دوره های آموزشی

دوره آموزش حضوری و آنلاین پرورش شتر مرغ

محل دوره: شیراز             مدرس دوره: مهندس عباسی

 

 

 

دوره آموزش حضوری و آنلاین پرورش شتر مرغ

محل دوره: شیراز             مدرس دوره: مهندس عباسی

 

 

 

دوره آموزشی حضوری و آنلاین پرورش میلورم

محل دوره : شیراز       مدرس دوره : مهندس صمیمی


تاریخ برگزاری : ۲۱ آبان 99      300,000 تومان

دوره آموزشی حضوری و آنلاین پرورش میلورم

محل دوره : شیراز       مدرس دوره : مهندس صمیمی


تاریخ برگزاری : ۲۱ آبان 99      300,000 تومان

دوره آموزشی حضوری و آنلاین پرورش کرم میلورم

دوره آموزشی حضوری و آنلاین پرورش کرم میلورم

محل دوره : شیراز        مدرس دوره : مهندس صمیمی

تاریخ برگزاری : ۲۱ آبان1399           300,000 تومان

 

دکمه بازگشت به بالا
0