ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی توليد آيفون ، درب بازکن

گزارش حاضر مطالعات امكانسنجی مقدماتی و طرح توجیهی توليد درب بازكن یا انواع آیفون مـی باشـد ، همزمان با پيشرفت تكنولوژی اين زاويه از زندگی بشر نيز از تحول مصون نماند ، در اين مسير ابتدا زنگ الكتريكی درب و در نهايت آيفون به وجود آمد. اين سير تحولی همچنان ادامه دارد و هر روز انواع پيشرفته آيفون با قابليتهای بهتر عرضه ميشود.

در ساختمان چند طبقه به خاطر اينكه به آسانی بتوان ديد كه چه كسی پشت در ورودی است و با كدام واحد كار دارد، از مدارهای مخصوص ارتباط بين داخل و خارج ساختمان استفاده می كنند. اين مدارها در اصطلاح عمومی اف. اف ناميده میشوند.

بررسی تک تک اجزا مدار

 1. كليد
 2. باتری
 3. ميكروفون زغالی
 4. بلندگو
 5. منبع تغذيه
 6. مدار خبر
 7. مدار دربازكن
 8. مدار مكالمه : مدار مكالمه بر دو نوع می باشد. مدار مكالمه نيمه الكترونيک و مدار مكالمه تمام الكترونيک ، در مدار مكالمه نيمه الكترونيک يک گوشی ، يک بلندگو ، و دو ميكروفن بكار برده شده است ، كه اين اجزا در ارتباط با ولتاژ DC منبع تغذيه كار می كند. در مدار مكالمه تمام الكترونيک علاوه بر ميكروفن و بلندگو و گوشی از دو مدار تقويت كننده الكترونيكی نيز استفاده می شود.
 9. آيفون تصويری : اين دستگاه علاوه بر اينكه يک آيفون ساده است، در ساختمانش يک دوربين نيز كار گذاشته شده است كه يک طرفه فيلم می گيرد. به عبارت ديگر يک سيم گيرنده تصويری در منزل در آن نصب شده و از اجسامی كه در ميدان ديد آن موقع روشن بودنش قرار دارد، فيلم می گيرد.

جهت سفارش طرح توجیهی احداث واحد تولید انواع درب بازکن (صوتی و تصویری) با محاسبات به روز و استاندارد با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

کد آیسیک توليد آيفون

محصول مورد گزارش انواع درب بازكن يا همان آيفون می باشد كه در لوح فشرده وزارت صنايع و معادن جهت اين نوع محصول سه نوع كد آيسيک به شرح زير درج شده است:

ردیف شرح محصول كد آيسيک
1 دستگاه آيفون (ارتباط داخل يااينتركام) 32201381
2 آيفون تصويری 32201383
3 آيفون تمام ديجيتالی 32201385

شماره تعرفه گمركی

واردات اين محصول تحت تعرفه شماره 8531/80/00 با عنوان ساير دستگاه های برقی علامت دادن سمعی و بصری كه در جای ديگر مذكور نباشد صورت ميگيرد.

شرايط واردات

اين كالا جزو فهرست كالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد برای واردات نمی باشد همچنين هيچگونه محدوديتی جهت واردات اين محصول به كشور وجود ندارد ، حقوق ورودی اين تعرفه به ازای هر عدد 30 درصد تعيين شده است.

بررسی و ارائه استاندارد (ملی يا بين المللی)

استانداردی در زمينه توليد انواع آيفون يا درب بازكن توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی تاكنون تدوين نگرديده است.

موارد مصرف و كاربرد

– كاربرد محصول به لحاظ ماهيت مصرف

همانطور كه می دانيم اين محصول جهت نصب در ساختمان مورد استفاده قرار می گيرد، بنابراين محصول توليدی يک كالای مصرفی می باشد.

موارد مصرف و كاربرد تولید آیفون – معرفی كاربرد محصول

همانگونه كه عنوان شد، اين محصول جهت باز كردن درب ورودی ساختمان مورد استفاده قرار می گيرد ، با توجه به تنوع بالای آن، كاربرد محصول نيز افزايش می يابد. بطور مثال درب بازكن های ساده تنها قادر به باز كردن درب ورودی هستند، حال آنكه آيفونهای پيشرفته مجهز به دوربين نيز می باشند و كابر می تواند قبل از جوابگويی به آيفون، شخص پشت درب را مشاهده نمايد.

بررسی كالاهای جايگزين و تجزيه و تحليل آن بر مصرف محصول

در گذشته های دور از ابزارهای خاصی نظير كلون در يا صدای زنگ جهت آگاهی ساكن خانه استفاده ميگرديده است وليكن به مرور و با پيشرفت تكنولوژی ابتدا آيفونهای الكترونيكی بدون تصوير كه فقط انتقال دهنده صدا و زنگ بود مورد استفاده قرار گرفت و در حال حاضر نيز آيفونهای تصويری به تدريج در حال جايگزينی با انواع ساده خود ميباشند.

از آنجا كه آيفون يک كالای مصرفی خانوار است كه در منازل مسكونی، آپارتمانها و نيز مجتمع های تجاری و غيره مورد استفاده قرار میگيرد نوع مصرفی آن متناسب با درآمد متفاوت ميباشد. البته در حال حاضر در اكثر بناهای تازه ساز استفاده از آيفون تصويری رونق بيشتری نسبت به نوع ساده آن پيدا نموده است.

وليكن در اكثر منازل و آپارتمانهای چند سال ساخت و در خانوارهايی كه دارای سطح درآمدی متوسط و رو به پايين می باشند استفاده از آيفون تصويری جا نيافتاده است. در نهايت با پيشرفت تكنولوژی انواع مدلهای جديد آيفون می توانند جايگزين يكديگر باشند وليكن در حال حاضر كالای ديگری به عنوان جايگزين متصور نمی باشد.

اهميت استراتژيكی توليد آيفون در دنيای امروز

اين محصول دارای اهميت استراتژيک نمی باشد وليكن يكی از كالاهای اساسی در هر ساختمان و بنا ميباشد و در تمام نقاط شهری و اكثر نقاط روستايی از آيفون در منازل و ادارات و ساير مستحدثات استفاده ميگردد.

كشورهای عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول

با توجه به پيچيده نبودن تكنولوژی توليد اين محصول اين كالا در اكثر كشورهای جهان با ظرفيتهای متفاوت قابل توليد می باشد. از لحاظ مصرف نيز اين كالا در تمامی نقاط جهان دارای متقاضی ميباشد. همچنين اين نوع كالا در كشورهايی نظير چين، كره جنوبی، تايوان، مالزی، اندونزی، آلمان، ژاپن، انگلستان و ايتاليا بيشترين سهم توليد را دارد.

شرايط صادرات

در حال حاضر اين كالا جزو فهرست كالاهای مشمول اجرای اجباری اسـتاندارد بـرای صـادرات نمی باشد و هيچ محدوديتی نيز برای صـادرات آن وجـود نـدارد. البتـه بطـور كلـی صـادرات ايـن محصولات با توجه به نوع سفارش مشتری انجام ميگيرد.

در مجموع با توجه بـه اينكـه محـصول صادراتی می بايستی از كيفيت مناسبی برخوردار باشد، لذا جهت صادرات می بايـست آيفون توليدی حداقل دارای استانداردهای تـدوين شـده در كـشور باشـد. از اينـرو ورود بـه بازارهـای جهانی مستلزم برخورداری توليدكننده از شرايطی ميباشد كه در زير به شرايط فوق اشاره شده است.

1 -برخورداری از مزيت رقابتی به لحاظ قيمت
2 -برخورداری از مزيت رقابتی به لحاظ كيفيت
3 -برخورداری از توان مالی مناسب
4 -آشنايی كامل با امور تجارت جهانی

بررسی سطح تكنولوژی توليد در واحدهای فعال

قسمتهای اصلی يک سيستم درب بازكن شامل : 1- قسمت پلاستيكی يـا فلـزی بدنـه  2- برد الكترونيكی 3- سيم كشی ها 4- شستی ها 5- گوشی. در عمده شركتهای داخلی سازنده سيستم های درب بازكن يـا آيفون روش كـار برپايـه مونتـاژ می باشد بدين صورت كه غير از بدنه كه از طيق قالبگيری پلاستيک قابل توليد می باشد بقيه قطعـات بخصوص قسمتهای الكترونيكی آن از بيرون تهيه و در داخل مونتاژ و به بازار عرضه ميگردد.

کشورها و شرکتهای سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول

كشورهای ژاپن، آمريكا، كره جنوبی، چين و تايوان، هنگ كنگ، هندوستان، انگلستان، سوئيس و فرانسه ارائه دهنده بهترين تجهيزات موردنياز جهت توليد انواع سيستم های درب بازكن تصويری و غير تصويری می باشند.

بررسی روش توليد آيفون یا درب بازکن

1- مونتاژ برد

2- مونتاژ صفحه کنار درب

3- مونتاژ منبع تغذیه

4- مونتاژ گوشی

5- تست قفل بازکن

6- مونتاژ نهایی

فرآيند مونتاژ درب بازكن شامل مونتاژ برد مدار چاپی ، مونتاژ اجزاء ، تست و بسته بندی می گردد.

1- مونتاژ برد : جهت مونتاژ قطعات از روی برد ابتدا لازم است كه پايه قطعات به اندازه مناسب بريده شده و سپس به فرم مخصوص خم گردد اين كار در ايستگاه قطع و فرم دهی پايه قطعات انجام می شود.

در دو ايستگاه مونتاژ برد، كار مونتاژ قطعات الكترونيكی بر روی برد صورت می گيرد به اين ترتيب كه در يک ايستگاه برد مربوطه به صفحه كنار درب كه تعداد قطعات بيشتری دارد مونتاژ شده و دو برد ديگر در ايستگاه ديگر مونتاژ می شوند.

بردهای مونتاژ شده در فريم مخصوص گذاشته شده و از روی فريم برداشته شده و به ايستگاه پشت چينی و تعمير منتقل می شود. در اين ايستگاهها اضافات پايه های پشت برد چيده شده و قلع های اضافی حذف و نقاطی كه خوب قلع كاری نشده اند قلع كاری می گردند سپس برد در جيک مخصوص گذاشته و تست می شوند.

2- مونتاژ اجزاء : شامل سه جزء از اجزاء آيفون می شوند ، جز مكانيزم بازكننده قفل به صورت سفاشی توليد ميشود و تنها در واحد ، تست و بسته بندی می شود.

صفحه كنار درب : قطعات موردنياز برای ساخت و مونتاژ صفحه كنار درب به دو دسته قطعات سفارشی و قطعات ساخته شده تقسيم می شوند. صفحه رو ، صفحه پشت، كليد شستی زنگ ، قطعه نگهدارنده بلندگو ، برد مدار چاپی و پيچهای موردنياز بعنوان قطعات سفارشی و از طرف ديگر قطعات همچون انواع ديود، بلندگو ، ترمينال ترانزيستور ، انواع خازن ، مقاومت و ميكروفن بصورت آماده خريداری می شود.

در عمل ابتدا بلندگو و ميكروفون در محل خود ثابت می شوند و سپس برد مدار چاپی توسط پيچ به صفحه بسته میشود. پايه های ديودهای نورزا ابتدا به سيم لحيم و ديودها در جای خود ثابت و كليد شستی زنگ در جای خود قرار می گيرد و كليه سيمهای ارتباطی لحيم كاری می شوند.

منبع تغذيه : جعبه فلزی، ترانسفورماتور، برد مدار چاپی و فاصله دهنده برد بصورت سفارشی و واشر لاستيک، پيچ و مهره ها ، ترمينال خروجی نگهدارنده فيوز شيشه ای ، ديود،خازن، مقاومت و سيم موردنياز جهت توليد آيفون بصورت آماده خريداری می شوند.

ابتدا ترانسفورماتور با پيچ و مهره به قسمت پایينی بدنه محكم می شود. برد مدار چاپی توسط پيچ و مهره به قسمت پائينی بدنه بسته می شود. سيم های رابط داخلی و خارجی بريده شده و قسمت های مختلف لحيم كاری می شوند.

گوشی دهنی : قطعات زير و رو، نگهدارنده قطعه زير به ديوار، شستی بازكردن درب، زبانه فشار دهنده كليد، بردمدار چاپی و بدنه گوشی بصورت سفارشی و ترمينال ، سوئيچ ، ترانزيستور، ديود، انواع خازن، مقاومت، كابل ارتباطی گوشی، سوكت كابل گوشی ، بلندگو، ميكروفن، پيچ و سيم بصورت آماده تهيه و خريداری می شوند.

ابتدا برد مدار چاپی بر روی بدنه زيرين با پيچ بسته می شوند سپس ترمينالها يكی يكی در جای خود قرار گرفته و بسته می شوند. سيمهای ارتباطی به قسمت های مربوط لحيم می شوند. زبانه فشار دهنده در جای خود مونتاژ می گردند ، در مورد بدنه گوشی نيز بلندگو و ميكروفن در جای خود تثبيت شده و سيم های ارتباطی لحيم می گردند.

3- تست اجزاء : چهار جز در بازكن در دو ايستگاه از نظر عملكرد آزمايش می شوند به گونه ای كه بطور كامل وظيفه تعريف شده را انجام دهند.

4- بسته بندی : اجزاء تست شده كه از نظر كنترل كيفيت نيز تایيد شده اند در اين ايستگاه در جعبه های مربوط گذاشته شده و بسته بندی می شوند.

مقایسه روش تولید کشورمان با دیگر کشورها

تكنولوژی و روش توليد در ساير كشورها همان روشی است كه در كشور ما انجام ميگيرد. آنچه كه در فرايند توليد محصولات دارای اهميت است و حتی ميتـوان گفـت كـه ايـن عوامـل كيفيت محصول توليد شده را تشكيل داده و در كشورهای صنعتی از درجـه بـالاتری برخـوردار می باشد موارد ذيل هستند:

 1. دقت و كيفيت و كارایی ماشين آلات مورد استفاده
 2. كيفيت قطعات خريداری شده و مدار چاپی
 3. كنترل كيفيت دقيق

نقاط قوت و ضعف در تکنولوژی توليد آيفون

تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژی توليد درب بازكن
نقاط قوت نقاط ضعف
يكسان بودن تكنولوژی مورد استفاده در ايران و
ديگر كشورهای جهان
ضــرورت اســتفاده از عمليــات مونتــاژ قطعــات در
فرايندهای توليد
عدم نياز تازه واردان به صنعت برای خريد دانش
فنی و تكنولوژی

حداقل ماشين آلات و تجهيزات

با توجه به فرايند توليد تعريف شده ماشين آلات زير برای يک واحـد توليـد درب بـازكن مـوردنياز ميباشد.

ردیف ماشين آلات و تجهيزات مشخصات فنی
1 ديگ قلع برای حداكثر عرض برد 36 سانتيمتر،از نوع موجی،2/2كيلووات
2 كانواير مونتاژ حلقوی به طول 18 متر ، 1/5 كيلووات
3 ميزهای مونتاژ اجزاء و بسته بندی ميز مونتاژ
4 قالبها برای گوشی – دهنی و صفحه كنار درب

تجهيزات آزمايشگاهی و كارگاهی

طرح حاضر نياز به تجهيزات كارگاهی همچـون ابزارهـای دسـتی ،هويـه،قلع كـش كنتـرل دار ، فيكسچر و ملزومات، ابزارآلات دستی و بادی و … دارد چرا كه با استفاده از آنهـا، امكـان اجـرای فعاليتهای مونتـاژ و تعميراتـی نيـز وجـود دارد.

همچنـين در خـصوص تجهيـزات آزمايـشگاهی همچون اسيلو سكوپ، منبـع تغذيـه، فـنكش ژنراتـور، مـولتی متـر ديجيتال،وسـايل انـدازه گيـری مكانيكی و … نيز لازم است ذكر شود كه نياز به تجهيزات آزمايـشگاهی در سـطح يـک كارخانـه می باشد.

حداقل ماشين آلات موردنياز توليد آيفون
ماشين آلات و تجهيزات مشخصات فنی
ايستگاه فرم دهی ابزار جهت فرم دهی و خم نمودن پايه قطعات
ايستگاه پشت چينی و تعمير شامل ابزارهای دستی ،هويه،قلع كش كنترل دار
ايستگاه مونتاژ برد شامل ميز ،فيكسچر و ملزومات لازم
ايستگاه تست برد مجهز به سه فيكسچر جهت سه عدد برد
ايستگاه تست اجزاء جهت تست صفحه كنار درب،و منبع تغذيه و گوشی دهنی و مكانيزم قفل بازكن
ايستگاه تعمير الكترونيكی مجهز به ابزار و ادوات دستی

ماده اوليه مورد استفاده طرح

ردیف مواد اوليه اصلی مشخصات فنی
1 صفحه كنار درب شامل كليه اجزا سفارشی و خريداری شده برای مونتاژ
2 منبع تغذيه شامل كليه اجزا سفارشی و خريداری شده برای مونتاژ
3 گوشی دهنی شامل كليه اجزا سفارشی و خريداری شده برای مونتاژ
4 مكانيسم قفل بازكن شامل مكانيزو،جعبه(3*17*7 سانتی متر) و كيسه پلاستيكی (پلی اتيلن)

كليه مواد اوليه مورد استفاده طرح از داخل كشور قابل تأمين است.

جمع بندی و پيشنهاد نهايی در مورد احداث واحدهای جديد

با عنايت به جدول موازنه عرضه و تقاضا مشاهده ميگردد با توجه به نرخ رشد مسكن در كشور طی سالهای آتی نياز به درب بازكن ها يا سيستم های آيفون به تناسب اين نرخ رشد افزايش خواهند يافت بطوريكه طی سالهای آتی بطور متوسط سالانه شاهد كمبودی اين محصول ميباشيم كه در نتيجه اين نياز در صورت عدم احداث واحدهای توليدی جديد در راستای افزايش ظرفيت از محل واردات با صرف هزينه های ارزی قابل توجه تامين خواهد شد.

كه به نظر ميرسد ميبايستی اقدامات مناسب جهت جلوگيری از افزايش روند واردات و نيز ايجاد زمينه های مناسب به منظور صادرات و افزايش درآمدهای غير نفتی از اين طريق صورت داد. در نهايت ايجاد واحدهای توليدی جديد از لحاظ اقتصادی و بازار توجيه پذير می باشد.

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و ضمانت اصلاح تا مرحله اخذ وام با 15 سال سابقه کار در تهیه و تدوین طرح.

جهت سفارش طرح توجیهی احداث واحد توليد انواع آيفون (صوتی ، تصویری) یا درب بازکن با محاسبات به روز و کاملا استاندارد با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 2 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. باسلام و احترام
   جهت اعلام هزینه و مشاوره بیشتر با شماره: 09056370500 تماس بگیرید و یا به واتساپ که برروی همین شماره وصله پیام دهید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop