ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی تولید ريل ساچمه ای دو تیکه و سه تیکه

نام محصول طرح توجیهی حاضر ريل ساچمه ای 2 تيکه و 3 تيکه می باشد که به عنوان وسيله ای به منظور روان سازی حرکت کشوها و قفسه های متحرک در آشپزخانه ،سيستم های اداری و آموزشی مورد استفاده قرار ميگيرد و اساس کار آن بر پايه استفاده از لغزش ساچمه ها بر بستر فلزی ريل قرار گرفته است.

نام و کد ISIC ريل ساچمه ای

ردیف شرح محصول کد isic واحد سنجش
1 ريل ساچمه ای 29261533 تن

شماره تعرفه گمرکی

ردیف کد تعرفه شرح کالا سود بازرگانی
1 ۸۳۰۲۴۴۰۰ انواع ريل؛ ريل های کشويی و ريل های ساچمه ای 40

بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلی محصول

پارامترهای مختلفی بر قیمت محصول موثر خواهند بود که برخی از پارامترهای مهم در ذیل شرح داده شده است:
1_ قیمت مواد اولیه مصرفی که یکی از مهمترین هزينه های متغير توليد می باشد و نقش عمده ای را درتعيين قيمت تمام شده محصول دارد.

2_ منطقه جغرافيايی احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسی به منابع تامين مواد اوليه و کانون های مصرف محصول،هزينه های مربوط راتحت تاثير قرار خواهد داد.

3_ نوع تکنولوژی مورد استفاده از طريق تاثير بر سرمايه گذاری،کيفيت محصول توليدی و ميزان ضايعات و…. بر قيمت فروش محصول موثر خواهد بود.

4_ هزينه نيروی انسانی موردنياز تاثير مستقيم در هزينه های متغير توليد و قيمت تمام شده محصول دارد.

5_ ظرفيت توليد واحد بر روی قيمت فروش محصول موثر است،به اين ترتيب که افزايش ظرفيت توليد از طريق سرشکن نمودن هزينه های سربار باعث کاهش قيمت تمام شده محصول ميگردد.

باتوجه به نکات فوق،قيمت فروش محصول توليد شده علاوه براينکه می بايست هزينه های توليد را تامين نمايد ، بايد در حدی باشد که بتوان سهمی از بازار را بدست آورد.همچنين درصورتی که صادرات محصول توليدی نيز مدنظر قرار گيرد ، قيمت گذاری بايد به نحوی باشد که رقابت با توليدکنندگان خارجی امکانپذير باشد.

موارد مصرف و کاربرد

نام کالا ريل ساچمه ای 2 تيکه و 3 تيکه می باشد که جهت سهولت در حرکت رفت و برگشتی کشوها با حداقل استحکاک در ساختمان های مختلف مورد استفاده قرار ميگيرند.

کالای جایگزین

از آنجائيکه حرکت کشوها مستلزم حرکت روان با حداقل استحکاک و سايش است قبل از پيدايش نسل جديد اين سيستم حرکت (ريل ساچمه ای) از سيستم غلطکی و ما قبل آن تنها شيار و زبانه استفاده ميگرديد.

کالای جایگزینی ريل ساچمه ایکه نوع غلطک هرچند که از شيار و زبانه ارجعيت بيشتری داشته و سالها به عنوان تجهيزات مورد استفاده در صنايع کابينت و قفسه بندی مورد استفاده قرار ميگرفت ليکن راندمان کاری پايين تری نسبت به سيستم های ريل های ساچمه ای داراست. از اين رو هيچ يک از موارد فوق قابليت رقابت با ريل های ساچمه ای را ندارند.

اهميت استراتژيکی کالا در دنيای امروز

سهولت تکنولوژی به کار رفته.
عملکرد بهتر و روانتر باز و بسته شدن کشو و کابينت.
تحمل بار و مقاومت بيشتر.
استهلاک کمتر و دوام عمر بالاتر.
امکان تامين مواد اوليه از داخل کشور.

بررسی اجمالی تکنولوژی و روش توليد

از آنجائيکه استراکچر اصلی ريل ساچمه ای از سه قطعه ورق ناودانی شکل از جنس st13 به ضخامت 1 ميليمتر تشکيل يافته نخست لازم است شيت ورق که به ابعاد ۱*۲ متر خريداری می شود توسط گيوتين به شکل نوارهايی به عرض گسترده ناودانی ها (بزرگ ۶۷ ميليمتر ، متوسط 44 ميليمتر و کوچک 34 ميليمتر).

با طول ۲متر برش زده شود بدين ترتيب از آنجائيکه طول قطعات 59 سانتيمتر می باشد از هر نوار 2 متری بدون هيچ گونه ضايعاتی  4 قطعه صادر خواهد شد به عبارتی در هر واحد از محصول از اين ورق مساحت ۱۴۵*۵۰۰ ميليمتر به مصرف ميرسد.

که معادل ۵۷۰ گرم خواهد شد از طرفی ضايعات دور ريز حاصل از سر شکن حاشيه آخرين مرحله برش معادل ۱۵گرم به ازاي هر واحد محصول محاسبه ميگردد.(مجموعا ۵۸۵ گرم هر واحد محصول) برش نوارها با استفاده از قالب سمبه ماتريس برش که بر روی پرس 40 ، 63 و 25 تن نصب گرديده است،

طی حرکت رفت و برگشتی سمبه ،عمليات برش سوراخ ها و شکاف های ميانی صورت گرفته و همچنين از ادامه کورس يک مرحله از خمکاری لبه ها نيز انجام خواهد شد ، عمليات لب برگردان لبه فوقانی ناودانی ها توسط پرس ضربه ای ۱۲تن و قالب خم مخصوص صورت خواهد گرفت.

همچنين جهت ساخت غلاف ساچمه ای که ميان ناودانی کوچک و متوسط قرار گرفته و در سوراخ های ايجاد شده در طول ديواره های جانبی محل اسقرار ساچمه های کروی شکل (به تعداد ۱۸عدد در هر عدد) از ورق st13 به ضخامت ۰.۵ميليمتر همانند فرآيند فوق استفاده به عمل می آيد.

که با توجه به ابعاد گسترده آن (۳۸*۲۲۵ميلی متر) وزن هر قطعه خام برش خورده از آن ۳۴ گرم و با احتساب ضايعات دور ريز معادل 37 گرم محاسبه ميگردد.

تکنولوژی و روش توليد

پس از انجام عمليات پرس کاری لازم است که قسمت های انتهايی ناودانی های متوسط و بزرگ جهت محدود سازی حرکت کشويی ها در داخل يکديگر و عدم خروج از همديگر،نک زنی (زائده داخلی) شود بدين ترتيب با ايجاد زبانه های حاصل از پرس کاری به کمک پرس ضربه ای ۶تن اين بخش از فرآيند نيز صورت ميگيرد.

روش تولید ريل ساچمه ای

قطعات ناودانی پرس کاری شده به منظور حفاظت از خوردگی و زنگ زدگی پس از بازرسی به واحد آب کاری ارسال و پس از آبکاری کروماته و بازرسی مجدد آنها،آماده مونتاژ بر روی يکديگر خواهند بود.

بدين ترتيب نخست غلاف ساچمه ای u شکل فلزی در داخل ناودانی متوسط قرار گرفته و پس از جاگزاری ۱۸عدد ساچمه فولادی ۴.۵ميليمتری در هر طرف ناودانی کوچک را که در داخل آن ترمز پلاستيکی با استفاده از ميخ پرچ فولادی مونتاژگرديده به کمک فيکسچر مخصوص بافشار داخل ناودانی متوسط جا زده می شود.

سپس قبل از مونتاژ مجموعه ريل حاضر بر روی ناودانی بزرگ 2 عدد غلاف ساچمه ای پلاستيکی به شکل نوار که هريک به ۵ عدد ساچمه ۴.۵ ميليمتری در فواصل 54 ميليمتر ازيکديگر استقرار يافته اند به کمک کريس در طرفين ديواره های داخلی نگه داشته و سپس با استفاده از فيکسچر مخصوص و فشار اهرم،ريل متوسط در داخل ريل بزرگ استقرار می يابد.

لازم به ذکر است جهت ترمز به حرکت در انتهای مسير قطعه ضربه گير لاستيکی بر روی زبانه انتهايی ناودانی بزرگ نصب ميگردد. بدين ترتيب ۳ عدد ريل کشويی در داخل يکديگر با کمترين استحکاک قابل حرکت بوده و محصول پس از بازرسی به انبار انتقال می يابد. لازم به ذکر است در پرسه توليد ريل های ساچمه ای 2 تيکه عينا مراحل فوق در خصوص ناودانی کوچک و متوسط صورت خواهد گرفت.

بررسی ايستگاه ها، مراحل و شيوه های كنترل كيفيت

رشد و تكامل صنايع جهان تاحدود زيادی مرهون رقابت بين واحدهای صنعتی می باشد.در اين راستا هر واحد صنعتی با افزايش كيفيت محصولات خود، سعی دركسب سهم بيشتری از بازار را دارد و اين روند به مرور زمان باعث بهبود كيفيت محصولات و در نتيجه رشد كيفی جوامع صنعتی شده است.

كنترل كيفيت جهت تعيين صحت عمل توليد، مطابق مشخصات فنی تعيين شده برای محصول انجام ميگيرد.اين عمليات سبب ميگردد تا ضمن جلوگيری از توليد محصولات معيوب، ازهدر رفتن سرمايه ها جلوگيری به عمل آمده و قيمت تمام شده محصول كاهش يابد.

به طور كلی اهداف كنترل كيفيت را ميتوان به صورت زير خلاصه كرد:

حفظ استاندارهای تعيين شده
تشخيص و بهبود انحرافات درفرآيند توليد
تشخيص و بهبود محصولات خارج از استاندارد
ارزيابی كارآيی افراد واحدها

به عبارت ديگر ميتوان گفت كنترل كيفيت عبارت است از اطمينان از تهيه و توليد كالا و خدمات، بر طبق استاندارهای تعيين شده و بازرسی به عنوان يكی از اجزاء جدايی ناپذير كنترل كيفيت به منظور شناخت عيوب و تهيه اطلاعات موردنياز برای سيستم كنترل كيفی در همه واحدهای صنعتی انجام ميگيرد.

مراحل بازرسی كلی با توجه به وضعيت هر صنعت به ترتيب ذيل می باشند:

1) درمرحله تحويل مواد اوليه
2) مرحله آغاز توليد
3) قبل ازآغاز عمليات
4) قبل از شروع عمليات غيرقابل بازگشت
5) پيش از آغاز عملياتی كه سبب پوشيده شدن عيوب ميگردد
6) درمرحله پايانی كار

ریل کشوییهریک از اين مراحل بازرسی ممكن است درمحل عمليات يا آزمايشگاه انجام گيرد. دراين واحد با توجه به ويژگی های اين صنعت ، هر يک از مراحل ضروری كنترل كيفی و محل انجام اين آزمايش ها تعيين خواهد شد.مطابق آنچه گفته شد، كنترل كيفيت را بايد در سه مرحله اعمال نمود.

1_ كنترل كيفيت مواد اوليه
2_ كنترل حين توليد انواع ريل ساچمه ای کشویی
3_ كنترل نهايی. كه هر يک از موارد فوق در زير شرح داده می شود

كنترل كيفيت مواد اوليه: اين بخش از کنترل کيفيت بايستی قبل از مرحله خريد با بررسی بر روی نمونه کالا از جهت تطابق ويژگيهای مورد انتظار صورت گيرد.

كنترل حين توليد: اين بخش از کنترل کيفيت دربر گيرنده تمامی مراحل توليد می باشد که در هر مرحله توسط اپراتور مربوطه کنترل های لازم صورت خواهد گرفت.

كنترل نهايی: محصولات توليدی قبل از بسته بندی از جهت ظاهری و… مورد کنترل قرار ميگيرند.

ماشين آلات و تجهيزات
ردیف نوع تجهيزات تولید ريل ساچمه ای
1 رول باز کن و برش اتوماتيک
2 گیوتین (قیچی اتوماتیک ، برقی گیربکسی)
3 پرس ضربه ای 63 تنی
4 پرس ضربه ای 40 تنی
5 پرس ضربه ای 25 تنی
6 پرس ضربه ای 12 تنی
7 پرس ضربه ای 6 تنی
8 قالب سمبه ماتريس برش (جهت ناودانی بزرگ)
9 قالب سمبه ماتريس برش (ناودانی متوسط)
10 قالب سمبه ماتريس برش (ناودانی کوچک)
11 قالب خم (برای ناودانی بزرگ)
12 قالب خم (ناودانی متوسط)
13 قالب خم (ناودانی کوچک)
14 قالب سمبه ماتريس (برش غلاف ساچمه ای)
15 قالب خم (جهت غلاف ساچمه ای)
16 فيکسچر مونتاژ (روميزی دستی)
17 کمپرسور هوا
18 پرس (دستی روميزی) اهرمی مکانيکی جهت پرچ
مواد اوليه موردنياز تولید ريل ساچمه ای
ردیف مواد اولیه
1 ورق فولادیst13  (ضخامت 1 میلی متر)
2 ورق فولادی st13۰.۵ میلیمتر
3 غلاف ساچمه ای پلاستيکی )به شکل نوار پلی اتيلن به عرض۷ و ضخامت۱.۵ ميلیمتر دارای 5سوراخ۴.۳ ميلیمتر در فواصل 54 ميلیمتر از يکديگر جهت استقرار ساچمه(
4 ساچمه کروی )فولادی به قطر ۴.۵ میلیمتر)
5 ترمز پلاستيکی از جنس pp تزريقی
6 لاستيک ضربه گير )به شکل نوار حلقوی بيضی شکل از جنسsbr(
7 پرچ) فولادی به ضخامت 4 ميلی متر)
8 هزينه آبکاری هر ست) کروماته(
9 گريس
پيشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

انتخاب منطقه و محل مناسب برای طرح از جنبه های مختلف از جمله اثرات بر محيط زيست حائز اهميت است.در اين مورد بايد محل ايجاد كارخانه به فاصله قابل توجهی از مراكز شهر باشد.همچنين دسترسی به مواد اوليه و نيروی انسانی نيز و دسترسی به بازار فروش و تاسيسات زيربنايی و راه های ارتباطی از مواردی است كه در انتخاب محل مناسب دخيل می باشد.

چه بسا اشكال در هر يک از موارد فوق ممكن است در قيمت تمام شده محصول و يا حتی كيفيت كالا اثر بگذارد. دور بودن فاصله محل توليد از بازار فروش باعث افزايش هزينه حمل و نقل و در نتيجه افزايش هزينه توليد خواهد شد و مثلا يا دسترسی نداشتن به تاسيسات زيربنايی نظير آب و برق و…

موجب كاهش در اثر توليد و تغيير در كيفيت ريل ساچمه ای خواهد شد.توليد محصول موردنظر در استانهای اطراف تهران و اصفهان و آذربايجان شرقی استانهای پر جمعيت؛ بوشهر و كلا از اهميت بالاتری برخوردار هستند و در ضمن احداث اين واحد در استان آذربايجان شرقی شرايط خوبی برای صادرات محصول به کشور های همسايه شمالی را دارد.

و استان آذربايجان شرقی با جمعيتی بالغ بر 4 ميليون پرجمعيت ترين استان ناحيه شمال غربی ايران محسوب ميشود و استان بوشهر به دليل توسعه شرکت های پتروشیمی در منطقه و احداث واحدهای اداری و….و همجواری با استان فارس که به عنوان يکی از پر جمعيت ترين استان هاست بوده است.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 4 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. درود بر شما طرح توجیهی تولید ریل های ساچمه ای بروزرسانی سال ۱۴۰۱ جهت اخذ مجوز فعالیت چقدر هزینه دارد اگر سریعا اعلام فرمایید ممنون میشم ؟

    1. سلام برای سفارش طرح توجیهی موردنظرتان و هماهنگی بیشتر با یکی از شماره های: 1909-2842-021 یا 09056370500 تماس حاصل فرمایید. ضمنا واتساپ سایت برروی شماره همراه ذکر شده فعال می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
    0
    سبد خرید
    Your cart is emptyReturn to Shop