ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی توليد اسپری حشره كش

اسپری حشره كش با عملکرد سريع، ساده و بی خطر حشرات پرنده (مگس، پشه و …) را از بين می برد. اين كالا از جمله كالاهايی است كه برای مصون نگهداشتن محيط زندگی، كار و عمدتاً فضاهای سربسته و محصور از وجود حشرات مزاحم بكار گرفته می شود. با اسپری کردن به صورت مستقيم، حشرات بلافاصله از بين می روند.

اسپری حشره كش با از بين بردن حشرات به صورت بسيار سريع در محل، مانع تکثير آن ها می شود. اين كالا معمولاً اثری طولانی دارد. انواع ماركها و گونه های مختلف آن در بازار موجود است. شايان ذكر است كه در اين طرح انواع اسپری حشرات (سوسک، مورچه، پشه، مگس و … ) را شامل می شود.

موارد مصرف و كاربرد اسپری حشره كش

همانطوری كه از نام اين كالا پيداست، برای كشتن انواع حشرات، سوسک و به طور كلی تمامی گونه های حيوانی كه در قالب حشرات موذی شناخته می شوند، به كار می رود.

اين كالا كه به صورت اسپری بوده در تمامی اماكن سربسته و حتی داخل خودروها قابليت استفاده داشته و جهت پاک كردن محيط از انواع حشرات موذی به كار می رود.

بررسی كالاهای جايگزين

این کالا يک محصول بهداشتی بوده كه برای از بين بردن حشرات مزاحم مورد استفاده قرار می گيرد. بطور كلی انواع حشره كش ها به صورت های فيزيكی جامد، مايع و گاز وجود دارند. كه طرح مورد بررسی در اين گزارش نوع اسپری آن را كه تقاضای بيشتری نسبت به ساير گونه های آن دارد، بررسی می نمايد.

برای از بين بردن حشرات و جانوران موذی مزاحم كه برای سلامتی مضر می باشند، مواد و تركيبات شيميايی بسيار زيادی به اشكال فيزيكی مختلف وجود دارد. مايعات حشره كش و سوسک كش، قرص های جاذب حشره و ساير انواع اين گروه محصولات می توانند به عنوان جايگزين برای اسپری آن به كار گرفته شوند.

حتی در برخی موارد از نفت، بنزين و ساير هيدروكربن های آلی نيز برای از بين بردن انواع حشرات موذی استفاده می شود. آنچه مسلم است تقاضا برای اسپری ها بيشتر از ساير گونه های اين گروه محصولات است كه دليل آن هم سهولت استفاده و نگهداری و حمل و نقل آن می باشد.

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و 4 ماه ضمانت اصلاح با 18 سال سابقه در تهیه و تنظیم طرح

اهميت استراتژيكی كالا در دنيای امروز

تصویر انواع اسپری حشره كش

هر چه هوا رو به گرمی می رود، موجودات موذی همچون پشه، مگس، سوسک و مورچه پيدا شده و گاهی وجود آنها در محيط به قدری آزاردهنده است كه نه تنها سبب سلب آسايش افراد ساكن در آن محيط می شود،

بلكه برخی از آنها مانند بيد، سوسک و موريانه به لوازم و وسايل شخصی و خانه نيز آسيب می رسانند. حفظ پاكيزگی و بهداشت محيط كار از انواع آلودگی ها از جمله عاری كردن آن از وجود انواع حشرات تأثير بسيار چشمگيری در افزايش بازدهی داشته و بهره وری را افزايش می دهد.

سلامت محيطهای زندگی و كار اگرچه در نگاه اول ممكن است به عنوان اولويتهای چندم باشد ولی ريزنقشی اين مسأله در جهت افزايش راندمان كاری و همچنين سلامت افراد جامعه غيرقابل انكار می باشد.

برای مبارزه با حشرات موذی مزاحم راهكارهايی وجود دارد كه اگر درست و بجا مورد استفاده قرار گيرند ديگر اثری از اين مزاحمان ريز جثه باقی نخواهد ماند. از جمله مهمترين اين ابزار استفاده از حشره كش ها می باشد.

جهت سفارش طرح توجیهی تولید انواع اسپری حشره کش برای دریافت وام و مجوز با شماره: 1909–2842–021 یا 09056370500 تماس بگیرید.

صادرات محصول

اسپری حشره كش از جمله محصولاتی است كه محدوديت صادراتی نداشته و در زمره محصولات با مشوق های صادراتی محسوب می گردد. اين محصول كه خود به صورت قوطی بوده در بسته های 12 تايی و 24 تايی با توجه به شكل و ابعاد آن بسته بندی شده و جهت صادرات عرضه می گردد.

كشورهای هدف صادراتی انواع حشره كش ها ايران طی سالهای گذشته عمدتاً كشورهای : پاكستان، افغانستان، ارمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، تركمنستان، عراق، گرجستان و آذربايجان بوده اند.

رشد قابل ملاحظه صادرات این محصول در سال اخير نشان از وجود بازارهای صادراتی دارد. عمده ترين مشتريان خارجی ايران كشورهای تازه استقلال يافته از شوروی سابق می باشند.

با توجه به اينكه اين كشورها از نظر صنعتی در زمره كشورهای رتبه دوم (در حال توسعه) بوده و اينكه در كشور ما با توجه به وجود و دسترسی آسانتر به مواد اوليه، امكان توليد اسپری نسبت به آن كشورها بيشتر است، بنابراين امكان توسعه صادرات نيز قوت بيشتری دارد.

دو كشور عراق و افغانستان نيز كه با كشور ما همجوار بوده و با توجه به شرايط استراتژيک ويژه ای كه دارند می توانند بعنوان بازارهای اصلی صادراتی برای كشور ما باشند. روابط سياسی نزديک، بعد مسافت، نياز شديد اين كشورها به توسعه و … از عوامل مهم انتخاب اين كشورها جهت صادرات انواع اسپری می باشد.

این کالا هنگام حمل و نقل بايستی در دماهای خنک (كمتر از ۲۵ درجه سانتيگراد) و به دور از اشعه مستقيم خورشيد و وسايل گرمازا قرار بگيرند چرا كه در مجاورت نور و گرما احتمال آتشگيری آنها وجود دارد.

فرآیند توليد اسپری حشره كش

مراحل توليد به شرح زير می باشد :

1. حجم مشخصی از حشره كش، سينرژيست، عطر و حلال به داخل مخزن اختلاط منتقل و سپس مخلوط می شود و بدين ترتيب فرمولاسيون حشره كش تهيه می شود.

2. پس از آن ناخالصی ها و مواد خارجی محلول اسپری حشره كش توسط يک سيستم فيلتراسيون گرفته می شود.

3. محلول موقتاً از طريق لوله به داخل مخزن ذخيره سازی منتقل می گردد.

4. از مخزن ذخيره سازی به دستگاه پركن هدايت می شود. محلول در حجم خاصی درون قوطی هايی كه از قسمت تميزكن پنوماتيكی خارج می شوند، پر می شوند.

5 .قوطی های پر شده در فواصل زمانی و به صورت تصادفی نمونه گيری شده و نحوة پر شدن محلول حشره كش كنترل می شود.

6. دريچه (مكانيزم پاشش اسپری) به محض تحويل به صورت نمونه گيری تصادفی بازرسی می شوند. اين دريچه در بالای قوطی های پر شده سوار می شود.

7. پس از اين مرحله ماده متحرک تحت فشار وارد دستگاه پركن ماده محرک شده و با حجم مشخصی و تحت فشار بالا درون قوطی هايی كه دريچه روی آنها سوار شده پر می شود. در اينجا نيز قوطی های پر شده از گاز به صورت تصادفی مورد بازرسی قرار می گيرند.

8. قوطی های پر شده از ماده محرک سپس وارد حمام آب گرم شده كه آب آن حدود ۵۰ درجه سانتيگراد می باشد. بدين ترتيب قوطی ها از نظر داشتن درزهای معيوب و نامناسب كنترل شده و قوط يهايی كه نشتی دارند (نشتی ها به صورت بروز حباب هوا خود را نمايان می كنند) از خط توليد خارج می گردند. در اين مرحله دريچه اسپری يک لحظه فشار داده می شود تا از عملكرد مطلوب اسپری اطمينان حاصل گردد و قوطی های معيوب نيز كنار گذاشته می شوند. سپس قوطی ها تميز می شوند تا آب، روغن و ساير مواد پاک گردند.

9. بعد از اين مرحله قوطی ها برای حصول اطمينان از پر شدن وزن می گردند.

10. قوطی های وزن شده درب بندی می گردند.

11. شماره سريال ساخت زير قوطی ها چاپ می شوند و سپس قوطی ها برای كنترل حجم گاز، حجم محلول حشره كش و فشار داخل گاز بازرسی می شوند.

12. قوطی های پر شده پس از بازرسی و كنترل حجم گاز بسته بندی و آماده جهت حمل به بازار مصرف می شوند.

13. قوطی های خالی كه توسط توليدكننده قوطی تحويل داده شده است به دقت بازرسی می شود.

14. در اين مرحله ماده محرک را جهت واردكردن به قوطی های پر شده حشره كش كه دريچه هايی در بالای قوطی ها سوار شده تحت فشار بالا درون قوطی ها پر می شود.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 4.8 ( 2 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. سلام طرح توجیهی تولید انواع اسپری حشره کش و همچنین تولید کویل حشره کش لازم دارم هزینه چقدر میشه و چقدر طول میکشه که آماده شود ؟

    1. با سلام لطفا برای ثبت سفارش یا استعلام قیمت طرح موردنظرتان با شماره : 09056370500 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
    0
    سبد خرید
    Your cart is emptyReturn to Shop