم و با زمان گيرايش بالا می باشد. ريز دانه بودن ابعاد و يا به عبارت ديگر ميكرونـزه بودن اين نوع گچ از خصوصيات بارز آن محسوب می شود. اين نوع گچ از نظر فنی خود به دو نوع قابل تقسيم می باشد.

گچ آلفا در انواع فرم های طبی، دندانپزشكی، صنعتی و ارتوپدی پليمری در بازار جهانی توليد و خريد و فروش می شود. در نوع اول كه به همان گچ آلفا معروف است، عمليات پخت در اتوكلاو و در فشار و حـرارت 97 انجام ميگيرد. در نوع دوم كه به نام گچ آلفای پزشكی مرسوم است پخت در دمای 100 انجام مي گردد.

مرغوبترين و با ارزش ترين نوع گچ، گچ آلفا مي باشد. گچ آلفا كه به گچ صنعتی نيز معروف است در صنايع پزشكی و ساخت قالب های چينی سازی، دندانسازی ، مجسمه سازی و جواهرات استفاده می شود.

طرح توجیهی توليد گچ آلفا

خصوصياتی از قبيل استحكام بالا كه گچ آلفا دارد باعث شده كه مصرف آن در ساير صنايع موجب بهبود كيفيت محصولات توليدی گردد. با توليد گچ آلفا، ارزش افزوده سنگ گچ، افزايش قابل توجهی يافته و با افزايش تقاضای خارجی برای اين نوع گچ، ارزش صادرات گچ و محصولات گچ كشور نيز رشد قابل توجهی خواهد داشت.

گچ بتا:

گچ بتا يا همان گچ ساختمانی، گچی است كه از حلاليت بالا و زمان گيرش كوتاه برخوردار می باشـد. همچنين دانه بندی اين نوع گچ به نسبت گچ آلفا از مش بالاتری برخوردار می باشـد. ايـن گـچ در مصارف ساختمانی و پوشش داخلی ساختمانها مورد استفاده قرار مي گيرد.

کد آیسیک توليد گچ آلفا

برای گچ آلفا به تنهايی كد آيسيک تعريف نشده است. كدهای آيسيک مرتبط با گچ آلفا در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف کد آیسیک نام کالا
1 24232111 گچ دندانپزشكی
2 26941324 گچ طبی
3 24232019 گچ ارتوپدی پليمری
4 26941323 گچ صنعتی

شماره تعرفه گمركی

ردیف شماره تعرفه گمركی نوع كالا حقوق ورودی SUQ
1 25202090 گچ آلفا 15 kg

شرايط واردات

محدوديت خاصی برای واردات اين محصول در كشور وجود ندارد و با پرداخت حقوق گمركی و رعايت شرايط ورود كالا و نيز بررسی نياز كشور و يا صدور آن از ايران، واردات اين كالا امكان پذير است.

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و 4 ماه ضمانت اصلاح با 18 سال سابقه در تهیه و تنظیم طرح.

توضيح موارد مصرف و كاربرد

موارد استفاده گچ آلفا عبارتند از :

استفاده برای ساخت قالب دندان:
لثه انسان و همچنين دندان آن دارای شكل هندسی نامنظم می باشد. بنـابراين بـرای سـاخت قالـب آن لازم است از مواد معطف و شكل پذير استفاده گردد. از طرف ديگر پزشكان دندان ساز تخصص خاصی در اسـتفاده از ماشين ابزار برای ساخت قالب دندان برخوردار نمی باشند و در نهايت گچ قالبگيری بسيار خوبی داشته و از قيمت بسيار كمتری نيز برخوردار است.

دلايل فوق باعث استفاده آن در دندانسازی شده اسـت. در ايـن امر ابتدا قالب لثه با مواد خميری شكل گرفته شده و سپس با برگرداندن آن به گچ، دندان مصنوعی انسان با استفاده از قالب گچی فوق ساخته ميشود.

استفاده برای شكسته بندی:
در اين حالت گچ مورد استفاده، گچ طبی ناميده می شود. از آن برای ثابت نگه داشتن اعضا شكسته انسانها استفاده مي گردد. خاصيت صلب بودن گچ، گيرايش مناسب برای عمليات طبی، نرمی و بهداشتی بـودن آن از جملـه دلايل استفاده از آن در اين حوزه های مصرف می تواند محسوب گردد.

گچ آلفا برای شكسته بندی

استفاده برای ساخت قالب جواهرات:
جواهرات مختلف نيز مانند دندان انسان و حتی پيش از آن از شكل هندسی بسيار نامنظمی برخوردار بوده و لذا ساخت قالب برای توليد آنها استفاده از روش های موجود ماشين كاری ممكن نبوده و يا بسيار پرهزينه است. از اينرو برای ساخت اين محصولات نيز از گچ استفاده مي گردد.

استفاده برای مجسمه سازی:
يكي ديگر از موارد كاربرد گچ پزشكی يا گچ آلفا، استفاده از آنها در ساخت قالب مجسمه هـا و اشـياء تزئينـی مشابه آن است. در اين حالت نيز مجسمه از شكل هندسی نامنظم برخوردار بوده و گچ با نفـوذ در خلل و فرج مجسمه، توليد قالب با دقت قابل قبول را می نمايند.

ساير موارد كاربرد گچ آلفا:
خواص مكانيكی، شيميايی و همچنـين نـازل بـودن قيمـت گـچ پزشـكی، سـبب شـده اسـت كـه در كليـه قالب سازيها و همانندسازی های صنعتی و هنری (مانند ساخت نقش و نگار دور قاب تابلوهـا ، سـاخت قالـب ظروف و ساخت نما و دكوراسيون در ساختمان ها) كف هـای سـراميكی، سـاخت مجموعـه هـای بهداشـتی، ساخت تجهيزات دكوراسيون و به عنوان پركننده استفاده شود.

بررسی كالاهای جايگزين

خواص ارزان قيمت بودن، وجود ذخاير بسيار زياد آن نقاط مختلف جهان، نداشتن اثرات زيانبار زيست محيطی و ديگر خواص منحصر به فرد آن موجب استفاده در صنايع و موارد مختلف شده است. بنابراين كالای جايگزينی مناسبی براي آن در حال حاضر وجود ندارد.

جهت سفارش طرح توجیهی توليد گچ آلفا پزشکی یا صنعتی برای دریافت وام و مجوز تاسیس با شماره : 1909-2842-021 یا 09056370500 تماس بگیرید.

اهميت استراتژيكی كالا

از آنجا كه نوع گچ بكار رفته در پزشكی، تهيه قرص، جواهرسازی، حشره كش ها، تغذيه مخمرها، مجسمه سازی و غيره از نوع آلفا بوده و استحكام قابل قبولی نيز دارد، اهميت آنرا نشان ميدهد. ارزش گچ آلفا كه در شرايط خشک (انيدر) تهيه ميشود چندين برابر نوع بتا است كارآمدی بسياری از صنايع و پزشكی به گچ و مخصوصاً گچ آلفا بستگی دارد.

در ايران به خصوص استان سمنان، واحدهای صنعتی زيادی در حال توليد گچ ساختمانی بوده و حتی ميتوان گفت كه بازار برای اين محصول به حد اشباع رسيده است.

و در اين ميان گچ آلفا به دليل برخورداری از بازار جهانی و قابليت صادراتی، ميتواند به عنوان جايگزين برای بخشی از گچ ساختمانی توليدی كشور مطرح گردد. بنابراين كالای مورد بررسی طرح هرچند از اهميت استراتژيک برخوردار نيست ولی يک كالای مهم ميتواند قلمداد شود.

كشورهای عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول

بيشتر كشورهای جهان از ذخاير و پتانسيل بالای گچ برخوردار هستند و توليد آن منحصر به چند كشور خاص نيست. در بيشتر كشورها اين محصول توليد و مورد استفاده قرار ميگيرد. در اين ميان گچ آلفا نيز از اين قاعده مستثنی نيست و به همراه ساير انواع گچ در كشورهای جهان توليد ميشود.

از ميزان گچ آلفای توليدی نيز در جهان آمار مشخصی در دست نيست ولی كشورهايی مانند آمريكا، چين، ايران، اسپانيا، مكزيک، ايتاليا، عربستان سعودی، ژاپن، تايلند، فرانسه و استراليا بزرگترين ذخاير گچ را دارا هستند و انواع توليد گچ از جمله گچ آلفا از محصولات توليد اين كشورها می باشد.

در مورد ميزان مصرف این محصول در كشورهای مختلف جهان آمار مشخصی وجود ندارد. مصرف كنندگان محصول موردنظر در ايران اغلب بيمارستانها، مجتمع های دندانپزشكی، مجسمه سازها و تهيه كنندگان قالب و غيره هستند و آماری در زمينه شركت های مصرف كننده آن وجود ندارد.

شرايط صادرات

وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ايران هيچگونه محدوديت و شرايط خاصی برای صادرات اين محصول ثبت نكرده است. از آنجا كه اين محصول، از كالاهای مهندسی محسوب می شود، بنابراين صادركننده اين محصول بايد از مزيت رقابتی به لحاظ قيمت و كيفيت، توان مالی مناسب، آشنايی كامل با امور تجارت جهانی و بسته بندی برخوردار باشد.

فرايند توليد گچ آلفا

فرآيند خردايش و دانه بندی
سنگ گچ مصرفی لازم از بهترين و خالص ترين معادن گچ استخراج و به محل ذخيره بار ورودی به كارخانه حمل ميشود. ابعاد درشت سنگ گچ در صورت نياز توسط سنگ شكن خرد شده و به مرحله آسيا كردن منتقل ميشود. مواد خام توسط آسيا تا دانه بندی مناسب در يک يا دو مرحله خرد شده و دانه بندی آن توسط سرند و يا تجهيزات طبقه بندی ديگر صورت ميگيرد.

مواد دانه ريز قبل از ورود به مرحله آسيا توسط نوار نقاله به همراه مواد خروجی آسيا به سيلوی مواد خام منتقل ميشود. مواد خام خروجی از آسيا به قسمت پخت هدايت ميشود. مواد افزودنی به منظور افزايش كيفيت گچ قبل از مرحله پخت و در فرايند مخلوط كردن افزوده می شود.

فرآيند پخت
مواد خام خروجی از آسياها به كوره ها (اتوكلاو) منتقل ميشوند تا عمليات پخت بسته به نوع گچ آلفا (صنعتی يا طبی) با دمای يا 97 100 درجه سانتيگراد در اتوكلاو كه دما و فشار آن كاملاً كنترل ميشود، تكميل و در انتهای كوره مواد پخته شده وارد آسيا ميشوند تا به دانه بندی مورد نظر برسند.

فرايند بسته بندی
محصول سيلوهای موردنظر به دستگاه بسته بندی منتقل و بسته بندی انجام ميگيرد. محصول پس از بارگيری در كاميون روانه بازار مصرف ميشود.

مقايسه روش توليد معمول كشورمان با ديگر كشورهای جهان

تكنولوژی و روش توليد گچ آلفا در ساير كشورها همان روشی است كه در ايران انجام ميگيرد و تاكنون روش ديگری برای اين كار در نقاط ديگر جهان معرفی نشده است.

ليكن آنچه درفرآيند توليد آن اهميت دارد و حتی ميتوان گفت كه اين عوامل كيفيت گچ توليد شده را تشكيل داده و در كشورهای صنعتی از درجه بالاتری برخوردار می باشد موراد ذيل هستند :

 • توان مهندسی واحد توليدی در انتخاب مواد و آماده سازی آن
 • توانايی ماشين آلات در انجام عمليات مختلف فرآيند توليد
 • اضافه كردن مواد بهبود دهنده خواص مكانيكی و شيميايی گچ مانند انواع پليمرها
 • دقت عمل بالا در مرحله پخت گچ و كنترل دقيق فرايند پخت
 • دقت كنترل كيفيت در جلوگيری از ورود مواد نامرغوب به فرايند توليد
دياگرام توليد گچ آلفا

دياگرام توليد گچ آلفا

1. سيستم انتقال مواد
2. سيستم مخلوط كردن مواد
3. سيستم خردايش و طبقه بندی
4. افزودنی ها
5. انبار ذخيره آب گرم
6. سيستم پخت (كوره)
7. سيستم خنک كننده
8. آسيا
9. بارگيری و سيستم ذخيره محصول
10. سيستم توليد انرژی
11. فيلتراسيون

چندين توليد كننده ماشين آلات خط توليد گچ آلفا در ايران :

 • مهندسی دانش فرآوران
 • آرتا سنگ شكن آذر
 • ماشين سازی پدرام
 • آرش صنعت غدير
 • ايران سنگ شكن
 • شركت ارس دوام
 • برهوت آريا
 • گروه صنعتی كوبش ماشين
 • كارخانه سنگ شكن سازی ممتاز
 • شركت اطلس كوپكو
 • شركت آلديم صنعت آذران
 • شركت ياران، توليد كننده كوره های صنعتی و آزمايشگاهی

چندين توليد كننده ماشين آلات خط توليد گچ آلفا درجهان :

• Downer EDI Limited in Australian
• Sepor
• Metso Minerals
• Nordberg
• Autokompo
• Dowding, Reynard & Associates (Pty) Ltd
• Durga Metal Profiles, Belgaum
• Neptune Engineering Co
• Patel Enterprises, Udaipur
• Dodhia Techno Engineering Private Limited
• Evans Equipment Inc

تعيين نقاط قوت و ضعف

با توجه به همسان بودن تكنولوژی مورد استفاده، قوت و ضعف خاصی نيز برای آن نميتوان عنوان كرد و همانطوری كه ذكر گرديد توان فنی و مهندسی واحد توليدكننده و همچنين دقت و كيفيت ماشين آلات مورد استفاده اصلی ترين نقش را در توليد محصول مرغوب ايفا می نمايد.

ماشين آلات و تجهيزات خط توليد
ردیف شرح تعداد
1 فيدر 1
2 سنگ شکن 1
3 آسيای چکشی 1
4 نوار نقاله 3
5 كوره دوار (اتوكلاو تحت فشار) 1
6 سرند و كلاسيفاير و سيكلون 4
7 بونكرها و سيلوهای ذخيره گچ 3
8 ماشین بسته بندی 1
9
خنک کننده 1
10
كمپرسور هوا و پمپ و … 3
11
سیستم مخلوط کننده 1
12
ساير لوازم و متعلقات خط توليد (10 درصد کل)
ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تأمين آن از خارج يا داخل كشور

ايران بيشترين ذخاير گچ جهان (25 درصد) را دارد و با توليد 10درصد گچ جهان ، دومين توليد كننده بزرگ گچ است. براساس محاسبات قطعی صورت گرفته از سوی سازمان ملی زمين شناسی، ايران تاكنون 2 ميليارد تن ذخيره سنگ گچ دارد. بنابراين كل مواد اوليه اين محصول يعنی سنگ گچ از داخل و بيشتر از استان سمنان و مناطق شرقی استان تهران تامين می شود.

محل تامين مواد اوليه

عمده مواد اوليه مورد نياز طرح،سنگ گچ ميباشد كه ميتوان آنها را از استان سمنان و مناطق شرقی تهران تهيه كرد.

بازارهای فروش محصولات

يكي از معيارهای مكان يابی برای يک طرح، انتخاب مكان مناسب برای ارائه محصولات توليد شده به بازار مصرف ميباشد. با توجه به ماهيت طرح، مكان مناسب برای فروش گچ آلفا استانهای داخلی كشور، بخشی از بازارهای كشورهای حاشيه دريای خزر و آسيای ميانه و نيز كشورهای حاشيه خليج فارس می باشد.

حمايت های خاص دولت

با توجه به اينكه طرح حاضر جزء طرح های صنعتی عمومی به حساب می آيد، به نظر نميرسد كه شامل حمايتهای خاص دولت شود. با اين حال اگر اين طرح در مناطق محروم راه اندازی شود، مشمول بعضی از حمايتهای دولت می شود.

باتوجه به بررسی پارامترهای فوق در طرح توليد گچ آلفا، ميتوان نتيجه گيری كرد كه مناطق شرق تهران و شهركهای صنعتی عباس آباد، علی آباد، خوارزمی و فيروزكوه دارای امكانات و شرايط مناسبتری نسبت به ديگر مناطق استان تهران برای راه اندازی چنين واحد توليدی می باشند. علاوه بر اين استانهای سمنان، قم، كرمان و آذربايجان شرقی نسبت به ديگر استانها، شرايط مناسبتری برای احداث واحد توليد گچ آلفا دارند.

وضعيت حمايت های اقتصادی و بازرگانی

حمايت تعرفه گمركی (محصولات و ماشين آلات) و مقايسه با تعرفه های جهانی
حمايت تعرفه گمركی شامل دو بخش تعرفه واردات ماشين آلات و مواد نياز طرح حقوق گمركی صادرات محصولات واحد توليدی است كه می بايست در جهت رشد صنعت انتخاب و اعمال شود. حقوق ورودی ماشين آلات خارجی مورد نياز طرح همانند اكثر ماشين آلات صنعتی حدود 10 درصد است كه تعرفه نسبتاً پايينی است و به سرمايه گذاران هزينه بالايی را تحميل نمی كند.

از طرف ديگر در سالهای اخير دولت جمهوری اسلامی ايران برای  محصولاتی كه توانايی رقابت در بازارهای بين المللی را داشته باشند و بتوان آنها را به خارج از كشور صادر كرد، مشوق هايی در نظر گرفته است و به اين واحدها جوايز صادراتی مي دهد، اين مسأله باعث شده است كه حجم صادرات غير نفتی كشور در سالهای اخير از رشد فزاينده برخوردار شود.

بنابراين در صورت توليد گچ آلفا با كيفيت و قيمت مناسب مشوق هايی برای صادرات آن از طرف دولت در نظر گرفته شده است كه باعث رقابتی تر شدن محصول در بازارهای كشور هدف مي شود.

حمايتهای مالی (واحدهای موجود و طرح ها) ، بانک ها ـ شركتهای سرمايه گذار
حمايت های مالی واحدهای توليدی شامل اعطای تسهيلات بانكی و نحوه بازپرداخت آنها، همچنين معافيتهای مالياتی است كه در صورت مناسب بودن آنها تسهيل در اجرای طرح می شوند و شرايط را برای سرمايه گذاری افراد كارآفرين مهيا می كند. در ادامه به برخی از اين شرايط پرداخته می شود.

1. يكی از تسهيلات بانكی مهم برای واحدهای توليدی، پرداخت وام بانكی بلند مدت تا 70 درصد سرمايه گذاری ثابت توسط بانكهای دولتی كشور است. اين مقدار برای مناطق محروم در صورت استفاده از ماشين آلات خارجی تا 90 درصد هم قابل افزايش ميباشد.

2. نرخ سود تسهيلات ريالی بلند مدت در بخش صنعت 12 درصد است كه برای برخی از شركتهای تعاونی و واحدهای احداث شده در مناطق محروم قسمتی از سود تسهيلات، توسط دولت ها به بانک به عنوان يارانه پرداخت ميشود.

3. مدت زمان بازپرداخت تسهيلات بانكی بلند مدت با توجه به ماهيت طرح توليدی، نوع تكنولوژی و امكان صادر شدن محصول تا حداكثر 8 سال ميباشد كه امكان استفاده از دوره تنفس يک الی دو ساله بازپرداخت اقساط نيز وجود دارد.

4. يكی ديگر از تسهيلات مهم بانک ، وام های بانكی كوتاه مدت( 6 الی 12 ماهه) برای استفاده به عنوان سرمايه در گردش موردنياز برای انجام فرآيندهای توليد است كه شبكه بانكی تا 70 درصد آن را تأمين می كند. اخذ تسهيلات كوتاه مدت تا اين ميزان، منوط به جلب اعتماد بانک های عامل و سابقه مطلوب در انجام بازپرداخت تسهيلات دريافتی قبلی است.

5. علاوه بر تسهيلات بانكی كه برای احداث واحدهای توليدی جديد وجود دارد، برای تشويق سرمايه گذاران و هدايت آنها به احداث كارخانجات در مناطق محروم، معافيت های مالياتی در نظر گرفته شده است كه برخی از آنها عبارتند از :

1ـ معافيت مالياتی تا 10 سال برای اجرای طرح در مناطق محروم.
2ـ هشتاد معافيت مالياتی تا 4 سال برای اجرای طرح در شهرک های صنعتی.
3ـ ماليات برای مناطق عادی، 25 درصد سود ناخالص تعيين شده است.

طرح توجیهی تولید گچ فایبرگلاس ارتوپدی ، طرح توجیهی تولید گچ طبی ، طرح توجیهی تولید گچ قالب سازی ، طرح توجیهی تولید گچ آلفای پزشکی ، طرح توجیهی تولید گچ صنعتی .

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 3 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫4 دیدگاه ها

 1. درود طرح توجیهی تولید گچ ارتوپدی و گچ دندانپزشکی بروز لازم دارم . هزینه چقدر میشود فقط عجله دارم .

  1. باسلام و احترام
   در خدمتیم لطفا جهت هماهنگی بیشتر و اطلاع از هزینه طرح مدنظرتان با شماره: 1909-2842-021 یا 09056370500 تماس حاصل فرمایید. ضمنا واتساپ سایت برروی خط همراه ذکر شده فعال است.

  1. باسلام و احترام. لطفا برای سفارش طرح توجیهی مدنظر و هماهنگی بیشتر با شماره کارشناسی: 09056370500 تماس حاصل فرمایید. یا به واتساپ سایت که برروی شماره همراه ذکر شده فعال می باشد پیام بدهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop