ایده هاایده های دام , طیور , آبزیان

طرح پرورش بز نژاد تالی

بز تالی دارای بـدن کشیده و دست و پـای بلند و پستان های کوچک و معمولا آمیخته های آن دارای پستان های بزرگ و پاندولی می باشد، داشتن موهـای کوتـاه مناسـب منـاطق گرمسیری، دست و پاهای بلند و رنگ غالبـاً قهـوه ای، گوش های کوچـک تـا متوسـط و انـدام کشـیده از خصوصیات نژاد این دام به شمار می رود.

مشخصات بز نژاد تالی

با توجه به خصوصیات تولیدی از قبیل میزان دوقلوزایی (25% تا 45%)، میزان تولید شـیر (0.7 تا 1 کیلوگرم در هر دوره شیر دهی) افزایش وزن روزانه ( 50 تا 120 گرم در روز) و توانائی تولیـد نژاد تالی در شـرایط سخت محیطی باعث شده است که در چند دهه خیر با نژادهای مختلـف بـز وارداتـی و داخلـی بـه شـکل غیرکنترل شده و غیر اصولی آمیخته شود که در درازمدت می تواند احتمالا باعـث کـاهش توانـائی تولیـد این نژاد نسبت به گذشته شود.

از آنجائیکه این بز ، یک نژاد شیری و گوشتی مـی باشـد درحـال حاضـر جهت تولید گوشت قرمز از طریق تولید و عرضه بزغاله ها بیشـتر مـدنظر دامداران مـی باشـد، لـذا ارزش اقتصادی این دام براساس میزان رشد ، راندمان تولید مثل و توانائی تولید استوار است.منابع غذایی بزها بیشتر شامل علوفه مرتعی و خوراک دستی است و در مناطقی که بزهای کرکی وسـیاه موئی پرورش داده می شوند میزان وابستگی به مرتع بیشتر است.

تغذیه بزغاله

درمناطق ساحلی توده های بز نژاد تالی موجود کـه پتانسیل شیردهی بیشتری دارند وابستگی نسبی کمتری به مرتـع دارنـد وبخشـی از نیـاز آنهـا از طریـق تغذیه تکمیلی برآورده میشود.

انواع خوراکهای تکمیلی ایـن گـروه عبارتنـد از: علف هـای بـاغی و صـحرایی برداشت شده ، پـس مانـده هـای محصـولات کشـاورزی ، خرمـای ضـایعاتی ، جـو، سـبوس و نـان خشـک می باشد. به هر حال تغذیه از جمله مهمترین عوامل در پرورش دام است و دقـت بیشـتر در تغذیـه دام امـری ضروری و اجتناب ناپذیر است چون که از لحاظ اقتصادی حدود 70 درصد هزینه دامداری مربوط بـه تغذیـه دام هاست.

هدف از پرورش نژاد تالی

قبل از هر چیز لازم است هدف از پرورش بز تالی مشخص شود یـا به عبارت دیگـر در راستای تولیـد چـه محصولی اقدام به پرورش نژاد تالی می شود آنچه مسلم است در شرایط کنونی پـرورش، علیـرغم تصـورات موجود تولید شیر از بز تالی از اهمیت چندانی برخوردار (از جنبه تجاری) نمـی باشـد و در کسـب درآمـد پرورش دهندگان بز، بطور مستقیم رقم چندانی را تشکیل نمی دهد.

بنابراین آنچه در این خصـوص دارای اهمیت می باشد تولید بزغاله است بز تالی از توان چند قلـوزایی (بخصـوص دو قلـوزایی) نسبتا خـوبی برخوردار است و در شرایط کنونی سه زایش در طی دو سال امری تقریبا رایج و طبیعی در بـین گله ها است.

بزغاله نژاد تالی بعد از سن از شیرگیری (سه ماهگی ) تا 5الـی 6 مـاهگی از قیمـت و بـازار فـوق العاده خوبی برخوردار است بخصوص در امر صادرات و بازار کشورهای جنوبی خلیج فارس نیـز از ارزش افـزوده فوق العاده خوبی برخوردار می باشد (متاسفانه این امر هم اکنون بصورت قاچاق صورت می گیـرد ) لـذا بـا توجه به نقش و اهمیتی که تولید بزغاله در کسب درآمد پرورش دهنده دارد.

بنابراین هدف اصـلی پـرورش تولید بزغاله می باشد ولی برای تولید بزغاله سالم و مقاوم به استرس های محیطـی و بـا رشـد معقول لازم است به وضعیت جسمانی ، سلامت و میزان تولید شیر بز (مادر) نیز دقت و توجـه شـود.

 • طرح : احداث مزرعه و پرورش 200 راسی بز تالی
 • تولیدات طرح : شیر و گوشت بز
 • مساحت زمین مورد نیاز : 1,000 مترمربع
 • کل سرمایه گذاری طرح : 3,632,623 هزارریال
 • نیروی کار مورد نیاز : 3 نفر
 • بازگشت سرمایه به سال : 4.47 سال
برای سفارش طرح توجیهی پرورش بز تالی با شماره تلفن :  1909-2842-021 یا 09056370500 تماس بگیرید.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 4.85 ( 2 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop