خلاقیتمقالات کسب و کار

عواملی که توسعه کار را به دنبال دارد

بعضی مسائل نسبت به توسعه کسب و کار ارجحيت دارند. اگر بخواهيد تجارت خود را توسعه بخشيد يا حتی در همان اندازه کوچک خود به موفقيت برسيد ، عامل رشد و ترقی يكی از مهمترين هاست. جرقه اين رشد از همان شروع کار در مراحل اوليه روشن می شود. در حقيقت گشودن بال ها و جستجوی يک افق تجاری جديد يک دوره محسوب می شود. در هر صورت همانند مراحل اوليه توسعه ، رشد تجاری نيازمند تدارکات اوليه ، تعهدات جدی و تمايل برای محاسبه خطرات موجود است. منابع زيادی در توسعه و رشد تجارت به شما کمک خواهند کرد.

پيش بينی

بررسی ميزان و مقدار حرکت به معنای آينده نگری است حتی اگر شما به زبان حال توجه داشته باشيد. پيش بينی و برنامه ريزی در موفقيت مستمر و توسعه کسب و کار شما حياتی هستند.

پيش بينی رشد : تفكر استراتژيک

تصویر تفکر استراتژیک برای توسعه کسب و کار

برای آنكه يک رهبر نافذ باشید بايد مهارت های خود را از طريق تفكر استراتژيک توسعه دهيد. اين تفكر فرآيندی است که باعث توسعه کار شما مي شود و توانايی های خود را در کار تيمی وحل مشكلات تقويت می کنيد. آن همچنين به شما در مواجهه با تغييرات کمك می کند تا برای معاملات خود طرح ريزی داشته باشيد و فرصت ها و احتمالات موجود را در نظر بگيريد.

تفكر استراتژيک شما را مستلزم می کند تا به يك پيامد ايده آل در کار تان برسيد و آنگاه روی نكات عقب مانده کار کنيد و آن از طريق توجه بر چگونگی توانايی در رسيدن به اين ديدگاه بدست می آيد. زمانی که ديد استراتژيک را برای عملكردهای تجاری توسعه می دهيد 5 معيار متفاوت وجود دارد که بايد روی آنها تمرکز کرد. اين ۵ معيار به تعريف يک پيامد ايده آل کمك می کند. بعلاوه آنها شما را در توسعه ، مراحل لازم در ايجاد اين بصيرت تجاری هدايت می کنند:

1. توسعه کار با سازماندهی : سازماندهی يک تجارت شامل افرادی است که با آن ها کار می کنيد، ساختار سازمانی کسب و کار شما و منابع لازم برای انجام همه امور ، سازمان شما چه شكلی است؟ ساختاری که از آن حمايت می کند به چه گونه است؟ افراد ، منابع و ساختار را چگونه برای رسيدن به يک پيامد ايده آل ترکيب می کنيد؟

2. نظرات: زمانی که از هواپيما به دنيای پائين نظری افكنيد، نسبت به زمانی که روی زمين هستيد بيشتر می بينيد. تفكر استراتژيک مشابه آن است و اين امكان را فراهم مي کند تا از بالا نگاه کنيد. با افزايش قدرت مشاهده شما از عملكرد افراد و چگونگی حل مشكلات به طرز کارا و تشخيص ميان آن راه حل ها آگاه می شويد.

3. ديدگاه عاملی جهت توسعه کسب و کار: آن روش ديگری از تفكر است. در تفكر استراتژيک چهار نقطه عطف برای در نظرگرفتن زمان شكل گيری استراتژی تجارت وجود دارد: ديدگاه محيطی ، بازار ، پروژه و سنجش. ديدگاه ها می توانند به عنوان وسيله ای برای کمک به تفكر ، شناسايی عناصر اصلی و تطبيق عملكردها برای دستيابی به موقعيت ايده آل محسوب شوند.

تصویر ديدگاه عاملی جهت توسعه کسب و کار

4.نيروهای هدايتی عامل توسعه کسب و کار : اين نيروها که موجب رسيدن شما به يک نتيجه ايده آل می شود چيست؟ هدف و ديدگاه شما چيست؟ اين نيروها درحقيقت اساسی برای تمرکز تجاری شما است ( به عنوان مثال از چه چيزی برای تحريک افراد استفاده می کنيد تا به خوبي عمل کنند) مثال های آن شامل : مشوق های فردی و سازمانی ، معيارها و اهداف ، عوامل توليدی مانند عملكرد ، عوامل کمی مانند نتايج يا تجربه ها ، عملكرد منسجم ، کارايی و توليد است.

5.موقعيت ايده آل: بعد از کار روی چهار مرحله اول ، بايد قادر باشيد تا موقعيت ايده آل را تعريف کنيد. موقعيت ايده آل شامل: شرايط لازم برای بهره مند بودن تجارت، فرصت های تجاری آتی ، مهارتهای اصلی و استراتژی ها و تاکتيک ها برای در هم آميختن اين عوامل زمانی كه روی اين ۵ عامل کاری کنيد مهارت های شما در امور زندگی افزايش می يابد و می توانيد به ديگران القا کنيد که ايده شما بهترين است. در هنگامی که در جاده کار به موانع و چاله هايی برخورد می کنيد ، اينها کارساز است. آيا اين همان چيزی نيست که می خواستيد؟ يك فرآيند خاص در تصميم گيری مزايايی وجود دارد. مشخص ترين امتياز کاهش سطح استرسی است که شما ممكن است آنرا تجربه کنيد. تصميم های نافذ با استفاده از فرآيند مشخص ايجاد می شود. آنها بر اساس معيارها و ادراکی است که فرد تصميم گيرنده اتخاذ می کند و شامل جايگزين ها و انتخاب هاي صحيحی است که خود در راستای تشخيص به موقع می باشد. تصميم گيری نافذ ممكن است از معيارهای اجتماعی و انتظارات مربوط به آن تبعيت نكند، اما بر اساس آنچه که فرد تصميم گيرنده در خصوص انتخاب های خود اتخاذ می کند باشد.

آگاهی از اطلاعات روز و قوانين برای توسعه کسب و کار

مطمئن شويد که زمانی که قوانين تاثيرگذار به کسب و کار کوچک پيشنهاد می شوند ، صدای شما شنيده می شود. معمولا در خصوص کسب و کارهای کوچک انتقاد هايی از نظر قانونگذاری وجود دارد. با يادگيری چگونگی ايجاد قوانين ، پيگيری قوانين مطرح شده ، مطالعه تحليل های صورت گرفته توسط متخصصين و توضيح قوانين طرح شده سعی کنيد صدای خود را در زمان انجام فرآيندهای قانونگذاری به گوش افراد ذينفع برسانيد.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 2 نتایج)
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
    0
    سبد خرید
    Your cart is emptyReturn to Shop