ایده هاایده های صنعتی و معدنیایده های کشاورزی

طرح توجیهی تولید كورن فلكس یا فرآوری ذرت (سال 1401)+word و pdf

در طرح حاضر، به بررسی مطالعات پيش امكان سنجی و طرح توجیهی كورن فلكس بعنوان يكی از محصولات بدست آمده از فرآوری ذرت پرداخته شده است، دليل اين انتخاب كشش بازار داخل ، كه از ميزان واردات آن مشخص است می باشد.

طرح مورد بررسی تحت عنوان كلی «فرآوری ذرت» می باشد، لازم به ذكر است كارخانه ای كه به منظور توليد و فرآوری مشتقات ذرت احداث می گردد؛ می تواند قابليت توليد روغن ذرت، گليتون نشاسته، اكسيد ذرت، خوراک دام و طيور ، كنسرو و ساير مشتقات ذرت را داشته باشد.

نام و كد محصول (آيسیک 3)

براساس اطلاعات موجود در وزارت صنايع، كدهای آيسيک محصولات فوق به شرح جدول ذيل است:

مشخصات كد آيسيک محصول
كورن فلكس 15311622

هر محصول ويژگيها و مشخصات خاصی دارد كه پيش از هر گونه بررسی فنی و مالی طرح، لازم است اين خصوصيات به درستی شناخته شوند. محصول توليدی اين واحد، كورن فلكس می باشد ، که عبارت است از ذرت پخته شده و به صورت ورقه درآمده كه به شكل ورقه قالبی به ابعاد 2×3 سانتيمتر و به ضخامت يک ميلی متر تهيه می شود.

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و 4 ماه ضمانت اصلاح با 18 سال سابقه در تهیه و تدوین طرح.

شماره تعرفه گمركی

در داد و ستدهای بين المللی جهت كدبندی كالاها در امر صادرت و واردات و تعيين حقوق گمركی و سود بازرگانی ، بيشتر از دو نوع طبقه بندی استفاده می شود، يكی از اين طبقه بندیها نامگذاری بروكسل و ديگری طبقه بندی مركز استاندارد تجارت بين المللی می باشد.

روش طبقه بندی مورد استفاده در بازرگانی ايران، طبقه بندی بروكسل است كه بنابر نياز و كاربردهای خاص موجود، بعضاً تقسيم بندی های بيشتری در زير تعرفه ها انجام گرفته است.

در جدول ذیل ، شماره تعرفه گمركی، كد سيستم هماهنگ شده (زير تعرفه)، نوع كالا، حقوق گمركی، سود بازرگانی و شرايط ورود محصول درج گرديده است.

مشخصات گمركی كالا
شماره تعرفه كد سيستم هماهنگ شده نوع كالا حقوق ورودی SUQ
19/04 1904/1000 فرآورده های غلات كه با عمل پف كردن يا
تفت دادن بدست آمده باشد
45 kg

شرايط واردات

بر اساس اطلاعات مندرج در كتب مقررات و شرايط واردات وزارت بازرگانی سود بازرگانی و حقوق گمركی متعلق به آن 45 درصد بوده و هيچ نوع شرايط خاصی برای ورود اين ماده اوليه در نظر گرفته نشده است.

بررسی و ارائه استاندارد (ملی يا بين المللی)

از آنجاييكه هر محصولی برای حضور در بازار بايد از يكسری استانداردها و قواعد پيروی كند؛ لذا نياز به يک استاندارد كلی در اين زمينه می باشد، با مراجعه به فهرست استانداردهای ملی و جهانی، استانداردی در مورد محصول يافت نگرديد.

موارد مصرف و كاربرد

اين محصول به عنوان غذای مكمل كودكان ، صبحانه يا عصرانه و معمولاًبه همراه شير مصرف می شود، نحوه مصرف به اين صورت است كه مقداری از كورن فلكس را درون يک ظرف ريخته و روی آن مقداری شير می ريزند و به صورت مخلوط مصرف می نمايند.

موارد مصرف و كاربرد كورن فلكس

علت اين مسئله اين است كه ذرت تعدادی از پروتئين های ضروری برای بدن انسان را دارا نمی باشد كه در شير موجود است؛ بنابراين جهت تكميل پروتئين های ضروری بدن ، این محصول را به همراه شير مصرف می نمايند، علاوه بر اين مسئله اين محصول از نظر طعم اگر به همراه شير مصرف شود؛ خوش خوراک تر و بهتر می باشد.

بررسی كالاهای جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول

كورن عموماً به دو منظور استفاده می شود: 1- به عنوان تنقلات 2- به عنوان صبحانه و غذای وسط روز؛ كه هر كدام از اين دو منظور دارای كالاهای قابل جانشين زيادی است؛ ولی اگر منظور از مصرف، استفاده از يک منبع غذایی گياهی سرشار از ويتامين و پروتئين باشد، در بين غذاهای آماده و تنقلات ، محصول طرح حاضر بهترين غذای حاوی اين مواد مغذی است و كالای مشابهی با اين كيفيت يافت نمی شود.

جهت سفارش طرح توجیهی تولید کورن فلکس برای دریافت وام و مجوز با شماره های : 09056370500 یا 28421909-021 تماس بگیرید.

اهميت استراتژيكی كورن فلكس در دنيای امروز

با توجه به رشد روز افزون جمعيت و نياز هر چه بيشتر به مواد غذايی ، خصوصاً مواد غذايی كه نياز به آماده كردن ندارد؛ روز به روز متقاضی چنين كالاهايی افزايش می يابد.

همچنين با توجه به اين مسئله كه كورن فلكس بيشتر به مصرف غذايی كودكان و نوجوانان می رسد و با عنايت به اين موضوع كه جمعيت كشور ايران را عموماً قشر جوان و كودكان تشكيل می دهند.

مصرف اين كالا تضمين شده است، همچنين در كشور هايی كه زمان يک پارامتر مهم در زندگی است ؛ استفاده از چنين غذاهايی به عنوان صبحانه و يا غذای ميان وعده رواج بسيار دارد و اكنون این محصول نيز بدين منظور استفاده می گردد.

كشورهای عمده توليد كننده و مصرف كننده

عمده توليدكنندگان «غذايی كه از غلات توليد شده باشد و با شير بعنوان صبحانه مصرف شود» در سال 2007 ميلادی كشورهای اتبوپی ، چاد ، اتريش، تايلند و فرانسه می باشند ، كشورهای تايلند، پرتغال، چين و اريتره ، چهار كشور عمده وارد كننده اين محصول در سال 2005 بوده اند.

شرايط صادرات

بعد از بررسی های بعمل آمده ، شرايط خاصی برای صادرات محصول موردنظر يافت نشد.

بررسی اجمالی تكنولوژی و روش های توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر كشورها

طراحی و احداث صنايع نيازمند شناخت مبانی تئوری و برخورداری از ديدگاه های تجربی و عملي متناسب با شرايط اقتصادی و فرهنگی حاكم و دانش فنی موجود جامعه به منظور نيل به اهداف توليد می باشد.

بررسی امكان احداث واحد از حيث نحوه تامين مواد اوليه، تعيين ميزان سرمايه گذاری، تطابق تكنولوژی صنعت مورد نظر با ميزان تخصص ها و مهارت های بالقوه و بالفعل موجود در كشور و … مطالعات هماهنگ و چند جانبه اقتصادی، فنی، اقليمی و جغرافيايی را ايجاب می نمايد.

مطالعات فنی ايجاد صنايع، مجموعه ای از تحقيقات در خصوص ماهيت مواد و محصولات، شناخت فرآيندهای مختلف توليد كورن فلكس و تكنولوژی های موجود و بررسی سيستم ها، تجهيزات و ماشين آلات موردنياز می باشد.

اين بررسی ها در راستای نيل به هدف توسعه، توليد و افزايش كيفيت محصولات توليدی صورت می گيرد كه با بهبود بافت فنی واحدهای جديد التاسيس در داخل كشور، پاسخگويی به نباز بازار و رقابت با ساير توليد كنندگان جهان را امكان پذير می سازد.

در بررسی های فنی ابتدا روشهای مختلف توليد محصول مورد مطالعه قرار می گيرد و پس از بررسی های لازم مناسبترين تكنولوژی كه با فرهنگ كاری و توانایی های بالقوه صنعت تناسب داشته باشد؛ انتخاب می گردد. با انتخاب مناسب ترين روش توليد هر محصول، می توان دستگاه ها و تجهيزات مورد نياز را بر اساس فرآيند منتخب، انتخاب نمود.

ارائه روش های مختلف توليد

با عنايت به اين موضوع كه ماده اوليه تهيه محصول موردنظر طرح صرفاً ذرت می باشد و فرآيند توليد فقط از يک روش تبعيت می كند؛ لذا روش توليد آن  فقط به يک صورت انجام می شود و روش های مختلفی برای آن متصور نيست.

تنها تفاوتی كه ممكن است در تهيه آن وجود داشته باشد؛ تفاوت در نوع فرآيند و استفاده از دستگاه های با ظرفيت بالاتر يا پايين تر و درک كل تفاوت در سطح اتوماسيون می باشد. همان طور كه ذكر شد؛ روش كلی توليد محصول در كليه كارخانجات توليد اين محصول در دنيا يكسان است.

فرآيند توليد كورن فلكس شامل دو مرحله است :

 • آماده سازی دانه های ذرت
 • تبديل دانه های ذرت به كورن

قبل از تشريح فرآيند توليد، لازم است نحوه ورود ماده اوليه اصلی كارخانه (ذرت) به داخل واحد توليدی تشريح گردد. ذرت داخل گونی 50 كيلوگرمی خريداری می گردد و در انبار مخصوص ذرت نگهداری می شود.

پس از آماده نمودن دانه ذرت كه عبارت از بوجاری و پوست گيری و تبديل به بلغور می باشد؛ بلغور آماده را داخل سيلوهای مخصوص اين كار می ريزند تا برای مراحل بعد و توليد كورن فلكس آماده گردد.

آماده سازی دانه های ذرت و تهيه بلغور به شرح زير است:

1- بوجاری
دانه های ذرت در طی مراحل برداشت و دان كردن و حمل و نقل حاوی مقاديری ناخالصی از قبيل كاه و كلش و شن و دانه های بذور علف های هرز می باشد كه قبل از مراحل توليد لازم است اين مواد اضافی از دانه های ذرت جدا شوند.

فرآيند توليد كورن فلكس

لذا از دستگاه بوجاری استفاده می شود،اين دستگاه كاه و كلشن و ذرات شن و ماسه و ساير مواد اضافی را از دانه ذرت جدا كرده و ذرت خالص به دست می آيد.

2- رطوبت دهی
در اين مرحله ذرت های پاک شده، وارد يک مارپيچ می شوند كه مجهز به نازل های بخار می باشد ، پوسته دانه بر اثر جذب رطوبت نرم شده و آماده پوست گيری توسط دستگاه پوست گير، می شود.

3- پوست گيری و جوانه گيری
دانه های مرطوب شده در اين قسمت توسط دستگاه پوست گير به آسانی پوست گيری شده و در قسمت ديگر دستگاه دانه ذرت به سه قسمت تقسيم شده و جوانه از آن جدا می شود و دانه ذرت به صورت بلغور در می آيد.

4- خشک كردن
بعد از دستگاه پوست گير و جوانه گير دستگاه خشک كردن قرار گرفته است، كار اين دستگاه اين است كه رطوبت موجود در بلغور و مخلوط پوست و جوانه را می گيرد. هدف از گرفتن رطوبت، جدا سازی پوسته و جوانه و بلغور می باشد كه در صورت وجود رطوبت، اين موارد به هم می چسبد.

لذا از دستگاه خشک كن استفاده می شود تا نيروی چسبندگی بين ذرات كه بر اثر رطوبت به وجود آمده از بين برود و در مرحله بعد كه دستگاه جدا كننده قرار گرفته، ذرات به آسانی از يكديگر جدا می شوند. دستگاه خشک كن يک تونل مجهز به فن دمنده هوای داغ می باشد كه رطوبت موجود در ذرات را جدا می نمايد.

5- جدا كردن پوست و دانه
در دستگاه جدا كننده، دانه هاي ذرت از پوسته و جوانه همراه آن جدا می گردد، دستگاه جدا كننده بر اساس جرم حجمی ذرات عمل كرده و هر كدام از ذرات دانه، پوسته، جوانه را از يک لوله خروجی خارج می نمايد. در اين قسمت بلغور خالص بدست آمده و آماده مراحل توليد نهایی می باشد.

ظرفيت اين دستگاه 400 كيلو گرم در ساعت می باشد، مراحل فوق الذكر مراحل آماده سازی ذرت می باشد كه در سالن جداگانه انجام می شود و محصول نهايی اين سالن در دو سيلو به ظرفيت هر كدام 10 تن ذخيره می گردد.

بلغور ذخيره شده در سيلو به تدريج وارد سالن توليد شده و مراحل توليد كورن فلكس را پشت سر می گذارد، در زير ادامه خط توليد از سيلو به دستگاه های توليد محصول طرح ذكر می گردد.

6- پخت ذرت
بلغور از داخل سيلو توسط بالابر وارد سالن توليد شده؛ ابتدا برروی يک الک اتوماتيک ريخته ؛ ذرات ريز و غيرقابل استفاده آن جدا شده و بقيه داخل ديگ می ريزد. ظرفيت ديگ پخت 300 كيلو گرم بوده و حدود 280 گرم ذرت به علاوه مقداری مواد اضافی از قبيل شكر، قند انورت، عصاره مالت، گليسرومونو استائارت كه در يک مخزن جداگانه تهيه شده به ذرات اضافه می شود.

ديگ پخت مجهز به 4 نازل بخار مستقيم را با دمای 125درجه سانتيگراد و فشار 1/5 بار به داخل ذرت ترزيق می كند، ديگ پخت چرخان بوده و ذرت ها در حال چرخيدن در تماس مستقيم بخار و حرارت قرار می گيرند.

مدت زمان ماندن ذرت داخل ديگ بخار با توجه به واريته های مختلف آن متفاوت بوده و بين 130-70 دقيقه به طول می انجامد ، پس از طی شدن مدت زمان لازم از دريچه ديگ پخت تخليه شده و توسط يک تسمه نقاله به قسمت بعد روانه می گردد.

7- خشک كن بلغور پخته شده
ذرت پخته شده وارد يک دستگاه خشک كن دوار می شود، اين خشک كن مجهز به پرده های به همزن ذرت می باشد و همچنين مجهز به ونتيلاتور تخليه هوا و رطوبت و دمنده هوای گرم می باشد، هوای گرم توسط يک مبدل حرارتی كه توسط بخار گرم می شود؛ تامين می گردد. رطوبت ذرت در اين قسمت از 32 %به 26 %تقليل می يابد.

8- سيلو كردن بلغور
بلغورهای ذرت پس از رسيدن به رطوبت 26 %وارد يک سيلوی چهار قسمتی می شود كه در آن جا حدود 20 ساعت می ماند، در طی اين مدت واكنش های آنزيمی به روی دانه ها انجام شده و رطوبت تا عمق دانه به صورت يكنواخت در می آيد، پس از سپری شدن مدت زمان 20 ساعت دانه ها به نقطه Ripening يا رسيدگی می رسد و آماده برای انجام مراحل بعدی می گردد.

9- بخار دادن
دانه های ذرت بلغور شده، پس از طی زمان 20 ساعت وارد يک لوله مجهز به يک مارپيچ می شوند كه در آن بخار به صورت غير مستقيم و مستقيم جريان دارد.

هدف از انجام اين مرحله آماده كردن دانه های بلغور ذرت برای مراحل بعدی می باشد، اين عمل به منظور گرم كردن بدنه مارپيچ می باشد، دمای اين مارپيچ حدود 50 سانتيگراد می باشد.

10- تعديل دما
ذرت های خروجی از مارپيچ بخار وارد يک دستگاه به نام باند تعديل دما يا Band Tempering می شود كه شامل يک تسمه می باشد ، اين لوله مجهز به نازل های بخار برای تزريق مستقيم بخار برای گرم كرن بدنه مارپيچ می باشد،دمای اين مارپيچ حدود 50 سانتيگراد می باشد.

11- ورقه كردن ذرت
پس از خروج Band Tempering ذرت ها توسط يک بالابر نورد دستگاه نورديا Roller می گردد ، در اين دستگاه دانه های بلغور ذرت در اثر فشار وارده توسط دو غلطک به صورت مسطح درآمده و به شكل ورقه يا Flake در می آيد.

دستگاه نورد يا رولر شامل دو غلطک می باشد كه دانه های بلغور در ميان اين غلطک قرار گرفته و تحت فشار به صورت ورقه در می آيد، اين دو غلطک به علت اين كه مرتباً در حال فشار آوردن بوده و دارای اصطكاک زيادی نيز می باشند.

کورن فلکس

و گرمای زيادی نيز توليد می نمايد و اين گرما برای توليد مضر می باشد. لذا دستگاه نورد مجهز به لوله كشی آب سرد می باشد كه توسط پيلر دستگاه تامين می گردد ، پس از خروج بلغور از دستگاه رولر دانه ها به صورت ورقه يا Flake در می آيد.

12- تست كردن
آخرين مرحله توليد كورن فلكس، مرحله تست كردن می باشد كه در آن ورقه های (Flake) توليد شده وارد دستگاه تست شده و در آنجا در حدود 360 درجه سانتيگراد حرارت می بيند. اين دستگاه شامل يک استوانه چرخان می باشد كه مرتباً در حال چرخيدن و هم زدن فليكها می باشد.

حرارت مورد نياز دستگاه توسط سوختن گاز طبيعی توليد شده و فليكها را به اصطلاح تست می كند، پس از طی شدن مرحله تست كورن فلكسهای توليد شده از يک استوانه چرخان فلزی ديگر كه به دستگاه Toster متصل است؛ بيرون می آيد.

در دهانه خروجی استوانه يک نازل تعبيه شده كه مواد معطر و طعم دهنده را بر روی كورن فلكسها اسپری می نمايد، اين مواد معطر عبارتند از اسانس موز يا نارگيل، شكر، نمک و عصاره مالت ، همچنين يک پرميكس ويتامين شامل 7 ويتامين نيز به اين مخلوط اضافه می گردد.

اين مواد با آب مخلوط شده و روی كورن فلكسها اسپری می گردد ، پس از اضافه كردن محصول طعم دهنده به علت اين كه رطوبت محصول بالا می رود ، در مرحله بعدی وارد يک خشک كن می گردد.

13- رطوبت گيری
اين خشک كن ، همان طور كه ذكر شد ، برای رساندن رطوبت به مقدار مطلوب در كورن فلكس به كار برده می شود و عبارت است از يک خشک كن تونلی ساده كه حرارت آن از طريق يک المنت برقی ايجاد شده و رطوبت محصول را در نهايت به 30 % می رساند.

14- بسته بندی
كورن فلكسهای توليد شده توسط يک بالابر وارد دستگاه بسته بندی شده و در كيسه های پلاستيكی به حجم 250 و 500 گرم بسته بندی شده و آماده قرار گرفتن در قوطی می شوند.

دستگاه بسته بندی موردنظر از نوع اتوماتيک بوده و از اين دستگاه دو عدد برای بسته بندی بسته های 250 گرمی و يک عدد برای بسته بندی بسته های 500 گرمی استفاده می گردد.

15- بسته بندی در قوطی
كيسه های محتوای محصول نهایی در نهايت در كارتن هايی به ابعاد 50x32x24 و 50x50x38 بسته بندی شده و روانه انبار می شود ، بسته بندی اين مرحله توسط كارگر انجام شده و در انبار جهت خروج از كارخانه نگهداری می شود.

سازندگان ماشين آلات

Saibainu Jian و Darin Jian معروف ترين سازندگان ماشين آلات خط فرآوری ذرت و كورن فلكس هستند كه هر دو در كشور چين قرار دارند.

جدول ماشين آلات و تجهيزات خط توليد
ردیف نام ماشين آلات تعداد
1 ذستگاه بوجاری 1
2 مارپيچ رطوبت دهی 1
3 پوست گير و جوانه گير 1
4 دستگاه خشک كن 1
5 جدا کننده 1
6 دیگ پخت 1
7 مخزن فرمولاسیون 1
8 تسمه پروانه 1
9 خشک کن 1
10 سیلو 1
11 مارپیچ بخار 1
12 نقاله تعدیل دما 1
13 نورد 1
14 الک اتوماتیک 1
15 دستگاه بسته بندی پلاستيک 1
16 دستگاه بسته بندی در قوطی 1
17 خشک كن تونلی 1
18 ماشين آلات و تجهيزات تعميرگاه و آزمايشگاه
ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز
 1. ذرت
 2. نمک
 3. شكر
 4. قند انورت
 5. گلسيرو مونو استئارات
 6. عصاره مالت
 7. اسانس موز
 8. پرميكس ويتامين
 9. پلاستيک بسته بندی
 10. قوطی مقوايی
 11. كارتن مقوایی
تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندی و پيشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جديد

بررسی ميزان صادرات و واردات اين محصول در كشور اطلاعات مشخصی را بدست نمی دهد؛ چرا كه تعرفه آن به طور مشخص به محصول مورد نظر ما، اختصاص نيافته است. در حال حاضر يک واحد توليدی در كشور، كورن فلكس توليد می كند.

با توجه به فاصله زياد مصرف اين محصول در ايران، در مقايسه با مصرف آن در كشورهای توسعه يافته، می توان اميدوار بود، مصرف اين محصول در بين نسلهای آينده افزايش يابد. از طرف ديگر با توجه به استقرار كشورهای استقلال يافته شمال ايران، می توان برنامه های توسعه كارخانه را با عنايت به بازار مصرف خارجی و صادرات نيز مدنظر قرار داد.

محصول طرح حاضر در صورت دارا بودن كيفيت بالا و دارا بودن شرايط استاندار می تواند در بازار های اروپا نيز مشتری داشته باشد. چرا كه با توجه به ارزان بودن نيروی انسانی در كشور می توان محصولی توليد كرد كه از نظر كيفيت و قيمت، بازار اروپا را تغذيه نمايد.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 3 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫4 دیدگاه ها

  1. در خدمتیم ، جهت اطلاع از هزینه طرح و هماهنگی بیشتر با شماره های: 09056370500 ویا 28421909-021 تماس بگیرید . ضمنا واتساپ سایت برروی همین خط همراه فعال است.

 1. سلام طرح توجیهی فرآوری ذرت و تولید پاپ کورن و غلات صبحانه بروزشو لازم دارم موجود دارید من پرداخت کنم ؟

  1. سلام به صورت آماده خیر . ولی اگر تمایل داشتید میتونیم بصورت اختصاصی و بروزشو براتون بنویسیم. لطفا برای هماهنگی بیشتر با شماره های سایت تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop