ایده هاایده های کشاورزی

طرح توجیهی بادام هندی

“كاشیو” (cashew) از جمله درختان بومی كشور برزیل است كه توسط كاشفین پرتغالی به هندوستان برده شد. امروزه هندوستان بزرگترین صادركننده بادام هندی به كشورهایی نظیر ایالات متحده آمریكا، ایتالیا، ایران، اتریش و سنگاپور است. مردم هندوستان به كاشیو بسیار علاقمندند و آنرا kaju می نامند. کاشیو از جمله درختان میوه گرمسیری است كه عمدتاً برای تهیه آجیل پرورش می یابد. دانه های آجیلی یا بذور درختان کاشیو را در موارد متعددی نظیر : صنایع، داروسازی، كشاورزی و آشپزی استفاده می كنند.

گیاهشناسی بادام هندی

بادام هندی cashew با نام علمی Anacardium occidentale از خانواده “آناكاردیاسه” Anacardiaceae و از خویشاوندان سماق، انبه، پسته، عشقه سمی و بلوط سمی محسوب مي گردد. خانواده “آناكاردیاسه” شامل 73 جنس و 600 گونه است. این خانواده در زمرۀ گیاهان دولپه اي و شامل درختان، درختچه ها و گیاهان رونده مي باشد.

جنس “آناكاردیوم” شامل 8 گونه است كه جملگی بومی آمریكای جنوبی هستند. درختان كاشیو از اندازه كوچک تا متوسط برخوردارند. آنها عموماً دارای تنه منفردی هستند و از عادت رشد گسترده ای بهره مندند. درختان مسن معمولاً آنچنان گسترده مي گردند كه انتهای شاخه های پایینی ممكن است با سطح زمین تماس یابند.

کاشیو درختی همیشه سبز و نسبتاً بزرگ به ارتفاع 14 – 10 متر با تنه ای به اشكال نامنظم است اما انواع اصلاح شده و پاكوتاهش به ارتفاع 20 – 10 فوت دیده می شوند. بزرگترین درخت بادام هندی با سطح سایه اندازی حدود 7500 مترمربع در منطقه “ریوگرانده” كشور برزیل دیده شده است.

برگ های كاشیو بصورت مارپیچي (فیلوتاكسي) بر روي ساقه ها استقرار دارند. آنها از بافت چرمی برخوردار مي باشند و به اشكال بیضوی، تخم مرغی وارونه تا زورقی به طول 22 – 4 سانتیمتر و عرض 15 – 2 سانتیمتر با حواشی صاف و نوک بریده (blunt , acute) دیده می شوند. برگهای ضخیم كاشیو داراي رگبرگ هاي برجسته اي هستند.

شاخه و برگ هاي تازه كاشیو داراي رنگدانه هاي قرمز رنگ مي باشند. گلدهي درختان كاشیو همانند درختان انبه است. آنها داراي گل هاي نر و گل هاي كامل دوجنسي بر روي یک بوته و در داخل یک گل آذین هستند كه اصطلاحاً “پلی گامی” نامیده مي شوند.

گل ها در قالب گل آذین “خوشه مركب” و یا “دیهیم” به طول بیش از 26 سانتیمتر ظاهر مي گردند. هر یک از گل هاي كوچک در ابتدا سبز رنگ هستند ولي نهایتاً به رنگ قرمز زرشكی در می آیند كه داراي 5 گلبرگ باریک با نوک بریده به طول 15 – 7 میلیمتر می باشند. گلبرگ ها حاوی نوارهاي طولي و لبه هاي برگشته هستند.

گل ها در انتهاي پانیكول ها ظاهر مي شوند و غالباً در آغاز فصل خشک مي شكفند. گلدهي در طي چند هفته به پایان مي رسد آنچنانكه حضور میوه هاي رسیده و گل ها بصورت همزمان بر روي یک درخت معمول نیست. درخت بادام هندی نسبتاً خودگشن است لذا درختان منفرد نیز به تولید تعداد محدودی میوه می پردازند.

در آزمایشي كه بر روي بیولوژي گرده افشاني انجام گرفت، نشانداد كه هیچ تفاوتی در رشد لوله های گرده ضمن “خود گرده افشاني” و “دگر گرده افشاني” وجود ندارد اما میوه هاي حاصل از شیوۀ “دگر لقاحي” به تعداد بیشتر و درشت تري حاصل مي گردند. عملاً درختان كاشیو از طریق جوانه زني بذور تكثیر مي شوند ولیكن “دگر لقاحی” در این باغات میوه بوفور صورت مي پذیرد.

تدوین انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و بروز بانکی و 4 ماه ضمانت اصلاح با 18 سال سابقه در تهیه و تنظیم طرح

ثمردهي میوه ها در گل هایي كه در ابتدا باز مي شوند، در حداكثر قرار دارد لذا توصیه مي گردد كه همانند درختان پسته از ارقامي با “غالبیت رأسي” جهت بیشترین ثمردهي بهره گیرند. ثمردهي بطور یكسان توسط گل هاي ماده و گل هاي كامل صورت مي پذیرد و حشرات متعددي از جمله مگس هاي گلدوست و مورچگان در موفقیت گرده افشاني دخالت دارند.

میوه گلابي شكل درختان کاشیو موسوم به “سیب كاشیو” در واقع یک نوع “میوه ضمیمه” محسوب مي شود و آنرا غالباً “میوه كاذب” یا “میوه دروغین” مي دانند. میوه كاذب و گلابی شكل آن در حقیقت از رشد بخش فوقاني میوۀ حقیقي یعني نمو دُمگل یا دُم میوه و بعبارتي نهنج گل كاشیو حاصل مي آید.

این میوه را در منطقه آمریكاي مركزي با نام maranon می شناسند. میوه ها در زمان رسیدگي به رنگ هاي زرد و قرمز و به طول 11 – 5 سانتیمتر مي گردند. آنها خوراكی هستند و از مزۀ شیرین و طعم ملایمی برخوردارند. گوشت میوۀ سیب كاشیو بسیار آبدار است و از پوست ترد و ظریفی برخوردار مي باشد كه آنرا در مقابل حمل و نقل آسیب پذیر می سازد.

برگها، پوست تنه و میوه های خام بادام هندی حاوي روغن تند و سوزش آوری است كه قادر به ایجاد ضایعات پوستي در برخي اشخاص مي باشد. دانه های آجیلي آن بصورت خام قابل خوردن نیستند ولي تمامي روغن تند و آلرژیک آن در طي فرآیند برشته كردن از دانه ها و پوسته هایش زائل مي گردند.

پراكنش كاشیو (dispersal)

تصویر کاشیو میوه بادام هندی

بادام هندی بومی منطقه شمال شرقي برزیل است که توسط پرتغالی ها در طي قرن شانزدهم یعني سال هاي 65-1560 میلادي به هندوستان برده شد تا براي كاهش فرسایش خاک غرس شوند و سپس از آنجا در سراسر جنوب شرقي آسیا و متعاقباً آفریقا گسترش یافت.

درختان كاشیو عمدتاً در مناطق گرمسیري پرورش می یابند زیرا نسبت به وقوع سرما بسیار حساسند. این درختان در محدودۀ عرض هاي جغرافیایی 25 درجه شمالي تا 25 درجه جنوبی رشد مي یابند. امروزه آنرا بصورت تجارتي در برزیل ، ویتنام ، هندوستان و برخي كشورهاي آفریقایي پرورش مي دهند.

درختان كاشیو بدلیل اینكه فقط در اقالیم گرمسیري قادر به رشد و بقاء هستند لذا بسیاري از مردم آمریكا، اروپا و خاورمیانه هیچگاه این درختان را از نزدیک مشاهده ننموده اند و دانه آجیلی و پوسته دار آنرا كه به انتهای میوه گلابی مانندش موسوم به سیب كاشیو چسبیده است، ندیده اند.

جهت سفارش طرح توجیهی کاشت بادام هندی با شماره : 09056370500 تماس بگیرید.

تولید جهانی كاشیو

درختان كاشیو از قابلیت تعدیل بسیاري از معضلات اقلیمي در جوامع روستایي كشورهاي در حال رشد از طریق تدارک چوب كافي براي آشپزي و خانه سازی، كاهش فرسایش خاک، ایجاد فرصت های شغلی منطقه ای و فراهم سازی منابع ارزشمند غذایي مساعدت نمایند. عمده ترین ارزش درختان كاشیو بواسطه عرضه دانه هاي آجیلي و با ارزش تجارتی است. بادام هندی دارای واریته های ویژه ای نیست اما آنرا می توان بصورت زیر دسته بندی نمود :

 1. سیب كاشیو (cashew apple)
 2. میوه خشک كاشیو (cashew nut)
 3. مغز آجیلی كاشیو (cashew kernel)

البته تمامی آنها در حقیقت بخش هایی از درخت كاشیو هستند كه براي اهداف مختلفی استفاده می شوند. در ضمن دهه هاي اخیر مرتباً بر میزان تولید بادام هندی افزوده شده و بزرگترین تولیدكنندگانش بطور متوالی تغییر یافته اند بطوریكه كشورهاي آفریقایي در دهه 1980 میلادی، هندوستان در دهه 1990 میلادی، ویتنام در اوایل دهه 2000 میلادی و نیجریه در سال 2008 میلادی بعنوان بزرگترین تولیدكنندگان كاشیو در دنیا شناخته شده اند.

كشور پرو دارای بالاترین راندمان محصول كاشیو با میزان 5/27 تن در هكتار ضمن 2010 میلادي بوده است كه این مقدار حدوداً 9 برابر متوسط تولید جهاني است. درختان كاشیو از سن 3 سالگي به تولید محصول مي رسند اما تولید اقتصادي را از 8 سالگي آغاز مي كنند.

ارقام اصلاح شده و پاكوتاه ( dwarf) كاشیو به ارتفاع 6 متر مي رسند و از اولین سال غرس شدن به تولید میوه مي پردازند و در سن 3 سالگي به تولید اقتصادی دست می یابند. عملكرد درختان مرسوم كاشیو در حدود 0/25 تن در هكتار است كه این مقدار بمیزان حدوداً یک تن در هكتار با غرس درختان اصلاح شده و پاكوتاه افزایش مي پذیرد.

امروزه از تكنیک هاي مدیریتي جدید نظیر پیوندزدن پایه هاي موجود با ارقام اصلاح شده به بهبود عملكرد كاشیو در باغات تجاري اقدام مي گردد. اخیراً نوسانات جهانی بهای محصول بادام هندی موجب نارضایتی برخی جوامع متكی بر درآمدهاي حاصل از فروش كاشیو از جمله كشور تانزانیا شده است آنچنانكه با كاهش مبالغ دریافتی به بروز بلواهایی در مناطق جنوبي كشور مزبور طی آوریل 2013 میلادی شد.

نیازهای خاک كاشیو

كاشیو از گیاهان قوي براي پرورش در خاک هاي شني است كه براي كاشت بسیاري از درختان میوه مناسب نیستند. كاشیو بالاترین راندمان محصول را در خاک هاي عمیق با بافت شني یا شني لوم زهكش دار عرضه مي كند. درختان کاشیو در خاک های فاقد زهكش مناسب بخوبی رشد نمی یابد و محصول اقتصادي نمی دهد.

كاشت درختان كاشیو

بذور تازه بادام هندی را ابتدا می خیسانند سپس به حالت قائم درون پاكت های محتوی خاک سبک و حاصلخیز می كارند. معمولاً 4 – 3 بذر را مستقیماً در یک حفره قرار مي دهند. گیاهچه هاي ضعیف تر حاصله را به مرور حذف مي كنند و گیاهچه های قوی را براي ادامه رشد و نمو باقی مي گذارند.

دانهال های كاشیو نسبت به بیماری پوسیدگی ریشه ناشی از قارچ “فایتوفترا” بسیار حساس هستند. پاكت هاي حاوي خاک جهت كاشتن بذور آن باید 40 – 35 سانتیمتر عمق داشته باشند تا ریشه هاي راست گیاه سریعاً رشد كنند و پس از رسیدن به كف پاكت بخوبی در اطراف گسترش یابند.

پرورش دانهال های كاشیو

دانهال های كاشیو تحت شرایط سایه 45 درصد بخوبي رشد مي كنند اما قبل از انتقال آنها به باغات میوه باید با شرایط عادي محیط تطابق یابند. این موضوع نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است كه سیستم ریشه ای دانهال های كاشیو را در ضمن مراحل كاشت پریشان و آشفته نسازید. درختان جوان كاشیو در 3 – 2 سال اولیه پس از كاشت باید بخوبی مراقبت گردند بویژه در اثر وزش بادهای شدید نشكنند.

غرس و استقرار دانهال ها

خودگشنی و دگرگشنی نقش بارزی در شكل گیری بذور بادام هندی دارند بنابراین گیاهچه های حاصل از كاشت بذور از تنوع ژنتیكي گسترده اي برخوردار مي شوند لذا هیچگاه چنین گیاهچه هایی كاملاً مشابه پایه هاي والد نخواهند بود. نهال هاي منتخب را از طریق پیوندزدن و خوابانیدن هوایی ساقه ها تكثیر مي نمایند زیرا ازدیاد رویشی موجب وثوق دستیابی به تولیدات بیشتر و بهترند.

برای اصلاح بادام هندی معمولاً درختانی را گزینش و ازدیاد می كنند كه حائز خصایص زیر باشند :

 1. زودرسی
 2. رشد و بنیه قوی

برای پیوندزدن درختان كاشیو از دو تكنیک زیر با موفقیت بهره می گیرند :

 1. پیوند جانبی
 2. پیوند اسكنه ای

پیوندزدن را خیلي زود و از سن 4 – 3 ماهگي نهال ها آغاز مي كنند سپس آنها را جهت جلوگیري از كمانه شدن (bending) ریشه های راست و اصلي گیاه در باغات غرس مي نمایند.

تراكم كاشت بادام هندی

بهترین تراكم كاشت درختان كاشیو را در زمان تأسیس باغات حدودا 8×5 متر توصیه مي كنند. درختان كاشیو ضمن 3 سال اولیه به شدت رشد مي نمایند تا جاییكه حواشي تاج درختان بزودي به همدیگر مي رسند لذا به حذف برخي از درختان جوان اقدام مي گردد تا نهایتاً به فواصل 12 – 10 متر از همدیگر برسند.

شاخه هایي كه به طرف زمین آویزان می گردند ، باید حذف شوند زیرا در روند برداشت محصول كاشیو ایجاد اختلال خواهند نمود. امروزه حتی در بخش هایی از كره زمین كه درختان كاشیو بخوبی رشد می كنند، توجه چندانی به احداث باغات وسیع بادام هندی مبذول نمی گردد. پرورش و تولید بادام هندی با اتخاذ موارد زیر گسترش می یابد :

 1. افزایش احداث باغات از طریق ازدیاد غیرجنسی (clonal)
 2. اصلاح حاصلخیزی خاک ها
 3. بهبود شیوه های آبیاری

آبیاری درختان كاشیو

آبیاری باغات بادام هندی در جهت استقرار نهال هاي غرس یافته حائز اهمیت است زیرا باعث دو برابر شدن رشد درختان جوان بویژه در شرایط خشک خواهد شد. درختان آن داراي ریشه هاي عمیقي هستند لذا قادرند تا چندین ماه بدون آبیاري دوام یابند. درختان بالغ باید در هر دو هفته یكبار به میزان 1800 لیتر آبیاری گردند.

كنترل علف های هرز

كاشتن نوارهایی از گراس ها در ردیف بین درختان كاشیو به منظور جلوگیري از وقوع فرسایش خاک و كاهش رشد علف هاي هرز توصیه مي گردد پس باید بطور مداوم به كوتاه نمودن آنها مبادرت ورزید.

گلدهی تا برداشت كاشیو

گلدهی درختان كاشیو متأثر از شرایط اقلیمی و واریته گیاهی است اما بهرحال براي یک دورۀ 3 ماهه تداوم مي یابد. گلدهی درختان در شرایط اقلیمي گرمتر تسریع مي گردد. گل هاي نر و دوجنسی درختان كاشیو در داخل یک خوشه مشاهده مي شوند.

گل ها حساسیت زیادي به بیماري سفیدک دارند لذا كنترل بیماري از سطح گل ها و برگ ها جزو ضروریات تولید بهینه آن محسوب می شود. گرده افشاني گل هاي كاشیو عمدتاً توسط حشرات صورت مي پذیرد. توسعه میوه ها در طی 8 – 6 هفته پس از گرده افشانی انجام مي گیرد.

دانه های حقیقي گیاه (nut) بدواً رشد مي كنند سپس سیب كاشیو طی دو هفته نمو مي یابد. میوه های رسیده شروع به ریزش مي كنند. دانه های آجیلی را بویژه در اقالیم مرطوب سریعاً برداشت مي كنند و قبل از انباركردن بخوبی خشک می نمایند.

دانه آجیلی بادام هندی

تصویر دانه آجیلی بادام هندی

میوه هاي حقیقی بادام هندی در اصطلاح گیاهشناسی “میوه خشک” یا “آجیلی” با طول حدود 1 اینچ و مشابه یک دستكش كوچک بوكس مي دانند كه در زیر “دمگل” یا “دُم میوه” گلابي شكل و خوراكی موسوم به “سیب كاشیو” كه نوعي میوه كاذب محسوب مي گردد، رشد مي یابد و بصورت زنگوله ای به آن مي چسبد.

دانه های آجیلی آن بدواً رشد می یابند و متعاقباً سیب كاشیو متورم می گردد و طي چند هفتۀ پایاني مي رسد. میوه هاي حقیقي به شكل لوبیایي یا كلیوي به طول یک اینچ كه در انتها خمیده بوده و داراي دو پوستۀ سخت هستند. دانه كاشیو را از نظر گیاهشناسی “شفت” مي گویند كه در واقع شامل یک بذر خوراكي منفرد بعنوان آجیل در داخل یک پوسته دولایه سخت محبوس است.

پوسته سخت خارجی شامل یک رزین فنلی سمی بنام “اوراشیول” با فرمول شیمیایي “C21H31O2” است كه مي تواند موجب ناراحتی هاي پوستی گردد. مغز میوه داراي طعم شیرین و حاوي : روغن، آنتی اكسیدان ها و عناصر مغذی نظیر : مس، منگنز، منزیم و فسفر و همچنین سرشار از انرژی است.

این دانه ها در بسیاري از غذاهاي مناطق گرمسیري پس از برشته شدن و رفع تركیبات تلخ و سوزش آور به مصرف مي رسند. “آلكیل فنل ها” به وفور در كاشیو یافت می گردند. ماده موسوم به “اوراشیول” موجود در میوه حقیقی در حقیقت نوعی سم است كه در خویشاوند نزدیكش عشقه سمي نیز وجود دارد.

برشته كردن یا بودادن میوه حقیقي كاشیو موجب زوال سموم آن مي گردد. این عمل باید در محیط باز انجام شود زیرا بخار حاصل از این عمل مي تواند به ریه ها آسیب برساند. اشخاصي كه نسبت به حضور ماده “اوراشیول” حساسیت دارند، همواره چنین واكنشی را با مصرف سایر میوه هاي خانواده “آناكاردیاسه” یعني پسته و انبه نیز بروز می دهند.

در دستگاه هاي فرآیند از طریق برشته كردن میوه هاي پوسته دار كاشیو موجب تخریب رزین “اوراشیول” مي شوند سپس مغز خوراكی بادام هندی را از داخل پوسته اش خارج می سازند. آجیل كاشیو در حدود 1 اینچ طول و 0/5 اینچ قطر دارد. هر دانۀ آجیل از دو نیمه مساوی نظیر لگوم ها تشكیل شده است. دانه های آن به رنگ كرم و بافتی سفت و سطحی صاف دارند. آنها از بافت روغنی با طعمي شیرین، معطر و دلنشین برخوردارند.

فواید بادام هندی بر سلامتی

بادام هندی سرشار از كالری است بطوریكه هر یكصدگرم از آجیل كاشیو حاوی 553 كیلوكالری انرژی می باشد. آنها حاوی: فیبر رژیمي، ویتامین ها، مواد معدنی و مواد فیتوشیمیایی مؤثر بر سلامتی بدن هستند و بدین وسیله از ابتلا به بیماری ها و سرطان ها جلوگیری می نمایند و مملو از اسیدهای چرب غیراشباع دوستدار قلب نظیر: اسید اولئیک و اسید پالمیتیک می باشد.

اینگونه اسیدهای چرب باعث كاهش كلسترول مضر و افزایش كلسترول مفید در خون می گردند. نتایج مطالعات پژوهشي نشان مي دهند كه رژیم غذایي مدیترانه ای كه سرشار از اسیدهاي چرب غیر اشباع هستند، باعث جلوگیري از بروز بیماريهاي انسداد شریانی و سكته ها از طریق تنظیم چربي هاي مطلوب خون مي گردد.

آجیل كاشیو منبع ارزشمندی از عناصر معدني است. مواد معدني بویژه منگنز، پتاسیم، مس، آهن، منزیم، روي و سلنیوم به میزان قابل توجهی در آن وجود دارند. مصرف روزانه یک مشت از دانه های آن می تواند تأمین كنندۀ مواد معدني مورد نیاز روزانه افراد باشد و از كمبود آنها در بدن جلوگیري نماید.

سلنیوم از میكروالمنت های مهمی است كه بعنوان “كوفاكتور” آنزیم هاي آنتي اكسیدان نظیر “گلوتاتیون پیروكسیداز” مي باشد كه از قوي ترین “آنتي اكسیدان هاي” بدن انسان محسوب مي گردند. عنصر مس كوفاكتور بسیاري از آنزیم هاي حیاتي نظیر : “سیتوكروم C اكسیداز” و “سوپراكسید دیسموتاز” در همراهي با منگنز و روی است.

عنصر روی بعنوان كوفاكتور بسیاري از آنزیم هاي مؤثر در رشد و نمو، ازدیاد اسپرم، هضم و سنتز اسیدهاي نوكلئیک عمل مي نماید. بادام هندی سرشار از برخي ویتامین هاي ضروري نظیر : “پنتوتنیک اسید” (ویتامین B5)، “پیریدوكسین” (ویتامین B6)، “ریبوفلاوین” و “تیامین” (ویتامین B1) است.

هر یكصد گرم آن به فراهم شدن 0/147 میلیگرم یعني 32 درصد نیازهاي روزانه انسان به “پیریدوكسین” كمک مي كند. “پیریدوكسین” موجب كاهش خطر ابتلا به : ناتواني متابولیسم “سیستین” و كم خوني “سیدروبلاستیک” می شود. “نیاسین” به جلوگیری از بروز بیماري “پلاگر” یا تورم پوستی مساعدت می نماید. بعلاوه چنین ویتامین هایی براي متابولیسم پروتئین، چربي و كربوئیدرات ها در سطوح سلولي ضرورت دارند.

آجیل بادام هندی حاوی مقادیر جزیی از “زیانتین” است كه یک رنگدانه آنتي اكسیدان “فلاونوئید” مهم مي باشد و به خاصیت جذب انتخابي لكه زرد موجود در شبكیه چشم كمک مي نماید و به تولید آنتي اكسیدان هایي كمک مي كند كه به محافظت بدن در برابر نور UV یاري مي رسانند و بدینوسیله به “تجزیه رنگدانه های ناشي از سالخوردگی” یا “ARMD” منجر می شود.

گزینش و انباركردن دانه ها

بادام هندی در تمامي طول سال در مغازه ها بفروش می رسد. البته در مغازه ها فقط مغز بدون پوستۀ آنرا عرضه می كنند زیرا پوسته كاشیو حاوی یک نوع “رزین فنلی” بنام “اوراشیول” است كه قادر به ایجاد عوارض پوستی است. امروزه اشكال مختلفی از آن بصورت های : خام، نمک زده، شیرین و آرد شده در دسترس خریداران و مصرف كنندگان قرار دارند.

دانه هاي بدون پوسته كاشیو به رنگ سفید متمایل به كرم، بافت فشرده، اندازه یكسان و نسبتاً وزین مي باشند. آنها باید عاری از : تركیدگی، كپک زدگی، لكه ها و بوی فساد باشند. دانه هاي مطلوب باید حائز بافت ترد و شكننده باشند. هیچگاه دانه هاي مرطوب و لكه دار را ابتیاع نكنید.

دانه های بادام هندی تازه را پس از پوست گیري درون محفظه هاي دربسته قرار مي دهند و درون یخچال نگهداري مي كنند تا از بروز فساد اجتناب شود. در تحت شرایط ایده آل نظیر یخزدن ميتوان به نگهداري دانه هاي تازه آن به مدت 6 – 5 ماه مبادرت ورزید. بادام های تازه در دماي اتاق سریعاً ضایع مي شوند و به كپک ها آلوده مي گردند.

كاربرد بادام هندی در آشپزی

بذور حقیقی آن بعنوان یک دانه آجیلی در دستورات آشپزی بسیاری از نقاط جهان از جایگاه ارزشمندي برخوردارند. برخی از مهمترین كاربردهایش در آشپزی بشرح زیر می باشند :

 1. دانه های آن را پس از برشته كردن به همراه برنج ، كلم دكمه ای و گوجه فرنگی سرو مي كنند.
 2. دانه هایش و “كینوا” برشته شده را با آناناس بصورت مخلوط سرو می نمایند.
 3. بعنوان غذای میان وعده اي بصورت هاي: برشته معمولي، نمک زده و شیرین شده به مصرف مي رسانند. دانه هاي آن از مزه اي نسبتاً شیرین، فندقي و دلنشین برخوردارند.
 4. براي مزه داركردن دسرها و شیریني ها بصورت هاي خردیا رنده شده بعنوان چاشني بهره مي گیرند.
 5. از آن به همراه بادام درختی و سایر میوه هاي خشک در بشقاب هاي برنج از جمله: rice-palao و hyderabadi-biriyani و همچنین آماده سازی ادویه كاری بخصوص انواعی از : kaaju ،shahi و pannier در هندوستان، پاكستان و خاور میانه
  استفاده مي كنند.
 6. دانه های آن را پس از اینكه همراه با بادام درختی و پسته خرد كردند، بر روی دسرها بویژه بستنی هاي مغزدار و بسیاری از شیرینی هاي سنتی بمنظور بهبود طعم و مزه بكار می برند.
 7. از آن وسیعاً در تهیه شیریني، كیک، بیسكویت، كلوچه، كماچ و شكرینه سود مي جویند كه “كیک مغز بادام هندی” از جمله پرطرفدارترین آنها محسوب مي گردد.
 8. براي بهبود مزه و افزایش عناصر مغذي به رژیم هاي غذایي مختلف اضافه مي كنند. غذاهایي نظیر: بادام هندي و میگو، بادام هندي و مرغ از آن جمله هستند.
 9. از دیگر دستوراتی كه براي تهیه دسرها متداولند شامل :
  1-9 – آب نبات ترُد آجیلی
  2-9 – شكلات آجیلی
  3-9 – كرانچی آجیلی
  4-9 – خوراک گوشت آجیلی
 10. در شبه قاره هند از كاشیو بعنوان طعم دهندۀ نوشابه هاي Madeira استفاده می گردد و آنها را به بریتانیا صادر مي نمایند.
 11. بادام هندی را بصورت های : كامل، خردشده و یا آرد جهت پوشاندن سطح شكلات های شیرین استفاده می كنند و بدینگونه آنها را به یک ماده غذایی ارزشمند تبدیل مي سازند.
 12. افراد گیاهخوار از آن بعنوان یک ماده غذایي با كیفیت بهره مي گیرند.
 13. شیر حاصل از عصاره گیری دانه های كاشیو را در دستورات غذایی گیاهخواران می توان یافت.
 14. دانه هایش را همراه با سرشیر مصرف مي كنند.
 15. آجیل كاشیو را در آبگوشت ها مي ریزند.
 16. دانه هاي كاشیو در تهیه سوپ ها بمنظور افزایش غلظت آنها استفاده مي شوند.
 17. از آجیل كاشیو در تهیه “تاس كباب” بهره مي برند.
 18. از خمیر حاصل از دانه هاي آن براي تهیه “پنیر كاشیو” استفاده مي شود كه مورد استقبال گیاهخواران است.
 19. از دانه و میوه اش جهت تهیه برخی از نوشابه ها سود می جویند.
 20. غذاي بادام هندی و مرغ : از محبوب ترین غذاهاي حاصل از كاشیو در تمام دنیا بویژه در تایلند و چین است. براي این منظور ابتدا آن را آرد نموده و از آن خمیر تهیه مي نمایند سپس آنرا به آبگوشت مرغ مي افزایند تا بسیار غلیظ گردد كه موسوم به آبگوشت غلیظ یا “گریوی” است.
 21. قورمه شاهی : از غذاهای محبوب هندوان  (بغیر از پیروان مسلک هندو) است كه شامل خمیر كاشیو همراه با سبزیجات و گوشت گوسفند مي باشد.
 22. شیریني kaju katli كه محبوبیت بسیاري در میان مردم هند دارد.
 23. دسر turrones de casuay كه معروفیت بسیاري در فیلیپین دارد و از شیریني هایي موسوم به marzipan تهیه مي گردد كه از آرد آن، شكر و سفیده تخم مرغ تشكیل یافته است.
 24. نوشابه feni : از نوشیدنی های حاصل از كاشیو می باشد كه محبوبیت بسیاري در هندوستان بویژه ایالت “گوا” دارد.
 25. در كشور موزامبیک با استفاده از پودر كاشیو و خمیر سیب زمیني به تهیه نوعي كیک موسوم به bolo polano مي پردازند.
 26. در كشور پاناما از كاشیو به همراه آب و شكر به تهیه نوعی دسر خمیری بنام dulce de maranon تمایل دارند.

آشپزهای تایلندی، چیني و هندی تمایل فراواني براي بكارگیري كاشیو در تهیه انواع غذاها دارند. آنها براي این منظور از دانه هاي آن و یا خمیر حاصله بهره مي گیرند. برزیلی ها نیز علاقه وافری به استفاده از كاشیو در غذاها دارند مثلاً نوشابه اي كه از سیب كاشیو تهیه مي گردد، داراي بیشترین مقبولیت در میان مردم برزیل است.

در آشپزي مالزیایي غذایي بنام sambal belacan را از خمیر میگو و برگ هاي جوان درخت کاشیو تدارک مي بینند. مردم فیلیپین در تهیه دسرها و در بشقاب پلوها از خمیر كاشیو یا خرد شدۀ دانه هایش بهره مي گیرند. در آشپزي اروپايی و آمریكایي نیز از بادام هندی در پختن شیریني و كیک بوفور استفاده مي گردد. از سیب كاشیو براي كاهش قند خون و فشار خون استفاده مي گردد.

روغن دانه

روغن دانۀ بادام هندی (cashew nut oil) را از فشردن دانه هاي كاشیو بروش “پرس سرد تک مرحله اي” بدست مي آورند. این روغن به رنگ زرد روشن تا تیره است و ارزشي معادل روغن زیتون دارد. این روغن در تهیه سالادها ، آشپزي و آفتكش هاي آلي كاربرد دارد.

روغن پوسته 

روغن بدبو و سوزش آور پوستۀ كاشیو از جمله رزین هاي طبیعي است كه در بافت بین دو دیوارۀ سخت و خارجي پوسته میوۀ حقیقي آن وجود دارد و در زمره محصولات فرعي فرآیند آماده سازي آجیل كاشیو محسوب مي گردد. مایع حاصل از پوسته سخت بادام هندی “CNSL” داراي كاربردهاي صنعتي متعددي است.

میزان تركیبات روغن پوسته كاشیو بستگي به شیوه حصول آن دارد. روغن هایي كه به طریقه سرد و به كمک حلال ها بدست مي آیند، غالباً حاوي 70 درصد “آناكاردیک اسید” ، درصد “كاردول” و 5 درصد “كاردانول” هستند. از “آناكاردیک اسید” در صنایع شیمیایي براي تولید “كاردانول” استفاده مي گردد.

“كاردانول” از مواد سازندۀ رزین هاي صنعتي است كه بعنوان مواد پوشش دهندۀ ضد اصطكاک كاربرد دارد. تمامي این مواد در صورت تماس با بدن موجب بروز ضایعات پوستي مي گردند لذا در هنگام كار با آنها باید موارد احتیاطي رعایت گردند. موارد مصرف روغن پوسته بادام هندی عبارتند از :

 1. از این ماده خام براي تهیه برخي داروها، آنتي اكسیدان ها ، قارچكش ها، آفتكش ها و میكرب كش ها بهره مي گیرند.
 2. از این روغن جهت تهیه داروهای سنتی در مناطق گرمسیری استفاده مي كنند.
 3. از آن براي تهیه حشره كش ها از جمله مواد ضد موریانه بمنظور تیمار چوب هاي ساختماني بکار می برند.
 4. از ماده مذكور بعنوان “روان كننده” براي تهیه روغن هاي ترمز و كلاچ اتومبیل و هواپیما بهره مي برند تا از سائیدگي و فرسودگی قطعات آنها جلوگیري گردد.
 5. از روغن پوسته بادام هندی براي تهیه رنگ ها و لعاب ها بویژه عایق بندي قطعات الكتریكي بهره مي گیرند.
 6. علاوه بر “CNSL” برخي رزین ها و صمغ هاي دیگر را از ساقه ها و پوست درختان كاشیو تهیه مي كنند كه براي لعاب كتابها، چوب ها و كفپوش اتاق ها بمنظور جلوگیري از خسارات موریانه ها و سایر حشرات مخرب خانگي به مصرف مي رسانند.
 7. از این روغن براي تولید پلاستیک آلي استفاده مي گردد.

رزین چوب كاشیو

در مواردي كه كاشیو را بواسطه چوب پرورش مي دهند آنگاه مي توان از این طریق به مقدار زیادي رزین چوب دست یافت. رزین تلخ و سوزش آور حاصل از چوب درختان مسن كاشیو را بعنوان “لاک” یا “جلا” جهت جلوگیري از خسارات موریانه ها و سایر حشرات چوبخوار بكار مي برند.

صمغ حاصل از درختان كاشیو از كیفیتی مشابه صمغ عربی برخوردار است. از چوب كاشیو براي تهیه ذغال و همچنین ساختن قایق ها و كشتی های كوچک استفاده مي گردد. اجناسی كه از چوب درختان كاشیو تهیه مي شوند، بخوبی نسبت به پوسیدگی مقاومند.

سیب كاشیو

تصویر میوه درخت بادام هندی

“سیب كاشیو” را “میوه كاشیو” نیز می نامند. “سیب كاشیو” بخش آبدار محصول درخت بادام هندی می باشد كه به انتهای میوه شفت چسبیده است. بخش ابتدایی “سیب كاشیو” به شاخه درخت و انتهاي آن متصل به میوه حقیقي كاشیو است كه درون پوسته اي سخت محبوس مي باشد.

“سیب كاشیو” در بسیاری از كشورهای آمریكای جنوبی از مقبولیت بیشتری در مقایسه با دانه های آجیلی اش برخوردار است و در سایر نقاط جهان كه قابلیت كاشت و پرورش درختان كاشیو وجود ندارد، با استقبال مردم از دانه های آجیلی آن مواجهند كه به دلیل عدم امكان حمل و نقل میوه های تازه است.

“سیب كاشیو” در اثر حمل و نقل ضایع می گردد لذا از عصاره و كنسانتره اش براي صادرات به سایر كشورها استفاده مي گردد. سیب كاشیو كه از نظر شكل و اندازه به میوه گلابی شباهت دارد، از نوع لیفی، آبدار و به رنگهای سفید، زرد و قرمز كمرنگ است ولیكن گوشت آن به رنگ زرد روشن می باشد.

این میوه آبدار كه اندكی اسیدی است، به صورت مستقیم مصرف می گردد و آنها را تخمیر نموده و جهت تولید نوشابه ها بكار می برند. میوه ها بصورت هاي منفرد یا دسته های كوچك تولید مي گردند و در طي 90 – 60 روز بالغ مي شوند. “سیب كاشیو” داراي مزه اي شیرین با طعم گس و قابض است كه بواسطه حضور ماده “اوراشیول” در لایۀ واكسی پوست میوه ها مي باشد.

تماس با این ماده مي تواند براي برخي اشخاص موجب بروز ضایعات پوستي خفیف تا جدي بشود. “سیب كاشیو” همانند پوست میوه انبه داراي خاصیت قابض بودن است. در بسیاري از مناطق كاشت و مصرف “سیب كاشیو” براي حذف این خاصیت به بخاردادن آنها براي مدت 5 دقیقه مي پردازند سپس آنرا با آب سرد مي شویند و مصرف مي كنند. همچنین مي توان آنرا قبل از مصرف براي مدت 5 دقیقه در آب نمک جوشانید یا در محلول ژلاتین خیساند.

موارد استفاده از “سیب كاشیو” عبارتند از :

 1. آنرا به صورت های : خام، پخته در ادویه كاری ، تخمیر در سركه و با تهیه نوشابه ها مصرف مي كنند.
 2. از آن در هندوستان و برزیل براي تهیّه ترشیجات ادویه دار و مربا بهره می گیرند.
 3. در برزیل از آن نوشابه اي پُر طرفدار بنام caipirinha تهیه مي كنند. براي این منظور ابتدا عصاره میوه كاشیو را استخراج نموده و براي چندین روز نگهداري مي كنند آنگاه پس از انجام تخمیر به تقطیر جهت تهیه نوشابه كاشیو مي پردازند.
 4. در آمریكاي لاتین به تهیه نوعي نوشیدني از پالپ هاي سیب كاشیو مي پردازند كه از مزه و طعم دلچسبي برخوردار است بطوریكه آنرا با نوشابه هاي حاصل از میوه انبه مقایسه مي كنند.
 5. از سیب كاشیو برای تهیه نوشیدنی های تقویتی بهره می جویند.
 6. سیب كاشیو از قدیم الایام بعنوان عناصر غذایی مكمل مصرف می گردد زیرا در حدود 5 برابر مركبات و توت فرنگی حاوی ویتامین C است.
كاربردهای دارویی كاشیو

از برگ ها ، پوست درخت و عصارۀ حاصل از سیب كاشیو براي تهیه بسیاري از داروها بهره می گیرند. مهمترین كاربردهای درختان كاشیو عبارتند از :

 1. از بخش های مختلف گیاه برای تهیه داروهای سنتی نظیر: Guyana و Patamona استفاده می كنند.
 2. دانه هایش را پس از سابیدن بصورت ضماد در می آورند و جهت درمان مارگزیدگی مصرف می كنند.
 3. از روغن دانه های كاشیو برای رفع چروک صورت استفاده مي گردد.
 4. از برگ، پوست ساقه و میوه هایش برای مقاصد “ضد قارچی” بهره می برند.
 5. آنها برای درمان زخم ها و خارش های پوستی كاربرد دارند.
 6. در طب سنتی بعنوان “تب بُر” و “ضد اسهال” بكار می رود.
 7. مخلوط عصارۀ برگهای كاشیو با “اتر” و “اتانول” می تواند از رشد بسیاری از قارچ ها و باكتری ها جلوگیری نماید.
 8. اثرات مطلوب روغن پوسته كاشیو بر باكتری streptococcus mutans كه موجب پوسیدگي دندان ها مي شود ضمن پژوهش هاي آزمایشگاهي تأئید گردیده است.
 9. مصرف كاشیو موجب كاهش خطر بروز سرطان رودۀ بزرگ مي شود.
 10. آجیل آن حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع، منزیم و مس هستند كه باعث جلوگیري از بیماريهاي قلبی، تقویت استخوان ها و افزایش بنیه افراد می گردند. بسیاری از قهرمانان المپیک بر تأثیر مصرف بادام هندی در موفقیت هایشان تأكید ورزیده اند.
 11. در برزیل از چاي حاصل از پوست درخت كاشیو براي قطع اسهال استفاده مي كنند.
 12. از روغن بدبو و سوزش آور پوسته كاشیو برای درمان عفونت های پوستی، زگیل، كرم های روده ای و كرمک های انگل زیر پوستی بهره می گیرند.
 13. مواد موثره چاي و عصاره كاشیو عبارتند از : تانن ها ، آناكاردیک اسید و كاردول .
 14. چاي و عصاره حاصل از برگ ها و سیب كاشیو براي موارد زیر كاربرد یافته اند :
  1-14 – ضد میكروب
  2-14 – ضد التهاب
  3-14 – ضد ترشح و خونروش
  4-14 – ادرارآور
  5-14 – كاهش قند خون
 15. كاربردهاي جدید روغن پوسته و عصاره میوه هاي كاشیو عبارتند از :
  1-15 – رفع چروک صورت
  2-15 – تهیه شامپوها
  3-15 – اكسیژن رسانی بافت های پوست
 16. تحقیقات نشان مي دهند كه مصرف منظم و مناسب بادام هندی مي تواند از بروز دیابت نوع دوم بكاهد زیرا موجب كاهش سطح “تری گلیسیرید” مي گردد.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 4.53 ( 2 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫6 دیدگاه ها

 1. بادرود فراوان میخوام بدونم درمنطق سردسیری مثل یاسوج هم امکان کاشت بادام هندی هست یانه راهنمایی کنید سپاسگذار میشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop