ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی تولید فوم پلی استايرن (فوم سقفی و دیواری)

طرح توجیهی تولید فوم پلی استايرن
نام محصول مورد مطالعه فوم پلی استايرن ضد آتش است و کد آيسيک آن ٢٥٢٠١٧٢١ می باشد. پلی استايرن انبساطی يا به اختصار EPS که از نظر ظاهری مانند فوم پلی استايرن ضد آتش می باشد گرانولی سبک و سفيد رنگ است. اين ماده اولين بار در سال ١٩٥٠ تولید گرديد.

انبساط اين محصول در اثر وجود مقداری گاز پنتان است كه به صورت حل نشده در هنگام ساخت در داخل آن محبوس می شود. اين گاز در اثر حرارت ناشی از بخار آب از داخل دانه های پلی استايرن خارج شده و باعث انبساط آن می گردد. در اثر خروج اين گاز حجم دانه های پلی استايرن تا ٤٠ برابر اندازه اوليه آنها افزايش می يابد.

بعد از عمليات انبساط، دانه های منبسط شده بر حسب نوع كاربرد قالب گيری می شوند. پلی استايرن انبساطی محصولی است كه برای محيط زيست و انسان مشكلی ايجاد نمی كند. عدم آسيب رسانی به محيط زيست در تمام مراحل ساخت، كاربرد و بازيافت يا دورريزی اين محصول به چشم می خورد.

پلی استايرن ضد آتش در واقع پلی استايرن مقاوم در برابر آتش می باشد. در ابتدای سال ١٩٥٠ شركت BASF، يک فرآيند دو مرحله ای برای تولید فوم پلی استايرن را گسترش داد.

 1. مرحله اول شامل تهيه دانه های حاوی توزيع يكنواخت عامل پف زا توسط روش پليمريزاسيون سوسپانسيونی مونومر استايرن می باشد.
 2. مرحله دوم اين ماده در داخل يک قالب فرآيند می گردد.

سهولت تولید محصول به هر شكل و اندازه از مزايای اين روش بوده كه باعث توسعه آن شد. با معرفی فوم پلی استايرن به بازار و كاربردهای آن در صنعت ساختمان و ساير صنايع، اين محصول جايگاه خود را در اين صنعت يافته است.

ویژگی های تولید فوم پلی استايرن

 • ضد حريق
 • عايق حرارتی خوب
 • خواص مكانيكی ايده آل (مقاومت در برابر فشار و ميرا نمودن شوک وارده)
 • غير حساس بودن به آب
 • توانايی قالبگيری و برش در اشكال مختلف
 • امكان بازيافت
 • هزينه كم به ازای واحد حجم
 • بالا بودن نسبت سفتی به وزن به طوری كه قطعات ساخته شده دارای وزن كم و استحكام خوب هستند.
 • دانسيته پايين

پلی استايرن ضد آتش، اين حسن را دارد كه آتش را پخش نمی كند و با دور شدن شعله مستقيم از آن، خيلی زود خاموش می شود. به عبارتی، اگر شما با يک فندک به مدت ٢٠ الی ٣٠ ثانيه در زير آن يک شعله روشن كنيد، هيچ دود غليظی و سياهی از آن بلند نمی شود و همچنين با خاموش شدن شعله فندک، شعله ای باقی نمی ماند.

از ديگر مزايای تولید فوم پلی استايرن و استفاده از اين بلوک های جديد، پايداری آنها در مقابل زلزله است زيرا به دليل كاستن بار مرده در مقابل زلزله پايداری بيشتری دارد و خرد نمی شود.

الزامات ایمنی در برابر آتش

تنها استفاده از انواع ديرسوزشده فوم پلی استايرن منبسط شده در کاربردهای خاص مجاز بوده و استفاده از انواع غيركندسوز ممنوع است. تولید كنندگان فوم پلی استايرن موظف می باشند مدارک لازم دال بر استفاده از مواد اوليه از نوع ديرسوزشده برای توليد بلوک را به شرح زير ارائه نمايند:

مواد اوليه (پودر پلی استايرن انبساطی محصول كارخانجات پتروشيمی) بايد از نوع كندسوز باشد. در اين زمينه بايد مدارک فنی معتبر از كارخانه فروشنده مواد اوليه اخذ گردد.

موارد مصرف و کاربرد

تصویر کاربرد فوم پلی استايرن

بيش از ٥٠ سال است كه فوم پلی استايرن انبساطی در بسياری از كاربردهای بسته بندی جای خود را باز كرده است. علاوه بر آن، اين محصول در ساخت عايق هایی حرارتی برای ساختمانها، سردخانه ها، تونل های انجماد و كانتينرهای حمل مواد به كار برده می شود.

اغلب تولید كننده ها در صنايع مختلف برای عرضه محصولات توليدی خود نياز به بسته بندی دقيق دارند تا در هنگام حمل و نقل و عرضه محصول خود از آسيب رسيدن به آنها جلوگيری كنند. ويژگی هايی نظير وزن پايين، مقاومت ابعادی و حرارتی، پايداری در برابر رطوبت،

ضربه گيری خوب و قالب پذيری عالی فوم پلی استايرن انبساطی در بسته بندی و محافظت از قطعات حساس الكترونيكی نقش بسيار مهمی داشته است. علاوه بر اين، پايداری در برابر رطوبت و نيز عدم فسادپذيری پلی استايرن انبساطی، اين محصول را در بسته بندی مواد دارويی و غذايی شاخص ساخته است.

از ديگر موارد كاربرد فوم پلی استايرن استفاده از آن در عايق كاری است. مقاومت خوب حرارتی و نيز عدم فساد آن در طول زمان باعث استفاده از اين ماده در عايق كاری سردخانه ها شده است.

البته در سالهای اخير بلوک های پلی استايرن جايگزين سفال در ديوار منازل و ساختمانها شده است كه اين امر باعث كاهش هزينه نيروی انسانی، كاهش مصرف ساير تجهيزات، صرفه جويی در حجم و هزينه بتن، صرفه جويی در هزينه اسكلت و فونداسيون و صرفه جويی در هزينه كلی اجرای سقف شده است.

اما به طور كلی دانه های پلی استايرن انبساطی به عنوان يک محصول نهايی به بازار عرضه می شود كه پس از آن توسط كارگاه های مصرف كننده بدون انجام هيچگونه واكنش شيميايی تبديل به انواع قطعات و پلی استايرن می شود كه اين مواد بر حسب دانسيته و شكل و اندازه در زمينه بسته بندی و يا عايق كاری به كار برده می شود.

این محصول در ساخت سازه های پيش ساخته (تريدی پانل ها) و نيز در صنايع ريخته گری و قالب سازی استفاده می شود. در صنايع ريخته گری از اين فوم ها به عنوان قالب استفاده می شود كه مواد مذاب داخل آن ريخته می شود و بعد از آن در اثر حرارت پلی استايرن از بين می رود و قطعه با همان شكل حاصل می شود.

اصلی ترين کاربرد فوم پلی استايرن ضد آتش که در اين گزارش مورد بررسی قرار گرفته است عبارت از استفاده از اين فوم در ساخت و ساز و استفاده از آن خصوصا در ديوار ساختمانها می باشد.

ضرورت و اهمیت اجرای طرح

با توجه به کاربرد وسیع پلی استایرن در صنایع بسته بندی، ساختمان سازی، سردخانه ها، تونل های انجماد و کانتینرهای حمل مواد، الکترونیک، مواد دارویی و غذایی، ضرورت ایجاب می نماید تا در این زمینه، سرمایه گذاری مناسب انجام گیرد.

همچنین در سالهای اخیر، بلوک های پلی استایرن جایگزین سفال در دیوار منازل و ساختمان ها شده است که این امر باعث کاهش هزینه نیروی انسانی، تجهیزات، بتن، اسکلت و فوندانسیون و اجرای سقف شده است.

تصویر عایق کاری فوم سقفی پلی استايرنتولید فوم پلی استایرن ضد آتش که توسط این شرکت ایجاد شده است، در ساخت سازه های پیش ساخته، صنایع ریخته گری، ساخت و ساز ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل کم هزینه بودن و سبکی مورد استقبال انبوه سازان قرار گرفته است.

بررسی کالاهای جایگزین

فوم پلی استايرن ضد آتش از جمله پليمرهايی است كه به دليل داشتن خواص انبساطی، ويژگی های خوب حرارتی و صوتی موارد كاربرد خاصی دارد. رشد مصرف اين فوم در جهان در سالهای اخير نشان از اهميت كاربرد و نيز ايجاد زمينه های مصرف جديد برای اين محصول دارد.

در سالهای اخير زمينه كاربرد جديدی برای پلی استايرن ضد آتش در كشور معرفی شده است و آن كاربرد اين محصول در ساختمان سازی و خصوصا كاربرد آن در ديوار ساختمانها است. البته قدمت مصرف فوم پلی استايرن ضد آتش در اين زمينه در اروپا به بيش از ٣٠ سال پيش می رسد.

این محصول بهترين جايگزين برای سفالها و رابيس مورد استفاده در ديوارها و گچبری های تزئيناتی می باشد. البته در حال حاضر كاربرد پلی استايرن انبساطی به جای اين مواد در كشور جايگاه خاص خود را پيدا نكرده است و دليل اين امر آنست كه گرید تولید شده پتروشيمی تبريز از نوع ضد آتش نيست و لذا مصرف آن هنوز بطور كامل از طرف مراجع ذيصلاح تائيد نشده است.

اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

فوم پلی استايرن ضد آتش دارای اهميت فوق العاده ای در دنيای امروز است، بدين معنی که اين محصول با توجه به اهميت عايق کاريها و سبکی ساختمانها از اهميت فوق العاده ای برخوردار است.

همچنين اين محصول با توجه به اينکه ضد آتش می باشد از اين حيث نيز اهميت دارد. بطور خلاصه می توان گفت که اين محصول به علت ضد آتش بودن اهميت بسيار زيادی در مقايسه با ساير رقبای خود دارد و به مرور جای محصولات رقيب را پر خواهد کرد.

کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول

کشورهای بزرگ توليدکننده پلی استايرن عبارتند از : آمريکا، چين، آلمان، فرانسه، کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن. اطلاعات دقيقی از ميزان تولید فوم پلی استايرن ضد آتش در کشورهای توليدکننده اين محصول وجود ندارد

ولی با توجه به آمار و ارقام پراکنده ساخت حدود ٣٠ درصد توليدات پلی استايرن در دنيا فوم پلی استايرن انبساطی ضد آتش می باشد. اين مقدار حدود ١٣٠٠ هزار تن می باشد. لازم به ذکر است که اين مقدار پلی استايرن ضد آتش تبديل به فوم می شود.

نحوه و فرآیند اجرای طرح

 1. انجام مطالعات لازم و تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی
 2. اخذ مجوز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
 3. انتخاب محل و دریافت زمین مورد نیاز
 4. انعقاد قرارداد با سازنده ماشین آلات مورد نیاز
 5. احداث سوله جهت خط تولید و انبار
 6. نصب تاسیسات مورد نیاز
 7. نصب و راه اندازی ماشین آلات

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و ضمانت اصلاح تا مرحله اخذ وام با 15 سال سابقه کار در تهیه و نگارش طرح.

جهت سفارش طرح توجیهی تولید انواع فوم (انواع پانل پیش ساخته از پلی استایرن ، پلی یورتان و …) با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 2 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫6 دیدگاه ها

  1. سلام باید براتون اختصاصی تدوین شود لطفا جهت اطلاع از هزینه طرح توجیهی مدنظر و هماهنگی بیشتر با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

 1. سلام و عرض ادب . طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن و یونولیت و یونوپانل سقفی دیواری بروز ۱۴۰۰ هزینه طرح چقدر می شود ؟ چقدر طول میکشد آماده شود.

  1. باسلام و احترام . هزینه طرح توجیهی بستگی به سرمایه گذاری طرحتان دارد . لطفا برای اطلاع از هزینه طرح یا سفارش و هماهنگی بیشتر با شماره: 09056370500 یا 1909-2842-021 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop