ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی تولید بطری شيشه ای از خرده شیشه + word و pdf

محصول توليدی در اين طرح توجیهی بطری شيشه ای از خرده شیشه می باشد که در ادامه گزارش به طور مفصل به بررسی در اين زمينه می پردازيم.هر محصول ويژگی ها و مشخصات خاصی دارد که پيش از هر گونه بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، لازم است اين خصوصيات به درستی شناخته شوند. شناخت صحيح مشخصات و انواع مختلف محصول، بدون ترديد راهنمای مناسبی جهت تصميم گيری های لازم در انتخاب روش و عمليات توليد و محاسبات بعدی موردنياز خواهد بود.

شيشه مادهای است که به دليل آرايش اتمی/ ملکولی خاص خود حالت جامد دارد ولی بر خلاف ديگر جامدها بلوری نيست. اين حالت هنگامی رخ میدهد که ماده مذاب قبل از رسيدن به نقطه انتقال به شيشه به سرعت سرد میشود. تعاريف مختلفی برای شيشه وجود دارد که هنوز توافق کلی بر روی آنها حاصل نشده است:

تعريف کلی: شيشه يک جامد آمورف است.

تعريف انجمن آزمون و مواد امريکا: شيشه ماده ای معدنی است که از حالت مذاب طوری سرد شده است که بدون تبلور به حالت صلب درآمده است.

تعريف آکادمی ملی علوم امريکا : شيشه ماده ای است که در پراش اشعه ايکس آمورف بوده و و از خود رفتار انتقال به حالت شيشه نشان بدهد.

معروفترين شيشه هايی که در مقياس صنعتی توليد میشوند، عبارتند از شيشه های سودالايم (شيشه جام)، شيشه های بوروسيليکاتی و شيشه های کريستال.

شيشه سودالايم

بيشتر از ٩۵ درصد از ميزان کل شيشه توليدی در جهان، شيشه سودالايم است. شيشه های در و پنجره ساختمان، شيشه های خودرو، بطریها و بسياری ديگر از محصولات شيشه ای روزمره از جنس شيشه سودالايم هستند. مهمترين اجزای تشکيل دهنده اين نوع شيشه عبارتند از اکسيد سيليسيوم، اکسيد کلسيم و اکسيد سديم.

جهت سفارش طرح توجیهی احداث واحد تولید انواع کریستال،ظروف و بطری شيشه ای (کاملا به روز و استاندارد) با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

شيشه بوروسيليکاتی

اين نوع شيشه ها ضريب انبساط حرارتی کم تا متوسط داشته،رفتار ويسکوزيته دمای بلند و چگالی کمی دارند. بسياری از ظروف شيشه ای آزمايشگاهی، صنعتی و خانگی با استفاده از اين نوع شيشه ساخته میشوند. اين شيشه ها در بازار با نام  های تجارتی مانند پيرکس، سيماکس، ترکس و … شناخته
میشوند.

شيشه کريستال

شيشه کريستال يا شيشه سربدار يکی از انواع شيشه های سيليکاتی است که در ترکيب خود حاوی اکسيد سرب است. اين نوع شيشه، دارای ظاهری درخشنده و شبيه به کريستال های کوارتز است و به نظر میرسد علت نامگذاری آن نيز همين شباهت باشد. اين شيشه ها همچنين سختی کمی دارند و امکان تراشکاری اين شيشه ها وجود دارد. بنابراين ظروف تزيينی موسوم به ظروف کريستال از اين جنس ساخته میشوند.

ساير انواع

ساير انواع شيشه عبارتند از: شيشه فتوکروميک، شيشه اپال و شيشه سيليسی .همچنين انواع مختلفی از شيشه نيز وجود دارد که در مقياس صنعتی توليد نمیشوند.

تولید انواع بطری شيشه ایتاريخچه شيشه

شيشه در حدود ٣۶٠٠ سال پيش از ميلاد در مصر ساخته شده است مصريان باستان شيشه گران بی نظير وبرجسته ای بودند. شيشه های قديمی نور را از خود عبور نمیدادند وبه علت نا خالصی های موجود در آن رنگی بودند.

شيشه در ايران

در روزگاران باستان بين النهرين در توسعه لعاب سفالسازی سر آمد ديگر کشورها بوده است با در نظر گرفتن اينکه ترکيبات لعاب و شيشه يکی است عجيب نيست که صنعت شيشه سازی در بابل، سومرو آشور پيشرفت کرده است. باستان شناسان ثابت کرده اند که شيشه واقعی در هزاره سوم پيش از مسيح در سومر وجود داشته است.

اين شيشه با شيشه ای که مصريها از گداز دЈر کوهی و قليا بدست می آوردند فرق داشته است و شيشه ای که در بين النهرين وجود داشته پس از هزار سال به مصر وارد شده است. وجود لوحه های پزشکی بابلی و به ويژه لوحه های فنی و دارويی آشوری در باره صنعت شيشه سازی در سال ۶٢۵ پيش از مسيح دليل محکمی است بر اينکه صنعت شيشه سازی پيشرفته ای در همسايگی ايران وجود داشته است.

از خوزستان، يعنی ناحيه عيلام، مدارکی از شيشه سازی در دست است که نشان می دهد اين صنعت در سده سيزدهم پيش از مسيح در آنجا وجود داشته است. گيريشمن بطری های شيشه ای زيادی را از حفاری معبد چغازنبيل بدست آورده است و همچنين تعداد زيادی لوله های شيشه ای که قطر خارجی آنها 1/25 سانتيمتر و قطر سوراخ داخلی آنها 0/6 سانتيمتر و درازای آنها ٧۵ سانتيمتر بوده مکشوف شده.

اين شيشه ها از حلقه های شيشه ای مات سياه و سفيد ساخته شده و به نظر می رسد که در شبکه پنجره از آنها استفاده می شده است. با اين همه از زمان هخامنشيان شواهد کمی دال بر استفاده کلی از شيشه در دست است در ميان گنجينه های تخت جمشيد فقط چند ظرف شيشه ای هست که با شيوه دمش در قالب تهيه شده و بعضی از آنها دارای آرايه های شفافی است که با چرخ رنگ شده است.

اما يکی از سفرای در بارگاه هخامنشی در آن زمان می نويسد که ايرانيان شراب را در پياله های شيشه ای می نوشيده اند. قديمیترين شيشه در ايران متعلق به هزاره دوم پيش از ميلاد است نمونه هايی از هزاره دوم تا مقارن ميلاد مسيح شامل عطر دانها، النگوها، تنديس ها و کاسه ها و تنگهای متعدد به دست آمده است.

در حفاری های چغازنبيل مربوط به دوره پيش از تاريخ، بطری هايی شيشه ای يافت شده است، که نشان از وفور شيشه در ايلام کهن دارد. از تمدن مارليک مهره های شيشه ای که عمر آنها به ٣۴٠٠ سال پيش میرسد، پيدا شده است.

همچنين ظروف شيشه ای مايل به شيری در کاوش های لرستان به دست آمده است. از زمان هخامنشيان آثار شيشه ای چندانی در دست نيست. در آن دوره مهره های شيشه ای ايران در سراسر جهان قديم معروف بوده که ظاهراً به رنگ سياه و سفيد بوده است.

هنرمندان ساسانی در تراش دادن شيشه مهارت مخصوصی داشته اند. شيشه ساسانی در چين ارج بسيار داشته و به ويژه شيشه لاجوردی را گرانبها می شمردند. جام های پايه دار با نقش حلقه های برجسته از دوره اشکانيان و ساسانيان به جای مانده است. ظروف شيشه ای دوره اسلامی تحت تأثير طرحهای قبل از اسلام است.

در دوره سلجوقی و تا زمان هجوم مغول، افزارها و ظروفهای بسيار زيبای شيشه ای از کوره های شيشه گری گرگان بيرون می آمد که به نازکی کاغذ و گاه مينايی و گاه تراشيده و کنده کاری شده است روزگار سلجوقی اوج صنعت شيشه گری در ايران محسوب میشود.

فرآورده های شيشه ای اين دوران بيشتر شامل ظروف کوچک و بزرگ، عطردانهای بسيار ظريف، جامها و گلدان هايی با فرمها و اندازه های متنوع و اشياء تزئينی کوچک به شکل حيوانات و … است. در دوره مغول رونق شيشه سازی از ميان رفت و در عوض در اين عهد سفالگری و کاشیکاری رونق يافت. در دوره تيمور رواج شيشه گری قابل توجه است.

بطری شيشه ایشيشه گرانی از مصر و سوريه به ايران آمدند و مشابه شيشه های ايرانی به مصر و سوريه رفت. در اين دوره دو شهر سمرقند و شيراز از مراکز عمده شيشه سازی در ايران بودند. از اين زمان به بعد اين هنر روی به انحطاط نهاد تا زمان شاه عباس که با ساختن چراغ های مساجد و بطری ها اين هنر دوباره زنده شد شاه عباس شيشه گران ونيزی را برای احيای اين صنعت به ايران آورد.

در نتيجه شيشه گری در دوره صفوی رونق دوباره يافت. گاه شيشه را با دميدن به درون قالب میساختند و گاه شيشه را میتراشيدند تا به شکل جواهر در آيد و يا نقوشی روی آن میکندند .و گاهی نيز شيشه را با نقوش درخشان، مينايی و طلايی میکردند. در اين دوره کارگاه های شيشه سازی در شهرهای مختلف ايران از جمله اصفهان، شيراز و کاشان داير شد.

در فاصله بين سلطنت سلسله صفويه و قاجاريه هنر و صنعت شيشه گری در ايران از لحاظ سير تکاملی پيشرفتی نداشته است و تا اواخر سلسله قاجاريه و بعد از آن به تدريج ضعيفتر شده است با ورود شيشه به قيمت ارزانتر و مرغوبتر به بازار ايران، کمکم اين صنعت رو به انحطاط نهاد.

روشهای توليد شيشه

سرد کردن از حالت بخار(PVD)
رسوب شيميايی فاز بخار(CVD)
هيدروليز شعله ای

حال پس از بررسی مختصری در زمينه تاريخچه شيشه، در فصول آتی گزارش به تفصيل به معرفی انواع آن پرداخته و بررسی های لازم در زمينه مسائل اقتصادی و فنی اين طرح که توليد بطری شيشه ای می باشد را انجام میدهيم.

معرفی کد های آيسيک و تعرفه بطری شيشه ای

همانطور که ذکر گرديد، محصول مورد بررسی در اين طرح، بطری شيشه ای می باشد. که بر اساس تقسيم بندی کالاهای صنعتی در وزارت صنايع و معادن، دارای کد ISIC به شماره 26101511 و با عنوان انواع بطری شيشه ای می باشد.

بررسی های صورت گرفته از مؤسسه پژوهش های وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ايران، بيانگر آن است که هيچ تعرفه مشخصی به اين محصول تخصيص داده نشده است و واردات و صادرات آن تحت تعرفه های ديگر مرتبط با انواع بطری صورت گرفته است.

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و ضمانت اصلاح تا مرحله اخذ وام با 15 سال سابقه در تهیه و تدوین طرح.

معرفی محصول ، ويژگی ها و کاربرد های آن

محصول مورد بررسی در اين گزارش بطری شيشه ای می باشد.

فرآورده های مختلف شيشه ای

در حال حاضر، صنايع شيشه سازی عمدتاً در پنج شاخه اصلی مصرف در ايران فعاليت دارند:

 1. صنايع غذايی
 2. تهيه لوازم خانگی
 3. صنايع خودرو سازی
 4. صنايع داروسازی و آزمايشگاه
 5. ساختمان سازی

مهم ترين انواع فراورده های شيشه ای به شرح ذيل می باشد:

شيشه جام

اين نوع شيشه، برای مصرف در پنجره ، قاب عکس و غيره تهيه میشود و دارای سطح کاملا صاف است. در مرحله توليد با عبور خمير شيشه بين دو غلطک صاف افقی ، عمودی و يا عبور از روی قلع مذاب به دستگاه برش و کوره پخت هدايت میشود.

انواع بطری (محصول مورد بررسی در اين گزارش)

برای تهيه بطری، خمير شيشه را از بالای ماشين قالبزنی توسط قيچی مخصوص به صورت لقمه هايی در آورده، به قسمت قالبزنی وارد میکنند و از پايين، هوا در آن میدمند تا شکل مطلوب به خود بگيرد. برای تهيه انواع ليوان، استکان، لوله چراغ نفتی و فانوس ، مانند تهيه بطری عمل میشود، ولی بجای دميدن هوا ، از قالب ويژه استفاده میشود.

شيشه های ايمنی بدون تلق

اين نوع شيشه ها برای ويترينها و شيشه های عقب و کناری خودرو تهيه میشوند. پس از مراحل برش و شکلدهی، در پرس های مخصوص، آنها را در کوره الکتريکی تا °۶۵٠ C گرم کرده، بطور ناگهانی سرد میکنند تا بر اثر تبلور جزئی، بر مقاومت آنها افزوده میشود.

جهت سفارش طرح توجیهی تولید بطری شيشه ای کاملا به روز و استاندارد با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

شيشه ضد گلوله

اين نوع شيشه شامل چهار لايه ۶ ميلیمتری و دو لايه تلق ضخيم است. در هر مورد، ابتدا از طريق وصل کردن به خلاء، هوای بين لايه ها را خارج کرده، ضخامت شيشه و تلق را به هم می جشبانند و بعد تحت فشار ١٣ اتمسفر در دمای °١٢٠ C، به مدت سه ساعت نگه میدارند تا لايه ها کاملا به همديگر بچسبند.

الياف شيشه ای

اين نوع الياف ، با عبور خمير شيشه از منافذ باريک يک قسمت غربال مانند، تهيه میشوند. از اين نوع الياف، در تهيه پارچه، پتو و لحاف و عايق بندی دستگاه های حرارتی و برودتی و عايق الکتريکی، صحافی و غيره استفاده میشود. همچنين انواع شيشه های مخصوص به شرح ذيل می باشد:

شيشه ها نشکن

اين نوع شيشه ها دارای ضريب انبساط بسيار کماند و در مقابل تغيير ناگهانی دما يا ضربه، مقاومت زيادی دارند. از اين رو، از آنها برای تهيه ظروف و وسايل آزمايشگاهی و اخيرا ظروف آشپزخانه استفاده میشود. برای تهيه اين نوع شيشه ها، به جای Na2O و CaO از Zr2O3، Al2O3 و B2O3  استفاده میکنند که به نام شيشه های پيرکس، ينا و کيماکس شهرت دارند.

شيشه های بلور

اين نوع شيشه ها بسيار ظريف و مشابه به کريستال اند. اما سنگين و صدا دهندگی کريستال را ندارند و خاصيت شکست نور در آنها کمتر است. دارای ٧۵ درصد سيليس، 18درصد و ٧ درصد Cao اند.

فرآورده های مختلف شيشه ایشيشه های سربدار

اين نوع شيشه ها از شيشه های معمولی شفافتر وسنگین ترند و ضريب شکست بالاتری دارند و دارای سه نوع اند:

کريستال:

که بسيار شفاف، سنگين، صدادار و قابل تراش است و نور را در خود میشکند و طيف رنگی میدهد. از اين رو، در تهيه گلدان، لوستر و … بکار میرود. دارای ۵٣ درصد سيليس، ١١ درصد و ٣۵ درصد Pbo است.

اشتراس:

که سنگ نو نيز ناميده میشود و از آن، جواهرات مصنوعی درست میکنند. دارای 53 درصد سيليس 11 درصد و 35 درصد Pbo است.

فلينت:

که در تهيه عدسی دوربين های عکاسی و اسباب دقيق فيزيکی بکار میرود. دارای ٢٠ تا ۵۴ درصد سيليس، ۵ تا ١٢ درصد و ٣۴ تا ٨٠ درصد سرب است.

شيشه ضد پرتوها

اين نوع شيشه، شامل يک قسمت و چهار قسمت pbo است، به مقدار قابل توجهی پرتوهای ايکس و پرتوهای راديواکتيو را جذب کرده ، جلوی اثرات زيانبار آنها را میگيرد.

شيشه جاذب نوترون

اين نوع شيشه ها با افزايش اکسيد کادميم ( CdO) به شيشه معمولی تهيه میشوند و بهعنوان حفاظ در مقابل تابش های نوترونی، بويژه در ارتباط با راکتورهای اتمی کاربرد دارند.

جهت سفارش طرح توجیهی احداث واحد تولید انواع کریستال ، ظروف و بطری شيشه ای (کاملا به روز و استاندارد) با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

شيشه شفاف در مقابل IR

اين نوع شيشه با اضافه کردن مقدار زيادی آلومين Al2O3 به شيشه معمولی حاصل میشود و در دستگاه های طيف نمايی و طيف نگاری IR مورد استفاده قرار میگيرند.

شيشه ضد اسيد فلوئوريدريک

میدانيم که بعضی مواد شيميايی مانند HF بر شيشه اثر میکنند. اين تاثير در واقع به واکنش سيليسی موجود در شيشه با فلوئوريد هيدروژن است که توليد اسيد میکند. از اين خاصيت در حکاکی و نقاشی روی شيشه استفاده میشود.

اگر مقدار کافی فسفات آلومينيم که ساختار سيليکات آلومينيوم را دارد، در ساختار شيشه وارد شود، شيشه بدست آمده ، مقاومت قابل توجهی در برابر HF از خود نشان میدهد. علت اين است که HF بر فسفات آلومينيم اثر ندارد.

شيشه های رنگی

برای برخی مصارف ويژه، تهيه شيشه های رنگی ضرورت دارد. برای اين کار ، عمدتا از اکسيد فلزات استفاده میشود. برای مات يا شيری کردن شيشه، فلوئوريت کلسيم، کريوليت،اکسيد آنتيموان (III ،فسفات کلسيم، سولفات کلسيم و دیاکسيد قلع استفاده می شود، زيرا اين مواد، رسوب های کلوئيدی در خمير شيشه توليد می کنند که پس از سرد شدن، سبب شيری شدن آن میشوند.

استاندارد ملی يا بين المللی

با توجه به بررسی های صورت گرفته، استانداردهای تدوين شده مرتبط با محصولات طرح به شرح جدول ذيل می باشد:

ردیف شماره استاندارد شرح استاندارد
1 44-1 ظروف و لوازم فرآورده های دارويی – قسمت اول :بطری های شيشه ای قطره چکان-ويژگيها
2 44-2 ظروف و لوازم فرآورده های دارويی – قسمت دوم :بطری های شيشه ای سرپيچ دار شربت – ويژگيها
3 44-3 ظروف و لوازم فرآورده های دارويي قسمت سوم: بطری های شيشه ای سرپيچدار برای بسته بندی داروهای جامد و مايع – ويژگيها

موارد مصرف و کاربردهای

امروزه، شيشه همه جا در خدمت انسان است. اين ماده، نه تنها ظرف های خوراکی ما را تشکيل میدهند، بلکه از اتومبيل و هواپيما گرفته تا سفينه هايی که راه کره های ديگر را در پيش میگيرند، بطور قطع شيشه دارند.

بويژه اين که همين شيشه بود که به صورت عدسی در آمد و چشم انسان کنجکاو را به سوی آسمانها باز کرد و به صورت وسيله ای برای ديدن ناديدنی ها در آمد. امروزه نيز در آزمايشهای علمی بيشمار، وسايل شيشه ای، موردنياز پژوهشگران جهان است.

بررسی کالاهای جايگزين

از جمله مهم ترين کالاهای جايگزين اين محصول می توان به بطری های پلاستيکی (پت) اشاره نمود.

اهميت استراتژيک بطری شيشه ای در دنيای امروز

جهان امروز، جهان توليد، صادرات، ارزش افزوده و جهان برترين های اقتصادی است. حتی سياست را توانمندان اقتصادی رقم میزنند. طبق برنامه ريزی دولت يكی از مهمترين اهداف برنامه چهارم توسعه کشور و همچنين چشم انداز بيست ساله کشور به سمت صادرات غير نفتی است در حال حاضر عمده صادرات ايران مربوط به صادرات کالاهای نفتی می باشد.

لذا برای رشد و گسترش صادرات غیر نفتی، برنامه ريزی برای افزودن واحدهای جديد و همچنين استفاده بهينه از امكانات فعلی، ضروری به نظر می رسد. در رابطه با اهميت مصرف اين محصول می توان به اين نکته اشاره کرد که امروزه ديگر نمی توان فردی را يافت که از يکی از انواع بطری در زندگی روزمره خود استفاده ننمايد.

فرآيند توليد

برای ساخت شيشه ، مراحلی وجود دارد که بايد طی شود تا مواد اوليه شيشه به محصولی با کيفيت و قابل قبول تبديل شود. اما در طی ساخت شيشه ، ظرافت هايی وجود دارد که بايد آنها را در يک کارخانه توليد شيشه مشاهده کرد و نمیتوان به صورت تئوری آن را بيان کرد.

فرآيند توليدمراحل ساخت شيشه

ذوب:

کوره های شيشه سازی را میتوان به کوره های بوته ای يا کوره های مخزنی تقسيم بندی کرد. کوره های بوته ای با ظرفيت تقريبی ٢ تن يا کمتر برای توليد شيشه های ويژه به مقدار کم يا هنگامی که حفاظت از پيمانه مذاب در برابر محصولات احتراق الزامی است، بسيار مفيدند. بوته ها از جنس خاک رس يا پلاتين هستند در کوره مخزنی، مواد پيمانه از يک سر مخزن بزرگی که از جنس بلوکه ای نسوز است، وارد میشوند.

اين کوره ها با گاز يا برق گرم میشوند ، بسته به توانايی آجر نسوز کوره برای تحمل انبساط ، دمای کوره ای که به تازگی شروع به توليد کرده است، روزانه تنها به اندازه معينی افزايش می يابد. پس از گرم شدن کوره بازيابی گرما، در تمام اوقات دمايی که دستکم معادل با 1200 درجه سانتیگراد است، همچنان حفظ میشود.

بخش زيادی از گرما به جهت تابش در کوره تلف میشود و در واقع مقدار بسيارکمتری از گرما برای ذوب شيشه به مصرف میرسد. در هر حال، دمای ديواره های کوره ممکن است چنان بالا رود که شيشه مذاب آنها را حل کند يا بپوساند، مگر اينکه اجازه داده شود ديواره ها ضمن تابش مقداری خنک شوند. به منظور کاهش کنش شيشه مذاب، غالبا در ديواره های کوره،لوله های آب خنک کن کار گذاشته میشود.

شکل دهی:

شيشه را میتوان با قالب گيری ماشينی يا دستی شکل داد. عامل مهمی که بايد در قالبگيری ماشينی شيشه مدنظر داشت، اين است که طراحی ماشين بايد چنان باشد که کالای موردنظر، ظرف چند ثانيه کاملا شکل گيرد. در طی اين زمان نسبتا کوتاه ، شيشه از حالت يک مايع گرانرو به جامدی شفاف تبديل میشود.

در نتيجه به سهولت میتوان دريافت که حل مشکلات طراحی همچون جريان گرما، پايداری فلزات و لقی ياتاقانها بسيار پيچيده است و موفقيت چنين ماشين هايی به مهندس شيشه کمک شايانی میکند. شيشه پنجره ، شيشه جام ، شيشه شناور ، شيشه نشکن و مشجر، شيشه دمشی و … ، با ماشين شکل داده میشوند.

تابکاری

به منظورکاهش کرنش در تمام کالاهای شيشه ای، اعم از آنکه به روشهای ماشينی يا دستی قالبگيری شدهاند، لازم است که تحت عمليات تابکاری قرار گيرند.

بطور خلاصه ، عمليات تابکاری دوبخش دارد:

نگه داشتن تودهای از شيشه در دمايی بالاتر از يک دمای بحرانی معين تا زمانی که ميزان کرنش درونی، ضمن ايجاد يک سيلان پلاستيکی، کمتر از يک مقدار حداکثر از پيش تعيين شده گردد.

1- خنک کردن تدريجی اين توده تا دمای اتاق به نحوی که مقدار کرنش همچنان کمتر از آن ميزان حداکثر باقی بماند. تابدان يا آون تابکاری چيزی بيش از يک محفظه گرم و به دقت طراحی شده نيست که در آن سرعت خنک کردن چنان کنترل میشود که شرايط گفته شده رعايت شود.

ايجاد يک رابطه کمی ميان تنش و شکست مضاعف ناشی از تنش، متخصصان شيشه را قادر به طراحی شيشه ای کرده است که میتواند شرايط خاصی از تنش های مکانيکی وگرمايی راتحمل کند. با استفاده از اين اطلاعات، مهندسان، مبنايی برای توليد تجهيزات پيوسته تابکاری يافته اند.

اين تجهيزات، مجهز به وسايل خودکار تنظيم دما و گردش کنترل شده هستند که امکان انجام بهتر تابکاری با هزينه سوخت پايينتر و ضايعات کمتر محصول را فراهم می آورند. شايان ذکر است برای توليد محصول مورد بررسی در اين گزارش که بطری شيشه ای می باشد، خمير شيشه را از بالای ماشين قالبزنی توسط قيچی مخصوص به صورت لقمه هايی درآورده

به قسمت قالبزنی وارد میکنند و از پايين، هوا در آن میدمند تا شکل مطلوب به خود بگيرد. برای تهيه انواع ليوان، استکان، لوله چراغ نفتی و فانوس ، مانند تهيه بطری عمل میشود، ولی بجای دميدن هوا، از قالب ويژه استفاده میشود.

مشخصات مواد اوليه و مصرفی

مواد اوليه مصرفی در اين طرح خرده شيشه، نايلون و کارتن کوچک می باشد.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 4.93 ( 4 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫4 دیدگاه ها

 1. سلام ممنون از مطالب خوبتون ، لطفا قیمت طرح توجیهی تولید انواع ظروف و بطریهای شیشه ای بصورت کارخانه را اعلام کنید باتشکر

  1. سلام لطفا جهت اعلام هزینه طرح توجیهی مدنظرتان و هماهنگی بیشتر با شماره: 09056370500 تماس بگیرید و یا به واتساپ سایت که برروی همین خط فعال هست پیام دهید باتشکر

 2. سلام طرح توجیهی برای تولید انواع بطری و ظروف شیشه ای و کریستال بروز 1400 هزینه طرح با تخفیف چقدر می شود؟

  1. سلام و عرض ادب در خدمتتون هستیم . لطفا برای سفارش طرح و هماهنگی های بیشتر با یکی از شماره: 09056370500 یا 1909-2842-021 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop