دوره آموزش حضوری و آنلاین پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار + طرح توجیهی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

سرفصلهای دوره آموزشی پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

تأسیسات و تجهیزات پرورش جوجه های گوشتی


آماده سازی سالن برای جوجه ریزی


مدیریت پرورش جوجه یک روزه


فاکتورهای محیطی در پرورش جوجه مرغ های گوشتی


ناهنجاری های شایع در گله های مرغ گوشتی و تخمگذار


تغذیه کاربردی جوجه مرغ های گوشتی و اهمیت جیره


کنترل سرعت رشد جوجه مرغ های گوشتی و تخم گذار


سلامت و واکسیناسیون گله مرغ گوشتی و تخمگذار


مقایسه سویه های مختلف جوجه های گوشتی متداول در ایران


برآورد اقتصادی و راهکارهای افزایش بازدهی و سود


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”رزرو دوره حضوری و پرداخت بیعانه” color=”pink” link=”url:https%3A%2F%2Fttojihi.com%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c%2F|title:%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C|target:_blank”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”رزرو دوره آنلاین و پرداخت” color=”pink” link=”url:https%3A%2F%2Fttojihi.com%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25a2%25d9%2586%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%2F|title:%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86|target:_blank”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

مشخصات دوره :

محل دوره حضوری : شیراز


مدرس دوره : آقای مهندس ماجد صفی­ خانی


تاریخ برگزاری دوره : 11 اردیبهشت 1400


مدت دوره : 3 روز


مدرک : مورد تایید نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی


هزینه دوره : 300 هزارتومان


نوع دوره : حضوری و آنلاین


ساعت شروع : 3 بعدازظهر


ساعت پایان : 7 بعدازظهر


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

توجه به اهمیت پاکسازی و آماده سازی واحدهای مرغداری پس از پایان هر دوره ضروری می باشد ، بعد از پایان پرورش مرغ گوشتی یا تخمگذار در روش بستر و یا هر چند روز یک بار در سیستم قفس کود باید به روشهای دستی یا مکانیزه از سالن خارج شود و در زمینی خارج از مرغداری و در فضای سرپوشیده روی هم دپو گردد و یا در گودالی سیمانی ذخیره شود.

پرورش مرغ گوشتی یا تخمگذارهفته های ابتدایی زندگی جوجه ها، زمان بحرانی از زندگی آنها است که نقش بسزایی در عملکرد نهایی گله خواهد داشت. در زمان جوجه ریزی، زندگی جوجه های جوان کاملا به تدابیر مدیریتی که در گله به کار میگیرید وابسته است. آماده سازی شامل یک سری فعالیت ها برای فراهم آوردن شرایط محیطی لازم جهت پرورش جوجه ها است.

سالن های مرغداری (شامل نوساز و قدیمی) قبل از دوره جوجه ریزی حتما باید دوره آماده سازی را طی کنند. یک آماده سازی خوب می تواند در عملکرد گله در آینده نقش مؤثری داشته باشد، بنابراین مدیران باتجربه در دوره آماده سازی نهایت دقت و تالش را به کار می برند. اگر چه آماده سازی مطلوب ممکن است هزینه بر و وقت گیر باشد ولی عملکرد خوب گله در آینده آن را جبران خواهد کرد.

نگاهی به تعداد واحدهای مرغداری كشور (مرغ گوشتی و تخم گذار) كه از لحاظ بازدهی و توليد بر اساس ظرفيت در وضعيت مطلوبی نيستند و كيفيت محصوالت توليدی آنها، اهميت و ضرورت آموزش در اين حوزه را به دنبال دارد. تربيت نيروی ماهر در اين حوزه و رعايت استانداردهای توليد، با توجه به ظرفيت كار در اين حوزه می تواند هم مقدار كّمی توليد را افزايش داده هم توليد كيفی را به دنبال داشته باشد.

پس از اینکه مرغ ها به طور کامل از داخل سالن ها تخلیه شدند، دان از دانه خوری ها جمع آوری و به خارج از سالن منتقل گردد. توجه داشته باشید که دان جمع آوری شده به دلیل امکان انتقال آلودگی برای گله های دیگر غیرقابل مصرف بوده و باید معدوم گردد. همچنین تأخیر در خروج دان از دانه خوری ها و انتقال آن به بیرون از سالن موجب هجوم موش ها به داخل سالن خواهد شد.

دان داخل سیلوها در گونی تمیز جمع آوری و با رعایت نکات بهداشتی به محلی دور از سالن ها منتقل گردد. این دان با رعایت نکات بهداشتی برای مرغ های مسن قابـل مصرف است. دقـت گـردد عملیات انتـقال دان سیلوها قبل از خروج کود و یا هر نوع وسیله دیگر از سالن ها صورت پذیرد. طعمه گذاری برای از بین بردن موش ها در سالن انجام گیرد.

به منظور کنترل حشرات بهتر است که قبل از خروج کود از سالن ها، توسط سمپاش و استفاده از سموم حشره کش علیه حشرات در داخل سالن سمپاشی انجام شود و به مدت 24 ساعت درب سالن ها بسته بماند تا سم اثر کند. بهتر است که برای تأثیر بهتر سموم حشره کش تا زمانی که سالن گرم است عمل سمپاشی انجام شود. سمپاشی در روی بستر با دقت بیشتری انجام شود.

جوجه ها برای پرورش نیاز به بستر دارند. بستر و وضعیت آن در آشیانه های پرورش جوجه مرغ گوشتی یا تخمگذار اهمیت زیادی دارد. بستری که در یک سالن استفاده می شود باید به گونه ای باشد که جایگاهی نرم و راحت برای جوجه ها فراهم کند. اقتصاد محلی و قابلیت دسترسی، دو عامل مهم در تعیین نوع بستر هستند یک بستر خوب باید دارای شرایط زیر باشد:

1- جذب خوب رطوبت
2- قابلیت زیست تخریب پذیری
3- راحتی پرنده
4- میزان پایین گرد و خاک
5- فقدان آلوده کننده ها
6- دسترسی مداوم به منبعی زیست ایمن

برای بستر از موادی از جمله تراشه چوب (پوشال)، کاه، کلش، سبوس برنج، خزه، خاک اره، ماسه و … استفاده می شود.

پرورش مرغ گوشتی یا تخمگذارپهن کردن بستر برای مرغ گوشتی یا تخمگذار

پوشال باید به طور یکنواخت به ضخامت 5 تا 10 سانتی متر در کف سالن پخش شود ، بستر ناهموار میتواند دسترسی ‌‌جوجه ها به آب و دان را محدود
کرده و منجر به غیر یکنواختی رشد شود.

اگر دمای کف سالن در حد مطلوب یعنی 28 تا 30 درجه سانتی گراد باشد ‌میتوان ضخامت بستر را به 5 سانتی متر کاهش داد. در طی دوره پرورش جوجه مرغ های گوشتی یا تخمگذار باید بستر شل و خشک نگه داشته شود. با گرم شدن سالن، هوا منبسط شده و توانایی آن در نگهداشتن رطوبت افزایش یافته و در نتیجه بستر خشک می ماند.

راه اندازی تجهیزات سالن پرورش

در مرغداری ها برای جوجه های کمتر از ۲ هفتگی از دان خوری های اولیه استفاده می شود. حداکثر پس از یک هفته دان خوری های سینی از سالن خارج شده و از دان خوری ناودانی دستی، سطلی و یا خودکار استفاده می شود و پس از آن متناسب با سن جوجه ها ارتفاع دانه خوری افزایش یابد (پشت جوجه ها مماس با لبه دانه خوری باشد).

در مرغ داری گوشتی یا تخمگذار برای جوجه های کمتر از سن یک هفتگی از آب خوری های اولیه استفاده می شود. از 4 الی 7 روزگی آب خوری های دستی باید به خارج از سالن منتقل شوند و آب خوری های خودکار برای استفاده جوجه ها آماده شوند.

بعد از 4 الی 7 روزگی 75 درصد آب خوری های دستی جمع آوری و به بیرون منتقل می شوند و آب خوری های خودکار آویز پایین کشیده می شوند. بهتر است قبل از اینکه جوجه ها از آب خوری های خودکار استفاده کنند حدود 10 دقیقه شیر فلکه باز گذاشته شود که جرم های درون لوله خارج شود. آب خوری های دستی نیاز به آویز کردن ندارند.

برای تجهیزسالن ، باید کلیه وسایل از قبیل گرم کننده ها، خنک کننده ها ، تهویه ها و وسایل روشنایی را با دقت کامل در جایگاه نصب کنید. آب خوری و دانه خوری ها باید به صورت یکنواخت روی بستر چیده شوند ، به طوری که جوجه در هر نقطه از سالن با طی کمترین مسافت (حداکثر 1 متر) به آب خوری یا دانه خوری دسترسی پیدا کند. برای این منظور باید با توجه به وضعیت ساختمان و امکانات خود، آنها را در مکان های مناسب قرار دهید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
نمایش بیشتر

‫2 دیدگاه ها

    1. با سلام و احترام لصفا برای اطلاع از زمان برگزاری دوره ها به واتساپ سایت بر روی خط 09056370500 پیام دهید . با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
    0
    سبد خرید
    Your cart is emptyReturn to Shop