ایده هاایده های صنعتی و معدنیایده های کشاورزی

طرح توجیهی تولید پنبه هيدروفيل

پنبه هيدروفيل به آن نوع پنبه گويند که مدت زمان جذب آن بسيار کم بوده و بتواند آب و رطوبت را در خود نگه دارد اين محصول در عمليات پزشکی و بهداشتی مصرف می گردد و در بسته بندی های مختلف زيگزاگی طوماری (لوله ای) از ۵٠ تا ٢۵٠ گرمی به بازار عرضه می گردد.

از نظر طول الياف، طول الياف آن می بايستی بين 14 و 6 ميليمتر و بصورت يک توده يکنواخت باشد. اين پنبه نبايستی دارای الياف مواد ديگر که در اصطلاح به آن الياف خارجی گويند باشد.

توده پنبه می بايستی بی بو بوده و ضمن آنکه در لمس کردن نبايستی دارای صدا باشد بايستی دارای قابليت ارتجاع بوده و در مقابل کشش مقاومت نمايد. مقدار رطوبت مجاز موجود در آن حدود ٨% و مقدار چربی ورزين آن نبايستی از ٣%تجاوز نمايد، علاوه بر آن وجود مقدار مواد محلول موجود در پنبه تا 5% مجاز بوده و بيشتر از اين مقدار غير مجاز است.

کد آيسک محصول

 • پنبه هيدروفيل با کد آیسیک : 17111143
 • با مراجعه به لوح فشرده صادرات و واردات، برای این محصول کد تعرفه ای وجود ندارد و نياز کشور از طريق توليد داخل تامين می گردد.

استانداردهای ملی
پنبه هيدروفيل دارای استاندارد ملی بشماره ٢۵٨٠ بوده و علاوه بر مشخصات فوق الذکر بايستی دارای شرايط زير نيز باشد حداقل ٢٣ برابر وزن خود بتواند قابليت جذب رطوبت داشته باشد و زمان جذب آب در آن حداکثر ده ثانيه باشد و خاکستر سولفوريک موجود در آن نبايد از ۴% تجاوز کند.

و ساير مواد شيميايی از قبيل کلرور کلسيم، سولفات و هيپوکلريت نبايد درآن وجود داشته باشد. همچنين واکنش آن در برابر نور با يک فلورسانس ضعيف بنفش مايل به قهوه ای با پيدايش چند تکه زرد می باشد ولی نبايد فلورسانس آبی شديد داشته باشد.

در برابر فنل فتالين و هليانتين می بايست دارای واکنش خنثی باشد. محصول موردنظر نبايد مواد رنگی اصلاح کننده داشته باشد، زيرا پنبه های رنگی در موارد آرايشی مورد استفاده قرار نگرفته و علاوه بر آن پنبه هايی که دارای مواد رنگی می باشند جنبه تزئينی دارد.

و شامل اين استاندارد نمی باشند و نبايد آن را بنام پنبه هيدروفيل توليد و عرضه نمود. روی بسته های این محصول بايستی شماره پنبه، وزن خالص، نام و مشخصات کارخانه و جمله (غير استريل برای مصارف زخم بندی استفاده نفرمائيد) درج شود.

موارد کاربرد
محصول این طرح در عمليات پزشکی و بهداشتی مصرف می گردد و در عمل دارای نقش پر اهميتی می باشد طوری که بدون آن انجام بسياری از کارهای پزشکی وبهداشتی و آرايشی غير ممکن است.

سفارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و 4 ماه ضمانت اصلاح وام با 18 سال سابقه در تهیه و تدوین طرح.

بررسی کالاهای جايگزين
با توجه به آنکه پنبه هيدروفيل يکی از محصولات مصرفی بوده و برای مصارف خاص مورد استفاده قرار می گيرد، لذا در عمل آنچنان نقش ارزشمندی دارد که بدون آن انجام بعضی از کارهای پزشکی و بهداشتی وآرايشی غير ممکن است، بدليل خصوصيات خاص آن که همان جذب سريع آب و مايعات می باشد ، کالای قابل جانشينی نداشته و در هر مورد که نياز باشد خود پنبه را بايستی مصرف نمود.

اهميت استراتژيكی کالا در دنيای امروز
پنبه از مهمترين محصولات کشاورزی است که علاوه بر تامين مواد اوليه صنايع نساجی و روغن کشی در اشتغال زایی بخش های کشاورزی، صنعت و بازرگانی نقش مهمی ايفا می کند. کمتر محصول کشاورزی از نظر قابليت ايجاد ارزش افزوده و تنوع فرآورده ها،

يارای برابری با پنبه را دارد قبل از انقلاب اسلامی که دوران رونق پنبه بشمار می رفت توليد ساليانه پنبه حلاجی شده بطور متوسط 165 هزار تن بوده که حدود ۵٠ درصد آن به خارج صادر و باقيمانده در صنايع نساجی کشور مصرف می شد.

مديران و کارشناسان صنايع نساجی معتقدند ايران از استعداد های فراوان و برتری های نسبی و پويا در صنعت نساجی برخوردار است. لذا بايد از فرصت ها و ظرفيت های موجود برای بهبود کيفيت، تنوع و حضور در بازارهای جهانی استفاده کرد.

پنبه هيدروفيل

کشورهای عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول
کشور آمريکا، در سال 2007، بيشترين صادرات را داشته است. همچنين کشورهای اوگاندا، تانزانيا، پاکستان و ايتاليا نيز در اين سال، صادرات قابل توجهی داشته است و جزو کشورهای توليدکننده پنبه هيدروفيل بشمار می آيد. کشورهای انگليس، اسپانيا، مجارستان، فرانسه و روسيه، در سال ٢٠٠٧ بيشترين واردات را داشته اند و جزو کشورهای مصرف کننده بشمار می آيند.

جهت سفارش طرح توجیهی تولید انواع پنبه برای دریافت وام و مجوز با شماره های : 09056370500 یا 28421909-021 تماس بگیرید.

فرآیند تولید پنبه هيدروفيل

در این نظام توليدی، در دنيا انواع مختلفی وجود دارد که عبارتند از :

 1. پنبه غير استريل
 2. پنبه استريل يا بهداشتی
 3. پنبه آرايشی

هر کدام از دسته های گفته شده خود به چندين نوع پنبه با استانداردهای مختلف تقسيم می گردند. از نظر کلی توليد پنبه هيدروفيل از ٢ قسمت تشکيل گرديده است: قسمت اول تولید طبق استاندارد تعيين شده و قسمت دوم تبديل آن به پنبه استريل و يا پنبه بهداشتی می باشد.

آنچه مسلم است محصول نهایی قسمت اول پنبه غير استريل يعنی آنچه در حال حاضر در بازار موجود است تشکيل می دهد. در قسمت دوم چنانچه واحدی در نظر داشته باشد پنبه از انواع استريل و يا آرايشی توليد نمايد نياز به سرمايه گذاری جداگانه ای دارد. توليد پروژه مورد بحث نيز پنبه غير استريل می باشد.

بنابراين بطور خلاصه می توان بيان نمود که قسمت اول خط توليد انواع پنبه مشابه بوده و تفاوتی با يکديگر ندارند آنچه متفاوت است انتهای خط می باشد که بستگی به محصولی که نياز می باشد تغيير می کند. نظر به اينکه هدف اصلی طرح، توليد پنبه غير استريل است لذا روش انتخابی فاقد قسمت استرليزاسون بوده و فرآيند توليد به شرح زير می باشد :

حلاجی مقدماتی :

در اين قسمت پنبه خام از نوع ضايعات يا پنبه درجه دو را بعد از باز نمودن عدل در دستگاهی بنام (دستگاه خاک گير) ريخته تا خاک و خاشاک آن گرفته وتقريبا تميز شود.

آبخور کردن پنبه :

در اين مرحله پنبه حاصل از مرحله اولی را داخل دستگاه گلاکوب می ريزند. دستگاه گلاکوب تشکيل شده است از يک استوانه فلزی مشبک از جنس استيل که پس از پر شدن از پنبه توسط دوش هايی که بالای آن قرار دارد.

آبگرم به آن اضافه نموده وآنگاه توسط دو بازوی دستگاه پنبه در داخل آب کوبيده می شود. پس از کوبيده شدن بميزان کافی و جذب آب لازم توسط جرثقيل بداخل ديگ پخت انتقال داده می شود. پنبه ای که در اين مرحله است کيک ناميده می شود که وزن هر کيک در شرایطی که وارد ديگ پخت می شود بين 250  تا ٣٠٠ کيلوگرم است.

پخت و شستشو :

بسته به ارتفاع ديگ پخت ٢ تا ٣ عدد کيک پنبه در داخل ديگ پخت قرار گرفته درب آن بسته می شود. پس از بستن دهانه در تانک تغذيه که از جنس استنلس استيل می باشد مواد کمکی و شيميايی مورد نياز که ميزان آن بستگی به ميزان پنبه دارد در دو مرحله به شرح زير بداخل ديگ تزريق مينمايد.

مرحله اول : سه نوع ماده شيميايی با درصدهای معين و دمای ۴٠ درجه سانتيگراد شامل سود کاستيک ٩٨ درصد به ميزان ۵ درصد وزن کيک ها، صابون مخصوص (نيکانيل ٩١٠) يا پلکافون به ميزان ۴ درصد وزن کيک ها و ماده آديواژبه ميزان يک درصد.

پس از تزريق مواد، شير بخار در داخل تانک تغذيه باز شده و حرارت محتويات ديگ به ١٢٠ درجه سانتيگراد رسيده و در اين درجه، تحت فشار 4-5 ّّّ، 3 اتمسفر پنبه به مدت يک ساعت پخته می شود. در اثر عمليات پخت چربی ها و رزين های موجود در پنبه از آن جدا می شود.

پس از آن آب ٧٠ درجه به ديگ تزريق نموده و سپس تخليه می گردد. انجام اين امر موجب پاايين آوردن درجه حرارت و شستشوی پنبه شده سپس با آب ۴٠ درجه و در مرحله بعدی با آب ٢٠ درجه سانتيگراد شستشو شده و بدين ترتيب ضمن تکميل عمليات مرحله اول پنبه هيدروفيل بطور کامل از چربی و رزين پاک می گردد.

مرحله دوم : در اين مرحله ابتدا آب ژاول با اکتيويته ١٢ به مقدار ١٢٫۵ درصد وزن کيک ها، تيوسولفات به مقدار دو درصد وزن کيک ها و بالاخره اسيد به ميزان ٠٫۴ درصدوزن کيک ها به پنبه داخل ديگ اضافه می شود.

در ابتدا آب ژاول در داخل تانک تغذيه ريخته و به ديگ تزريق شده و بعد از آن تيوسولفات را در داخل تانک تغذيه حل وسپس به ديگ تزريق کرده و پس از گذشت تقريبا ده دقيقه ديگ تخليه می گردد.

بعد از آن اسيد سولفوريک را به داخل ديگ تزريق نموده و بمدت ١۵ دقيقه پنبه در اسيد نگه داشته و سپس تخليه و برای تميز نمودن کامل پنبه در دو مرتبه با آب معمولی آنرا شستشو می دهيم. پس از اتمام اين مرحله، پنبه کاملا از ذرات مختلف تميز گرديده و سفيد می شود.

مرحله سوم : که به آن آبگيری گويند کيک ها را ابتدا به قطعات کوچک و ريز تبديل نموده و در داخل سانتريفيوژ ريخته و دوش آب سرد يا گرم بمدت ۵ دقيقه روی آن باز نموده و بوسيله گردش سانتريفيوژ پنبه آبگيری می گردد. عمليات آبگيری بين ۵ تا ١٠ دقيقه بطول می انجامد.

سپس الياف بدست آمده از يکديگر باز شده و توسط تونل حرارتی خشک می گردد. در مرحله بعدی پنبه ای که از تونل حرارتی خارج گرديده وارد دستگاه ولف شده و بوسيله آن الياف پنبه از يکديگر جدا گرديده و آماده انتقال به دستگاه حلاجی می گردد.

مرحله حلاجی نهايی يا کاردينگ مرحله ايست که پنبه ابتدا درون يک محفظه ريخته شده و بوسيله اتوماتيک توسط سوزن های دستگاه کاردينگ الياف از يکديگر جدا گرديده و سپس به اندازه لازم از غلتکهای دستگاه گذشته بصورت نوار به قسمتی بنام زيگزاگ در دستگاه کاردينگ رسيده،

در آنجا توسط دستگاه بسته بندی در بسته های مختلف مورد تقاضای مشتری بسته بندی می گردد. لازم به گفتن است که بسته های مورد نياز بازار بطور معمول به وزن يکصد گرم است لکن در وزن های ۵٠ تا ٢۵٠ گرمی نيز بنا به درخواست مشتری می تواند بسته بندی شود.

فرآیند تولید پنبه هيدروفيل

مواد اوليه

 1. پنبه خام
  به عنوان ماده اوليه در کارخانجات برای توليد پنبه هيدروفيل مصرف می گردد عمدتا از نوع درجه دو و نوع بومی می باشد. علاوه بر آن ميتوان از لينتر درجه يک کارخانه های پنبه پاک کنی و زير شاخه ها نيز استفاده نمود. در طرح مورد نظر ۵٠ درصد پنبه از انواع گفته شده (پنبه با الياف کوتاه) و ۵٠ درصد از پنبه مرغوب استفاده خواهد شد. همچنين با تجربه هايی که از کارخانجات این محصول بدست آمده است ضايعات پنبه ١٠ درصد در نظر گرفته شده است ، بدين ترتيب مقدار پنبه مورد نياز ۴۴٠ تن خواهد بود. با توجه به آنکه پنبه ماده اصلی توليد است لذا ساير افزودنيها با نسبتی از پنبه خام مصرفی مورد استفاده قرار می گيرد.
 2. آب ژاول
  آب ژاول به عنوان سفيد کننده مورد استفاده قرار می گيرد. متوسط مصرف اين ماده در توليد ١٢٫۵ درصد وزن پنبه خام مصرفی بوده و برابر ۵۵ تن خواهد بود.
 3. سود کاستيک
  همانگونه که گفته شد همراه با الياف پنبه خام مقداری ناچيز چربی وجود دارد که می بايستی از الياف پنبه جدا گردد اين امر توسط سود کاستيک انجام می شود. ميزان مصرف سود کاستيک ۴ درصد پنبه خام مصرفی و برابر ١٧٫۶ تن خواهد بود.
 4. صابون مايع
  زدودن بعضی از چربی ها از الياف پنبه خام بوسيله سود کاستيک مقدور نبوده و تنها با صابون عملی می باشد. ميزان مصرف صابون در طرح يک درصد وزن پنبه مصرفی بوده و برابر ۴٫۴ تن می باشد.
 5. اسيد سولفوريک
  اسيد سولفوريک به عنوان عنصر خنثی کننده سود بکار برده می شود و دارای غلظت ٩۶ الی ٩٨ درصد است. ميزان مصرف اسيد سولفوريک در طرح يک درصد وزن پنبه مصرفی بوده و برابر ۴٫۴ تن می باشد.
 6. نايلون
  به منظور بسته بندی پنبه هيدروفيل توليدی از نايلون هايی به ضخامت ٠٫٢ ميلی متر استفاده می شود. اگر وزن هر بسته پنبه را بطور متوسط 100 گرم فرض نماييم با توجه به ۴٠٠ تن ظرفيت واحد ساليانه ۴ ميليون بسته پنبه توليد خواهد شد. ميزان مصرف ساليانه نايلون 40 تن خواهد بود.
 7. نرم کن
  نرم کن ها موادی هستند که برای از بين بردن حالت خشونت پنبه بکار برده شده و آنرا لطيف می نمايد به همين دليل با استفاده از نرم کننده ها در هنگام مالش ايجاد صدا نمی نمايد. ميزان مصرف نرم کننده در طرح يک درصد وزن پنبه مصرفی بوده و برابر ۴٫۴ تن می باشد.
 8. تيوسولفات
  يکی از عملياتی که روی پنبه صورت می گيرد ايجاد منافذ لازم در آن به منظور جذب بيشتر رطوبت و مايعات است برای اين منظور از ماده ای بنام تيوسولفات استفاده می گردد. ميزان مصرف نرم کننده در طرح دو درصد وزن پنبه مصرفی بوده و برابر ٨٫٨ تن می باشد.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 4.8 ( 4 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫4 دیدگاه ها

 1. سلام طرح توجیهی تولید پنبه هیدروفیل بروز ۱۴۰۰ برام بنویسید چقدر هزینش میشود ؟

  1. سلام بستگی به سرمایه گذاری طرحتان دارد . لطفا برای اطلاع از هزینه طرح یا سفارش و هماهنگی بیشتر با شماره: 09056370500 یا 1909-2842-021 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop