ایده هاایده های کشاورزی

طرح توجیهی کشت گیاه موسیر سال 1401 + word و pdf

هزینه کاشت و میزان برداشت گیاه موسیر در هکتار

هزینه های سرمایه گذاری طرح توجیهی کاشت و تولید گیاه موسیر
این هزینه های سرمایه گذاری مربوط به سالهای قبل است و طبیعیست اگر تمایل به احداث آن را دارید باید طرح توجیهی به روز آنرا سفارش دهید.

الف- سال اول

هزینه کاشت یک هکتار موسیر
نهاده تعداد واحد قیمت واحد (ریال) قیمت کل(ریال)
پیاز 4000 کیلو 300,000 1,200,000,000
حمل پیاز 1 مرحله 4,500,000 4,500,000
شخم،تسطیح و کاشت مکانیزه 1 مرحله 4,500,000 4,500,000
آزمایش خاک 3 نمونه 1,000,000 3,000,000
هزینه کارگری کاشت 4 نفر/روز 700,000 2,800,000
کود دامی پوسیده 40 تن 700,000 28,000,000
نهادهای شیمیایی 2 مرحله 1,500,000 3,000,000
احرای سیستم آبیاری تیپ 1 هکتار 50,000,000 50,000,000
هزینه های پیش بینی نشده 1 10,000,000 10,000,000
جمع کل 1,305,800,000
هزینه داشت یک هکتار گیاه موسیر در سال اول و دوم
نهاده تعداد واحد قیمت (ریال) قیمت کل (ریال)
نهاده های شیمیایی 3 مرحله 1,000,000 3,000,000
کود حیوانی و میکرو 1 مرحله 5,000,000 5,000,000
هزینه ماشین آلات 1 مرحله 2,500,000 2,500,000
هزینه های کارگری داشت 47 نفر/روز 700,000 32,900,000
هزینه پیش بینی نشده 1 6,000,000 6,000,000
جمع(سال دوم) 49,400,000
هزینه برداشت یک هکتار موسیر
نهاده تعداد واحد قیمت (ریال) قیمت کل (ریال)
برداشت و سورتبندی 1 مرحله 8,000,000 8,000,000
بسته بندی (گونی) 1 مرحله 1,000,000 1,000,000
هزینه های کارگری 52 نفر/روز 700,000 36,400,000
حمل ونقل و انبارش 1 مرحله 5,000,000 5,000,000
هزینه پیش بینی نشده 1 6,000,000 6,000,000
جمع کل هزینه های تولید یک هکتار با دوره بازگشت 20 ماهه
بخش تولید هزینه های پخش (ریال) درصد از کل
کاشت 1,305,800,000 92
داشت 49,400,000 4
برداشت 56,400,000 4
جمع 1,411,600,000 100
درآمد و سود خالص در یک هکتار موسیر با دوره بازگشت 20 ماهه
عملکرد در هکتار(کیلوگرم) ارزش هرکیلو(ریال) درامد کل(ریال) هزینه تولید(ریال) سود خالص(ریال) در 2سال تعداد اشتغال(نفر)
12,000 300,000 3,600,000,000 1,411,600,000 2,188,400,000 0.34
 • با نرخ بازده داخلی 35 درصد.

معرفی گیاه موسیر

موسیر با نام علمی Allium hirtifolium Boiss یک گونه آسیایی است که منشاء آن مرکز و جنوب غربی آسیا میباشد. این گیاه که با نام موسیر ایرانی شناخته میشود با شالوت معمولی متفاوت بوده و دارای تنوع ژنتیکی بسیار زیاد، یکی از مهمترین گونه های دارویی و صنعتی جنس آلیوم در ایران می باشد که به صورت خودرو و طبیعی در مناطق مرتفع با اقلیم خیلی سرد تا نیمه سرد رشد میکند.

موسیر بومی ایران است و به عنوان یک گیاه وحشی در کوههای زاگرس در غرب، جنوب و مناطق مرکزی ایران رشد میکند. این محصول به عنوان یک ادویه در صنایع غذایی یا دارو در طب سنتی ایران مورد استفاده قرار میگیرد. ترکیبات سولفوره، آلیل پروپیل و متیل سولفانیل از مهمترین ترکیبات اسانس آن هستند.

طبیعت گرم و خشک، دافع سنگ کلیه و مثانه، کاهش درد مفاصل، ضد انگل، کاهش فشار خون. این گیاه می تواند با بیماریهای دیابت، آرتریت، سرماخوردگی و آنفلوآنزا، استرس، تب، سرفه، سردرد، هموروئید، آسم، آرترئوسکلروزیس و سرطان مقابله کند.

دامنه رشته کوههای زاگرس در استانهای لرستان، کردستان، ایالم، چهارمحال و بختیاری، غرب استان اصفهان و چند استان دیگر، پتانسیل رشد و توسعه کشت و زراعی سازی این گیاه با ارزش را دارند.

در بررسی امکانپذیری حاضر، با درنظر گرفتن عوامل اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی، تالش دارد با رویکرد توسعه زنجیره ارزش و با هدف حداکثرسازی ارزش افزوده، نسبت به ارائه سیاست های توسعه ای سیستم ارزش صنعت موسیر اقدام نماید.

 • نام فارسی: گیاه موسیر
 • نام انگلیسی: Persian Shallot
 • نام علمی: Allium hirtifolium Boiss
 • مترادف: Allium stipitatum
 • خانواده: Liliaceae
 • گونه های مشابه: Allium stipitatum ، Allium hirtifolium ، Allium ascalonicum L

توصیف گیاهشناسی و فنولوژی

گیاهی پایا، با فرم رویشی ژئوفیت، دارای پیازتخم مرغی، باپوشش خاکستری از رشته های الیاف جدا ازهم و درحال تخریب ساقه، یکی از مهمترین گونه های دارویی و صنعتی جنس آلیوم در ایران است که به صورت خودرو و طبیعی در مناطق مرتفع با اقلیم خیلی سرد تا نیمه سرد رشد میکند. این گیاه دارای برگهای سبز خطی و نیزه ای نوک تیز با طول 20 تا 30 سانتیمتر می باشد.

گل صورتی کم رنگ یا صورتی متمایل به بنفش مجتمع درچترهای پرگل محدب، چمچه یا اسپات دارای کفه های متعدد، کوتاهتر از چتر، دمگل 6 بار بلندتر ازگل، گلپوش دارای تقسیمات خطی نرم و سست، تا شده و میله پرچم ها کوتاهتر از گلپوش. موسیر دوره رشد نسبتاً کوتاهی دارد.

رشد ساقه اصلی گیاه در اواخر مهرماه در زمین آغاز میشود و در اویل بهار برگهای گیاه ظاهر می گردد، گیاه از پیاز برای رشد اولیه استفاده کرده و همزمان با رشد خود و استفاده از ذخایر پیاز قبلی، پیاز جدیدی بوجود می آورد که معموالً درشت تر از پیاز قبلی است و همچنین تعدادی پیازچه در اطراف پیاز اصلی تولید میکند.

اغلب گیاهان در اردیبهشت ماه ساقه گلدهنده ایجاد می کنند که بذور آن در اواخر خرداد ماه همزمان با پایان دوره رشد گیاه و زرد شدن برگها شروع به رسیدن می کند پس از خشک شدن کامل برگها و ریزش بذور که مصادف با شروع مرداد ماه است، پیازهای موسیر کامالً رسیده و قابل برداشت هستند.

جغرافیای پراکنش گیاه موسیر

گستره پراکنش طبیعی این گیاه با توجه به این که بومی کشور ایران است، در دامنه های زاگرس و بطور غالب در 11 استان کشور است. در تحقیقی از بین 11 ژنوتیپ موسیر ایرانی که شامل، آشتیان، اراک، کوهرنگ، کوهمره سرخی، نهاوند، هرسین، یاسوج، بروجرد، دشت ارژن، دشمن زیاری، دیواندره، خمین، خوانسار، سپیدان، سیاخ دارنگون، صحنه، کنگاور میباشند، ژنوتیپ خوانسار دارای بیشترین قطر متوسط سوخ و بیشترین عملکرد بود.

جهت سفارش طرح توجیهی کشت موسیر به روز و استاندارد (برای اخذ مجوز احداث،ارايه به بانک،تخصیص زمین و ..) با شماره : 1909-2842-021 یا 09056370500 تماس بگیرید.

زیستگاه (نیازهای اکولوژیک) گیاه موسیر

ارتفاع: در ارتفاعات بالای 1800 متر و بیشتر در شیب های جنوبی.
نیاز آبی: با بارندگی بیش از 450 میلیمتر به راحتی قابل کشت دیم است.
دما: دمای متوسط سالیانه 12 تا 10 درجه. با افزایش دما، طول دوره رشد کوتاه شده و از قطر سوخ کاسته میشود.

موسیر در خاک هایی با بافت سبک شنی تا متوسط و غنی از عناصر غذایی، بهترین محصول را میدهد. به دلیل نیاز فراوان این گیاه به مواد غذایی ، باید 1 سال قبل از کشت، در پاییز 40 تا 50 تن کود دامی در هکتار به وسیله شخم به خاک اضافه شود.( بر اساس تحقیقات260 کیلوگرم کود اوره در هکتار، میتواند باعث افزایش عملکرد سوخ شود.

تاریخ، فواصل و روشهای کاشت

اندام تکثیری: بذر یا پیازچه دختری
بذر مورد نیاز: 20 کیلو گرم در هکتار
متوسط پیازچه موردنیاز: 4000 کیلوگرم در هکتار
زمان کاشت موسیر اوایل مهر تا اواخر آبانماه می باشد. به طور معمول پس از 2-3 سال از کاشت پیاز و 5-7 سال از کشت بذر قابلیت برداشت دارد ولی میتوان با مدیریت مزرعه این مدت را کاهش داد.

نکته 1: بذر کاری هر چند هزینه اولیه کمتری دارد ولی به علت مشکلاتی مانند استراتیفیکاسیون (سرما دهی) ، ریزبودن ، عدم جوانه زنی یکنواخت، کند بودن رشد بذور و طولانی شدن دوره رویش (5 – 7 سال)، کمتر قابل توصیه است و تکثیر از طریق کشت پیاز توصیه می شود.

نکته 2: بر اساس مطالعات میدانی پیازچه ها به اندازه های، ناخنی، نخودی، فندقی و گردویی، قابل کشت هستند. پیازچه های گردویی به وزن 20 تا 25 گرم میتوانند در سال اول با عملکرد خوب، قابل برداشت باشند ولی پیازچه های کوچکتر نیاز به زمان و مراقبت بیشتری دارند.

عمق کاشت از سطح خاک تا 15 سانتیمتر (با افزایش عمق کاشت تا 15 سانتیمتر، نه تنها امکان استفاده بیشتر از رطوبت خاک فراهم میشود، بلکه رنگ پیازها نیز سفیدتر و مرغوبتر میگردد) فواصل ردیف 20 و فاصله پیازها روی ردیف 10 سانتیمتر می باشد. کاشت مکانیزه گیاه موسیر با غده کار سیب زمینی و زعفرانکار، قابل اجرا است.

موسیر

مراقبت و نگهداری

جلوگیری از چرای دام در زمان رشد (فروردین تا خرداد) و حفاظت در مقابل کندن بوته ها بویژه در اراضی نزدیک جاده ها، الزامی می باشد. مقدار آبیاری با توجه به وضعیت آب و هوایی منطقه انجام می شود ولی در کشت آبی حداقل 2 مرتبه آبیاری (آب اول، مهر ماه پس از کشت و آب دوم، اوایل خرداد قبل از زرد شدن برگ ها) الزامی است.

آبیاری بیشتر در فصل رشد، باعث افزایش عملکرد خواهد شد. آبیاری در زمان خواب پیازها، مخصوصا اگر بافت خاک رسی باشد، میتواند باعث پوسیدگی محصول شود.

بیماریها و آفات

بیماری خاصی از موسیر گزارش نشده ولی در مواقع ضروری مبارزه با آفت الرو برگ خوار، ساقه خوار و غده خوار سیب زمینی (آگروتیس) که معمولا پلی فاژ هستند، در هوای مرطوب و معتدل فروردین و اردیبهشت ماه از برگ و پیاز موسیر تغذیه میکنند و در صورت مشاهده باید با یکی از سموم عمومی بصورت محلول پاشی یا طعمه مسموم مبارزه کرد.

زمان، نوع برداشت و عملکرد

زمان برداشت موسیر تابستان و زمانی است که برگ ها خشک شده باشند و گیاه به طور کامل به خواب رفته باشد ولی میتوان تا پائیز نیز برداشت را به تعویق انداخت. چنانچه هدف خشک کردن باشد، در اواخر فصل برداشت انجام میگیرد تا چگالی و وزن خشک پیازها بیشتر شود.

روش برداشت میتواند با شخم زمین و برداشت دستی پیازها یا برداشت با دستگاه مکانیزه کالیبره شده باشد. نکته کلیدی دربرداشت، برگرداندن پیازهای ریز (پیازچه ها) به داخل خاک و شخم مجدد زمین است بطوری که همراه با برداشت، کاشت نیز انجام شود. عملکرد دیم موسیر 500 کیلو گرم در هکتار پیاز با قطر بیش از 2 سانتیمتر می باشد. (پیازهای ریزتر به زمین برمی گردند)

عملکرد آبی موسیر بین 8 تا 22 تن (تیران و کرون)، بسته به میزان پیازچه کشت شده، گزارش شده است. به طور متوسط، عملکرد موسیر بین 2 تا 2/5 برابر پیاز کاشته شده در هر سال است. نکته اینکه با توجه به طولانی بودن دوره رشد موسیر، امکان کاشت مخلوط آن با بعضی محصولات دیگر مانند زیره، گندم و حتی یونجه نیز وجود دارد که مطالعاتی در این زمینه انجام گرفته است.

موارد مصرف و کاربردها

کاربرد در صنایع غذایی و ادویه ای به عنوان طعم دهنده و مصلح لبنیات به صورت پودر خشک، ترشی، ماست و موسیر. در برخی مناطق کشور، از برگ خشک گیاه موسیر در غذا استفاده می کنند که بوی مطبوعی به آن می بخشد.

وضعیت صادرات موسیر

بر اساس آمار گمرک کشور در سال 1036 از نظر وزنی 137852 تن پیاز خوراکی و موسیر از کشور صادر گردیده که به دلیل عدم کد تعرفه گمرکی مجزا، قابل تفکیک نمی باشند.

تدوین انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار3 در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و بروز بانکی و 4 ماه ضمانت اصلاح با 18 سال سابقه در تهیه و تنظیم طرح.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 3.43 ( 4 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. با سلام
   دوست عزیز، برای سفارش طرح موردنظر با شماره 1909-2842-021 یا 09056370500 تماس بگیرید یا پیغام بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop