ایده هاایده های کشاورزی

آموزش کاشت درخت گردو و احداث باغ آن بصورت کامل

پرورش گردو نیازمند صرف انرژي، شور و شوق، سرمایه كافي و زمان طولانی است. گونه های مختلفی از درختان آن وجود دارد که برجسته ترین آنها شامل: گردو ایرانی، گردو انگلیسی و گردو سیاه می باشند درحالیکه شیوه پرورش جملگی آنها نسبتاً یکسان است و در ارقام مختلف با اقالیم گوناگون سازگاری دارند. حاصل این درخت آجیلی خوشمزه و بادوام و الوار بسیار مرغوبی نیز می باشد. برای اینکه از سازگاری ارقام آن در منطقه خودتان مطمئن باشید، بهتر است بذور و نهال های مورد نیازتان را حداکثر تا شعاع 150 – 100 کیلومتری اطراف تهیه نمائید. در اقالیم 4 – 9 سیستم منطقه بندی کشاورزی وزارت کشاورزی آمریکا یعنی مناطقی با حداقل دمای سالیانه 1- تا 34- درجه سانتیگراد صورت می گیرد.

واریته های نسبتاً سرمادوست درختان گردو اخیراً شناسایی شده اند. کاشت درخت گردو سیاه عمدتاً برای حصول الوار صورت می گیرد. درحالیکه گردوهای انگلیسی و ایرانی دو منظوره هستند. گردوهایی که در مغازه ها بفروش می رسند، احتمالاً به دلیل خشکی زیاد از قوه نامیه کافی برخوردار نیستند. ضمناً ممکن است مربوط به مناطقی با اقالیم غیر مشابه با محل زندگی شما باشند. باید دقت داشت که اولین میوه دهی درختان گردو معمولاً 7 سال پس از غرس آغاز می گردد اما برداشت اقتصادی از 10 سالگی شروع می شود. برگ های آن دارای مواد شیمیایی ممانعت کننده رشد گیاهان هستند ولیکن پس از جمع آوری و تهیه کمپوست می توان بعنوان مالچ بهره گرفت.

اصول پرورش و کاشت درخت گردو

 

تصویر نحوه کاشت ردیفی درخت گردو

در انتخاب ارقام گردو دقت کافی اعمال گردد زیرا هدف فقط تولید میوه های گردو نیست بلکه کسب میوه های درشت گردو و سهولت شکافتن آنها برای خروج کامل مغز حائز اهمیت هستند. اصولاً نهال هایی برای کاشت مناسب هستند که حداقل از ضخامت 1/4 اینچی در محل طوقه برخوردار باشند. نهال های گردو را می توان در خاک های اسیدی ضعیف تا بازی ضعیف کشت نمود. از کاشت درخت گردو در کوهپایه های سرماگیر (frost pocket) اجتناب ورزید.

تکثیر درخت گردو را به دو روش انجام می دهند :

1. تکثیر گردو با استفاده از بذور :

بذور گردو را به دو شیوه : با پوسته سبز و بدون آن پرورش می دهند. جوانه زنی بذور بدون پوسته سبز سریع تر صورت می پذیرد. بذور گردو را غالباً بیش از قطرشان در خاک مدفون نمی سازند. بذور گردو برای جوانه زنی در بهار نیازمند گذراندن یک دوره سرما موسوم به “زمستانه شدن” هستند لذا بهتر است که آنها را در پائیز بکارند تا سرمای لازم را بطور طبیعی طی فصل سرد دریافت دارند. زمستانه شدن بذور گردو بصورت مصنوعی نیز امکانپذیر است اما بهتر است که مادر طبیعت آنرا بسادگی برایتان انجام دهد. برای کشت بذور گردو توصیه می گردد که آنها را با تراکم بیشتر انجام دهند تا بر میزان موفقیت عمل افزوده گردد. در چنین مواردی می توان نهال های ضعیف تر را به سادگی حذف نمود و فقط بهترین ها را برای تداوم فعالیت نگه داشت. بوته های حذفی را نیز می توان در محل های جداگانه ای غرس کرد. روی بذور کاشته شده را با علوفه یا توری سیمی محفوظ می دارند تا مورد دستبرد موش خرما و سایر جوندگان قرار نگیرند. نهال های گردو بذری در طی اولین فصل رشد آتی به میزان 2 – 1 فوت طویل خواهند شد.

2. تکثیر گردو با استفاده از نهال ها :

دستورالعمل کلی کاشت نهال های گردو بشرح زیر است :

  1. اطراف محل غرس نهال ها را به شعاع 2 – 1/5 فوت از علف های هرز مبرا سازید و اینکار را پس از غرس نهال ها برای مدت سه سال تداوم بخشید تا از رقابت علف های هرز با نهال های جوان گردو جلوگیری گردد. گیاهان هرز چمنی را در فواصل بین ردیف های درخت جوان حفظ کنید تا از شدت فرسایش خاک کاسته شود.
  2. ریشه های مازاد و خسارت دیدۀ نهال ها را قبل از کاشت قطع کنید و سرشاخه های اضافی آنها را هرس نمایید.
  3. توجه داشته باشید که چاله های غرس نهال باید از فضای کافی برای گستردن ریشه ها بدون نیاز به خم کردن آنها برخوردار باشند.
  4. نهال ها را به عمقی مشابه با حالت آنها در نهالستان درون چاله ها قرار دهید. ریشه هایشان را بگسترانید و سپس چاله ها را با خاک سطحی پُر سازید.
  5. از کودها یا افزاینده های رشد درون چاله های غرس نهال گردو استفاده نکنید. خاک چاله ها را استحکام بخشید و سپس آنها را آبیاری نمایید.
  6. در کاشت درخت گردو از مالچ ها در اطراف نهال ها بهره گیرید ولیکن مالچ ها باید حداقل 2 – 1/5 اینچ با طوقه گیاه فاصله داشته باشند.

درخت گردو در شرایط اقلیمی مناطقی نظیر “اوریگون” آمریکا لزوماً باید حدود 12 – 10 سال به رشد رویشی ادامه دهد تا سرانجام بتواند محصول مطلوب و قابل تأملی را از نظر کمیت و کیفیت عرضه دارد و ضمن این دوران باید بخوبی نگهداری گردد و پس از نیل به مرحله بلوغ نیاز کمتری به مراقبت خواهند داشت. ردیف های بین درختان جوان را بهتر است در بهار پس از هر بارندگی یا آبیاری شخم بزنند و متعاقباً سطح خاک را گاه و بیگاه در تابستان با استفاده از دیسک یا هرس زیرورو نمایند تا رطوبت ذخیره شدۀ زمستان در داخل خاک حفظ شود. نهال های گردو تا زمانیکه قطر ساقه ها در ارتفاع 1/5 متری به 10 سانتیمتر برسند، هیچگونه نیازی به کودهای شیمیایی ندارند و بعد از آن نیز در شرایط عادی بهتر است از طریق آزمایش خاک اقدام شود تا مقدار کمبود عناصر غذایی با دقت تعیین گردد و کوددهی مناسب صورت پذیرد.

کوددهی را می توان هر 5 – 3 سال تکرار نمود. با مشاهده درختانی که از سرعت رشد کافی برخوردار نیستند، بهتر است گودالی با عمق 2 فوت در فاصله 2 فوت یا بیشتر حفر نمود و آنرا با کودهای آلی پُر ساخت و روی آنرا با خاک پوشاند تا موجب تحریک درخت جوان گردو به رشد بیشتر گردد. ضمناً افزایش اندکی آهک می تواند به بهبود خاک کمک نماید. مراقبت درختان جوان از جمله افزودن کودهای مناسب به همراه آبیاری کافی می تواند آنها را به رشد بیشتر تا میزان دو برابر درختان فاقد تیمار مزبور در طی یک دوره معین برساند و محصول بیشتری را عاید سازد. آبیاری تکمیلی نهال های گردو لااقل باید تا مدت 2 سال پس از غرس آنان بویژه در شرایط آب و هوایی گرم تداوم یابد اما پس از آن می توان به 3 – 2 دفعه آبیاری فقط در ماه های گرم و خشک سال اکتفا نمود.

پیوندزدن درخت گردو

 

تصویر درخت گردو پیوندی

در کاشت درخت گردو پیوند درختان بسیار اهمیت دارد زیرا جوانه زنی درختان گردو در شیوه تولید مثل غیر جنسی با موفقیت مطلوب قرین نمی گردد. روش پیوند سرشاخه ای بسیار آسان و نسبتاً مطمئن است ولیکن باید ماهرانه و سریع انجام پذیرد. اجازه ندهید تا زخم هایی بیش از حد لزوم در پیوندک و پایه ایجاد گردند. برش های پیوند را به صورت صاف و یکدست با چاقوی تیز انجام دهید سپس محل های برش را با نوار چسب بپوشانید. شاخه ها و تنه درختان را جهت پیوند توسط ارۀ هرس قطع کنید. چنین ساقه هایی باید 2/5 – 1 اینچ قطر داشته باشند. شکاف پیوند را با چاقوی تیز و چکش چوبی در وسط تنه قطع شده (کُنده) بوجود آورید. لبه های شکاف را با گوه از همدیگر باز کنید و آنها را به سمت بالا با چاقوی تیز بتراشید. پیوندک را در داخل شکاف قرار دهید بطوریکه لایه کامبیوم در داخل و پوست آن در خارج شکاف واقع گردند و بدین طریق پایه و پیوندک با دقت به همدیگر ارتباط یابند.

اینک گوه را از شکاف خارج سازید و محل زخم را با کمک برس و چسب گرم بپوشانید. چسب پیوند در زمان مصرف باید غلظتی مشابه عسل داشته باشد. روی چسب را با صفحات پلاستیکی بپوشانید و گره بزنید. صفحه پلاستیکی را در محل پیوند تا زمان رشد پیوندک باقی بگذارید زیرا این موضوع از خشک شدن چسب پیوند در اثر وزش بادهای گرم جلوگیری می کند. پوشش پیوند را پس از 10 روز تا 3 هفته بر دارید. پوشش را می توان پس از 10 – 8 روز از بالای پیوندک سوراخ نمود تا هوای کافی به پیوندک برسد و قادر به رشد باشد. زمانیکه تنه درخت گردو بسیار کلفت و ستبر است، شکاف پیوند را می توان از یکطرف به سمت مرکز ایجاد نمود. پیوندک آماده را نباید مدت زیادی به انتظار نگهدارید. پیوندهای زبانه ای و لوله ای نیز در تکثیر درختان بکار می آیند.

تصویر نحوه صحیح پیوند نهال گردو

هنگام بستن محل پیوند دقت گردد که فشار مازاد به پیوندک وارد نشود و به آن صدمه وارد نگردد. معمولاً پیوندک مورد نیاز را از چوب سال قبل تهیه می کنند و آنرا در اواخر زمستان یعنی طی دوره کمون از درخت مادری جدا می سازند. پیوندک باید حدود 12 اینچ طول داشته باشد تا آنرا بتوان برای 4 – 3 پیوند بکار گرفت. همواره باید از شاخه های راست و قائم برای این منظور بهره گرفت. توجه داشته باشید که شاخه دهی زیاد درختان گردو پیوندی باعث شکل گیری درختان پهن و بد فرم می گردد که ثمره مطلوب ببار نخواهد داد. پیوندک ها را که در حالت دورمانسی بسر می برند، می توان قبل از پیوندزدن در شرایط تاریک، خنک و مرطوب نظیر مخزن شن یا خزه قرار داد و در زیرزمین نگهداری نمود. به جوانه های پیوندک اجازه متورم شدن و بعبارتی بیدار گردیدن ندهید. هر چندگاه به بازرسی پیوندک های انبار شده بپردازید تا خشک نگردند و یا در اثر رطوبت زیاد دچار کپک زدگی نشوند. با فرارسیدن بهار یعنی زمانیکه شیرۀ گیاهی به جریان می افتد و درختان شروع به جوانه زنی می کنند یعنی در طی ماههای آوریل و مه می توانید به پیوندزنی اقدام نمائید. پیوندزنی درخت گردو را معمولاً تا پایان دورۀ خروج گل آذین تک جنسی که برگ ها در مرحله 50 درصدی رشد هستند، ادامه می دهند.

تربیت درخت گردو

درخت گردو از جمله درختان برگریز بسیار شکیل محسوب می شوند که در بسیاری نقاط جهان نظیر آمریکای شمالی می رویند. ارتفاع و تراکم شاخه و برگ های آنها بگونه ای هستند که سایه مناسبی را در محیط اطراف کانوپی ایجاد می کنند. گردو آجیلی بهتر است با فواصل 8 – 7 فوت از طرفین غرس شوند تا تعداد درختان به حداکثر ممکن در هر ایکر برسند. تربیت تاج این درختان از اهمیت بسزایی در جهت کسب حداکثر راندمان میوه ها برخوردار است. دقت کنید که میوه هایی که در ارتفاع زیاد بر روی درختان مرتفع تشکیل می شوند، نیازمند هزینه های بیشتری برای برداشت هستند و ریزش میوه ها در زمان وقوع طوفان ها با تلفات بیشتری همراه می گردد. شایسته است که تنه آنها را از ارتفاع 4 – 3 فوت قطع نمایند تا 4 – 3 ساقه فرعی حاصل آیند. ساقه های فرعی را پس از رشد کافی با طناب به همدیگر می بندند. ساقه های فرعی را نیز از ارتفاع 2 فوت در فصل دورمانسی قطع می کنند. این موضوع ممکن است باعث تعدد شاخه دهی گردد ولیکن در سال بعد مجدداً به حذف آنها اقدام می شود. بنابراین به تربیت درختانی نائل می گردید که نتیجه اش افزایش میوه دهی است. البته این روش حساسیت بیشتری در برابر شیوه های هرس درخت گردو خواهد داشت.

برداشت محصول گردو آجیلی

تصویر نحوه برداشت گردو

درختان در صورتیکه بخوبی تیمار شوند، به تولید هزاران میوه خوشمزه و غنی از عناصر غذایی مبادرت می ورزند. برداشت گردو در اوایل شهریور (اواخر آگوست) و زمانی صورت می پذیرد که پوسته سبز میوه ها شروع به ایجاد شکاف و جدا شدن از پوسته قهوه ای می نمایند. برداشت گردو معمولاً اوایل آذر (تا اواخر نوامبر) ادامه می یابد. برای این منظور ابتدا سطح باغات را کاملاً تمیز می کنند سپس با میله های بلند و یا دستگاه های لرزانندۀ مکانیکی نسبت به تکاندن شاخه های درخت گردو با شدت لازم اقدام می نمایند تا میوه های رسیدۀ گردو بر سطح زمین بریزند. باید توجه داشت که موش خرما در زمره آفاتی است که میوه های گردو را از اینگونه درختان می چینند و در محل هایی برای تغذیه زمستانه پنهان می سازند. همچنین باید توجه داشت که میوه های رسیدۀ گردو با وقوع اولین یخبندان پائیزه سریعاً از درخت فرو می ریزند. میوه های گردو را با دقت از سطح زمین جمع آوری می کنند تا متعاقباً توسط دستگاه های مکانیکی تمیز و فاقد پوست گردند. برای پوست گیری دستی میوه های تازه گردو بهتر است از دستکش پلاستیکی استفاده شود زیرا پوست سبز میوه های گردو دارای ماده ای است که موجب سیاه شدن پوست دست خواهد شد. رنگی شدن پوست دست در چنین مواقعی بسادگی پاک نمی گردد.

آغاز عملیات برداشت میوه بشرح زیر عمل می گردد :

 1. انگشت شست خودتان را بر پوسته سبز میوه گردو قرار داده و بفشارید. در صورتیکه ایجاد فرورفتگی مشهود باشد آنگاه میوه های گردو آماده برداشت می باشند.
 2. برداشت گردو را در روش سنتی با کمک چوب های بلند و در روش مکانیزه با کمک دستگاه های لرزاننده انجام می دهند.
 3. پوسته سبز را از میوه ها جدا می سازند. برای این منظور میوه های برداشت شده از درخت را در شرایط سایه قرار می دهند تا پوسته سبز آنها اندک اندک خشک شده و ترک بردارند.
 4. در روش دیگر، میوه های بدون پوست را در گالن حاوی آب و یک قاشق چایخوری مایع سفید کننده قرار می دهند و آنها را بهم بزنید تا تمامی قطعات باقیماندۀ پوست سبز جدا گردند. همچنین تمامی میوه های شناور را جدا ساخته و بدور می اندازند.
 5. میوه های شسته شده را در سطح تمیزی می گسترانند تا خشک شوند. دمیدن هوا می تواند بر سرعت خشک شدن میوه ها بیفزاید اما هیچگاه نباید برای اینکار از هوای گرم بهره گرفت.

شیوه های دیگر پوست گیری میوه سبز گردو عبارتند از :

 • با استفاده از دستگاه پوست کن ذرت
 • ریختن میوه های گردو به همراه سنگریزه و آب در مخلوط کن سیمان و چرخاندن آنها به مدت 30 دقیقه
 • خیساندن میوه های گردو تا زمان نرم شدن پوسته سبز و سپس مهلت 3 روزه برای سفت شدن پوسته چوبی تا مرحله شکافته شدن پوسته سبز

فرآوری و بسته بندی گردو آجیلی

پوسته سبز خارجی گردوها را در مقادیر زیاد معمولاً توسط دستگاه پوست گیر جدا می سازند و سپس آنها را به صورت مکانیکی تا سطح رطوبت 8 درصد خشک می سازند و بدینطریق از فساد مغز گردو جلوگیری می کنند و کیفیت آنرا در طی انبارداری حفظ می نمایند. گردوها را معمولاً همراه با پوست چوبی قهوه ای رنگ تا زمان نیاز به مغز گردو در انبار نگهداری می کنند سپس آنها را می شکنند. میوه های گردو را در کالیفرنیا تا حد امکان در داخل پوسته های سبز و چوبی نگهداری می نمایند و بدین طریق بیشترین محافظت را در مقابل آلودگی ها بوجود می آورند. میوه های گردو را پس از برداشت، حذف پوسته سبز و درجه بندی به دو صورت زیر بسته بندی و آماده حمل و نقل می نمایند :

 1. با پوسته چوبی
 2. مغز گردو

گردوهای با پوسته چوبی را بر اساس استانداردهای وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) به چهار گروه زیر تقسیم بندی می کنند :

 1. درشت
 2. بزرگ
 3. متوسط
 4. ریز

*گردوهای انباری دارای پوسته چوبی را برای اهداف :

 1. مصارف انسانی و صنعتی باید بدواً پوست گیری نمود.
 2. گردوهای پوست گیری شده یا همان مغزهای گردو را غربال می کنند تا تمامی ذرات پوسته های چوبی توسط دستگاه های عبور جریان هوا و متعاقباً با کمک دستگاه های الکترونیکی رنگ سنج بکلی از مغزهای گردو جدا گردند.
 3. سرانجام محصول بدون پوسته را توسط افراد ورزیده بر اساس استانداردهای USDA به صورت دستی درجه بندی و بسته بندی می کنند.
 4. مغزهای گردو قبل از عرضه به بازارهای مصرف و یا صادرات باید از جنبه شیمیایی و میکروبیولوژی تحت بررسی های آزمایشگاهی قرار گیرند.
 5. مقادیر کم مغزهای گردو را در داخل پلاستیک قرار دهید و در دمای 5 – 2 درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
 6. برخی افراد مقادیر زیاد مغز گردو را در پلاستیک های دو لایه بسته بندی می نمایند سپس آنها را به عمق 2 – 1 فوت در خاک شنی مدفون می سازند.
ارزش غذایی مغز گردو

تصویر مغز گردو

سازمان نظارت بر غذا و داروی آمریکا ( FDA ) در سال 2004 میلادی متعاقب پژوهش های متعدد اعلام نمود که تناول روزانه 1/5 اونس ( هر اونس معادل 35 – 28 گرم ) از گردو که حاوی روغن های غیر اشباع و کلسترول پائین است، می تواند از خطرات ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی بکاهد. آزمایشات دقیق مؤید آن هستند که هر اونس مغز گردو حاوی : 18 گرم روغن کل ، 15/5 گرم روغن غیر اشباع و 2/5 گرم “اسید آلفا لینولینیک” مبتنی بر ” اُمگا 3 ” می باشد.

سایر فواید و احتیاطات و مصرف مغز گردو عبارتند از :

 1. مغز گردو و سایر دانه های آجیلی به دلیل اینکه جزو منابع غذایی آلرژی زا محسوب می شوند لذا پتانسیل خطر آفرینی برای سلامتی انسان ها را دارند.
 2. برخی مواد مستخرجه گردوها به دلیل داشتن مواد فنلی دارای اثرات آنتی اکسیدانی و تولید مثلی هستند.
 3. از مغز گردو در طب سنتی استرالیا برای درمان علائم دیابت بهره می گیرند.
 4. از برگ های هوا-خشک گردو برای تهیه جوشانده یا نوشابه ای با مصارف عام استفاده می گردد.
 5. پوست سبز میوه گردو حاوی ماده شیمیایی موسوم به ” juglone ” است که بسان یک علفکش طبیعی عمل می نماید.
 6. اسب هایی که از برگهای درخت گردو تغذیه نمایند، مبتلا به عارضه ای در ناحیه سم می شوند که به لنگیدن آنان منجر می گردد.

 

به این مطلب امتیاز دهید:

User Rating: 4.73 ( 3 votes)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫4 نظرها

 1. سلام . مرسی از اطلاعات کاملتون . قصد احداث باغ گردو به مساحت 2 هکتار دارم . نیاز به طرح توجیهی آن دارم لطفا راهنمایم کنید .

  1. با سلام و احترام. جهت هماهنگی در خصوص طرح توجیهی موردنظرتون با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + چهار =

دکمه بازگشت به بالا
0
بستن
بستن