طرح توجیهی رایگان توليد سيستم های تهويه مطبوع

(2 بررسی مشتری)

طرح توجیهی در 47 صفحه فایل pdf
حجم فایل طرح توجیهی : 1/47 مگابایت

دانلود رایگان

جهت سفارش طرح توجیهی تولید سيستمهای تهويه مطبوع جهت دریافت وام و مجوز با شماره های: 1909-2842-021 یا 09056370500 تماس بگیرید.

دستگاه تهويه هوای مطبوع دستگاهی است كه هوای اطاق های نشيمن ـ اطاق های مجهز به دستگاه الكترونيكی را خنک نموده و همچنين رطوبت آنرا تا حدودی كم مينمايد و نيز به وسيله بادبزن پنكه و كانال های مربوط عمل تقسيم هوا را انجام می دهد ، هوا به وسيله پنكه ها از لابلای لوله های اواپرتيور (تبخير كننده) جريان پيدا نموده و سرمای لوله ها را جذب کرده.

و سپس وارد كانال اصلی و كانال های مختلف فرعی و سپس بداخل اطاق های ساختمان جريان پيدا می نمايد و در بسياری از سيستم های تهويه هوای جريان هوا دائماً در گردش بوده و پس از اتمام مسير خود دفع سرما بدستگاه برگشته و سپس ضمن تنظيم رطوبت دوباره به اطاق ها بر می گردد.

در انجام عمل سيركولاسيون و گردش كامل هوا اشكالاتی هم موجود بوده كه از جمله لزوم خارج كردن دود و بوهای نامطبوع پنجره ها از اطاق خارج می گردد و ضمن خروج هوای نامطبوع مقداری از هوای مطبوع نيز از لای درب ها و باز بودن پنجره ها وارد شود تا هوای تهويه مطبوع را اطاق راكد نماند.

و اين هوا با رطوبت اضافی با هوای اوليه وارد دستگاه تهويه مطبوع می گردد كه رطوبت آن تنظيم شده مجدداً قابل استفاده می شود. اطاق های نشيمن اطاق های مجهز به دستگاه الكترونيكی را خنک نموده و همچنين رطوبت آنرا تا حدودی كم مینمايد و نيز به وسيله باد بزن پنكه و كانال های مربوطه عمل تقسيم هوا را انجام می دهد.

نام و كد محصول (آيسيک)

نام محصول کد آیسیک
دستگاه تهويه مطبوع 29191312
انواع دستگاه های تهويه هوا و انواع فن های صنعتی و كولر 29191310

هوا به وسيله پنكه ها از لابلای لوله های اواپراتيور (تبخير كننده) جريان پيدا نموده و سرمای لوله ها را جذب نموده سپس ارد كانال اصلی و كانال های مختلف فرعی و سپس بداخل اطاق های ساختمان جريان پيدا می نمايد و در بسياری از سيستم های تهويه هوای مطبوع جريان هوا ً دائما در گردش بوده و پس از اتمام مسير خود و دفع سرما به دستگاه برگشته و سپس ضمن تنظيم رطوبت دوباره به اطاق ها بر می گردد.

سيستم های تهويه مطبوع وسایل و قطعات دستگاه های تهويه بر اصول كار دستگاە های سردخانه و يخ سازی می باشد و گاز فريون مورد مصرف در انواع تهويه خانه ها عبارتند از فريون می باشد كه بيشتر در سيستم های تهويه مطبوع گاز فريون 22 مصرف می شود تحت عمل مكانيزمی دستگاه های تهويه هوا يا مستقيماً هوا را خنک نموده و رطوبت آنرا جذب می كند.

از نظر كلی نحوه نصب دستگاه ها در ساختمان های اداری و ساختمان های مجهز به دستگاههای الكترونيكی و انبارهای مختلف و همچنين منازل مسكونی موردنياز می باشد و درجه رطوبت اطاق های مجهز به دستگاه الكترونيكی در حدود 25 درجه و رطوبت نسبی اطاق های عمل جراحی در حدود 45 درجه می باشد.

شماره تعرفه گمركی

با توجه به تنوع محصول، تعدد تعرفه های صادراتی و وارداتی در زير آمده است:

شرح كالا شماره تعرفه گمركی
ماشين ها و دستگاههای تهويه مطبوع از نوع ديواری يا برای پنجره باتجهيزات توام شده دريک محفظه 841510
ماشينها و دستگاههای تهويه مطبوع مجهز به دستگاه مولدسرما و سوپاپ 841581
ماشينها و دستگاههای تهويه مطبوع مجهز به دستگاه مولد سرما,بدون سوپاپ 841582
ماشين ها و دستگاههاي تهويه مطبوع متشكل ازيک بادزن موتوری و وسايل مختص تغييرحرارت ورطوبت هم چنين ماشينها و دستگاههایی كه در آنها درجه رطوبت جداگانه قابل تنظيم نيست ,بدون دستگاه 841583
دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (unit split) ازنوع ديواری ،برای پنجره ،به حالت محفظه ای 84151010
ساير ماشينها و دستگاههای تهويه مطبوع ازنوع ديواری يا برای پنجره بجز دستگاه تهويه مطبوع دوتكه 84151090
دستگاههای تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ برای برگشت گردش سرما،گرما 84158100
ساير دستگاههای تهويه مطبوع ,توام شده با يک دستگاه مولد سرما 84158200
ماشينها و دستگاههای تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 84158300
ساير اجزا و قطعات و دستگاههای تهويه مطبوع غيرمذكور در جای ديگر 84159090

شرايط واردات

از لحاظ قانونی محدوديتی برای واردات اين محصول با توجه به عدم توليد آن در داخل كشور وجود ندارد. به طبع محصولات خريداری شده و وارداتی از ساير كشورها بر طبق استانداردهای خاص و ويژه تعريف شده در سطح ملی و بين المللی ارزيابی و آزموده می شوند. ميزان واردات محصولات مشابه و يا هم رديف در شماره تعرفه های گمركی مذكور به تفصيل در بخشهای بعدی به تفكيک كالا و كشورها اشاره آورده شده است.

توضيح موارد مصرف و كاربرد

سيستمهای تهويه مطبوع خانگی سبک و نيمه سنگين

1- پكيج تهويه دو پارچه هوا خنک:

– در دو نوع پرتاب آزاد و قابليت اتصال به كانال
– بامحدوده ظرفيتی 5 تا 30تن تبريد
– مجهز به كندانسور هوايی با فن بالازن و بغل زن
– مجهز به كمپرسور با سطح صدای پايين ، راندمان بالا و تكنولوژی اسكرال Hermetic Scroll )
– با قابليت نصب يونيت داخلی و خارجی تا اختلاف ارتفاع 20متر عمودی و 40متر طول لوله كشی
– با قابليت كاركرد در رنج دمايی 5 – تا 43 درجه سانتی گراد.
– در دو نوع سرد و گرم
– با قابليت نصب كويل آب گرم

2- پكيج تهويه مطبوع آب خنک

– با قابليت اتصال به برج خنک كننده آبی
– با محدوده ظرفيتی 5تا40تن تبريد
– در دو نوع پرتاب آزاد و با قابليت اتصال به كانال
– مجهز به كمپرسور با سطح صدای پايين ، راندمان بالا و تكنولوژی اسكرال Hermetic Scroll )
– با قابليت نصب كويل آب گرم
– در دو نوع سردو گرم

3- پكيج تهويه مطبوع كانالی دو پارچه هوا خنک

– با محدوده ظرفيتی 5 تا 15تن تبريد
– مجهز به كندانسور هوايی با فن بالازن و بغل زن
– مجهز به كمپرسور با سطح صدای پايين،راندمان بالا و تكنولوژی اسكرال Hermetic Scroll )
– با قابليت نصب يونيت داخلی و خارجی تا اختلاف ارتفاع 20متر عمودی و 40متر طول لوله كشی.
– با قابليت كاركرد در رنج دمايی 5 – تا43 درجه سانتی گراد.
– در دونوع سردو گرم
– با قابليت نصب كويل آب گرم

سيستمهای تهويه مطبوع سنگين

1- چيلرآبی مجهز به کندانسورآبی

– مجهز به كمپرسور اسكرو (Screw) با مصرف برق پايين و سطح صدای مناسب
– با محدوده ظرفيتی 40تا 600تن تبريد
– با قابليت اتصال به برج خنک كننده آبی
– اواپراتورها از نوع پوسته و لوله (Tube&Shell)
– با قابليت كاركرد بامبردهای  R-134a و R-22

2- چيلرآبی مجهز به کندانسور هوایی

– با محدوده ظرفيتی 20تا 500تن تبريد
– مجهز به كمپرسورهای اسكرو (Screw) و اسكرال(Scroll)
– مجهزبه اواپراتورها از نوع پوسته ولوله (Tube&Shell) و صفحه ای (Plate)
– با قابليت اتصال دستگاهها به يكديگر (ماجول كردن) جهت افزايش ظرفيت
– قابليت اتصال به سيستم BMS(مديريت هوشمندساختمان)

3- مینی چیلر آبی خنک

– بامحدوده ظرفيتی 5 تا 15تن تبريد
– مجهز به كمپرسور با سطح صدای پايين،راندمان بالا و تكنولوژی اسكرال (Hermetic Scroll)
– مجهز به اواپراتور از نوع صفحه ای(Plate)
– مجهز يه فن كندانسورهوايی از نوع بغل زن
– مجهز به تجهيزات گردش آب سردچيلر (پمپ و منبع انبساط)

4- فن كويل

سقفی توكار از (CFM)  200 تا 1400 با سطح صدای بسيار پايين

سيستم های پكيج تهويه مطبوع كانالی دوپارچه جهت استفاده در اتاق های مجهز به تجهيزات حساس و دقيق

– قابليت كنترل دما و رطوبت محيط
– قابليت ثابت نگاه داشتن پارامترهای محيطی (دماو رطوبت) در مقدارمطلوب
– مجهز به كمپرسور اسكرال (Hermetic Scroll)
– مجهز به كندانسور هوايی با فن بالا زن يا بغل زن
– مخصوص استفاده در اطاقهای تميز ، اطاق سرور ، مخابراتی و …
– در دونوع پايين زن و بالا زن

سيستم های حجم متغير تهويه مطبوع

در اين سيستم ها جهت جبران بارهای حرارتی و برودتی فضای موردنظر حجم هوای ورودی (CFM) به آن فضا بر خلاف سيستم های حجم ثابت ، متغيير و درجه حرارت هوای ورودی ثابت می باشد. به اين سيستم ها اصطلاحاً “حجم متغيير درجه حرارت ثابت” گفته می شود.

انواع سيستم های حجم متغيير شامل موارد زير می باشد:

1- سيستم حجم متغيير پايه
2- حجم متغيير همراه با گرمايش پيرامونی
3- حجم متغيير با جعبه القاء
4- حجم متغيير با ترمينال مجهز به فن
5- حجم متغيير با بازگرمايش ترمينال
6- حجم متغيير دو كاناله
6 -1 دو كاناله با گرمايش مربوط به هر زون
6 -2 دو كاناله با كويل سرمايش قبل از فن
6 -3 دوكاناله با دو فن
6 -4 دو كاناله همراه با كويل سرمايش اضافي
7- سيستم چند زونه

مزايای سيستم های حجم متغيير

از مهمترين مزايای اين سيستم ها می توان به مصرف انرژی بسيار كمتر نسبت به سيستم های حجم ثابت اشاره نمود.در واقع در اين سيستمها هيچ گونه اتلاف انرژی وجود ندارد. هواساز ها در اين سيستم ها كوچكتر بوده و حجم كانال كشی نيز كاهش می يابد.

سيستم های تهويه مطبوع معايب سيستم های حجم متغيير

طراحی اين سيستم ها بسيار پيچيده بوده و نياز به طراحی سيستم كنترل خاص می باشد

بررسی كالاهای جايگزين

در اماكنی كه سيستمهای مجزا و يكپارچه تهويه هوا وجود ندارد اغلب از كنسولهای كولر گازی يا بلوئرهای آبی استفاده می گردد كه جايگزينی ضعيف و متمركز برای اين سيستمها به شمار می آيد. در مناطق مختلف تنوع استفاده از كولرهای آبی و گازی متفاوت بوده و اغلب در مناطق مرطوب از كولر گازی يكپارچه و يا دو تكه و در مناطق خشک و نيمه مرطوب از كولرهای آبی استفاده می گردد.

مزايای استفاده از سيستمهای تهويه مطبوع در بهينه مصرف كردن انرژی و اطمينان از پاكی هوای مورد تنفس است، در سالهای اخير اين مهم بسيار مورد توجه قرار گرفته و ميزان مصرف انرژی كولرهای گازی و آبی بارها بازبينی و بهينه گرديده اما هنوز اين دستگاهها از جمله وسايل انرژی بر و پر مصرف و كم بازده به شمار ميرود.

اهميت استراتژيكی كالا در دنيای امروز

بستر استفاده از سيستمهای تهويه از كانال طرح ملی بهره وری مصرف سوخت و نهادينه كردن عايقكاری در ساختمانهای احداثی میگذرد به اين معنی كه آينده توليد اين دستگاهها بسيار روشن بوده و ساختمانهای عايق نياز اساسی به نصب سيستمهای تهويه مطبوع خواهند داشت. با توجه به وضعيت آب و هوايی كشور می بايد اين كالا را در اين نواحی يک كالای استراتژيک و ضروری دانست.

ويژگی كالاهای ضروری و استراتژيک اين است كه ميزان كاهش در تقاضا، از ميزان افزايش قيمت، كمتر می باشد و اصطلاحا كشش ثابت به قيمت دارند. از سوی ديگر با توجه به اينكه نواحی جغرافيايی كه به عنوان بخش اصلی اين بازار در كشور محسوب می شود به استانهای محروم و توسعه نيافته تعلق دارد.

كه ساكنان آنها با وجود نياز مبرم به اين كالا، در خريد، تعويض و يا بهينه سازی اين سيستمها با مشكل مواجه می باشند، می توان با تلاش و جديت در توليد و ارائه ارزان تر اين كالا، و بهره گيری از تسهيلات دولتی برای خريد و نصب اين سيستمها با توجه اهميت مصرف انرژی و قانونگذاری در بخش عايقكاری ساختمان، بخش بزرگی از تقاضا را در كشور در اختيار گرفت.

بررسی تكنولوژی و روشهای توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر كشورها

فرايند توليد دستگاههای تهويه مطبوع مشابه ديگر محصولات مونتاژی است ، هنگامی كه اجزا مختلف و قطعات آن خريداری شده يا در كارگاه های صنعتی ساخته می شوند در یک بدنه مخصوص به كاركرد خود قرار گرفته و به ديگر اجرا متصل می گردد. در اينجا به بررسی اجرا اصلی سيستم تهويه خواهم پرداخت:

1_ ساخت شاسی و بدنه

برای ساخت شاسی از نبشی فولادی بصورت جوش كامل جهت استحكام بيشتر استفاده می شود. شاسی و دربها پس از شستشو و اسيد زدايی با رنگ مرغوب اپوكسی، رنگ شده و با استفاده از كوره، رنگ آن ثابت می گردد. كليه دربها با عايق پلی اورتان و آرمافلكس به ضخامت 25 ميليمتر عايق می گردد تا تبادل حرارت و ايجاد صدا جلوگيری بعمل آورد.

2_ اواپراتور

كوئل اواپراتور از لوله های مسی به قطر 8/3 اينچ اكسپند شده با فويل آلومينيومی و دو صفحه مثلثی شكل گالوانيزه در انتهای كوئيل ساخته شده است. اين كوئيل با دو مدار برودتی مستقل از هم با استفاده از سيستم ميكروپروسسور امكان كنترل درجه حرارت و رطوبت با حساسيت بيشتر را فراهم می نمايد.

3_ بلوئر (بادبزن)

در سريهای مدولار از دو عدد بلوئر يا سانتريفيوژ با پره های بصورت روبه جلو (Forward) مستقل از هم به منظور توليد صدای كمتر و قابليت اطمينان بيشتر استفاده شده است.

پره های بلوئر بر روی يک محور از فولاد سرد كه بصورت استاتيكی و ديناميكی بالانس شده اند نصب ميگردد. سرعت كم در اين بلوئرها سبب تقليل صدا و افزايش طول عمر تسمه و بلبرينگها ميشود.

4_ كنترل سيستم

برد ريزپردازش تمام قسمتهای پكيج نظير كمپرسورها، گرم كننده ها، رطوبت ساز و غيره را كنترل ميكند ، آلارمهای استاندارد در سيستم شامل آلارم درجه حرارت بالا و پايين، رطوبت نسبی بالا و پايين، قطع جريان هوا، مشكل در موتورفن ناشی از جريان اضافی و غيره می باشد.

سيستم های تهويه مطبوع 5_ تابلو برق

تابلو برق پكيج مشتمل بر كنتاكتورها و رلهای جريان اضافی می باشد. كليه تجهيزات شامل موتورها و كمپسورها توسط رله های حرارتی، رله جريان و اتصال كوتاه محافظت می شوند، بازديد تابلو برق بدون قطع جريان هوا امكانپذير می باشد.

6_ رطوبت ساز

رطوبت ساز از نوع توليد بخار بوده، ضمن اينكه مخزن آب بدفعات قابل سرويس و تميز كردن می باشد كنترل به صورت الكتريكی و قابل تنظيم از 10 تا 100 درصد ظرفيت دستگاه می باشد.

آب مورد نياز پس از عبور از شير برقی و صافی وارد مخزن شده و هنگام كار با توجه به المنت های برقی، بخار آبی كه عاری از كليه املاح باشد از طريق پخش كننده در مسير جريان هوا قرار ميگيرد.

رطوبت ساز مذكور مجهز به صافی، سنسور كنترل سطح آب و شير برقی مربوطه جهت بهره برداری اتوماتيک سيستم و همچنين پمپ تخليه آب جهت شستشوی مخزن می باشد.

7_ گرمكن الكتريكی

گرمكن الكتريكی توسط المنت با مقاومت كم طی دو مرحله در مدار آمده و بر حسب يک يا دو مرحله گرمای مركز را تامين كرده و توسط ترموستاتی در مقابل درجه حرارتهای اضافی محافظت می گردد.

8_ كمپرسور

كمپرسور از نوع تمام بسته تک سرعته صدای كم و راندمان بالا همراه با شيرهای ورودی و خروجی و عمل پمپدان طراحی می شود ، رله جهت بار اضافه و گرمكن روغن می باشد.

برای جلوگيری از ارتعاشات و صدای حاصله از كمپرسور، آنها روی لرزه گير نصب می كنند. در مسير گاز كمپرسور به كنداسور و اواپراتور، تجهيزات مكانيكی نظير شير انبساط، دريچه رويت گاز، فيلتر خشک كن و شير برقی نصب می گردد.

9_ فيلتر

فيلتر بكاربرده شده در اين سيستمها طبق استاندارد EU4 به ضخامت 8 سانتيمتر بوده و جهت پالايش فيلترها بصورت Plated Full ساخته ميشوند. فيلترها بدون اينكه سيستم را مواجه با قطعی نمايند قابل تعويض می باشند.

10_ كندانسور هوایی

كندانسور هوايی در چندين مدل ساخته می شود و دارای اجزای اصلی زير ميباشد:

شاسی و بدنه از ورق گالوانيزه ساخته ميشوند كويل با لوله مسی و فينهای آلومينيومی مواج كه دارای ضريب تبادل حرارت بالايی می باشند. فن اسپيد كنترل كه قادر می باشند با دور متغير روی يكی از موتور فنها همواره دمای تقطير گاز خروجی از كندانسور را در دمای محيط 20- تا 50+ درجه سانتيگراد ثابت نگه داشته و با استفاده از اين خصوصيت برتر، ميزان استهلاک قسمتهای گردنده را به مينيمم رساند.

ضمناً صرفه جويی قابل توجه ای در مصرف انرژی برق بوجود آورده و در نهايت از ظرفيت برودتی سيستم ميتوان بنحو احسن استفاده به عمل آورد. موتورفنها و پروانه ها بايد دارای صدا و لرزش بسيار كمی در هنگام كار باشند.

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و ضمانت اصلاح تا مرحله اخذ وام با 19 سال سابقه در تهیه و تدوین طرح.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 2 نتایج)

2 دیدگاه برای طرح توجیهی رایگان توليد سيستم های تهويه مطبوع

 1. احمدی پناه

  ممنون از سایت خوبتون ، طرح توجیهی سیستمهای تهویه مطبوع با محاسبات بروز هم انجام میدهید ؟

  • مدیریت

   ممنون از لطفتون
   بله حتما . 09056370500 واتساپ هم بروی همین حط وصله در خدمتیم

 2. سرلک

  طرح توجیهی سیستم تهویه بصورت کارخانه هزینه طرح را اعلام کنید ممنون

  • مدیریت

   سلام برای سفارش و اعلام هزینه طرح توجیهی موردنظر خود با شماره 09056370500 هماهنگ نمایید. باتشکر

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop