ایده هاایده های خدماتی , گردشگری , تفریحیایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی توليد پارتيشن چوبی سال 1400 + word و pdf

طرح توجیهی توليد پارتيشن
در دنيای امروز كه استفاده بهينه از فضاهای موجود در هر شركت و سازمان از اهميت ويژه ای برخوردار است نقش پارتيشن بندی و تقسيم بندی فضا بر اساس نيازهای موجود در شركتها و سازمانها حائز اهميت می باشد.

امروزه تقسيم بندی سالن های بزرگ بدون ديوار توسط پارتيشن ايده آل ترين شكل تقسيم بندی محيط های اداری، شركتها و سازمانها می باشد. در صورتيكه نياز باشد در يک محيط اداری می توان بدون صرف وقت و خرابی و بازسازی ناشی از ساخت و ساز، فضاهای اختصاصی موردنياز ايجاد كرد.

با توجه به سرعت بالا و سهولت نصب، وزن به نسبت كم در مقايسه با ديوارهای پيش ساخته، زيبايی خاص و رنگبندی های متنوع همچنين امكان تغيير چيدمان بر اساس نيازهای كاربران و به شكل دلخواه در بيشتر شركت ها برای جداسازی و اختصاص فضاها از پارتيشن استفاده می شود كه باعث صرفه جويی در فضا و هزينه می شود.

نام و كد محصول
در اينجا ابتدا به معرفی انواع پارتيشن ها پرداخته می شود و سپس محصول موردنظر در طرح توليد پارتيشن چوبی مورد بررسی قرار می گيرد. بطور كلی می توان گفت پارتيشن به دو نوع پارتيشن چوبی و پارتيشن فلزی طبقه بندی می شود.

و به اين دليل كه پارتيشن های فلزی به علت سنگينی و انعطاف پذير كمتر، ضايعات بيشتر و … كه در زير به بررسی پارتيشن های چوبی می پردازيم. پارتيشن های چوبی بدليل زيبايی، دوام مناسب، قابليت جابجايی و نصب آسان جايگاه ويژه ای در بازار به خود اختصاص داده اند.

تصویر محصول طرح توليد پارتيشن

تولید مجموعه های مختلف پارتيشن چوبی، نه تنها به محيط اداری شكوه و زيبايی می بخشند، بلكه باعث بالارفتن انگيزه در كاربران می شوند همچنين نوع ديگری از پارتيشن های چوبی، پارتيشن دوجداره می باشد كه يک سيستم كامل، يکپارچه و انعطاف پذير به شمار می آيد.

و بر اساس نيازهای كاربران قابل تغيير می باشد، چراكه سهولت در مونتاژ يكی از شاخص ترين ويژگيهای فنی آن محسوب می شود و همچنين اين امكان را به وجود می آورد كه كليه سيم كشی های برق، شبكه و تلفن در بين دو جداره قرار گيرند.

 • كد آيسيک متعلق به محصولات طرح توليد پارتيشن كه در لوح فشرده وزارت صنايع و معادن آمده است عبارت از 20221136 می باشند.

تدوین انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و 6 ماه ضمانت اصلاح با 17 سال سابقه در تهیه و تنظیم طرح.

موارد مصرف و كاربرد
در مورد موارد كاربرد و مصرف پارتيشن همان گونه كه در بخش های قبل اشاره شد هدف از توليد پارتيشن تقسيم بندی فضاهای خالی بر حسب نياز پرسنل و استفاده بهينه از فضای موجود در هر شركت يا سازمان مورد استفاده قرار می گيرد.

بررسی كالاهای جايگزين
بطور كلی در مورد كالاها و محصولات جايگزين برای پارتيشن می توان از انواع ديوارها از جمله ديوارهای پيش ساخته و پانل ها و حتی انواع ديگر پارتيشن از جمله پارتيشن های فلزی نام برد.

كه البته با توجه به تنوع و زيبايی و كاربردهای فراوان پارتيشن چوبی تقاضای آن از افزايش روز افزونی برخوردار است و محصولات جايگزين آن چندان بر تقاضای پارتيشن چوبی تاثير گذار نمی باشد.

تصویر پارتيشن چوبی اداریاهميت استراتژيكی توليد پارتيشن

امروزه با توجه به افزايش روز افزون جمعيت در دنيا استفاده بهينه از فضاهای موجود در هر شركت، سازمان يا ارگان اعم از دولتی يا خصوصی به يكی از موضوعات حياتی و مورد بحث مديريتی تبديل شده است. زيرا بيشتر سازمان ها از كمبود فضای كافی و عدم استفاده بهينه از فضاهای موجود رنج می برند.

درچند سال اخير برای رفع اين مشكل ايده های جديدی پا به عرصه ظهور گذاشته اند كه يكی از متداول ترين آنها پارتيشن بندی فضاهای موجود است. به طور كلی از مزيت های پارتيشن بندی می توان به موارد زير اشاره كرد :

 1. استفاده بهينه از حداكثر فضای موجود
 2. استفاده از فضاهای پرت موجود
 3. دكوراسيون داخلی و زيبايی ظاهری شركت
 4. امكان تغيير چيدمان داخلی به شكل دلخواه
 5. صرفه جويی در هزينه و زمان

سازندگان ماشين آلات

عمده توليدكنندگان دستگاه های موردنياز طرح توليد پارتيشن ، كشورهای ايتاليا، آلمان، تركيه و چين هستند كه صاحب تكنولوژی مناسب جهت ساخت اين دستگاه ها می باشند.

ليكن بنابر ادعای توليدكنندگان داخلی اين محصولات، در حال حاضر شركت های ايرانی توليد كننده ماشين آلات با توجه به سابقه طولانی در تهيه اين دستگاه ها از توانايی كافی جهت توليد و ارائه ماشين آلات با كيفيت و قيمت مناسب و قابل رقابت با نمونه های خارجی خود برخوردار هستند.

از سازندگان داخلی اين محصولات می توان شركت های چوبين مهر و دور انديش از شركت های خارجی سازنده اين ماشين آلات می توان شركت های VITAP ايتاليا و شركت PREBENA آلمان را نام برد.

روش های توليد پارتيشن

تصویر محصول واحد توليد پارتيشن

بطور كلی توليد پارتيشن های چوبی به روش زير صورت می گيرد كه در ذيل به تشريح آن پرداخته شده است :

در اين روش ابتدا ورقهای روكش شده MDF در قسمت برش برای توليد محصولات مختلف برش داده می شود تا ابعاد موردنظر بر حسب نقشه های طراحی شده بدست آيد پس از پايان برشكاری مجددا ابعاد و محل های برش كنترل می گردد تا مطابقت آنها با نقشه اوليه تایيد گردد.

ورق های برش خورده جهت تامين منظور نهايی توليد و همچنين برش قسمت های طرح دار به دستگاه پانل بر برده می شود پس از برشكاری در اين قسمت محصول بايد با نقشه نهايی مطابقت داشته باشد كه اين امر توسط قسمت بازرسی برش بررسی می شود.

ورقهای برش خورده در دستگاه پانل بر جهت پوشاندن محل های برش به قسمت EDGE BANDING برده می شود در اين دستگاه نوارهای PVC بر روی لبه های برش خورده چسبانده می شود و محصول پس از بررسی به قسمت مونتاژ فرستاده می شود.

برای مونتاژ قطعات آماده شده مونتاژ كاران با استفاده از وسايل و يراق آلات موردنياز قطعات را به يكديگر متصل كرده و سپس محصول توليد شده را كنترل كيفيت می نمايند. لازم به ذكر است كه در اين روش توليد پارتيشن به جای استفاده از ماشين برش معمولی از ماشين برش CNC نيز ميتوان استفاده كرد.

با توجه به اِينكه تكنولوژی توليد در كشورمان و بسياری از كشورهای ديگر نسبتاً يكسان است، ليكن كيفيت اجرای تكنولوژی فوق به دو سطح قابل تقسيم است كه اين تقسيم بندی سبب می گردد تا واحدهای فعال در اين شاخه از صنعت عملاً به دو گروه عمده تقسيم بندی گردند. در جدول زير اين تقسيم بندی شرح داده شده است.

جدول تفكيک تكنولوژی توليد پارتيشن
سطح تكنولوژی شرح قطعات توليدی
تكنولوژی بالا
(اتوماسيون)
اين تكنولوژی از كيفيت و درجه دقت
بسيار بالايی برخوردار است و
سرمايه گذاری آن نيز بسيار بالا میباشد
و ماشين آلات آن بايد وارد شود.
پارتيشن چوبی
تكنولوژی معمولی
(سنتی)
اين تكنولوژی حالت
عمومی داشته و بخش عمده واحد
های صنعتی از آن استفاده می نمايند.
پارتيشن چوبی

جمع بندی و پيشنهاد نهايی

با توجه به رشد روز افزون استفاده از پارتيشن چوبی در هر دو بخش خانگی و اداری كه آمار و اطلاعات آن در بخش های قبلی آمده است و توجه به موارد متعدد كاربرد چنين محصولاتی و با توجه به افزايش روز افزون جمعيت در كشورمان و در نتيجه افزايش ساخت و ساز مسكن، تعداد شركت های خصوصی، تعداد ادارات و بانک ها و … بازار مناسبی برای اين محصولات پيشبينی می گردد.

نتايج مطالعه بازار توليد پارتيشن چوبی نشان از آن دارد كه اين بازار از رشد مصرف بالايی برخوردار است و خواص چوبهای مصنوعی روكش شده موجب گرديده است بازار مصنوعات چوبی از استفاده از نئوپان با انواع روكش مصنوعی MDF چوب های طبيعی به سمت استفاده روز افزون از مصنوعات تغيير يابد.

بنابراين بازار پارتيشن چوبی قابل توسعه بوده و قابليت جذب توليدات واحدهای جديد را دارا می باشد. با اين وجود ورود به بازار پارتيشن چوبی دارای توجيه اقتصادی بوده و از سودآوری بالايی برخوردار است.

برای سفارش بروز طرح توجیهی توليد انواع پارتیشن جهت دریافت جواز تاسیس یا وام با شماره : 1909-2842-021 یا 09056370500 تماس بگیرید.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 4.84 ( 4 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫3 دیدگاه ها

 1. سلام طرح توجیهی تولید پارتیشن اداری چوبی سال ۱۴۰۰ بروزشو می خواهم هزینه چقدر می شود ؟

  1. باسلام و احترام
   لطفا برای هماهنگی بیشتر و اطلاع از هزینه طرح مدنظرتان با شماره: 1909-2842-021 یا 09056370500 تماس حاصل فرمایید. ضمنا واتساپ سایت برروی شماره همراه ذکر شده فعال هست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop