طرح توجیهی رایگان تولید و مونتاژ دستگاه آبميوه گيری برقی

(1 بررسی مشتری)

طرح توجیهی در 47 صفحه فایل pdf
حجم فایل طرح توجیهی : 369 کیلوبایت

دانلود رایگان

جهت سفارش طرح توجیهی تولید آبميوه گيری ، مخلوط کن یا آسیاب برقی برای دریافت وام و مجوز با شماره های: 1909-2842-021 یا 09056370500 تماس بگیرید.

با توجه به مشخصات فنی ارائه شده محصول از سوی سازمان صنايع كوچک شهرک های صنعتی ايران، طـرح توجیهی حاضـر مربوط به مونتاژ آبميوه گيری برقی می باشد. معمولا واحدهای توليدی با توجه بـه امكانـات، در حـال تنـوع بخشـيدن بـه محصـولات توليدی می باشند تا از اين طريق بتوانند هزينه ها را كاهش داده سهم خود را از بازار افزايش دهند.

مشخصات فنی آبميوه گيری

محصول مشخصات فنی
آبميوه گيری برقی 200 وات ، 2800 دور در دقیقه ، وزنی معادل 5 کیلوگرم

نام و کد آیسیک

نام محصول کد Isic
آبميوه گيری 29301210

شماره تعرفه گمرکی

مطابق طبقه بندی موجود در مقررات صادرات واردات وزارت بازرگانی شماره تعرفـه محصـول بـه صـورت جـدول ذیل ارائه شده است.

محصول شماره تعرفـه حقوق ورودی
آبميوه گيری و آسیاب مخلوط کن برقی 8509/40/00 55

شرایط واردات

با مراجعه به کتاب مقررات صادرات واردات وزارت بازرگانی نتيجه گيری شده اسـت كـه محـدود خاصـی جهـت واردات محصول مـورد مطالعـه وجـود نـدارد لـذا بـا پرداخـت حقـوق گمرکـی كـه در جـدول بالا آمـده امکـان واردات آبميوه گيری وجود دارد.

موارد مصرف كاربرد محصول

آب ميوه گيری از جمله لوازم برقی خانگی می باشد که جهت تهيه آب ميوه های طبيعی مورد استفاده قرار می گيرد.

بررسی کالاهای جايگزين تجزيه تحليل اثرات آن بر مصرف محصول

در گذشته جهت تهيه آب انواع ميوه ها از آب ميوه گير دستی استفاده می شد اما اکنون با توجه به سهولت اسـتفاده صرفه جويی در زمان، کارايی بهتر اين وسيله از استقبال بيشتر نسبت به نوع دستی آن برخوردار است.

آبميوه گيریبررسی اهميت استراتژيكی كالا در دنيای امروز

از آنجايی که اين محصول جز کالاهای اساسی در دنيای امروز نمی باشد دارای اهميت استراتژيکی نيز نخواهد بود امـا بدليل اهميت انرژی در زندگی بکاربری انواع کم مصرف اين محصول حائز اهميت توجه می باشد.

کشورهای عمده توليدکننده مصرف کننده

در سالهای اخير صادرات آبميوه گيری به كشورهای همسايه از جمله آذربايجان و عراق افزايش چشمگيری داشته است و كشورهايی مانند پاكستان ارمنستان ، تركمنسـتان ، تاجيكسـتان و آلمـان نيـز بـازار صـرف محصـولات مـا را شـامل می شوند. از جمله توليدكننده های ديگر که سهم عمده واردات اين محصول به کشور را دارند مـی تـوان بـه تركيـه ، چين و ايتاليا اشاره كرد.

شرايط صادرات محصول

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی جهت صادرات محصول توليدی طرح هيچ گونه محدوديت خاصی وجود ندارد بـا اين وجود ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری توليدکننده از شرايطی ميباشد که در جدول ادامه به شـرايط فوق اشاره شده است.

شرایط ورود به بازارهای جهانی
1 برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ قیمت يکی از معيارهای مهم در صادرات، قيمت های رقابتی جهانی می باشد که اين مورد نيز به شرايط اقتصاد کلان کشور در مقايسه با کشورهای مقصد صادرات قيمت جهانی آبميوه گيری بر می گردد. از جمله اين شرايط می توان به نرخ ارز، نرخ بهره، قيمت مواد اوليه، نرخ تورم موارد مشابه اشاره کرد که با توجه به متغير بودن عوامل فوق لازم است توجيه پذيری اقتصادی صادرات در زمان واقعی صادرات کشور های مقصد مورد تحليل قرار گيرد.
2 برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ کیفیت کيفيت يکی از موارد عمده ديگر است که در صادرات كالاهای صنعتی نقش محوری دارد.
3 دارا بودن استانداردهای جهانی جهت صادرات اين محصول بايد استانداردهای جهانی را مدنظر قرار داد.
4 آشنایی کامل با امور تجارت جهانی فعاليت در بازارهای جهانی مستلزم آگاهی کامل صادرکننده از مقررات الزامات تجارت جهانی می باشد

ساخت آب ميوه گيری

متشکل از 5 ايستگاه مونتاژ ، 2 ايستگاه بسته بندی و ١٢ ايستگاه کنترل می باشد.

1- در اولين ايستگاه عمليات مونتاژ کليد قطع وصل جريان برق دسته بست نگهدارنده در پـوش بـه روپـوش الکترموتور انجام می گيرد.

2- در مرحله بعد عمليات مونتاژ رابط به شفت الکتروموتور صورت گرفته سپس داخل روپـوش آمـاده شـده در ايستگاه قبلي قرار داده می شود.

3- ابتدا ترمينال ورودی برق در قسمت صفحه زيری دستگاه سپس سيم های مربوطه از قبيل سيم های الکتروموتور روپوش اتصال برق ورودی به آن متصل می گردند. بعد از اين عمل صفحه زيرين با پـيچ بـه واشـر بـه قسمت تحتانی الکتروموتور روپوش الکتروموتور مونتاژ می گردد.

4- در اين ايستگاه محفظه توری رنده (تيغچه) روی قسمت فوقانی روپوش الکتروموتور در جای مربوطـه تعبيـه ميگردد. سپس توری را در داخل آن قـرار داده بعـد تيغچـه بـا وسـيله مخصـوص بـه خـود روی رابـط شـفت الکتروموتور بسته می شود.

ساخت آبميوه گيری5- در اين ايستگاه که آخرين مرحله مونتاژ می باشد دسته فشارنده، قيف سيم دسته شده اتصال بـرق دسـتگاه داخل تفاله گير گذاشته می شود در موقع لزوم از آنها استفاده گردد سپس ظرف تفاله گير در کنار دسـتگاه آبميوه گيری قرار داده میشود.

6- قرار دادن محصول داخل نايلکس سپس احاطه سازی آن با يونوليت (فوم) در اين مرحله انجام می شود. کـه به همراه دستگاه کاتالوگ راهنمای استفاده از آن نيز اضافه می شود جعبه های ارسالی از مرحلـه قبـل داخـل کارتون گذاشته می شود عمليات دسته بندی نهايی جهت حمل کالا به انبار محصول صورت می گيرد.

کليه قطعات متشکله آب ميوه گيری به دو روش تهيه می شود

1- به صورت حق العمل کاری بر اساس سفارش به خارج از واحد توليدی شامل صفحه زيرين دسـتگاه، روپـوش الکتروموتور، رابط شفت الکتروموتور، تيغچه توری، حفظه توری رنده، درپوش قيـف، دسـته فشـارنده، وسـيله مخصوص باز بسته کردن تيغچه ظرف تفاله گير.

2- خريد دسته ای از اقلام موردنياز از طريق بازار داخل، شامل کليد قطع وصل برق سيم اتصال برق، ترمينـال ورودی برق، نايلکس، جعبه، کاتالوگ، فوم کارتن.

مقايسه رو توليد معمول کشورمان با ديگر کشورهای جهان

از جمله موارد تعيين کننده کيفيت آبميوه گيری با توجه به فرآيند توليد آن می توان به موارد ذيل اشاره کرد:

  • کيفيت دقت عمل قالبهای مورد استفاده
  • کيفيت مواد اوليه مصرفی آلياژ سازیها
  • توان فنی مهندسی در طراحی اجرای دقيق فرآيند
  • زيبايی تنوع ظاهری محصولات خارجی نسبت به داخلی

تعيين نقاط قوت ضعف تکنولوژی های مرسوم در توليد محصول

ردیف شرح تکنولوژی نقاط قوت نقاط ضعف
1 تمام اتوماتیک بالا بودن سرعت تولید ، دقت و کیفیت برتر عدم قابلیت انعطاف لازم برای تغییر فرآیند
2 نیمه اتوماتیک و دستی بالابودن تعداد نیروی انسانی پایین بودن سرعت تولید و دقت تولید محصولات کاملا یکسان

ماشین آلات و تجهیزات تولیدی

ردیف شرح ماشین آلات منبع تامین
1 کانوایر داخلی
2 قالبها داخلی
3 تجهیزات عمومی کارگاه و مونتاژ داخلی
4 تجهیزات بسته بندی داخلی
5 تجهیزات تعمیرگاهی داخلی
6 تجهیزات آزمایشگاهی داخلی
مواد اولیه و قطعات اصلی

1- صفحه زیرین دستگاه 2- روپوش الکتروموتور 3- بدنه 4- درپوش 5- دسته فشارنده 6- رابط 7- ظرف تفاله گیر میوه 8- قیف ورودی میوه 9- وسیله مخصوص 10- تیغچه و توری 11- الکتروموتور 12- کلید قطع و وصل 13- ترمینال 14- پیچ واشر 15- نایلکس 16- فوم 17- کارتن و … تمامی مواد اوليه از بازارهای داخلی قابل تامين می باشند.

پيشنهاد محل اجرای طرح

با توجه به بازارهای فروش اين محصولات، بازارهای مواد اوليه مصرفی همچنين تعـداد واحـدهای فعـال در مرحلـه اجرای توليد آبميوه گيری پيشنهاد ميگردد اين واحد توليدی در اسـتانهای همـدان، يـزد، خراسـان رضـوی ، خراسـان شمالی ، كرمان ، هرمزگان احداث گردد.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 4.88 ( 3 نتایج)

1 دیدگاه برای طرح توجیهی رایگان تولید و مونتاژ دستگاه آبميوه گيری برقی

  1. کبریایی

    سلام من طرح توجیهی کارخانه تولید و مونتاژ دستگاه آبمیوه گیری جهت ارائه به صنعت معدن لازم دارم شما انجام میدهید و هزینه طرح را اعلام نمایید ؟

    • مدیریت

      سلام برای سفارش طرح توجیهی موردنظر خود با شماره 09056370500 هماهنگ نمایید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
    0
    سبد خرید
    Your cart is emptyReturn to Shop