ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی بازيافت فيلتر روغن خودرو

فيلتر های كاركرده روغن نيز مانند روغن كاركرده به عنوان ضايعات محسوب می شوند و بايد به طور مناسب بازيافت شوند. در مواردی كه عملی است و صرفه اقتصادی وجود دارد فيلترهای خالی كاركرده روغن برای بازيافت روغن جمع آوری می شوند. در فيلترهای كاركرده روغن خرده فلزهايی وجود دارد كه دوباره قابل استفاده هستند و توليدكنندگان فولاد می توانند به عنوان خوراک اوليه از آنها استفاده كنند.

فيلتر های روغنی كاركرده خودرو يكی از محصولاتی هستند كه به شدت آلوده كننده محيط زيست بوده ولی در عين حال قابليت بازيافت مجدد داشته و می توان تهديد آلودگی و مضر بودن آنها را به فرصت بالابردن ارزش افزوده و استفاده مجدد از آنها و عدم آلودگی محيط زيست و ده ها فرصت مؤثر ديگر تبديل نمود.

اين گزارش به بررسی بازيافت فيلتر و ساير مواد ضايعاتی روغن می پردازد. طرح مورد بررسی در واقع يک طرح بازيافتی يا خدماتی بوده و منجر به توليد محصول جديدی نخواهد گرديد. فيلتر خودرو پس از اتمام دوره عمر و كاركرد مفيد آن طی دو مرحله مورد فرآيند بازيافت قرار می گيرد.

ابتدا مرحله تخليه روغن آن كه اين روغن به عنوان روغن كاركرده يا سوخته تلقی شده و پس از جمع آوری به واحدهای تصفيه فرستاده شده كه در آنجا ناخالصی هایی از قبيل انواع تركيبات سنگين، آسفالت، واكس و … از آن جدا شده و با افزودن Additive ها آن را به روغن موتور، روغن پايه و ساير روغنهای موردنياز تبديل و مورد استفاده مجدد قرار می دهند.

قسمت بدنه فيلتر كه حدود ٨٥ درصد وزنی فيلتر را تشكيل می دهد نيز جهت فرآيند قطعه قطعه شدن، پرس كاری و استفاده مجدد به واحدهای مربوطه فرستاده می شود. بنابراين در طبقه بندی محصولات توليدی وزارت صنايع و معادن در گروه بازيافت و تصفيه قرار می گيرد. برای بازيافت قراضه آهن و فولاد كد آيسيک ٣ اين گروه ٣٧١٠ بوده كه در بين كدهای اين گروه نيز محتمل ترين كدهای آيسيک ٣ برای اين فعاليت عبارتند از :

محصول isic
بازيافت ضايعات و خرده های فلزی 37101110
بازيافت قطعات خودروهای فرسوده 37101113

طبق فعاليت های ميدانی و بررسی ها و تحقيقات صورت گرفته از واحدهای تصفيه روغن و همچنين واحدهای بازيافت فلزات و ضايعات فلزی در حال حاضر در كشور روغن باقيمانده در فيلتر خودرو بازيافت و تخليه نشده و فيلترهای كاركرده پس از جمع آوری از محيط در دپوهای جمع آوری سوزانده شده تا روغن و قسمتهای كاغذی آنها كاملاً بسوزد.

و سپس قراضه باقيمانده جهت بازيافت به واحدهای بازيابی قراضه های فلزی ارسال می گردد. بنابراين تا به حال كد آيسيک ٣ مجزايی برای تصفيه و بازيابی روغن فيلتر تعريف نشده است. ولی در صورت تعريف احتمال قريب به يقين كد آيسيک ٣ اين روغن تحت يكی از كدهای زير باشد:

 • 23201240 : تصفيه روغن سوخته.
 • 37201122 : تصفيه دوم روغن موتور.
 • 37201132 : بازيافت روغنهای خنک كننده.

شماره تعرفه گمركی

با توجه به اينكه طرح مورد بررسی مشمول توليد كالای خاصی نگرديده و يک فرآيند بازيافت را تحليل میكند، كد تعرفه دقيقی برای اين محصول در آمار گمرک جمهوری اسلامی ايران وجود ندارد. ولی با توجه به اينكه بدنه فيلتر به عنوان قراضه آهن يا استيل (فولاد) شناخته می شود، اين كالا در كدهای تعرفه ای زير طبقه بندی می گردد:

 • ٧٢٠٤٢١٠٠ : قراضه و ضايعات از فولاد زنگ نزن.
 • ٧٢٠٤٤١٠٠ : ضايعات تراشكاری ، تراشه، خرده و… از آهن يا فولاد غير مذكور در جای ديگر.
 • ٧٢٠٤٤٩٠٠ : قراضه و ضايعات آهن.

مشاهده می شود كه سرگروه تعرفه اين كالا ٧٢٠٤ مربوط به قراضه های فلزی می باشد. جهت روغن كاركرده نيز طبق بررسی های صورت گرفته از اداره كل گمرک جمهوری اسلامی ايران، كد تعرفه واردات يا صادرات مجزايی برای اين محصول وجود ندارد و روغن كاركرده فيلتر پس از تصفيه و جداسازی و تبديل به انواع روغن (روغن پايه، روغن موتور و ….) مورد تبادل قرار میگيرد.

تعرفه گمرکی بازيافت فيلتر روغنهمانطوريكه در قسمت قبل نيز بيان شد روغن حاصل از فيلتر های كاركرده در داخل كشور فعلاً تصفيه نشده و اين روغن فعلاً در ايالات متحده و تعداد كمی از كشورهای اروپايی تصفيه و بازيافت می شود. بنابراين آمار صادرات و واردات اين محصول تا به حال صفر بوده است. به هر حال چنانچه اين محصول نيز مورد تبادل قرار گيرد، تحت تعرفه شماره ٢٧١٠١٩١٠ (روغن موتور) می باشد.

شرایط واردات بازيافت فيلتر روغن

طبق قانون مقررات صادرات و واردات جمهوری اسلامی ايران شرايط واردات برای كدهای تعرفه مذكور به شرح زير می باشد:

ردیف کد تعرفه حقوق پایه سود بازرگانی شرایط ورود SUQ
1 ٧٢٠٤٢١٠٠ 4% 0 1 Kg
2 ٧٢٠44١٠٠ 4% 0 1 Kg
3 ٧٢٠44900 4% 0 1 Kg
4 ٢٧١٠١٩١٠ 4% 41% 1 Kg

طبق ماده ٢ قانون تجميع عوارض مصوب 1382/11/2 هيأت وزيران، حقوق پايه شامل حقوق گمركی، ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتی از كالاهاي وارداتی تجميع گرديده است و معادل ٤% ارزش گمركی كالاها تعيين می شود.

به مجموع اين دريافتی و سود بازرگانی كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي شود حقوق ورودي اطلاق می گردد. مشاهده می شود سود بازرگانی كالاهای ضايعاتی فلزی صفر می باشد. اين محصولات طبق ماده ٢ قانون مقررات صادرات و واردات ايران دارای شرايط ورود ١ می باشند.

بررسی و ارائه استاندارد

محصولات حاصل از اين طرح قراضه های آهن يا به عبارتی آهن ضايعاتی حاصل از خرد كردن، له كردن و پرس كردن استيل بدنه فيلتر و همچنين روغن كاركرده داخل فيلتر می باشند. از روغن كاركرده می توان هم به عنوان سوخت استفاده نمود و هم میتوان آن را طی پروسه های مختلف تصفيه كرده، قطعات فلزی و ناخالصی های آن را جدا نموده و مجددًا مورد استفاده قرار داد.

ضايعات و قراضه های آهن نيز كه تحت فرآيند پرس قرار گرفته و با ارسال به كارخانجات و كارگاه های مربوطه می توان آنها را به صورت محصولات جديد (تسمه، مفتول و …) مورد استفاده مجدد قرار داد.

بنابراين برای اين دو محصول (قراضه بازيافتی و روغن كاركرده) استانداردی وجود نداشته و نمی توان برای آنها استانداردی تعريف نمود. در مورد روغن نيز مسلماً هر چقدر روغن كاركرده دارای ناخالصی های كمتری باشد، فرآيند تصفيه آن هزينه كمتری داشته و بهتر می توان آن را تصفيه نمود.

جهت سفارش طرح توجیهی بازيافت فيلتر روغن خودرو (به روز و استاندارد) با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

موارد مصرف و کاربرد بازيافت فيلتر روغن

آهن قراضه عمدتاً خوراک واحدهای ريخته گری چدنی و فولادی است. آهن قراضه پس از تبديل در اين واحدها به صورت ورق، پروفيل و … در آمده و در ساخت انواع مختلف فولاد برای ساختن سيم، لوله و ورق فولاد، ريل، ديگ بخار و قطعات ساختمانی، ابزارآلات، فنر و کارد و چنگال استفاده می شود.

علاوه بر اين محصولات آهن و فولاد در بسياری از ساختارها و کاربردهای صنعتی مانند: دستگاه ها، پل ها، ساختمان ها، مخزن ها، اتوبان ها، خودروسازی ها و ابزارها به کار می روند. روغن حاصل نيز در صورت جمع آوری، بازيافت و تصفيه می تواند به عنوان روغن موتور خودرو، روغن پايه و ساير كاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار گيرد.

بررسی کالاهای جايگزين

ضايعات آهنی و فولادی: همانطوريکه درقسمت قبلی بيان شد ضايعات آهنی به عنوان يکی از مواد اصلی در تهيه آهن و فولاد می باشند. اين ضايعات از حيث جنس نمی توانند جايگزينی داشته باشند چرا که محصول نهايی نيز (فولاد يا آهن) از همان جنس می باشد. کمبود سالانه ١٣٠٠٠٠٠ تن (يک ميليون و سيصدهزار تن) قراضه آهن جهت صنايع فولادسازی نشان از اين امر دارد که قطعاً هيچ ماده جايگزينی برای اين کالا وجود ندارد.

بررسی کالاهای جایگزینی بازيافت فيلتر روغناما در کاربردهای نهايی مثلاً ساخت درب و پنجره، انواع تسمه ها و قطعات فلزی و بسياری از محصولات ديگر مانند قطعات فلزی داخل خودرو و صدها کاربرد ديگر، مواد پليمری و پلاستيکی رقيب بسيار جدی و سرسختی برای آهن و فولاد می باشند.

روغن کارکرده : مصرف عمده و اوليه روغن کارکرده به عنوان سوخت کوره يا تأسيسات حرارتی می باشد. در زمينه سوخت نيز آنچه مسلم است سوخت های بسيار زيادی از انواع سوخت های معدنی، زغالی، هيدروکربنی و … وجود دارد که با کيفيت بسيار بهتری نسبت به اين نوع سوخت می توانند مورد استفاده قرار بگيرند.

تنها مزيت روغن کارکرده به عنوان سوخت نسبت به ساير سوخت ها قيمت کمتر آن می تواند باشد که آن هم در مواردی که بحث کيفيت سوخت مطرح باشد، اين موضوع نيز منتفی می باشد. اما چنانچه روغن مورد تصفيه و بازيافت قرار گيرد می توان مانند روغنهای تازه توليد شده در مصارف مورد نظر (خودرو، تأسيسات و ساير صنايع) به كار گرفته شود بنابراين نمی توان محصول جايگزينی برای آن در نظر گرفت.

اهميت استراتژيک كالا در دنيای امروز

در اين فرآيند كالای جديدی توليد نمی شود. ولی از آنجاييكه اين طرح اولاً يک طرح زيست محيطی بوده و ثانياً به بازيافت دو محصول اساسی از جمله قراضه های فولادی و روغن خودرو منتهی می شود، دارای اهميت خاص خود می باشد. آب و خاک دو عنصر پايه زندگی بشری بوده كه عدم كيفيت و آلودگی آنها تأثير مستقيم بر زندگی بشر داشته و باعث ايجاد خلل در تمامی ابعاد زندگی بشر می گردد.

هر نوع آلودگی آب و عدم حاصلخيزی خاک در هر مقياس و اندازه ای بدون شک ضررهای جبران ناپذيری را پيكره صنعت و كشاورزی جامعه فرو می آورد. نفوذ روغن كاركرده حاصل از تخليه فيلترها از يک سو و واكنش هايی كه فولاد يا آهن قراضه پيرامون فيلتر با آب و خاک ميدهد، باعث می شود كه اين دو عنصر آلوده شده و نتوان از آنها به نحو بهينه استفاده نمود.

بنابراين رهاسازی فيلترها در طبيعت علاوه بر آلوده كردن محيط باعث می شود كه هزينه هايی نيز جهت پاكسازی خاک و تصفيه آن متحمل گرديم. جمع آوری فيلترها كاركرده روغن خودرو كمک بسيار زيادی به پاكيزگی محيط زيست نموده و اثرات آن شايد در مقاطع زمانی كوتاه زياد محسوس نباشد، ولی قطعاً در بازه های زمانی بلند اثرات مثبت خود را نشان خواهد داد.

يكی ديگر از مهمترين مزيت های اين طرح، بازيافت قراضه های آهنی و استفاده از آنها در صنايع فولاد سازی می باشد. نياز روز افزون كشور به قراضه های آهنی با توجه به كمبود سالانه 2/5 میلیون تن قراضه در كشور، اين مزيت را تأئيد می نمايد. هر چند كه مقدار قراضه ای كه از اين پروسه استحصال ميگردد، در مقابل كمبود كشور ناچيز است ولی همين مقدار نيز باعث می شود كه ارز كمتری از كشور جهت واردات اين كالاها خارج گردد.

کشورهای عمده توليدکننده و مصرف کننده محصول

محصولات آلوده کننده محيط زيست که قراضه آهن و روغن کارکرده نيز از آن جمله می باشند، مختص کشور و يا منطقه خاصی نبوده و با توجه به اينکه در حال حاضر در تمامی کشورهای دنيا خودرو يک از اقلام مصرفی و جزء لاينفک زندگی جامعه امروزی گرديده است، اين کالا (فيلتر خودرو) در تمامی کشورهای دنيا وجود داشته و آلوده کننده محيط زيست محسوب می شود.

پر واضح است که اين کالا در کشورهای صنعتی و توسعه يافته و کشورهای که استانداردهای خودرو و محيط زيست در آنها جدی تر رعايت می گردد، مصرف بيشتری دارد.

بنابراين میتوان گفت که در کشورهای چين، ايالات متحده، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، انگلستان، ايتاليا، فرانسه، سوئد، اسپانيا و ساير کشورهای اروپايی و همچنين کشورهای توليدکننده خودرو در امريکای جنوبی مانند برزيل و آرژانتين، مصرف فيلتر خودرو بيشتر از ساير کشورها بوده و بنابراین توليد فيلتر کارکرده و به تبع آن قراضه و روغن حاصل از اين فيلترها نيز بيشتر می باشد.

شايان ذکر است ايران نيز که در رتبه شانزدهم خودروسازی جهان قرار دارد، يکی از توليدکنندگان فيلترهای کارکرده خودرو می باشد. با کمی خطا می توان گفت که نسبت توليد فيلترهای کارکرده خودرو در كشورهای مختلف می تواند همسان با نسبت توليد خودرو در اين کشورها باشد.

شرایط صادرات

چنانچه از ديدگاه فيلترهاي کارکرده موضوع صادرات مورد بررسي قرار گيرد، مي توان گفت که اين کالا در هيچ جاي دنيا مبادله بين المللي ندارد. با توجه به اينکه حدود ٨٥ درصد وزني فيلترهاي کارکرده روغني خودرو از آهن يا استيل (فولاد) مي باشد تمامي کشورهاي دنيا ابتدا فيلترهاي کارکرده روغني خودرو را ابتدا تحت عمليات تخليه روغن و سپس جداکردن و توليد قراضه آهن در آورده و آنگاه در صورت درخواست و تمايل مورد تبادل جهاني قرار مي دهند.

صادرات و واردات فيلترهاي کارکرده روغن خودرو از نظر اقتصادي اصلاً مقرون به صرفه نبوده و بايستي قراضه آهني آنها پرس شده تا حجم کمتري اشغال نمايد. با توجه به کمبود آهن قراضه در کشور جهت صنعت فولاد، دولت طي سال گذشته قوانيني را در راستاي محدود کردن صادرات قراضه به خارج از کشور مورد بررسي و تصويب قرار داد.

بر اساس اصلاحيه مصوبه دولت پرداخت عوارض ٣٠ درصدي به صادرات قراضه هاي فولادي و شمش حاصل از توليد اين قراض هها محدود شده است. اين مصوبه چندي قبل به گمرك ابلاغ و اكنون اجرا ميشود.

اين گزارش حاكي است، در مصوبه هيات وزيران كه در روز سوم دي ماه سال ٨٥ به وزارتخانه هاي بازرگاني صنايع و معادن، اقتصاد ابلاغ شد، آمده بود: عوارض صادرات آهن قراضه و ضايعات فلزي به هر شكل و شمش آنها به ميزان ٣٠ درصد قيمت صادرات ياد شده تعيين و توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز مي شود. اين مصوبه صادرات، توليد برخي محصولات فلزی همانند شمش آلومينيوم و روي را با مشكل مواجه كرده و اعتراض صاحبان اين صنايع را برانگيخته بود.

شرایط صادراتاما از سوي ديگر دست اندرکاران صنعت فولاد کشور، تعيين عوارض ۳۰ درصدي براي صادرات آهن قراضه و ضايعات فلزي را به سود كارخانه هاي فولادسازي كشور دانستند. آهن و فولاد قراضه از مواد اوليه ضروري كارخانه هاي فولادسازي است و كشورهاي پاكستان و تركيه براي دستيابي به آن در بازارهاي ايران رقابت مي كردند.

افزايش عوارض صادرات اين مواد، تاثير مثبتي روي قيمت تمام شده محصولات كارخانه هاي فولادسازي داخلي خواهد داشت. به اين ترتيب هيچ عوارضي براي صادرات محصولات تمام شده كارخانه هاي فولاد وجود ندارد و اين موضوع فقط در خصوص آهن قراضه و ضايعات فلزي بوده است.

هيات وزيران در نشست سوم دی ماه ۸۵ بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و به استناد بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مقرر كرد: عوارض صادرات آهن قراضه و ضايعات فلزي به هر شكل و شمش آنها به ميزان ۳۰ درصد قيمت پايه صادرات محصول ياد شده تعيين و توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز شود.

تجهيزات و ماشين آلات موردنياز بازيافت فيلتر روغن

ماشين آلات اصلی خط بازيافت فيلترهای روغنی كاركرده خودرو با توجه به فرآيند Shredding شامل يک دستگاه Shredder با ظرفيت ٢٠ تن در ساعت می باشد. علاوه بر اين يک دستگاه پرس كمكی نيز موردنياز می باشد.

مواد اوليه عمده موردنياز

جهت تامين ماده اوليه اين طرح كه فيلترهای روغنی كاركرده خودروها می باشد، روشهای زيادی وجود دارند كه عمده ترين آنها به شرح زير می باشند:

 1. دپوهای جمع آوری مواد بازيافتی شهرداريها، بخشداری ها و دهداری ها.
 2. واحدها و كارگاه های تعويض روغن در سراسر كشور.
 3. واحدهای خدمات و تعميرات ارگانهای حمل و نقل مانند اتوبوسرانی ها، ترمينالهای مسافربری و….
 4. منابع تامين متفرقه مردمی.

مواد اوليه اين طرح هزينه ای ندارند. اما بايستی برای حمل و نقل اين مواد هزينه در نظر گرفت.

پيشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

انتخاب محل استقرار طرح بستگی به عواملی مانند نزديكی به منابع تأمين مواد اوليه، نزديكی به بازار مصرف داخلی، نزديكی به محل صدور محصول، وجود امكانات زير بنایی مناسب، دسترسی به انواع حامل های انرژی، وجود نيروی انسانی متخصص و ماهر و مسائل زيست محيطی دارد. با توجه به اينكه مهمترين مسأله در احداث و راه اندازی اين طرح اطمينان از وجود ماده اوليه می باشد.

مهمترين پارامتر در انتخاب محل احداث واحد، نزديكی به مناطقی كه تردد خودروها در آنجا زياد بوده و واحدهای تعويض روغن و فيلتر روغنی زياد است، می باشد.

با توجه به وجود ٤٥ درصد از خودروهای كل كشور در استان تهران و اينكه در اين استان تعداد واحدهای تعويض روغن و فيلتر بيش از ساير نقاط می باشد و تعداد دفعات تعويض فيلتر خودروها دو برابر نسبت به ساير نقاط كشور می باشد و از نظر نيروی كاری و اشتغال و تأسيسات مشكلی وجود نداشته و همچنين هزينه های حمل و نقل به حداقل مقدار ممكن می رسد، احداث اين واحد در استان تهران توصيه و پيشنهاد می گردد.

تهیه و تنظیم انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و ضمانت اصلاح تا مرحله اخذ وام با 15 سال سابقه کار در نگارش و تهیه طرح

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 2 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

 1. سلام طرح توجیهی بازیافت فیلترهای روغن و هوا خودرو بروزشو می خواستم چیکار کنم ؟

  1. باسلام و عرض ادب
   دوست عزیز لطفا جهت سفارش و اطلاع از هزینه طرح با شماره: 1909-2842-021 ویا 09056370500 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop