طرح توجیهی رایگان توليد آنزيم پانکراتیک جهت توليد چرم

(2 بررسی مشتری)

طرح توجیهی در 27 صفحه فایل pdf
حجم فایل : 305 کیلوبایت

دانلود رایگان

طرح توجیهی توليد آنزيم پانکراتیک جهت تولید چرم را میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید. ضمنا جهت سفارش بروز این طرح توجیهی برای دریافت جواز تاسیس و یا تسهیلات وام یا دریافت زمین می توانید با شماره : 09056370500 تماس حاصل فرمایید.

معرفی آنزيم پانکراتیک

آنزيم ملکولهای طبیعی هستند که قادر به انجام واکنش های مختلف در طبیعت می باشند. آنها را بر اساس نوع عمل آن تقسیم بندی و به آنها نام مناسب آن فرآیند را می دهند. مثلا آنزیمهای هضم کننده پروتئین ها را پروتئاز ها می نامند و بسته به نوع هیدرولیز آنها را به شاخه های کوچک تر و طبقه های خاصی تقسیم بندی می نمایند.
بعضی از آنها توان بالایی برای عملکرد خود در مقایسه با آنزیمهای دیگر می باشند که از آنها بطور مستقیم و یا بعد از یک سری فرآینده های آماده سازی استفاده می گردد.از جمله ، آنزیمهای گوارشی حیوانات و باکتری می باشد. که به دلیل در تماس بودن با انواع مختلف مواد و همچنین مقدار متفاوت آنها در طول عمر یک موجود دارای توانایی بالایی می باشند. از موارد مصرف دیگر آنزيم پانکراتیک و پروتئاز در تولید پشم با کیفیت بالاست.
به خاطر جلوگیری از وارد آمدن خسارت به پشم با کیفیت بالا که می توان آن را بصورت نخ پشمی ارزشمندی درآورد، فرآوری روی پوست گوسفند آهسته تر انجام می شود. پروتئازهای مایع از قبیل شیره های حاویتر پوسته‌ها یپسین و کیموتریپسین لوزالمعده، در قسمت بشره پوست گوسفند استفاده می شوند. پروتئازها تارهای پشمی را با کمترین خسارت جدا می کنند.
در حال حاضر انواع مختلف آنزیمهای پروتن از شامل پروتئازهای از گروه سرین پروتئازها و پروتئازهای غیر اختصاصی استفاده می گردد. آنزيمهای پانکراتیک با نام های مختلف مانند آنزیم چرم Pyrase ،Mehrazym FW ،Mehrazym F و نام های تجاری دیگر در کشور ارائه می شود.
قیمت آنزيم پانکراتیک و پروتئاز در داخل کشور دارای یک طیف می باشد که وابسته به نوع آن و کشور تولیدکننده می باشد. در این خصوص قیمت نمونه های وارداتی از انگلیس، اسپانیا، دانمارک و آلمان که گرانترین نمونه های می باشد. قابل ذکر است قدرت آنزيم در قیمت آن تاثير گذار می باشد. و معمولاميزان آنزيم مصرفی در کيسه های ٢۵ کيلویی و به ازاء ١٠٠٠ واحد در کيلو به بازار ارائه می گردد.
جهت سفارش طرح توجیهی توليد آنزيمهای پانکراتیت و پروتئاز با هدف توليد چرم برای اخذ وام و مجوز یا زمین با شماره: 09056370500 یا 1909-2842-021 تماس بگیرید.

بررسی کالا های جايگزين ، تجزيه و تحليل اثرات آن بر آنزيم پانکراتیک و پروتئاز

آنزيم های پروتئاز در فرايند تبديل پوست به چرم، بويژه برای حذف مو و پشم و افزايش نرمی چرم (bating) کاربرد فراوانی دارند. برای حذف مو از پوست گاو در روش شيميايی قديمی، از هيدروکسيد کلسيم (آهک) و برای نرم کردن پوست از سولفيد سديم استفاده ميگرديد. اين روش با وجودی که موثر و ارزان می باشد، بدليل توليد گاز سمی سولفيد هيدروژن در طول فرايند،دارای خطرات انسانی و زيست محيطی فراوانی در طول استفاده می باشد.

در فرآيندهای امروزی سولفيد را ميتوان با آنزيم پروتئاز جايگزين کرد. اين آنزيم با تجزيه پروتئين کراتين موجود در مو، حذف مو را آسان ميکند و با تاثير اختصاصی خود بر بخش های ديگر تاثيری نمی گذارد و از طرفی باعث افزايش کيفيت محصول نهایی می گردد.

بررسی کالا های جايگزين ، تجزيه و تحليل اثرات آن بر آنزيم پانکراتیک و پروتئاز
دباغی و پرداخت (bating) چرم به منظور قابل استفاده نمودن و نرم کردن بيشتر آن، از ٧٠ سال پيش با استفاده از کود گاوی یا اسبی که محتوی چندين پروتئاز لوزالمعده ای از قبيل تريپسين و کيموتريپسين می باشد، انجام ميشد. چنين کاری با وجود خطر بالای آلودگی، نامطبوع و مخاطره آميز بود. پی بردن به منشاء آنزيم های موجود در کود منجر به ايجاد روش کنونی استخراج مستقيم آنزيم ها از لوزالمعده خوكها و گاوهای مرده گرديد.

اهميت استراتژيکی کالا در دنيای امروز

آنزيم های مورد استفاده برای چرم و پوست علاوه بر کاهش آلودگی های زيست محيطی بر افزايش کيفيت چرم توليدی نيز اثر می گذارد. امروزه برای افزايش کيفيت چرم با انواع کاربرد با کمک آنزيم های مختلف ارزش افزوده چرم توليدی را افزايش می دهند. از زمان استفاده اين آنزيم های در صنعت چرم ارزش چرم های توليدی افزايش يافته و تنوع رابه اين بازار آورده است.
با توجه به اينکه متوسط ميزان استفاده آنزيم پانکراتیک و پروتئاز برای هر کيلو پوست در حال فرآوری معادل ١-٢ % می باشد و از طرفی متوسط توليد چرم در هر کارخانه چيزی معادل ٢۵٠٠ پوست می باشد که هر پوست بزی و گوسفندی معادل 500-700 گرم و هر پوست گاوی معادل 2-2/5 کيلوگرم می باشد. بنابراين ميزان آنزيم مصرفی روزانه برای هر کارخانه ٢۵-٣٠ کيلو می باشد.
اگر تعداد کارخانه های موجود در کشور را معادل ٣۵٠ عدد در نظر گرفته شود (بنابر نام ونشان ارائه شده در سالنامه صنعت چرم) ، بنابراين ميزان آنزيم مصرفی در روز برای کل اين کارخانه ها حدود ٩ تن در روز می باشد. با اکتساب ٢٠ روز کاری و ١٠ ماه سال اين عدد به حدود ٢٠٠٠ تن آنزيم در سال می رسد.
اين حجم مصرف و واردات آن می تواند بعنوان يک محصول بسيار کوچک در اين فرآيند مورد توجه قرار گيرد. لذا توجه به توليد داخلی آن علاوه بر کاهش واردات می تواند بر استقلال مواد اوليه توليد چرم در کشور کمک نمايد. بنابراین با برنامه ريزی مناسب می توان با شروع ۵٠٠ تن در سال اول توليد و با افزايش پلکانی آن حجم مصرف آنزيم پانکراتیک و پروتئاز را با حد خود کفائی داد. درنتیجه اين حجم توليد می تواند ٣٠-٣۵ % مصرف کنندگان را پوشش دهد.
در حال حاضر بالغ بر 500 کارخانه در زمينه چرم و پوست در کشور فعاليت دارند و عمده آنها در شهرکهای صنعتی تخصصی چرم در تهران، تبريز، مشهد و همدان می باشند. بنابراين با توجه به چنين ظرفيت بالايی میتوان با راه اندازی چنين توليداتی از خروج ارز جلوگيری نمود و دسترسی اين کارخانجات را به ماده اوليه توليد خود سريع نمود. در مقابل توليد آنزيم تازه و محلول علاوه بر کاهش هزينه های مختلف بر کاهش آلودگی مواد غير محلول در آب کمک شايانی می نمايد.

مزایای آنزيم پانکراتیک و پروتئاز تولیدی

١- کاهش هزينه مصرف کننده از نظر قيمت تمام شده.
٢- دسترسی آسان به محصول در کمترين زمان و دوری از مشکلات واردات و هزينه های آن
٣- خود کفایی محصول در کشور و افزايش تکنولوژی
۴- کاهش هزينه های تصفيه خانه بدليل حذف مواد غير محلول
۵- بکارگير نيرو های متخصص و غير در جهت توليد اين محصول بصورت مستقيم و غير مستقيم
۶- استفاده از صد در صد مواد و تجهيزات داخلی جهت توليد اين محصول و با استفاده از متحصصين داخلی

مزایای آنزيم پانکراتیک و پروتئاز تولیدی
کشورهای عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول

عمده توليدکنندگان آنزيم های چرم در دنيا عبارتند از آلمان، دانمارک، ايتاليا، هند، ترکيه و چين می باشند. اين کشورها علاوه بر صادارات آنزيم به کشورهای ديگر برای فرآوری چرم در کشور های خود نيز استفاده می نمايند. کشورهایی چون ايران ، ترکيه که توليد پوست خام در کشور آنها زياد است از مصرف کنندگان عمده آنزيم می باشند.
بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های توليد و عرضه آنزيم پانکراتیک در کشور
همان گونه که در بالا به آن اشاره شده اين ماده در صنعت پوست و چرم مورد استفاده قرار می گيرد. منابع اصلی برای توليد آنزيم های چرم سازی از پانکراس گاو و گوسفند، قارچ ها و باکتری ها می باشند. نحوه توليد این محصول از هر منبع بسته به نوع آنزيم و مواد همراه آن می باشد. لذا روش های يکسانی برای توليد اين آنزيم ها نمی توان ارائه نمود.
ولی روند کلی توليد شامل تهيه ضايعات کشتارگاهی (پانکراس) ، عصاره گيری از نمونه ها و جداسازی آنزيم به وسيله سانتريفوژ، رسوب دهی، جداسازی کروماتوگرافی می باشد. در بعضی از اين موارد روش های فيلتراسيون و خشک کردن با نمک های امونيمی نيز استفاده می گردد. اما استفاده از روش های بيوتکنولوزی توليد اين محصولا ت را ساده نموده و هزينه های توليد را نيز کاهش داده است.
عمده آنزيم های پروتئاژ توليدی در اين صنعت دارای طيف pH بازی بين ٨-٩ می باشند و پانکراس می تواند منبع مناسبی برای اين توليد باشد، اگر چه وجود مهارکننده های انزيمی در پانکرانس توليد آن را کمی مشکل نموده و يا پايداری محصول توليد شده را کم می نمايد. لذا توليد آنزيم با کيفت بالا بايستی بر اساس روش های مناسب جداسازی و نگهداری استوار باشد.
نحوه ارائه آنزيم های به بازار مصرف به دو شکل پودر و مايع می باشد که هر کدام دارای خصوصيات مخصوص به خود برای استفاده و نگهداری را دارا می باشند. مطلوب ترين فرم عرصه به بازار مصرف، در بسته های ٢۵ کيلوگرمی و يا ظروف ٢٠ ليتری می باشد. برای پايداری بيشتر محصول استفاده از روش های مناسب بسته بندی و انبار داری بر پايداری محصول می افزايد که خود بر قيمت تمام شده محصول برای مصرف کننده نيز تاثير مثبتی دارد.
مکانهای مناسب برای اجرای طرح
مشهد، ورامين، تبريز بعنوان مراکز توليد کننده چرم و فرآوری پوست می توانند بعنوان مکانهای مناسب برای راه اندازی کارخانه توليد آنزيم پانکراتیک مدنظر گرفته شود. وجود کشتارگاه های صنعتی موجود در اين منطفه بعنوان تامين کننده اصلی مواد و همچنين نزديکی محل توليد به شهرک های چرم شهر بعنوان مراکز استقرار شرکت های توليدی چرم می تواند بهترين مکان راه اندازی اين گونه مراکز توليد کننده مواد اوليه باشد.
از طرفی کاهش هزينه های حمل و نقل های و موارد غير ضروری و همچنين کاهش هزينه های ابنار داری برای توليد کننده آنزيم و مصرف کننده از دلايل ديگراين انتخاب می باشد.اگرچه وجود متخصصين آگاه به کار توليد آنزيم نيز از دلايل اين پيشنهاد می باشد.
تجهيزات و ماشین آلات
 تجهيزات و ماشین آلات موردنياز جهت توليد آنزيم پانکراتیک
ردیف عنوان واحد
1 مخازن نگهداری 1 تنی دستگاه
2 اسپری دایر دستگاه
3 هم زن دستگاه
4 سانتریفیوژ مداوم دستگاه
5 فیلترهای صنعتی دستگاه
6 دیگ 1000 لیتری دستگاه
7 ترازو 500 کیلوگرم دستگاه
8 ترازو حساس دستگاه
9 پمپ انتقال مایعات دستگاه
10 میز کار با رویه استیل عدد
11 pH متر دستگاه
12 وسایل تاسیساتی
13 وسایل آزمایشگاهی
14 دستگاه بسته بندی دستگاه
مواد اولیه مصرفی
مواد اوليه مصرفی جهت توليد آنزيم پانکراتیک
ردیف نام کالا
واحد
1 سديم کلرايد (نمک طعام) کیلو
2 آمونیوم سولفات کیلو
3 کلروفرم کیلو/لیتر
4 سديم دی هيدروژن فسفات کیلو
5 کلسیم کلراید کیلو
6 سديم دی هيدروژن کربنات کیلو
7 مواد اولیه آنزیم کیلو
8 مواد شيميایی موردنياز کیلو
9 سدیم هیدروکسید کیلو
10 مواد نگهدارنده آنزيم کیلو
11 مواد مهارکننده گرم
12 بسته بندی و غيره کیلو
قابل ذکر است ٩٠ % مواد موردنياز از منابع داخلی تامين می گردد. ماده اصلی توليد صد در صد داخلی و منابع محلی تاميين می گردد.
تجزیه و تحلیل و جمع بندی
قابل ذکر است در صورت افزايش کيفيت محصول و ايجاد شرايط استاندارد می توان قيمت محصول را تا ١٠٠ % افزايش داد. همچنين افزايش حجم توليد با سرمايه گذاری انجام شده تا حد ١٠٠ درصد نيز امکان پذير می باشد. از طرفی توليد آنزيم بصورت مايع علاوه بر افزايش ارزش افزوده محصول، هزينه های توليد را نيز کاهش می دهد.
نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و 6 ماه گارانتی اصلاح با 19 سال سابقه کار در تهیه و تنظیم طرح

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 4.89 ( 4 نتایج)

2 دیدگاه برای طرح توجیهی رایگان توليد آنزيم پانکراتیک جهت توليد چرم

 1. نجفی

  سلام طرح توجیهی تولید آنزیم پانکراتیک و پروتئاز برای تولید چرم بروز آن را لازم دارم لطفا هزینه طرح را اعلام کنید

  • مدیریت

   با سلام و احترام . لطفا برای ثبت سفارش یا استعلام قیمت طرح موردنظرتان با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

 2. شاهمیری

  سلام وقت بخیر طرح توجیهی تولید آنزیم های پانکراتیک و همچنین تولید چرم ، هزینه این طرح کامل چقدر می شود ؟

  • مدیریت

   باسلام و احترام . برای سفارش طرح توجیهی مورد نظرتان و هماهنگی های لازم با شماره : 09056370500 یا 1909-2842-021 تماس حاصل فرمایید. ضمنا واتساپ سایت برروی شماره همراه ذکر شده فعال می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop