ایده هاایده های کشاورزی

طرح توجیهی کاشت انگور ارگانیک (سال 1400) + word و pdf

برخی از عملیات تولید میوه نظیر احداث باغ، هرس و تربیت، حفاظت در برابر یخ بندان در هر دو نوع کشاورزی متداول و ارگانیک مشترک هستند و بنابراین می توان از کتب مربوط به باغبانی تجاری نیز به انها دست یافت. با توجه به اینکه مهمترین اصل در پرورش ارگانیک عدم استفاده از نهاده های مرتبط با کشاورزی مدرن مخصوصا آفت کش ها و کودهای شیمیایی سهل الوصول است.

کاشت انگور ارگانیک تا نهایت حد ممکن به اصول اکولوژی نظیر شناخت توان منطقه از نظر استعداد پرورش درخت موردنظر، مدیریت بقایای گیاهی، کودهای سبز و یا دامی، کمپوست، خاک ورزی و حفاظت از خاک، به جریان انداختن چرخه های طبیعی موا غذایی (خاصیت خود تنظیمی خاک) و کنترل بیولوژیکی خاک با حداقل آشفتگی در نظم و تعادل چرخه های طبیعی متکی می باشد.

مکان یابی مناطق مستعد تولیدات ارگانیک شرط اصلی موفقیت است و به عنوان یک اقدام زیر ساختی اهمیت اساسی دارد. به عبارت بهتر، پویایی و اقتصاد تا نهایت ممکن به تناسب مکان باغ با نیازمندی های یک گونه با رقم خاص بستگی دارد.

اکثر ارقام تجاری و بازار پسند در گونه ویتیفرا به آفات و بیماری های متعددی مثل سفیدک سطحی و سفیدك دروغی، پوسیدگی سیاه و شته فیلوکسرا (یک نوع شته خاکزی) حساسیت دارند، بنابراین کشت ارگانیک این ارقام باید متناسب با نیاز گرمایی خاص آن رقم در طول فصل رشد محدود به مناطق خشک (رطوبت نسبی پایین) با تهویه کافی و خاک سبک باشد تا شدت آلودگی ها کاهش یابد.

شیوه های مورد ارزیابی

 تصویر مزرعه کاشت انگور ارگانیک

 1. خاک ارگانیک : حفظ سلامت و فعالیت بیولوژیکی آن و همچنین فراهم آوردن محیطی مناسب برای رشد گیاه وجود بقایای گیاهی و کاه و کلش در خاک، از فرسایش آبی و بادی و همچنین تبخیر سطحی آب جلوگیری می کند.
 2. تغذیه گیاهی ارگانیک : درک کامل تمامی جنبه های مختلف چرخه عناصر غذایی در تغذیه گیاه آگاهی نسبت به چگونگی کاهش تلفات عناصر غذایی و افزایش برگشت این عناصر به خاک، چگونگی بهره گیری از قابلیتهای چرخه ای موجود در خاک و درک بهتر اثرات دراز مدت خاكورزی و همچنین تغییر اساسی در نحوه نگرش ما نسبت به کاربرد کودهای شیمایی و آلی می باشد.
 3. مدیریت علف های هرز : ارائه راه های متداول کنترل علف های هرز در سیستم کاشت انگور ارگانیک: عملیات زراعی، جلوگیری از پراکنش بذر علفهای هرز، کنترل بیولوژیک علف های هرز، کنترل مستقیم حرارتی و مکانیکی
 4. سیستم های تربیت : روش های نوین هرس، تربیت و هدایت انگور در مقایسه با روش های سنتی.
 5. ارائه روش های برداشت و آماده سازی محصول در مزرعه با هدف کاهش الودگی ها و مسمومیت ها.
 6. مقایسه و ارائه بهترین بارگاه های تولید کشمش سالم و بدون آلودگی
 7. ارائه روش های تهیه کشمش سالم : بدون استفاده از مواد شیمیای و با کمترین آلودگی
 8. ارائه روش های سالم در شستشو، پاکسازی، بوجاری و بسته بندی کشمش : حذف مواد شیمیایی و غیر مجاز و جایگزینی روش های سالم با کاربرد مواد طبیعی و گیاهی
 9. ارائه روش های نگهداری و بسته بندی انگور و کشمش: بدون استفاده از مواد شیمیایی غیر مجاز و مصنوعی
 10. ارائه راهکارهای سالم بهبود کمیت و کیفیت محصول : حذف کاربرد مواد شمیایی و هورمون ها و جایگزینی مواد طبیعی و روشهای باغی مثل هرس سبز و حلقه برداری و …
 11. مدیریت آبیاری مزارع انگور ارگانیک : استفاده از نزولات اسمانی، جلوگیری از آب شویی و …
 12. مدیریت مکانیزاسیون و خاک ورزی
 13. کاهش مصرف سوخت و دیگر نهاده ها با تاکید بر روش های ارگانیک
 14. بررسی های اقتصادی، بازاریابی و بازار رسانی
 15. اندازه گیری باقیمانده سموم و عناصر غذایی در انگور و کشمش
 16. اندازه گیری های کمی و کیفی و راندمان تولید در هر دو سیستم معمولی و ارگانیک

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و 4 ماه ضمانت اصلاح با 18 سال سابقه در تهیه و تنظیم طرح.

مکان یابی

در مطالعه مکان باغ انگور ارگانیک ، آب و هوا و اجزای آن اهمیت زیادی دارند. مهمترین اجزای آب و هوا از نظر میوه کاری دما (میانگین دمای سالیانه، میانگین دمای فصل رشد، تعداد روزهای رشد با میانگین دمای بیش از 10 درجه سانتیگراد (صفر فیزیولوژیک) و حداقل دمای زمستانه)، بارندگی و توزیع آن و نور خورشید و ساعات آفتابی هستند.

به طور کلی کوهپایه های مشرف به جنوب به شرط برخورداری از خاک عمیق و امکانات آبیاری نسبت به اراضی مسطح و یا دره ها و نقاط گود موقعیت بهتری دارند. تولید میوه مرغوب مستلزم آن است که طول فصل رشد بیش از 235 روز باشد و 1800 – 1600 ساعات نور خورشید فراهم شود. درختان انگور در چند مرحله به کمبود نور خورشید حساس هستند.

صبحگاهان برای خشک کردن قطرات شبنم، بعد از گل دهی و یک ماه قبل از برداشت که به ترتیب کمبود نور (کمتر از 30 % از نور کامل خورشید) سبب بروز عوارض فیزیولوژیکی، ریزش گل و میوه و کاهش کیفیت (رنگ و عطر) می شود. به علاوه نور خورشید کافی چنانچه به داخل تاج و سطح زمین باغ نفوذ کند سبب تشکیل جوانه های گل قوی و گرم کردن خاک باغ می شود.

همچنین مکان باغ از نظر دوری یا نزدیکی به بازار، جریان هوا، ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت شیب و نوع خاک اهمیت دارد. با افزایش ارتفاع از سطح دریا درجه حرارت و طول فصل رشد کاهش ولی کیفیت میوه مخصوصا رنگ و سفتی میوه افزایش می یابد.

منطقه با باد ملایم از آن جهت اهمیت دارند که دائما هوای منطقه در حال گردش و جریان است و به طبع میزان رطوبت نسبی هوا کمتر است، بنابراین سطح برگها پس از باران به سهولت خشک (در نتیجه سفیدک کمتر) می شود.

در نقطه مقابل، دره ها و نقاط محصور از هر طرف با خطر افزایش آفات و بیماری های به دام افتادن هوای سرد در زمستان در معرض تهدید هستند. در مناطقی که شدت باد زیاد است قبل از احداث باغ باید به فکر احداث بادشکن (کشت 3 – 4 ردیف درختان بلند قامت مثل صنوبر و یک یا دو ردیف درختچه های کوتاه قامت مثل آلبالو) در مسیر باد غالب منطقه بود.

این درختان همچنین آشیانه خوبی برای حفاظت از انواع حشرات و پرندگان مفید هستند که وجود آنها یکی از شاخص های سلامتی باغ محسوب می گردد. یکی دیگر از پیش نیازهای کاشت برخورداری از یک خاک سالم است. یک خاك خوب و ایده آل برای تولید انگور ارگانیک باید:

 1. از نظر غذایی متعادل، از نظر بافت و PH مناسب و غنی از مواد آلی ( 5%<) و معدنی باشد.
 2. خلل و فرج (تهویه) و فعالیت زیستی (میکرو ارگانیسم ها) بالایی داشته باشد.

متاسفانه با گسترش شهرها و روستاها، اراضی با خاك مرغوب در اطراف رسوبات آبرفتی رودخانه ها یا از بین رفته اند و یا بسیاری از آنها در معرض تغییر کاربری قرار گرفته اند.خاك های فشرده، فقیر از مواد آلی خاك های مرده ای (فاقد فعالیت بیولوژیکی) هستند و برای تولید میوه ارگانیک مناسب نیستند.

به علاوه، کشت این محصول طالب زمین های حاصلخیز به عمق بیش از یک متر خاك زراعی، عاری و یا با درصد شیوع کمتر علف های هرز خطرناك مثل قیاق و چایر، با قابلیت دسترسی به آب شیرین رودخانه می باشد که متاسفانه بیشتر این اراضی، امروزه در اثر توسعه افقی شهرها و روستاها از بین رفته اند.

جهت سفارش طرح توجیهی احداث باغ انواع محصولات ارگانیک برای اخذ وام و مجوز با شماره: 1909–2842–021 یا 09056370500 تماس بگیرید.

محاسبه قیمت تمام شده انگور ارگانیک

هزینه تولید در مزارع انگور ارگانیک به دلیل استفاده کمتر از نهاده های خارجی، کمتر از مزارع رایج است. خرید کودهای مصنوعی و آفت کش در این نظام وجود ندارد. علاوه بر این کشاورزان زیستی هزینه کمتری را برای استهلاک سرمایه گذاريهای مربوط به نهاده هایی نظیر ابزارهای ماشین و تجهیزات پرداخت می کنند. روی هم رفته هزینه نهاده ها در مزارع زیستی کمتر است.

چالش اصلی کشاورزان زیستی کنترل علفهای هرز است. علفهای هرز عامل محدودکننده تولید در این مزارع هستند و کشاورزان زیستی نسبت به دیگر عملیات مدیریتی، زمان و هزینه بیشتری را صرف کنترل علفهای هرز می کنند. روشهای مکانیکی و دیگر روشهای مدیریتی جایگزین علف کشها شده است.

خاک ورزی برای کنترل علفهای هرز پس از سبز شدن گیاه، به شکل سطحی و غیر عمیق انجام می شود تا خاک فشرده نگردد. برخی عقیده دارند که علف های هرز سبب افزایش نیاز به شخم و هزینه های آن می گردد. در عمل، این تصور صحیح نیست. کشاورزان زیستی با بهبود ساختمان خاک و اعمال مدیریت مناسب دریافته اند که نسبت به نظام های رایج، به خاک ورزی کمتری نیاز است.

به نظر می رسد درآمد خالص مزارع ارگانیک کمی بیشتر از مزارع رایج باشد. بطور کلی مخارج کمتر بوده و درآمد بیشتر است (به دلیل وجود یارانه ما به التفاوت قیمت محصولات زیستی نسبت به محصولات رایج) این مابه التفاوت بسته به محصول و زمان متفاوت است. صنعت زیستی به سرعت در حال تغییر است که این امر منجر به عدم ثبات قیمت ها می گردد.

به عنوان مثال ما به التفاوت بالا برای یک محصول می تواند برخی کشاورزان را به سمت تولید و پرورش آن محصول هدایت کند. در این حالت بازار اشباع شده و قیمت کاهش پیدا می کند. برخی معتقدند که با گذشت زمان، ما به التفاوتها به ثبات می رسد. در یکی از مطالعات نشان داده شد که کشت گندم دوروم، گندم نرم زمستانه و یونجه در مزارع انگور ارگانیک ، حتی بدون پرداخت ما به التفاوت، سود بیشتری فراهم می کنند.

در شرایط پرداخت ما به التفاوت گندم دوروم، کتان، گندم سیاه، چاودار پاییزه و یونجه، درآمدزاترین محصولات با یکدیگر یک تناوب پایدار زیست محیطی و اقتصادی تشکیل می دهند. کودهای سبز محصولات مرتعی که به نظر می رسد توانایی بهبود خاک را دارند، بازده اقتصادی بالایی ندارند.

کشت مخلوط روشی است که محصولات کم ارزش را در تناوب جای می دهد، ضمن اینکه محصولات باارزش نیز در مزرعه پرورش داده می شود. تناوب زراعی باعث کاهش مخاطرات نیز می شود. با کشت چند محصول بطور همزمان، درآمد مزرعه در مقابل نوسانات قیمت بازار یا کاهش عملکرد بیمه خواهد شد.

به نظر می رسد صنعت زیستی، نمی تواند در حد کفایت، گسترش یابد تا از نظر تقاضا برای آینده ای روشن راضی کننده باشد، بنابراین باید تعداد بیشتری کشاورزان، عرضه کنندگان نهاده ها و صنایع تبدیل مواد غذایی را در جهت کشاورزی زیستی تشویق کنیم.

قیمت فروش فرآوردهای انگور ارگانیک در بازار

بالا بودن درآمد ریالی در واحد سطح، میوه کاری بخصوص انگور ارگانیک را در ردیف محصولات پردرآمد مخصوصا در مورد کشاورزان با زمین محدود قرار داده است. در حقیقت به استثنای برخی موارد، اکثر تولیدات ارگانیک در واحدهای کوچک (کمتر از یک هکتار) صورت می گیرند.

در برخی بازارهای اروپایی و آمریکایی، میوه ارگانیک در مقایسه با میوه های متداول از طرفداران بیشتری برخوردار است و همچنین ارزش اقتصادی این محصولات نسبت به آنها بالا است. متاسفانه فرهنگ مصرف محصولات ارگانیک در داخل کشور ایران کاملا شکل نگرفته است و هنوز بازار این محصولات به صورت کامل ایجاد نشده است.

ادعای برخی فروشندگان در خصوص عرضه آن ها در برخی فروشگاه های بزرگ هر چند که اقدام مثبتی است ولی تنها صرف ادعا و برچسب ارگانیک روی محصول کافی نیست و زمانی این محصولات ارزش ارگانیک خواهند داشت که تحت نظر و دستورالعمل های یک سازمان معتبر تولید و گواهی مربوطه را کسب نموده باشند. به هر حال، گرایش مردم به سمت ارگانیک و کاهش هزینه های تولید انگیزه اساسی برای کاشت این محصول محسوب می شوند.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 4.42 ( 3 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

 1. باتوجه به هزینه های بالای برا راه اندازی یک مزرعه و اشتغال زایی آیا شما از نحو و مقدار تسهیلات پرداختی توسط دولت و میزان سپرده لازم برای حداقل ۲یا۳ هکتار چگونه است؟

  1. سلام… بله کلیه محاسبات لازم و مبلغ تسهیلات پرداختی در نگارش طرح توجیهی احداث مزرعه مدنظر شما را محاسبه می کنیم و تا پایان مراحل گرفتن وام با شما همراه خواهیم بود جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره تلفن سایت تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop