ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی تولید فیلتر تصفیه آب خانگی مبتنی بر کاتالیست سال 1401

محصول تولیدی طرح توجیهی فیلتر تصفیه آب خانگی می باشد که جهت حذف یا کاهش مواد زائد و مضر موجود در آب آشامیدنی بکار می رود. این مواد عمدتاً عبارتند از: 1_ ذرات معلق 2_ کلر و ترکیبات بیماریزای آن 3_ فلزات سنگین 4_ آلودگی های میکروبی.

خلاصه بررسی مالی و اقتصادی طرح توجیهی تولید فیلتر تصفیه آب خانگی

 • ظرفیت پیشنهادی طرح: 180 هزار عدد
 • کل سرمایه گذاری طرح: 34/043 میلیون ریال
 • سرمایه گذاری ثابت طرح: 17/651 میلیون ریال
 • سرمایه در گردش طرح: 15/212 میلیون ریال
 • زمین موردنیاز: 1500 متر مربع
 • نرخ بازگشت سرمایه: 26/81 درصد
 • مدت زمان بازگشت سرمایه: 5.18 سال
 • عمده مواد اولیه مصرفی: کربن فعال، زئولیت، فیلتر سرامیکی و پلی کربنات
 • مصرف سالیانه آب: 1080 مترمکعب
 • مصرف برق: 367/200 کیلووات
 • گاز: 32/400 مترمکعب

در این مطالعات امکانسنجی مواردی چون: سرمایه گذاری موردنیاز، ظرفیت تولید به همراه اطلاعات جامع دیگری مانند متراژ زمین و برخی از شاخص های اقتصادی آورده شده است. لازم به ذکر است که آمار و ارقام ذکر شده ویرایش سال های قبل می باشد. لذا جهت تهیه طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی فیلتر تصفیه آب خانگی به روز و قابل دفاع با مجموعه تی توجیهی تماس حاصل نمایید.

در این مطالعات سعی بر تولید محصولی است که ضمن افزایش کیفیت آب شرب مصرفی، مواد زاید و مضر آب تا آن جا که ممکن است حذف گردد و به این ترتیب کمکی در راستای افزایش سطح بهداشت و سلامت مردم باشد. محصولات این طرح به طور کلی شامل فیلترهایی هستند که با بالاترین راندمان ممکن و دور از هرگونه اغراق تا آنجا که ممکن می باشد در تصفیه ثانویه آب به کار گرفته شوند.

نام و کد آیسیک محصول

ردیف محصول (کدآیسیک)(ISIC)
1 فیلتر مایعات 29291414
2 سایر انواع فیلتر 29191480

شماره تعرفه گمرکی

ردیف شماره تعرفه گمرکی نوع کالا واحد
1 84212100 ماشین آلات و دستگاههابرای از صافی گذراندن یا تصفیه کردن آب کیلوگرم
2 84212110 دستگاه های و تجهیزات جهت تصفیه آب با مصرف خانگی کیلوگرم
3 85161000 دستگاه های برقی تصفیه آب کیلوگرم

مواد زائد آب

1- ذرات معلق
ذرات معلق شامل آن دسته از ذرات نامحلول در آب و یا کلوئیدی است که در آب به صورت معلق باقی میماند. این ذرات ضمن کاهش شفافیت آب سبب کاهش کیفیت آن نیز میگردد لذا می بایست پیش از شرب به طور کامل حذف شوند.

عملیات حذف ذرات معلق عموماً در تصفیه خانه ها و با انجام عملیات فیلتراسیون و استفاده از مواد ته نشین کننده مانند آلوم صورت میگیرد لکن گاه به دلیل وجود اشکالاتی در شبکه دیده میشود آب قابل شرب در منازل دارای میزانی (اگرچه ناچیز) از این ذرات معلق میباشد که در این صورت اقدام به حذف آن ضروری است.

2- کلر

کلر و ترکیبات آن برای ضدعفونی آب آشامیدنی در تصفیه خانه ها به آب اضافه میگردد. بخشی از این کلر در عملیات گندزدایی آب و بخشی دیگر در اکسیداسیون پارهای از گازها مانند هیدروژن سولفید مصرف میشود لکن به منظور حفاظت از شبکه در برابر آلودگیهای ثانویه ناشی از شکست، اختلال و هرگونه مشکل دیگر در خطوط لوله و مخازن می بایست مقداری کلر آزاد در آب باقی بماند.

فیلتر تصفیه آب خانگیدر سالهای اخیر تحقیقات بعمل آمده نشان داده اند که مواد آلی موجود در آب با کلر ترکیب شده و ایجاد تری هالومتان ها، کلرات و سایر ترکیبات جانبی مضر و سمی می نمایند که باعث بروز انواع سرطانها در انسان می گردند. بنابراین لازم است پیش از شرب آب نسبت به حذف کلر و ترکیبات آن اقدام نمود.

3- فلزات سنگین

فلزات سنگین با توجه به توسعه شهرنشینی و صنایع که منجر به افزایش میزان فاضلاب و پساب صنعتی تولید گردیده است، عمدتاً از طریق دفع نادرست و غیربهداشتی فاضلاب شهری و پساب صنعتی وارد محیط زیست میگردد. مرگ و میر آبزیان در اثر تخلیه پسابهای محتوی فلزات سنگین در دنیا و ایران بی سابقه نیست.

جهت سفارش به روز و اختصاصی طرح توجیهی تولید فیلتر تصفیه آب خانگی(word و pdf) برای دریافت وام ویا مجوز با شماره: 1909–2842–021 یا 09056370500 تماس بگیرید.

سبزیجات اطراف تهران نیز که با فاضلاب آبیاری میشود از این آلودگی ها بی بهره نمیباشد.فلزات سنگین شامل سرب، جیوه، روی، نیکل، کرم، کادمیوم و غیره میباشد. وجود فلزات سنگین در غلظت بیش از استاندارد در آب شرب باعث عوارض مختلف نظیر مسمومیت، حساسیت شدید، ضایعات کروموزومی، عقب افتادگی ذهنی، فراموشی، پارکینسون، سنگ کلیه، نرمی استخوان و انواع سرطان میگردد. لذا حذف و اطمینان از حذف این فلزات پیش از شرب آب ضروری می باشد.

4- میکروارگانیزم های بیماری زا

میکروبها از طریق نفوذ فاضلاب انسانی در آب آشامیدنی به انسان منتقل میشوند. امراض مختلفی بوسیله آب به انسان منتقل می شوند. از جمله این امراض میتوان وبا، حصبه، اسهال میکروبی و خونی، هپاتیت، سل، دیفتری، انگلهای خونی و کبدی را نام برد.

عوامل بروز این بیماریها که شامل تک یاخته ها، ویروسها، باکتریها، کرمها و انگلها میباشند، از طریق نفوذ فاضلاب در آب آشامیدنی به انسان منتقل میشود. بیماریهای ناشی از آب آلوده سالانه نزدیک به یک میلیارد انسان را در روی کره زمین مبتلا می کند و باعث مرگ حدود 10 میلیون نفر میگردد.

منشاء آب

1- آب لوله کشی
آب تهران که از سدهای کرج، لار و لتیان تأمین میگردد دارای کیفیت بالائی می باشد لکن در سالهای اخیر بعلت کافی نبودن آب این سدها، جهت تامین آب مورد نیاز تهران چاه های عمیق در سطح و حومه شهر حفر گردیده و آب آن به شبکه شهری اضافه گردیده است.آب این چاه ها سختی آب تهران را بالا برده است و در صورتیکه قبل از ورود به شبکه تصفیه و گندزدایی نگردد میتواند از طریق نشت پساب، منشاء آلودگیهای انگلی و میکروبی و فلزات سنگین شود.

از سویی دیگر بالا بودن مقدار کلر تزریقی در تصفیه خانه ها برای مقابله با این آلودگیها موجب ایجاد آلودگی شیمیایی آب میگردد که علاوه بر طعم و بوی نامطبوع، کلر موجب ایجاد ترکیبات بیماریزای تری هالومتانها میشود. آبهای شهری را میبایست قبل از شرب از وجود میکروبها و انگلها و همچنین کلر و ترکیبات آن و در صورت موجود بودن، از فلزات سنگین پاک نمود.

2- آب معدنی

در اکثر کشورهای غربی برای شرب از آب لوله کشی استفاده نشده و بجای آن از آب آشامیدنی بسته بندی شده در بطری استفاده میشود. دلیل این امر بدی کیفیت آب لوله کشی این کشورها که از رودخانه های حاوی فاضلاب تصفیه شده تامین میگردد میباشد.

آب معدنی در کشورهائی که آب لولهکشی از تصفیه پساب تهیه میشود و فاقد املاح مفید می باشد و یا دسترسی به آب پاک میسر نمی باشد، تنها شیوه مطمئن تامین آب شرب است.در مورد استفاده از آب معدنی در کشور ما بایستی به موارد زیر توجه نمود:

همه آبهای بطری شده آب معدنی نمی باشند. عبارت «آب آشامیدنی» قید شده بر روی بطریها نشان دهنده آن است که این آبها فاقد املاح معدنی کافی بوده و اکثراً از چاههای داخل یا اطراف شهر بدست آمده و پس از تصفیه و گندزدایی در دسترس مصرف کنندگان قرار میگیرند.

به طور خلاصه می بایست موارد ذیل را در مورد منابع آبهای قابل شرب در نظر گرفت:

 • منشاء آب (چشمه یا چاه) میتواند بعلت مجاورت با عوامل آلوده کننده آب مانند چاههای فاضلاب محدوده شهری و ییلاقی، کارخانجات و محل چرای دام و غیره در معرض آلودگی قرار گیرد.
 • عدم رعایت مسائل بهداشتی و آلوده بودن احتمالی بطری و درب بطری در خط پرکن آب معدنی میتواند موجب آلودگی آب معدنی گردد.
 • میکروارگانیزم ها در شرایط مساعد در داخل بطری بسرعت رشد و تکثیر می یابند. از این نظر آبمعدنی را بایستی پیش از گذشت تاریخ مصرف استفاده نمود.

جهت سفارش به روز و اختصاصی طرح توجیهی تولید فیلتر تصفیه آب خانگی (طبق اطلاعات و ظرفیت مدنظرتان) برای دریافت وام ویا مجوز با شماره: 1909–2842–021 یا 09056370500 تماس بگیرید.

روش های تصفیه آب

روشهای مختلفی برای تبدیل آبهای طبیعی یا خام به آب های سالم و قابل قبول مصرف کنندگان وجود دارد و روش انتخابی تصفیه بستگی به خصوصیات آب خام دارد. در ذیل خلاصه ای از فرآیندهای معمول تصفیه آب بیان شده است.

تصفیه مقدماتی

آشغالگیری :اجسام بزرگ را که به دستگاه های تصفیه خانه صدمه وارد نموده و سبب کاهش آبدهی فیلترها می شوند از آب جدا می کند.

تصفیه شیمیایی مقدماتی :برای جدا کردن جلبک ها و سایر موجودات آبزی مزاحم که ایجاد مزه ، بو و رنگ می کنند.

ته نشینی مقدماتی :سنگریزه، شن، ماسه، گل و لای و سایر اجسام جامد و معلق را از آب جدا می نماید.

اندازه گیری جریان آب :مقدار آبی که باید تصفیه شود اندازه گیری می نماید.

تصفیه های اصلی

هوادهی :گازهای محلول را از آب خارج کرده و مقدار اکسیژن محلول آن را افزایش میدهند.

انعقاد – تجمع ذرات :ذرات غیر قابل ته نشین را به ذرات قابل تهنشین تبدیل می نماید.

ته نشینی :ذرات قابل ته نشین را جدا میکند.

سبک کردن :جداسازی مواد شیمیایی که باعث سختی آب میشوند.

صاف کردن:ذرات کوچک، ذرات تجمع یافته معلق و اکثر میکروارگانیسم ها را از آب خارج میکند.

جذب: جداسازی مواد آلی و رنگ آب

تثبیت :جلوگیری از تشکیل پوسته و خورندگی آب

گندزدایی : میکروارگانیسم های بیماری زا نابود می شوند.

همانگونه که اشاره شد آلودگی هایی از قبیل ذرات معلق، کلر و ترکیبات آن، فلزات سنگین و میکروارگانیزم ها سبب بیماری و مشکلاتی در انسانها میگردد و لذا اطمینان از نبود آنها در آب شرب حائز اهمیت میباشد. محصولات این طرح در جهت رفع این آلودگی ها تولید می شوند. این محصولات و کارکرد آنها در ادامه آورده شده است.

جدول محصولات طرح
ردیف نام کاربرد جنس بدنه فیلتر میزان آبدهی لیتر بر ساعت
1 فیلتر کربن فعال حذف بو، رنگ طعم، مزه و کلر پلی کربنات 40-35
2 فیلتر کربن فعال- زئولیت حذف بو، رنگ طعم، مزه،کلر، فلزات و سایر یونهای سنگین پلی کربنات 40-35
3 فیلتر کربن فعال- زئولیت- سرامیک حذف بو، رنگ طعم، مزه، کلر، فلزات و یونهای سنگین و میکرو ارگانیزم ها پلی کربنات 140–120

هدف از ارائه این طیف متنوع از محصولات ایجاد شرایطی جهت پاسخگویی محصولات در نواحی مختلف کشور و با کیفیت آب متفاوت می باشد به این صورت که در هر منطقه ای بسته به نیاز، همان محصول مورد نیاز و با قیمت خودش قابل تهیه باشد.

شرایط واردات فیلتر تصفیه آب خانگی

واردات این محصول مشمول شرایط ویژهای نمیشود و به میزان قابل توجهی از طریق مبادی گمرکی و از کشورهای مختلف بدون در نظر گرفتن موانعی چون الزام محصول به اخذ استاندارد و یا هرگونه تاییدیه دیگری وارد کشور میگردد.

بررسی موارد مصرف و کاربرد فیلتر تصفیه آب خانگی

محصولات این طرح به منظور انجام عملیات تصفیه ثانویه آب آشامیدنی پیش از شرب مورد استفاده قرار میگیرند و با توجه به تولید 3 نوع محصول کاربرد هریک به شرح ادامه می باشد:

 • نوع اول: حذف بو، رنگ، طعم، مزه، کلر و ترکیبات آن
 • کارایی نوع دوم: نوع اول+ حذف فلزات و سایر یونهای سنگین
 • کارایی نوع دوم + حذف میکروارگانیزمها، میکروبها و ویروسها
بررسی کالاهای جایگزینی فیلتر تصفیه آب خانگی

امروزه با توجه به اهمیت یافتن مقولات مرتبط با آب شرب و بحران منابع آبی تصفیه مجدد آن و حذف آلودگی هایی ثانویه آن مورد توجه قرار گرفته لذا تولید انواع متنوعی از فیلترهای تصفیه آب خانگی در مدلها و کاربردهای مختلف اهمیت یافته است که برخی از آنها بشرح ذیل می باشد:

 1. بررسی کالاهای جایگزینی فیلترهای تصفیه آب خانگیفیلتر با قابلیت اسمز معکوس جهت تنظیم یونهای آب
 2. توانایی در گندزدایی با لامپ های یووی (اشعه فرابنفش)
 3. فیلتر با انجام فیلتراسیون چند مرحله ای جهت کاهش ذرات معلق، رنگ، بو، طعم، مزه و..
اهمیت استراتژیکی فیلتر تصفیه آب خانگی

با توجه به اینکه آب مستقیما بر سلامتی بشر موثر میباشد و از سویی دیگر کیفیت آب در همه مناطق کشور به یک میزان مناسب نیست لذا تصفیه مجدد آن و اطمینان حاصل از سلامت آب شرب میتواند مانع از بروز بسیاری از بیماریها گردد که طبیعی است ضمن صرفه جویی اقتصادی سبب تداوم جامعهای پویا و با استانداردهای مناسب بهداشتی میگردد.

کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده

امروزه این فیلترها در اغلب کشورها تولید و با کیفیت و قیمتهای متفاوت عرضه میشود. لکن مهمترین ولیدکنندگان این فیلترها که در ایران تولیداتشان موجود است شامل ایالات متحده، کره جنوبی، چین، ژاپن، تایوان، آلمان، سوئیس، انگلستان و غیره میباشد. توضیح اینکه بسیاری از این فیلترها با نام کشورهای غربی وارد کشور شده در حالیکه محل تولید آنها کشور چین می باشد!

تکنولوژی و روش های تولید فیلتر تصفیه آب خانگی

در این طرح بیشتر از آنکه تکنولوژی و روشهای تولید و عرضه اهمیت پیدا نماید فرآیند تصفیه آب حایز توجه میباشد. از سویی دیگر به کارگیری روشهای مختلف تصفیه آب منوط به فرآیند اتخاذ شده جهت تصفیه میباشد که خود متاثر از پارامترهای طراحی، نحوه طراحی و مواد اولیه مورد استفاده در تصفیه آب می باشد که در ذیل به هریک از اینها پرداخته می شود.

پارامترهای طراحی

ضروری است دلیل تصفیه مجدد آب شرب خانگی مورد توجه قرار گرفته و نیازهای موجود در این خصوص مورد بررسی و نسبت به رفع مشکلات مورد نظر آب مذکور اقدام شود. مثلا میبایست بررسی شود آب مورد نظر دارای سختی بالاست؟ آلوده است؟ ذرات معلق آن در چه میزان است؟

نحوه طراحی

با توجه به مشکلات آب، طراحی مناسب جهت تصفیه مجدد آن صورت میگیرد. مثلا در صورت سخت بودن آب میبایست از دستگاه های سختیگیر استفاده نمود. در صورت آلودگی نسبت به گندزدایی آن (از روشهای مختلف مانند یووی، ازن و یا کلرمایع بسته به نیاز) و در صورت داشتن ذرات معلق آن را فیلتر نمود.

مواد مصرفی و تجهیزات موردنیاز

بسته به نوع طراحی، تجهیزات و مواد مورد نیاز جهت تصفیه آب تعیین میگردد این مواد و تجهیزات میتواند شامل سیلیس جهت فیلترینگ، کربن فعال جهت بو و رنگ زدایی، زئولیت جهت حذف یون های (به ویژه فلزات) سنگین و یا تجهیزاتی مانند بدنه فیلتر، سختیگیر و… باشد.

با توجه به توضیحات فوق تعدادی از تکنولوژیهای رایج در تصفیه آب خانگی در کشور (و دنیا) به شرح ذیل مورد اشاره قرار میگیرند:

 1. فیلتر جهت حذف ذرات معلق: که عموماً از فیلترهای کارتریجی با مشبندی 5 میکرون و یا از کربن فعال بعنوان یک بستر متراکم استفاده میشود.
 2. کربن فعال: جهت حذف بو، رنگ، طعم، مزه و کلر آب شرب
 3. تکنولوژی غشا (ممبران) جهت حذف یونها مانند نیترات، نیتریت، سختی آب، باکتری ها و ویروسها و…
 4. فیلترهای سرامیکی: جهت حذف مواد معلق، میکروبها و باکتریها

لازم به توضیح است که گاه یک یا چند مورد از روشهای فوق در کنار هم جهت افزایش بازدهی تصفیه آب خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز طرح تولید فیلتر تصفیه آب خانگی
ردیف نام دستگاه کشور سازنده
1 ماشین پرکن آلمان
2 ماشین بسته بندی آلمان
3 ماشین تزریق ایران
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مـورد احـداث

در خصوص طرح احداث تولید فیلتر تصفیه آب خانگی موارد ذیل قابل توجه می باشد:

1- فیلترهای تصفیه آب خانگی موجود در بازار ضمن استفاده از عناوین تبلیغاتی جهت فروش بیشتر، عملاً ادعاهای مطرح شده در تبلیغات را پاسخگو نیستند لکن بر اساس همان تبلیغات و البته به دلیل واردات به کشور قیمت فروش آنها در مقایسه با کارایی و راندمان آنها بالاست.

2- محصول این طرح با قیمت فروش پایین و قدرت رقابت از لحاظ مسایل فنی میتواند تکمیل کننده شبکه تصفیه آب شهری و کاهش دهنده بیماريهای احتمالی ناشی از ناخالصی های آب آشامیدنی باشد.

3- با توجه به هزینه های طرح نرخ بازگشت سرمایه آن حدود 5 سال می باشد که در میزان مناسبی قرار دارد. ضمن اینکه نرخ بازگشت سرمایه آن حدود 27 درصد می باشد که آن نیز در مقیاس قابل قبولی قرار گرفته است.

4- این طرح سبب اشتغالزایی معادل 30 نفر از نیروی کار اعم از تحصیل کرده، ماهر و نیمه ماهر میگردد و این میزان میتواند با اجرای مراحل توسعه افزایش یابد که به سهم خود نقشی در اشتغالزایی و توسعه نیروي کار کشور خواهد داشت.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 2 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop